Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

200 zł premii za BIZnest Konto + 400 zł za terminal od Nest Banku

200 zł premii za BIZnest Konto + 400 zł za terminal od Nest Banku
Źródło: strona promocji

Praktycznie nie ma miesiąca, by jakiś bank nie zachęcał przedsiębiorców do skorzystania z terminala płatniczego i nie oferował za to nagrody pieniężnej. Na ogół premia ma stałą wartość, a jedynym warunkiem jej uzyskania jest podpisanie umowy oraz odnotowanie wpływów za płatności przyjęte bezgotówkowo. Nest Bank uzależnił wysokość bonusu od okresu korzystania z terminala i zachęca, by na początek założyć BIZnest Konto, co obecnie wiąże się z premią gotówkową w kwocie 200 zł.

Spójrzmy więc, kto może się starać o obie nagrody i co musi zrobić, by je zdobyć.

Czy mogę wziąć udział promocji?

Uczestnikami najnowszej akcji dotyczącej BIZnest Konta mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z regulaminem, wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu złożenia wniosku o BIZnest Konto posiadają lub posiadali rachunek firmowy w Nest Banku w ciągu ostatnich 24 miesięcy albo ich wniosek o jego otwarcie jest już rozpatrywany przez bank.

Promocja trwa do 9 marca 2020 r., ale może zakończyć się wcześniej, gdyż Nest Bank przyjmie tylko 300 promocyjnych wniosków.

Co muszę zrobić, by zdobyć nagrodę?

Jak się za chwilę przekonasz, Nest Bank nie ma wygórowanych wymagań. Zadania postawione przed uczestnikami opisywanej promocji są bardzo typowe, jako przedsiębiorca wykonujesz je w każdym miesiącu.

Krok 1
Krok 1

Do 9 marca 2020 r. złóż wniosek o BIZnest Konto na stronie internetowej akcji. Przypominamy o ograniczonej puli – 300 sztuk – promocyjnych wniosków.

Krok 2
Krok 2

Najpóźniej 20 marca 2020 r. zawrzyj z Nest Bankiem umowę ramową o prowadzenie BIZnest Konta.

Krok 3
Krok 3

Do 30 kwietnia 2020 r. masz czas, by zapewnić wpływ na nowo otwarty rachunek firmowy w wysokości 2000 zł.

Krok 4
Krok 4

W tym samym miesiącu, w którym spełnisz warunek wpływu, zrealizuj z BIZnest Konta płatność składki ZUS w wysokości min. 250 zł lub zapłać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Nagroda
Nagroda

Jeśli wywiążesz się z powyższych zadań, to do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym je zrealizowałeś, otrzymasz na BIZnest Konto 50 zł premii.

Krok 5
Krok 5

Kolejne premie w tej samej wysokości bank wypłaci Ci za każdy z 3 kolejnych miesięcy, w którym wykażesz się dokładnie taką samą aktywnością jak wcześniej. Musisz więc:

  • zapewnić wpływ w wysokości 2000 zł;

  • zrealizować płatność składki ZUS w wysokości min. 250 zł lub zapłacić miesięczną zaliczkę podatku dochodowego.

Nagroda
Nagroda

Przekazanie bonusu nastąpi do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś wymagania regulaminu.

Co z premią za terminal?

Czas na przedstawienie warunków, które musisz spełnić, by otrzymać nagrodę za rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych:

  1. Zawrzyj z First Data Polska SA umowę dotyczącą obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem terminala płatniczego. Odpowiednią deklarację możesz wyrazić przy okazji wnioskowania o otwarcie BIZnest Konta albo najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania z Nest Bankiem umowy ramowej.

  2. W ciągu 60 dni od jej zawarcia na Twoim rachunku firmowym muszą zostać odnotowane pierwsze wpływy z First Data Polska SA z tytułu płatności bezgotówkowych na terminalu.

  3. Wysokość premii uzależniona jest od zadeklarowanego czasu użytkowania terminala płatniczego. Wypłata będzie jednorazowa, premię otrzymasz do 20. dnia roboczego kolejnego miesiąca.

