Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

Do 30 zł zwrotu za automatyczne płatności kartą Visa za usługi Vectry

Do 30 zł zwrotu za automatyczne płatności kartą Visa za usługi Vectry

Promocja adresowana jest do klientów Vectry posiadających indywidualny numer abonenta powiązany z konkretnym numerem rachunku bankowego. Konieczne jest też korzystanie z karty płatniczej Visa.

Promocję zorganizowała firma Blue Media S.A., która adresuje ją do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają zawartą umowę z Vectrą na dostarczanie jej usług.

Do promocji możesz przystąpić do 31 marca 2020 r., ale musisz pamiętać o wynoszącym 3300 limicie zgłoszeń. O jego wyczerpaniu organizator poinformuje na stronie promocji.

Bardzo proste zasady

Działania niezbędne do otrzymania bonusu są bardzo łatwe do realizacji:

Krok 1
Krok 1

Do 31 marca 2020 r. zarejestruj w serwisie bm.pl w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta Vectra automatyczne e-płatności z karty Visa. Nie ma znaczenia, czy zrobisz to przy okazji opłacania faktury dostępnej w Strefie Klienta Vectry, czy używając linka znajdującego się w wiadomości e-mail z informacją o wystawieniu nowego rachunku.

Krok 2
Krok 2

Zapewnij co miesiąc środki na rachunku osobistym powiązanym z kartą Visa, by kolejne faktury na rzecz Vectry były opłacane terminowo.

Informacja
Informacja

Za pierwszą automatyczną płatność nie otrzymasz żadnych bonusów. Będą Ci one przysługiwały - każdorazowo w wysokości 5 zł - dopiero za 6 kolejnych, przy czym ostatnia z nich musi być wykonana najpóźniej 30 września 2020 r.

Nagroda
Nagroda

Pieniądze wrócą na Twój rachunek bankowy powiązany z kartą Visa w ciągu 7 dni roboczych od daty zrealizowania transakcji.

Dodatkowe informacje

Minimalna wysokość rachunku, za który uzyskasz zwrot, to 5 zł brutto.

Rejestracja w serwisie bm.pl jest bezpłatna, ale za opłacenie w nim usług Vectry trzeba każdorazowo zapłacić 1,50 zł. Tym samym po 6 miesiącach Twój realny zysk będzie niższy o 9 zł.

Regulamin wymaga, byś w okresie promocji cały czas, konsekwentnie opłacał rachunki poprzez automatyczne płatności. Nie jest możliwe zrezygnowanie z tej usługi i później jej przywrócenie. Gdybyś tak zrobił, to nie będziesz miał już prawa do dalszych bonusów.

Osoby fizyczne nie muszą się rozliczać z urzędem skarbowym z otrzymanego zwrotu. Obowiązek podatkowy ciąży natomiast na przedsiębiorcach, gdyż nagroda jest traktowana jako związana z działalnością gospodarczą.

Drobna nagroda za jeden ruch

Materialna korzyść z udziału w tej akcji to zaledwie 21 zł (30 zł zwrotu minus 9 zł kosztów), ale dobre i to. Każdy grosz ma znaczenie. Największy zysk to chyba spokój ducha, że rachunki będą opłacone w terminie, nie zostaniesz "odcięty' od usług Vectry. Oczywiście pod warunkiem, że zapewnisz na rachunku bankowym niezbędne środki.

Opisana promocja to kolejny dowód, że okazje do zaoszczędzenia/zarobienia można znaleźć dosłownie wszędzie, trzeba się tylko dobrze rozejrzeć.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Zwrot do 30 zł za automatyczne e-płatności kartą Visa za usługi Vectry"

O instytucji

Visa jest organizacją płatniczą o globalnym zasięgu. Funkcjonuje w ponad 200 krajach i terytoriach zależnych na świecie i świadczy usługi na rzecz 6,6 tysiąca instytucji finansowych. Podmiot pełni kluczową rolę w międzynarodowym systemie płatności, jest również największą organizacją kartową w Polsce (posiada 59% udziału w rynku).