Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Jak zastrzec kartę płatniczą? Krótki i praktyczny poradnik

Cykl: Bezpieczeństwo w bankowości

Beata Szymańska
Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy redaktora z entuzjazmem dla wszystkiego, co nowe. Specjalizuje się w tematyce finansowej i prześwietlaniu bankowych ofert.
Jak zastrzec kartę płatniczą? Krótki i praktyczny poradnik

Kradzież bądź zgubienie karty płatniczej najczęściej oznacza poważne kłopoty. W najlepszym wypadku stracimy na jakiś czas dostęp do konta (banki nie zawsze nam wydadzą nową kartę „od ręki”), w najgorszym – utracimy wszystkie oszczędności. Najlepszą metodą, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami utraty karty, jest jej niezwłoczne zastrzeżenie. Sprawdźmy więc, jak powinniśmy postąpić po utracie plastiku i dlaczego czas pełni wówczas kluczową rolę.

Dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych niesie ze sobą różne zagrożenia. Niemal co roku prasa opisuje nowe, coraz bardziej wyrafinowane metody stosowane przez złodziei do wyłudzenia danych karty i przeprowadzania z ich pomocą oszukańczych transakcji (sposoby te opisaliśmy dokładniej w tym artykule).

Wiele z tych metod wykorzystuje naszą lekkomyślność oraz brak wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w bankowości. Niekiedy my sami ułatwiamy złodziejom zadanie, np. udostępniamy swój PIN osobom postronnym. Bywa też, że karta zostaje zgubiona bądź trafia w niepowołane ręce w wyniku rozboju lub kradzieży portfela.

Wszystkie te sytuacje mają wspólny mianownik – stanowią zagrożenie dla naszych oszczędności. W takich momentach powinniśmy więc działać szybko i skutecznie, w pierwszej kolejności błyskawicznie zastrzegając kartę.

Na czym polega zastrzeżenie karty?

Jest to trwałe zablokowanie możliwości dokonywania transakcji przy użyciu karty. Proces ten jest nieodwołalny, co oznacza, że nie można wycofać zastrzeżenia ani odblokować karty, nawet jeśli jakimś cudem uda nam się ją odzyskać. W miejsce zastrzeżonego plastiku musimy zamówić nowy.

Ważne! W przypadku odnalezienia zastrzeżonej karty powinniśmy ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający ponowne użycie (np. poprzez przecięcie paska magnetycznego i/lub chipu). Warto jednak wiedzieć, że niektóre banki domagają się zwrotu zastrzeżonej karty – taki zapis znajdziemy np. w regulaminie Aliora. Nieaktywną kartę można wysłać pocztą lub oddać w oddziale.

Jak zastrzec kartę?

Kartę możemy zastrzec na kilka sposobów: dzwoniąc pod numer czynnej całą dobę infolinii lub dezaktywując plastik za pomocą aplikacji mobilnej bądź systemu transakcyjnego (o ile nasz bank udostępnia taką możliwość). Niestety, w niektórych instytucjach zastrzeżenie karty drogą elektroniczną jest wciąż niemożliwe. Ich listę znajdziesz w tabelce zamieszczonej pod tekstem.

Kolejną opcją jest wizyta w oddziale, jednak zastrzeganie kart w placówce banku ma jeden poważny mankament. Aby pracownik banku przyjął naszą dyspozycję, musimy okazać dowód tożsamości (to zaś może być niewykonalne, jeżeli karta i dowód znajdowały się w portfelu, który właśnie padł łupem złodzieja). W takiej sytuacji konieczna jest wcześniejsza wizyta na policji i uzyskanie dokumentu tymczasowo zastępującego dowód lub paszport. Niestety, organa ścigania mogą nam go nie wydać od ręki, co da złodziejowi czas na opróżnienie konta.

Warto jednak dodać, że w oddziałach niektórych banków klient, który nie posiada dowodu tożsamości, może mimo wszystko zastrzec kartę, prosząc pracownika o udostępnienie stanowiska do obsługi bankowości elektronicznej lub o telefon do kontaktu z infolinią. Można więc przy okazji wizyty w placówce dopytać, czy nasz bank oferuje taką możliwość, ponieważ nie jest to powszechnie stosowana procedura.

Straciłeś kartę – dzwoń na infolinię!

