Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

1500 zł z kartą Mastercard + 2 lata zwolnienia z opłat za konto dla nowych klientów firmowych ING Banku Śląskiego

1500 zł z kartą Mastercard + 2 lata zwolnienia z opłat za konto dla nowych klientów firmowych ING Banku Śląskiego
Źródło: najlepszekonto.pl

Trwa bankowa ofensywa promocyjna skierowana do klientów firmowych. Instytucje finansowe prześcigają się w zachęcaniu przedsiębiorców do zainteresowania się właśnie ich ofertą.

10% moneyback i konto za 0 zł

Do rywalizacji włącza się też ING Bank Śląski, proponując firmom, które nie korzystały dotąd z jego usług, 10% moneyback, maksymalnie 1500 zł, za transakcje firmową karta debetową Mastercard.

Dodajmy, że trwa też bezterminowa akcja "Konto za 0 zł". W jej ramach, zakładając teraz w ING Banku Śląskim pierwszy rachunek firmowy dla danego numeru NIP, będziesz zwolniony przez 2 lata z opłat za jego prowadzenie oraz realizację wybranych przelewów w bankowości internetowej. Konkretnie chodzi o przelewy krajowe w PLN (z wyjątkiem Express Elixir, BlueCash i SORBNET) i w EUR do krajów SEPA.

Kto może starać się o nagrody?

Aktualna odsłona akcji "Zyskaj z kartą Mastercard", którą przygotowała spółka IQ Marketing, trwa do 30 września 2023 r. Mogą w niej wziąć udział osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osoby prawne w postaci spółki lub samorządu albo jednostki niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą. Powyższa definicja obejmuje też wspólników spółki cywilnej, przy czym spółka jawna i partnerska jest uznawana za jednego uczestnika. Ważne, by przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą lub miał siedzibę na terytorium Polski i nie posiadał 31 marca 2023 r. rachunku firmowego w ING Banku Śląskim.

Okres promocji może zostać skrócony, gdyż bank przeznaczył na nagrody 2,1 mln zł. Po wyczerpaniu tej puli akcja zostanie zakończona.

Wzięcie udziału we wcześniejszej odsłonie tej promocji i odebranie w niej nagrody nie wyklucza z udziału w obecnej edycji. Aby w niej uczestniczyć, trzeba po prostu kontynuować spełnianie warunków w czasie jej trwania.

Działania niezbędne dla zdobycia nagrody

Droga do zdobycia premii jest bardzo prosta. Oto szczegóły.

Krok 1
Krok 1

Do 30 września 2023 r. zawrzyj z ING Bankiem Śląskim umowę o Konto Direct dla Firmy wraz z Kartą Mastercard do konta w PLN lub Kartą Mastercard Business zbliżeniową.

Krok 2
Krok 2

Także do 30 września 2023 r. wyraź chęć udziału w promocji, korzystając z formularza zgłoszeniowego, który będzie Ci udostępniony po otwarciu rachunku firmowego w ING Business lub Moje ING.

Pamiętaj o akceptacji regulaminu i wyrażeniu niezbędnych zgód, w tym na ujawnienie przez bank organizatorowi tajemnicy bankowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji.

Informacja
Informacja

Zarejestrowane zgłoszenie, wraz z widocznym jego statusem, będzie dostępne na liście wniosków w systemie ING Business i w Moje ING od razu po jego wysłaniu.

Krok 3
Krok 3

Aktywnie używaj otrzymanej firmowej karty debetowej. Za wykonane nią w okresie promocji transakcje bezgotówkowe bank zwróci Ci 10% wydatków, maksymalnie 1500 zł, przy czym górna granica zwrotu za jeden miesiąc wynosi 500 zł.

Nagroda
Nagroda

Należny Ci zwrot otrzymasz na rachunek firmowy do 20. dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

Ważne kwestie organizacyjne

Moneyback będzie przyznawany w kolejności dokonywania transakcji aż do wyczerpania puli przeznaczonej na nagrody.

Warunki regulaminu spełni transakcja bezgotówkowa będąca zapłatą za towary lub usługi dokonana przy użyciu karty firmowej Mastercard, w tym również płatności zrealizowane bez fizycznego użycia "plastiku".

Dopuszczalne są także operacje wykonane w opisany wyżej sposób z wykorzystaniem innej karty Mastercard niż Karta Mastercard do konta w PLN lub Karta Mastercard Business zbliżeniowa, lecz przypisanej do założonego zgodnie z regulaminem promocji rachunku bankowego.

Wykluczone są wypłaty i wpłaty w bankomatach.

Zwrot przysługuje tylko za transakcje rozliczone i zaksięgowane na rachunku przypisanym do karty, które zostaną zrealizowane w okresie promocyjnym. Moneyback nie zostanie naliczony za płatności zwrócone, sporne albo zakwestionowane. Bonusu nie otrzymasz także wtedy, gdy złożysz wypowiedzenie umowy rachunku firmowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą się martwić rozliczeniami z fiskusem, organizator dopełni za nich wszelkich formalności. Natomiast inne podmioty uprawnione do wzięcia udziału w promocji kwotę otrzymanego moneybacku powinny potraktować jako przychód z prowadzonej działalności i rozliczyć go z urzędem skarbowym według właściwych dla siebie zasad.

Konto Direct dla Firmy

Rozważając udział w promocji, warto znać nie tylko rządzące nią reguły, ale i zasady korzystania z produktów, których dotyczy. Spójrz więc na warunki prowadzenia Konta Firmowego Direct i wydanej do niego karty.

Im wcześniej zaczniesz działać, tym więcej zyskasz

Zauważ, że w ramach tej promocji okres dokonywania transakcji dających prawo do zwrotu nie jest określony liczbą miesięcy po otwarciu rachunku lecz konkretną datą. Dlatego ważna jest szybkość podjęcia decyzji o przystąpieniu do akcji i rozpoczęcie wykonywania transakcji przynoszących moneyback.

Co prawda w kwestiach finansowych pośpiech nie jest wskazany, ale akurat w tym przypadku odwlekanie rozważenia propozycji ING Banku Śląskiego nie jest wskazane. Czas na Twoją decyzję.

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Zyskaj z kartą Mastercard"
  2. Regulamin promocji "Konto za 0 zł"

O banku

ING Bank Śląski posiada kompleksową ofertę produktową, skierowaną do różnych grup klientów – młodzieży, studentów, przedsiębiorców, zamożniejszych klientów, korporacji i samorządów.

Na propozycję banku składają się nie tylko nowoczesne konta rozliczeniowo-oszczędnościowe, lecz również innowacyjna bankowość elektroniczna i rozbudowany pakiet dodatkowych funkcjonalności.