Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona 31 marca 2019 r. Zapoznaj się z pełną ofertą od: Credit Agricole lub przeczytaj prześwietlenie najlepszej aktualnie promocji tej instytucji: Do 250 zł za Konto dla Ciebie w Credit Agricole: 200 zł w promocji "Korzyści dla Ciebie" + 50 zł za otwarcie z polecenia (+3% dla oszczędności).

200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole + 50 zł za założenie rachunku z polecenia

200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole + 50 zł za założenie rachunku z polecenia
Źródło: strona Credit Agricole

Brak okresu karencji

W większości promocji organizowanych przez banki konieczne jest, by chętny do udziału w niej nie był klientem danej instytucji przez określony czas. Warunkiem wypłaty nagrody jest natomiast wykonanie określonych zadań wskazanych w regulaminie przez organizatora. W tym przypadku nie ma okresu karencji, są tylko warunki do spełnienia.

Jedyne ograniczenie uczestnictwa w tej akcji sprowadza się do tego, że nie można w trakcie jej trwania (7 stycznia – 31 marca 2019 r.) wypowiedzieć umowy posiadanego już w Credit Agricole konta i zawrzeć jej ponownie w ramach promocji „Zimowe korzyści z Kontem dla Ciebie”.

Co zrobić, by zyskać 200 zł?

Niezbędne do zdobycia 200 zł działania ograniczają się w zasadzie do jednego kontaktu z bankiem.

  1. Zawrzyj do 31 marca 2019 r. umowę o Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP. Wniosek o rachunek możesz złożyć na stronie internetowej banku, a umowę podpisać za pośrednictwem kuriera lub załatwić wszelkie formalności w oddziale. Przy okazji podpisywania umowy o rachunek:
    • wypełnij i podpisz „Zlecenie przekazywania środków” (to w nim podasz dane swojego pracodawcy),
    • upoważnij bank do przeniesienia konta. Doradcy Credit Agricole skontaktują się z bankiem, z którego będziesz przenosił rachunek i dokonają za Ciebie wszelkich niezbędnych czynności oraz przeniosą z niego wszystkie produkty, jakie będziesz chciał.
  2. Zapewnij stały wpływ na rachunek w wysokości min. 1 000 zł przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe.

Jak widać, decydujące dla sukcesu całej operacji i zdobycia nagrody w wysokości 200 zł jest zawarcie umowy rachunku, zlecenie przekazywania środków, zapewnienie odpowiednich wpływów na rachunek oraz przeniesienie rachunku płatniczego. Poniżej pokrótce je omówimy na bazie naszych doświadczeń.

Zawarcie umowy

Najprostszy sposób na zawarcie umowy to wypełnienie wniosku na stronie banku, a następnie podpisanie jej za pośrednictwem kuriera (decydując się na spotkanie z kurierem, treść umowy otrzymasz do wglądu w wiadomości e-mail, byś mógł się z nią spokojnie zapozna) lub w jednym z oddziałów banku.

My wybraliśmy opcję podpisania umowy w oddziale.

Podczas uzupełniania kolejnych rubryk pojawia się sporo wątpliwości. Nie ma m.in. precyzyjnej informacji, jak będzie przebiegała procedura rozpatrywania wniosku złożonego przez internet. Postanowiliśmy więc ją sprawdzić.

Po wysłaniu wniosku internetowego o rachunek, w ciągu 15 minut zadzwonił do nas konsultant. Rozmowa przebiegała standardowo, czyli w pierwszej kolejności potwierdziliśmy dane wpisane w formularzu. Tutaj należy być czujnym i dokładnie weryfikować dane, żeby potem nie było konieczności ich korygowania.

Jeżeli podczas rozmowy pracownik banku sam nie wspomni o promocji za przeniesienie rachunku, należy go poinformować o chęci przystąpienia do niej. Konsultant w tym momencie może zapytać o dane pracodawcy (tylko nazwa i adres) w celu wypełnienia "Zlecenia przekazywania środków" (więcej o tym dokumencie poniżej).

Zlecenie przekazywania środków

W regulaminie niestety nie jest wprost określone, czego bank wymaga, stawiając warunek podpisania „zlecenia przekazywania środków”. Udało nam się ustalić, że Credit Agricole rozumie pod tym pojęciem uzyskiwane środki z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych lub rentowych, zasiłków oraz stypendiów. Uważajmy jednak na podawanie danych, np. prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - to może nie przejść.

