My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Jak zastrzec kartę płatniczą? Krótki i praktyczny poradnik

Beata Szymańska

Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy redaktora z entuzjazmem dla wszystkiego, co nowe. Specjalizuje się w tematyce finansowej i prześwietlaniu bankowych ofert.

Jak zastrzec kartę płatniczą? Krótki i praktyczny poradnik

Kradzież bądź zgubienie karty płatniczej najczęściej oznacza poważne kłopoty. W najlepszym wypadku stracimy na jakiś czas dostęp do konta (banki nie zawsze nam wydadzą nową kartę „od ręki”), w najgorszym – utracimy wszystkie oszczędności. Najlepszą metodą, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami utraty karty, jest jej niezwłoczne zastrzeżenie. Sprawdźmy więc, jak powinniśmy postąpić po utracie plastiku i dlaczego czas pełni wówczas kluczową rolę.

Dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych niesie ze sobą różne zagrożenia. Niemal co roku prasa opisuje nowe, coraz bardziej wyrafinowane metody stosowane przez złodziei do wyłudzenia danych karty i przeprowadzania z ich pomocą oszukańczych transakcji (sposoby te opisaliśmy dokładniej w tym artykule).

Wiele z tych metod wykorzystuje naszą naiwność i lekkomyślność oraz brak wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących użytkowników kart płatniczych. Niekiedy my sami znakomicie ułatwiamy złodziejom zadanie i dopuszczamy się rażącego niedbalstwa, np. udostępniamy swój PIN osobom postronnym lub zapisujemy go na karcie płatniczej. Bywa też, że karta zostaje zgubiona bądź trafia w niepowołane ręce w wyniku rozboju lub kradzieży całego portfela.

Warto czytać regulaminy konta i karty

Niezależnie jednak od tego, czy padliśmy ofiarą rabunku, wyłudzenia danych, czy też sami nierozważnie udostępniliśmy PIN lud kod CVV2/ CVC2 osobom trzecim, musimy pamiętać, że w takiej sytuacji obowiązują nas ściśle określone procedury. Są one opisane w regulaminie naszego konta i/lub karty i stanowią zbiór wytycznych, które musimy respektować, o ile chcemy, aby bank przejął odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze i zwrócił nam ukradzione pieniądze. Podstawowym wymogiem, widniejącym w regulaminie każdego banku, jest jak najszybsze zgłoszenie faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia karty, a następnie zastrzeżenie „plastiku”.

Ważne! Pojawiający się w regulaminowych zapisach zwrot „niezwłocznie” jest na gruncie prawa cywilnego pojęciem nieostrym i może być różnie przez bank interpretowany (jako „natychmiast”, „bez zbędnej zwłoki” lub po „ustaniu przyczyny uniemożliwiającej dokonanie czynności”). Mając ten fakt na względzie, w przypadku kradzieży lub nieuprawnionego użycia karty zgłośmy ten incydent bankowi tak szybko, jak tylko możemy - w przeciwnym razie bank może potraktować naszą opieszałość jako złamanie regulaminu.

Pamiętaj! Kartę należy zastrzec bezzwłocznie po jej utracie - niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie regulaminu banku i wiąże się z poważnymi finansowymi konsekwencjami.

Jak zastrzec kartę?

Posiadacz lub użytkownik karty jest obowiązany dokonać jej zastrzeżenia, dzwoniąc pod numer czynnej całą dobę infolinii lub kontaktując się z bankiem za pomocą innych kanałów dostępu (np. aplikacji mobilnej, systemu transakcyjnego).

Wizyta w oddziale banku nie zawsze będzie skuteczna

Możemy również zastrzec kartę w oddziale banku, jednak aby to uczynić, musimy okazać dowód tożsamości (to zaś może być trudne, jeżeli karta i dowód znajdowały się w tym samym skradzionym portfelu). W takiej sytuacji konieczna jest wcześniejsza wizyta na policji i uzyskanie dokumentu tymczasowo zastępującego dowód lub paszport. Niestety, zgłoszenie kradzieży organom ścigania może zabrać sporo czasu - na tyle dużo, aby złodzieje dokładnie wyczyścili nam konto.

Należy jednak w tym miejscu dodać, że w oddziałach niektórych banków klient, który nie posiada dowodu tożsamości, może mimo wszystko zastrzec kartę, prosząc pracownika o udostępnienie stanowiska do obsługi bankowości elektronicznej lub o telefon do kontaktu z infolinią. Warto przy okazji wizyty w placówce dopytać, czy nasz bank oferuje taką możliwość, ponieważ nie jest to powszechnie stosowana procedura.