W przypadku, gdy straciliśmy wszystkie dokumenty, najszybszym rozwiązaniem jest kontakt z bankiem za pomocą infolinii. Należy przygotować się na to, że podczas rozmowy pracownik banku poprosi nas o podanie danych, które zweryfikują naszą tożsamość, a następnie trwale zablokuje kartę i po dezaktywacji poda datę, godzinę i minutę jej zastrzeżenia. Niektóre banki (np. mBank) na wniosek użytkownika karty wystawiają również pisemne potwierdzenie tej operacji. Warto skorzystać z tego rozwiązania, gdyż może nam się przydać w przypadku ewentualnego sporu z bankiem.

Zastrzeganie zgubionej lub skradzionej karty jest bezpłatne. Ciekawym wyjątkiem jest BOŚ Bank, który pobiera opłatę w wysokości 50 zł za zastrzeżenie karty w sytuacji, gdy klient nie przestrzegał postanowień regulaminu (w pozostałych przypadkach usługa jest darmowa).

Pamiętaj!

 • Aby bezzwłocznie zastrzec kartę, musisz znać numer do infolinii swojego banku. Jeżeli nie jesteś w stanie go zapamiętać, zapisz go w pamięci telefonu lub w podręcznym kalendarzu. Zajrzyj do tabelki zamieszczonej w dalszej części tekstu i najlepiej zrób to teraz :-)
 • Możesz też skorzystać ze specjalnej infolinii udostępnionej przez Zintegrowany System Zastrzegania Kart Płatniczych. Numer: 828 828 828 jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie. Niestety, nie wszystkie polskie banki należą do tego systemu. Do wyjątków należą: mBank, Bank Pocztowy, Idea Bank, Envelobank, Toyota Bank oraz Nest Bank. Jeżeli jesteś klientem którejś z tych instytucji, musisz kontaktować się z bankiem bezpośrednio.

Kto może zastrzec kartę?

W większości banków zastrzeżenia karty może dokonać jedynie jej posiadacz lub użytkownik, jednak niektóre banki dopuszczają wyjątki. Przykładowo: Getin Bank umożliwia telefoniczne zablokowanie lub zastrzeżenie karty przez inną osobę (współmałżonka, rodzica), o ile poda ona wszystkie informacje dotyczące posiadacza/użytkownika niezbędne do zablokowania lub zastrzeżenia karty, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. Także PKO BP dopuszcza zgłoszenie utraty karty przez osobę występującą w imieniu jej posiadacza. Zawsze też osoba trzecia, zastrzegająca kartę w imieniu jej właściciela, przechodzi proces dokładnej weryfikacji.

Co ciekawe, we wszystkich bankach kartę może również zastrzec jej przypadkowy znalazca - w tym celu musi podać swoje imię i nazwisko, dane znajdujące się na karcie, niekiedy także inne dane potwierdzające jego tożsamość.

Dlaczego szybkie zastrzeżenie karty jest tak istotne?

Zastrzeżenie karty ma uniemożliwić złodziejowi kradzież środków z konta. Bywa jednak, że zbyt późno odkryjemy podejrzane operacje na rachunku i oszust zdąży poważnie uszczuplić nasze oszczędności. Zastrzegając kartę, nie tylko zapobiegamy dalszej kradzieży, lecz również przerzucamy odpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostałych środków na bank, w którym posiadamy konto osobiste.

Zgodnie bowiem z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych OD momentu zastrzeżenia karty bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione transakcje skutkujące kradzieżą naszych pieniędzy (o ile nie doszło do nich w wyniku naszego niedbalstwa). Gdyby więc – już po zastrzeżeniu - miały miejsce kolejne tzw. nieautoryzowane operacje na koncie, bank „jest obowiązany niezwłocznie zwrócić klientowi kwotę tej transakcji, a w przypadku, gdy korzysta on z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza” (art. 46. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych).

Natomiast w przypadku transakcji przeprowadzonych PRZED zastrzeżeniem karty bank odpowiada wyłącznie za transakcje kartą debetową lub zbliżeniową powyżej równowartości 50 euro (obecnie jest to około 216 zł).

Przykładowo – jeśli w wyniku działalności oszusta stracimy 10 tys. zł, bank zwróci nam tę kwotę pomniejszoną o 50 euro. Natomiast jeśli z konta ubyło nam 150 zł (czyli kwota mniejsza niż 50 euro) – raczej nie możemy liczyć na żadną rekompensatę. Piszemy „raczej”, gdyż niektóre banki podchodzą do tej kwestii indywidualnie i umożliwiają klientom złożenie reklamacji także w przypadku kradzieży obejmującej niskie kwoty (przykładem takiej instytucji jest np. ING Bank Śląski).