W praktyce, doradca w oddziale lub konsultant na infolinii pyta jedynie o nazwę pracodawcy oraz jego adres. Na bazie przekazanych danych przygotowywany jest odpowiedni dokument, który trzeba podpisać. Wygląda on tak:

Zlecenie przekazywania środków na konto Credit Agricole
Kliknij, aby powiększyć

Co dalej z tym zleceniem? Możesz poprosić doradcę/konsultanta o wysłanie dokumentu do swojego pracodawcy lub zanieść ten dokument osobiście.

My wybraliśmy opcję samodzielnego dostarczenia powyższego zlecenia.

Dopuszczalne wpływy

Zgodnie z regulaminem, za prawidłowe zasilenie konta bank uzna wpłaty gotówkowe oraz przelewy na prowadzony w ramach Konta dla Ciebie lub Konta dla Ciebie VIP rachunek główny w złotówkach, z wyłączeniem przelewów z rachunków własnych w banku Credit Agriocle.

Wynika z tego, że środki te teoretycznie nie muszą pochodzić z tytułu wynagrodzenia, o którym jest mowa w zleceniu przekazywania środków. Jeśli zapewnisz np. wpływy ze swojego konta w innym banku, to bez problemu premię otrzymasz.

Innymi słowy - zlecenie przekazywania środków jest wymagane i należy je uzupełnić oraz podpisać, ale wpływy nie musza być konsekwencją podanych w tym zleceniu informacji.

Przeniesienie rachunku płatniczego

Ostatnim elementem układanki jest kwestia przeniesienia rachunku płatniczego. Jakie konto możemy przenieść? Oficjalnie kwalifikuje się rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste). Nie musi to być Twój rachunek główny czy nawet konto, z którego na bieżąco korzystasz. Jeśli nie masz aktualnie rachunku, który chciałbyś zamknąć, możesz - przykładowo -założyć drugie konto w swoim aktualnym banku, wyłącznie po to, by przenieść je do Credit Agricole.

Na tym etapie także otrzymasz kilka dokumentów do podpisania - "Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego" oraz wykaz dotyczący przedmiotu i zakresu przeniesienia rachunku. Co ważne, Twój wzór podpisu pod tymi dokumentami powinien być identyczny, jak w banku, z którego konto przenosisz. Jeśli będzie się różnił, konieczna będzie aktualizacja wzoru podpisu w Twoim banku (tym, z którego chcesz przenieść rachunek).

Twoja nagroda

Premia, jaką otrzymasz za spełnienie powyższych warunków, to 200 zł w gotówce, która wpłynie na nowo otwarte konto w Credit Agricole. Bank przekaże je do Twojej dyspozycji najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym na Twoim koncie pojawił się trzeci z wymaganych wpływów.

Z regulaminem promocji możesz się zapoznać na tej stronie banku.

Dodatkowe 50 zł w programie poleceń

Credit Agricole przygotował jeszcze jedną niespodziankę dla swoich nowych klientów. Za założenie rachunku osobistego z użyciem kodu poleceń możesz zyskać 50 zł premii. Akcja łączy się z opisywaną promocją, zatem w sumie do zgarnięcia jest aż 250 zł premii gotówkowej.

Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, w programie poleceń mogą wziąć udział wyłącznie te osoby, które nie posiadały w tym banku rachunku osobistego w okresie 265 dni poprzedzających otwarcie konta. Po drugie - zakładając konto z polecenia należy zaznaczyć zgody na marketing banku i podmiotów współpracujących. Po trzecie, wnioskując o rachunek pamiętaj o wpisaniu kodu polecenia. Jeśli go nie posiadasz, wypełnij ten formularz, a prześlemy Ci swój :)

Jeśli spełnisz te warunki, to realizacja kolejnych zadań będzie bardzo prosta. Oto one: w 3 kolejnych miesiącach musisz zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł lub dokonać transakcji kartą na łączną kwotę 300 zł. Zauważ, że wystarczy spełnić tylko jeden z tych warunków, co oznacza, że praktyce nie musisz robić nic więcej niż to, czego wymaga od Ciebie promocja "Zimowe korzyści" (tam też wymagane są wpływy na konto w wysokości 1 000 zł).