Skorzystanie z infolinii banku to lepsza metoda

W przypadku, gdy straciliśmy wszystkie dokumenty, najszybszym rozwiązaniem jest kontakt z bankiem za pomocą infolinii. Należy przygotować się na to, że podczas rozmowy pracownik banku poprosi nas o podanie danych, które zweryfikują naszą tożsamość, a następnie trwale zablokuje kartę, podając datę, godzinę i minutę jej zastrzeżenia. Niektóre banki na wniosek użytkownika karty wystawiają również pisemne potwierdzenie tej operacji (mBank).

Zastrzeganie zgubionej lub skradzionej karty jest bezpłatne. Ciekawym wyjątkiem jest BOŚ Bank, który pobiera opłatę w wysokości 50 zł za zastrzeżenie karty w sytuacji, gdy klient nie przestrzegał postanowień regulaminu (w pozostałych przypadkach usługa jest darmowa).

Pamiętaj!

 • Aby bezzwłocznie zastrzec kartę, musisz znać numer do infolinii swojego banku. Jeżeli nie jesteś w stanie go zapamiętać, zapisz go w pamięci telefonu lub w podręcznym kalendarzu. Zrób to teraz.
 • Jeżeli nie znasz numeru telefonu do swojego banku, możesz skorzystać ze specjalnej infolinii Zintegrowanego Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych. Numer: 828 828 828 jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie (infolinia jest wspólnym dziełem kilkunastu banków działających w naszym kraju i pomogła już tysiącom Polaków).

Na czym polega zastrzeżenie karty?

Zastrzeżenie polega na trwałym zablokowaniu możliwości dokonywania transakcji przy użyciu karty i jest czynnością nieodwołaną. Oznacza to, że nie można wycofać dokonanego zastrzeżenia ani odblokować zastrzeżonej karty.

Ponadto nawet jeśli po zastrzeżeniu odzyskamy kartę, to jej dalsze używanie jest surowo zabronione. W takiej sytuacji większość banków wymaga, aby karta została zniszczona w sposób trwały i uniemożliwiający jej ponowne użycie (np. poprzez przecięcie paska magnetycznego i/lub chipu). Jednak niektóre banki domagają się zwrotu zastrzeżonej karty – taki zapis znajdziemy np. w regulaminie Alior Banku. Nieaktywną kartę można wysłać pocztą lub oddać w oddziale.

Kto może zastrzec kartę?

W większości banków zastrzeżenia karty może dokonać jedynie jej posiadacz lub użytkownik. Jednak niektóre banki dopuszczają wyjątki. Np. Getin Bank umożliwia telefoniczne zablokowanie lub zastrzeżenie karty przez inną osobę, o ile poda one wszystkie informacje dotyczące posiadacza/użytkownika niezbędne do zablokowania lub zastrzeżenia karty, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. Także PKO BP dopuszcza zgłoszenie utraty karty przez osobę występującą w imieniu jej posiadacza. Zawsze też osoba trzecia, zastrzegająca kartę w imieniu jej właściciela, przechodzi proces dokładnej weryfikacji.

Co ciekawe, we wszystkich bankach kartę może również zastrzec jej przypadkowy znalazca - w tym celu musi podać swoje imię i nazwisko, dane znajdujące się na karcie, niekiedy także inne dane potwierdzające jego tożsamość.

Pamiętaj! Kartę może zastrzec również osoba trzecia – Twój znajomy lub przypadkowy znalazca karty. Aby jednak nie dopuścić do nadużycia, bank zweryfikuje taką osobę i sprawdzi, czy faktycznie działa ona w Twoim imieniu lub czy faktycznie znalazła kartę.

Oprócz zastrzeżenia karty w banku – również zgłoszenie na policję

Warto wiedzieć, że niektóre banki wprowadzają w regulaminie dodatkowe formalności, które musi spełnić pechowy klient. Na przykład w PKO BP:

W przypadku kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub dostępu do karty jej posiadacz powinien złożyć zawiadomienie o przestępstwie do organów ścigania.

Także klienci Banku Millennium i Raiffeisen Bank są zobligowani do zgłoszenia kradzieży karty na policji. Natomiast BGŻ BNP Paribas stawia jeszcze bardziej szczegółowe żądania - jeżeli zachodzi podejrzenie, że nieautoryzowana transakcja została dokonana w wyniku przestępstwa, posiadacz karty musi poinformować o tym fakcie policję lub prokuraturę, dysponować zaświadczeniem wydanym przez jedną z tych instytucji oraz sporządzić dokładny opis okoliczności, które towarzyszyły utracie karty (zawierający datę, miejsce i przebieg zdarzenia).