Dodatkowe wymogi, czyli dlaczego warto czytać regulaminy

Pamiętajmy też, że bank pomoże w zabezpieczeniu naszych pieniędzy, jeśli będziemy postępowali zgodnie z określonymi procedurami. Są one opisane w regulaminie konta i/lub karty i zdecydowanie trzeba się z nimi zapoznać. Warto bowiem wiedzieć, że złamanie tych zasad zwalnia bank z odpowiedzialności za wszystkie nieuprawnione transakcje na koncie (niezależnie od tego, czy zostały dokonane przed czy po zastrzeżeniu karty). Słowem, jeśli zignorujemy procedury banku, możemy nie odzyskać utraconych pieniędzy.

Zastrzeż kartę tak szybko, jak możesz

Podstawowym wymogiem, o którym musimy pamiętać, jest niezwłoczne zgłoszenie faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia karty, a następnie zastrzeżenie „plastiku”. Są również banki, które żądają, abyśmy systematycznie monitorowali stan konta i „niezwłocznie” zgłaszali wszelkie zauważone nieprawidłowości.

Niestety, pojawiający się w regulaminowych zapisach zwrot „niezwłocznie” jest na gruncie prawa cywilnego pojęciem nieostrym i może być różnie przez bank interpretowany (jako „natychmiast”, „bez zbędnej zwłoki” lub po „ustaniu przyczyny uniemożliwiającej dokonanie czynności”). Mając ten fakt na względzie, w przypadku kradzieży lub nieuprawnionego użycia karty zgłośmy ten incydent bankowi tak szybko, jak tylko możemy. W przeciwnym razie bank może potraktować naszą opieszałość jako złamanie regulaminu i na tej podstawie odmówić nam zwrotu pieniędzy. 

Zgłoś kradzież karty na policji

W niektórych bankach pechowy klient dodatkowo musi zawiadomić o kradzieży karty organy ścigania (policję lub prokuraturę), dysponować zaświadczeniem wydanym przez jedną z tych instytucji oraz sporządzić dokładny opis okoliczności, które towarzyszyły utracie plastiku (z datą, miejscem i przebiegiem zdarzenia).

Kara za „rażące niedbalstwo”

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące użytkownika karty wynikają wprost z ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i są identyczne w każdym banku. Właściciel karty z chwilą jej otrzymania powinien podjąć niezbędne środki zapobiegające naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty. Jego obowiązkiem jest:

 • przechowywanie karty, danych karty oraz kodu PIN z zachowaniem należytej staranności,
 • nieprzechowywanie karty razem z kodem PIN,
 • nieudostępnianie karty oraz kodu PIN innym osobom,
 • niezwłoczne powiadomienie banku o utracie lub kradzieży karty.

Jeśli więc zlekceważymy te zalecenia, bank może nas oskarżyć o „rażące niedbalstwo” i na tej podstawie odmówić nam zwrotu pieniędzy.

A co, jeśli to bank wykazał się „rażącą niedbałością”?

Warto podkreślić, że także banki muszą stosować się do przepisów regulujących kwestię bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje finansowe przeprowadzone przez złodziei – zarówno te dokonane przed, jak i po zastrzeżeniu karty (jednak znów – z wyjątkiem transakcji, do których doszło w wyniku naszego niedbalstwa). Całkowite wyłączenie odpowiedzialności posiadacza karty ma miejsce w następujących sytuacjach:

 • jeżeli bank nie zapewnił odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia kradzieży (np. nie uruchomił działającej całą dobę infolinii, nie poinformował na swojej stronie o sposobach zastrzeżenia karty),
 • nie umożliwił klientom wyłączenia funkcji zbliżeniowej karty ani korzystania z kart bez tej funkcji.

Kliknij, aby powiększyć

Sprawdź, jak możesz zastrzec kartę w swoim banku

Poniżej podpowiadamy, jak szybko zastrzec kartę w serwisie transakcyjnym (o ile bank daje taką możliwość) oraz podajemy aktualne numery telefonów, pod którymi można zastrzec kartę.

Nazwa Banku

Jak zastrzec kartę w serwisie transakcyjnym?

Infolinia

Alior Bank

Wejdź w SZCZEGÓŁY RACHUNKU → zakładka KARTY → POKAŻ SZCZEGÓŁY (dla wskazanej karty) → STATUS KARTY → EDYTUJ → ZASTRZEŻONA  

Tel. 19 502 (wybierz tonalnie „3”)

Tel. 12 370 70 00 - dla telefonów komórkowych i stacjonarnych.

Tel. +48 12 19 502;

Tel. +48 12 370 70 00 – dla połączeń z zagranicy.