Premia za terminal w Nest Banku

Okres trwania umowy terminala płatniczego

Wysokość premii

12 miesięcy

100 zł

24 miesiące

200 zł

36 miesięcy

300 zł

48 miesięcy

400 zł

Co jeszcze muszę wiedzieć? Są jakieś „haczyki”?

Przyznasz zapewne, że wymagania regulaminu nie są skomplikowane. Zwracamy jednak Twoją uwagę na kilka szczegółowych kwestii.

Wpływ na rachunek – co jest wymagane?

Może to być suma uznań (m.in. wpłat gotówkowych, przelewów, zwrotów operacji dokonanych kartą) pod warunkiem, że nie będą one pochodziły z operacji pomiędzy Twoimi rachunkami bankowymi (indywidualnymi lub firmowymi) w Nest Banku czy innej instytucji finansowej, z Twoich kredytów lub lokat.

Zaliczka podatkowa – ile mam przesłać?

Może się zdarzyć, że Nest Bank zechce się upewnić (zastrzegł sobie takie prawo w regulaminie), że wpłacona przez Ciebie zaliczka na podatek dochodowy faktycznie stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Najwyraźniej bank chce mieć pewność, że zapłaciłeś zaliczkę w pełnej wysokości, a nie tylko jej część.

Pamiętaj, że na przedstawienie dokumentów księgowych potwierdzających prawidłowość dokonanej wpłaty będziesz miał 7 dni od chwili otrzymania prośby. Skany należy przekazać na wskazany przez Nest Bank adres e-mail. Jeśli tego nie zrobisz albo bank uzna dokumenty za niewystarczające, to za dany miesiąc nie otrzymasz premii.

Co, jeśli nie mam dochodu i nie muszę płacić zaliczki?

W przypadku, gdy w danym miesiącu nie będziesz miał obowiązku zapłaty zaliczki podatku dochodowego lub rozliczasz się z urzędem skarbowym kwartalnie, dla wywiązania się z warunków promocji konieczne jest, byś w tym okresie wykonał przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł.

Nagroda = przychód

Premie, jakie otrzymasz w opisywanej promocji, będą związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Oznacza to, że musisz je ująć po stronie przychodów i zapłacić stosowny podatek.

BIZnest Konto w Nest Banku

Rachunek firmowy prowadzony bezwarunkowo za darmo to unikat, a takie jest właśnie BIZnest Konto w Nest Banku. Na dodatek nie są także pobierane opłaty za kartę i wypłaty z krajowych bankomatów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze koszty, które mogą się pojawić podczas korzystania z tego rachunku:

Dodatkowe informacje znajdziesz w analizie BIZnest Konta z oferty Nest Banku.

Premia za konto na wyciągnięcie ręki

Ze zdobyciem 200 zł premii za otwarcie BIZnest Konta nie będzie miał problemów chyba żaden przedsiębiorca. Uważamy tak, gdyż płatność do ZUS to obowiązek, którego nie sposób uniknąć, a zapewnienie wpływu w wysokości min. 2000 zł nie powinno być trudne.

Nieco gorzej z premią za korzystanie z terminala płatniczego. Nie można tylko podpisać umowy i schować urządzenie do szuflady. Musi być ono używane w Twojej firmie, a pieniądze za realizowane na nim płatności bezgotówkowe muszą wpływać na rachunek firmowy.

Regulamin mówi, że wysokość premii uzależniona jest od okresu używania terminala, ale niestety nie precyzuje, co się stanie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zechce z jakichś powodów wcześniej rozwiązać podpisaną umowę. Zapisy na ten temat znajdują się zapewne w dokumentach regulujących zasady korzystania z terminala.

Krótko mówiąc, 200 zł jest na wyciągnięcie ręki. Ewentualną decyzję o przyjmowaniu w swojej firmie płatności bezgotówkowych powinieneś przemyśleć nieco głębiej.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Zimowa edycja BIZnest konto z premią nawet 600 zł"

O banku

Nest Bank to marka stworzona z myślą o całej rodzinie. Zgodnie z filozofią instytucji bliskiej ludziom Nest Bank konsekwentnie wdraża i rozwija najnowocześniejsze metody płatności oraz innowacyjne rozwiązania internetowe i mobilne W swojej ofercie posiada produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.