Po założeniu rachunku z polecenia możesz sam przystąpić do programu i polecać konta Credit Agricole innym osobom. Za każde takie polecenie otrzymasz 50 zł. Maksymalnie możesz zgarnąć nawet 500 zł. Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz w tym artykule.

Ile kosztuje Konto dla Ciebie w Credit Agricole?

0 zł za prowadzenie konta, kartę wielowalutową oraz za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce – to najkrótsza charakterystyka rachunku Konto dla Ciebie. Warunki te obowiązują, gdy zapewnisz w danym miesiącu wpływ w wysokości min. 1 000 zł i wykonasz choć jedną transakcję kartą lub Blikiem. Brzmi znajomo? Tak, wpływ wymagany w ramach promocji oznacza spełnienie połowy warunków. Tobie pozostanie wykonanie jednej transakcji kartą lub Blikiem.

Warto też wspomnieć o zniżkach w Klubie Rabatowym, 2,5% na Koncie Oszczędzam przez 4 miesiące dla kwot do 100 000 zł oraz opcji oszczędzania przy okazji zakupów w ramach usługi CAsaver.

Szczegółowe informacje o Koncie dla Ciebie znajdziesz w naszej analizie.

Dodajmy, że istnieje także wersja Konto dla Ciebie VIP. Rachunek w tej wersji to propozycja dla zamożniejszych i bardziej wymagających klientów. Konieczne jest bowiem zapewnienie wpływów miesięcznych w wysokości co najmniej 10 000 zł lub utrzymanie średniego salda w miesiącu na poziomie min. 200 000 zł. W zamian, oprócz usług dostępnych w wersji „podstawowej”, zyskasz bezpłatny dostęp do wszystkich bankomatów na świecie oraz darmowe przelewy natychmiastowe Express Elixir.

Skorzystaj i… pomyśl, co dalej

Bank Credit Agricole nie należy do instytucji finansowych szczególnie chętnie rozdających prezenty. Tym bardziej warto bliżej przyjrzeć się tej promocji. Co prawda przeniesienie rachunku z innego banku i przekierowanie wynagrodzenia może wydawać się kłopotliwe, to pamiętaj jednak, że doradca Credit Agricole wykona za Ciebie wszelkie niezbędne formalności. Twoja rola ograniczy się do podpisania dokumentów.

Gdyby Twoje wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe, zasiłek czy stypendium było niższe niż wymagany przez bank wpływ w wysokości 1 000 zł, to zawsze możesz uzupełnić brakującą kwotę wpłatą gotówkową lub przelewem z innego rachunku (np. od kogoś z rodziny, komu potem szybko zwrócisz te pieniądze).

U wielu osób może zrodzić się pytanie, co zrobić po otrzymaniu premii – utrzymywać konto w Credit Agricole czy zrezygnować z niego? Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Każdy musi sobie na nie indywidualnie odpowiedzieć, patrząc na swoje oczekiwania wobec rachunku bankowego oraz na wysokość opłat, jakie będą obowiązywały w chwili zgarnięcia nagród. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po ich otrzymaniu skorzystać w innym banku z podobnej promocji. Pamiętaj, że przeniesienie konta nie jest kłopotliwe – wszystko robią za Ciebie doradcy bankowi.

O banku

Początki działalności banku Credit Agricole w Polsce sięgają 1991 r., kiedy to powstał Bank Świętokrzyski S.A. oraz firma Lukas Sp.z o.o. W 1998 r. obie jednostki połączyły się, tworząc LUKAS Bank Świętokrzyski S.A., którego działalność skupiała się przede wszystkim na kredytach ratalnych. 2001 rok zaowocował ważnymi zmianami – 75% udziałów objęła francuska grupa finansowa Credit Agricole, zaś bank kontynuował dynamiczny rozwój oferty produktów kredytowych. We wrześniu 2011 r. marka Lukas Bank znikła z rynku. Na jej miejscu powstał Credit Agricole Bank Polska S.A., który wprowadził nową ofertę kont osobistych, kredytów oraz dedykowanych produktów dla rolników.

Czytaj więcej