Bank Millennium

Wybierz kartę na stronie głównej -> zakładka BEZPIECZEŃSTWO -> podaj powód zastrzeżenia -> kliknij DALEJ ->potwierdź zastrzeżenie

Tel. 19 506 lub (12) 370 71 00 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych;

Tel. +48 12 19 506 lub +48 12 370 71 00

Getin Bank

Wybierz zakładkę KARTY → wybierz kartę, którą chcesz zastrzec → wybierz przycisk SZCZEGÓŁY przy karcie, której dyspozycja ma dotyczyć –→ kliknij w opcję ZASTRZEŻ KARTĘ → kliknij ZAPISZ.

Następnie dostaniesz kod autoryzacyjny w wiadomości SMS. Potwierdź operację otrzymanym kodem SMS, a Twoja karta zostanie zablokowana.

Tel. 48 32 604 31 6

Tel. 197 97 (wybierz tonalnie „1”)

ING Bank Śląski

Wejdź w zakładkę MOJE FINANSE -> wybierz kartę pod KARTY I PŁATNOŚCI TELEFONEM -> kliknij ZASTRZEŻ KARTĘ -> potwierdź dyspozycję w kolejnym oknie klikając ZASTRZEŻ KARTĘ

Tel. + 48 32 357 00 12 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych.

mBank

 • Wybierz zakładkę MOJE FINANSE → menu KARTY → wybierz interesującą Cię kartę, np. debetową.
 • Po najechaniu kursorem myszki na wizerunek wybranej karty, kliknij w nią.
 • Otworzą się szczegóły karty, wśród nich pozycja STATUS KARTY → kliknij przycisk ZASTRZEŻ KARTĘ → podstępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w serwisie

Tel. 801 300 800.

Tel. +48 42 6 300 800 (wybierz tonalnie „3”)

Nest Bank

Wybierz w menu głównym zakładkę KARTY -> wybierz ZASTRZEŻ -> podaj powód zastrzeżenia -> kliknij ZATWIERDŹ

Tel. 801-800-188

Tel. 22 438-41-41 - dla telefonów stacjonarnych

Santander Bank Polska

W menu wybierz ZARZĄDZANIE KARTAMI → wybierz kartę → wybierz ZASTRZEŻ KARTĘ → wskaż powód zastrzeżenia → potwierdź operację

Tel. 1 9999 –dla telefonów stacjonarnych

Tel. 781 119 999 -dla telefonów komórkowych

Tel. +48 61 81 19999 – dla połączeń z zagranicy.

T-Mobile Usługi Bankowe

Wybierz sekcję KARTY → wybierz opcję ZMIEŃ STATUS KARTY w menu szybkich akcji → wybierz status ZASTRZEŻONA

Tel. 19 506 lub (12) 370 71 00 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych;

Tel. +48 12 19 506 lub +48 12 370 71 00

Bank Pekao

Dla kart Master Debit Mobile - telefonicznie, w placówce banku.

Dla kart Master Debit FX - w menu wybierz  -> MOJE FINANSE ->KARTY DO RACHUNKÓW -> ZASTRZEŻ KARTĘ

Tel. +48 (42) 68 38 232 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Tel. 801 365 365 - dla telefonów stacjonarnych w Polsce

Bank Pocztowy

Telefonicznie, w placówce banku.

Tel. 52 34 99 494

BOŚ Bank

Telefonicznie lub w placówce banku.

Uwaga! Zastrzeżenie dokonane za pośrednictwem infolinii powinno być potwierdzone osobiście przez klienta w jednej z placówek BOŚ S.A. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ciągu 3 dni kalendarzowych

Tel. 801 355 455

Tel. 22 543 34 34 – dla telefonów stacjonarnych i komórkowych

BNP Paribas

Telefonicznie, w oddziale banku.

Tel. 801 321 123 - dla telefonów komórkowych sieci T-Mobile, Orange, Plus, Play oraz telefonów stacjonarnych

Tel. 48 22 134 00 00 – dla połączeń z zagranicy i telefonów innych sieci

Citi Handlowy

Telefonicznie, w oddziale banku.

Tel. 801 33 44 33
Tel. +48 22 692 2900

Credit Agricole

Telefonicznie, w oddziale banku.

Tel. 19 019 - z komórek i z zagranicy (wybierz tonalnie "3").

Tel. +48 71 35 49 009

Toyota Bank

Telefonicznie.

Tel. 801 900 700;

Tel. +48 22 488 55 50

Komentarze