Pamiętaj! Sprawdź w regulaminie swojego banku, czy w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia danych karty nie musisz zgłosić tego faktu również na policji.

Dodatkowe wymogi

W wielu bankach musimy niezwłocznie informować nie tylko o utracie i kradzieży karty, lecz także o wszelkich podejrzanych lub nieuprawnionych transakcjach. Niektóre banki żądają wręcz, abyśmy systematycznie monitorowali stan konta i zgłaszali wszelkie zauważone nieprawidłowości (taki zapis widnieje np. w regulaminach Banku Zachodniego WBK, Raiffeisen Polbanku czy Inteligo).

Zakres odpowiedzialności posiadacza karty

W każdym regulaminie znajdziemy również informacje dotyczące zakresu odpowiedzialności użytkownika oraz instytucji finansowej. Warto dokładnie je przestudiować, ponieważ zapisy te określają, w jakich sytuacjach bank nie zwróci nam ukradzionych pieniędzy, a w jakich - jest do tego prawnie zobligowany.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące użytkownika karty wynikają wprost z ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i są identyczne w każdym banku. Właściciel karty z chwilą jej otrzymania powinien podjąć niezbędne środki zapobiegające naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty.

Jego obowiązkiem jest:

 • przechowywanie karty, danych karty oraz kodu PIN z zachowaniem należytej staranności,
 • nieprzechowywanie karty razem z kodem PIN,
 • nieudostępnianie karty oraz kodu PIN innym osobom,
 • niezwłoczne powiadomienie banku o utracie lub kradzieży karty.

Złamanie tych zasad zwalnia bank z odpowiedzialności za wszystkie nieuprawnione transakcje dokonane kartą (zarówno przeprowadzone przed jej zastrzeżeniem, jak i te, do których doszło już po zgłoszeniu). Innymi słowy, jeżeli bank udowodni nam „rażące niedbalstwo” i lekceważenie zaleceń bezpieczeństwa – nie odzyskamy ani grosza z ukradzionych pieniędzy.

Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z ustawą o usługach płatniczych „wykazanie przez dostawcę (bank) zarejestrowanego użycia instrumentu płatniczego nie jest wystarczające do udowodnienia, że transakcja płatnicza została przez użytkownika (klienta) autoryzowana. Dostawca jest obowiązany udowodnić inne okoliczności”. Mówiąc mniej prawniczym językiem – w przypadku podejrzanych transakcji to bank musi dowieść, że doszło do nich z naszej winy. Jest oczywiste, że banki mają na taką okoliczność wypracowane procedury, umożliwiające im zweryfikowanie prawdomówności klienta.

Pamiętaj! Jeżeli bank udowodni Ci, że do nieautoryzowanych transakcji doszło z powodu Twojej nieostrożności, nie możesz liczyć na zwrot ukradzionych pieniędzy.

Ustawowa odpowiedzialność banku za nieautoryzowane transakcje kartą debetową

Zgodnie z art. 46. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych „w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank jest obowiązany niezwłocznie zwrócić klientowi kwotę tej transakcji, a w przypadku gdy korzysta on z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza”. Jednocześnie ustawa precyzuje, że:

 • DO momentu zastrzeżenia karty bank odpowiada za wszelkie transakcje powyżej kwoty o równowartości 150 euro dla kart debetowych (z wyjątkiem tych, do których doszło z naszej winy). W praktyce oznacza to, że jeśli suma środków skradzionych przed zastrzeżeniem karty wyniesie mniej niż 150 euro (czyli około 600 zł) – nie możemy liczyć na zwrot żadnych pieniędzy, natomiast jeżeli przed zastrzeżeniem karty złodziej ukradł nam wyższą kwotę, bank zwróci nam jedynie „nadwyżkę” ponad 150 euro. Warto w tym miejscu dodać, że przepisy chronią również posiadaczy popularnych „zbliżeniówek”. Zgodnie z rekomendacją Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP w przypadku nieautoryzowanych transakcji przeprowadzonych kartą zbliżeniową bank bierze za nie odpowiedzialność – jednak tylko dla kwot wyższych niż 50 euro.
 • Natomiast OD momentu zastrzeżenia karty bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione transakcje skutkujące kradzieżą naszych pieniędzy (o ile nie doszło do nich w wyniku naszego niedbalstwa).

Kliknij, aby powiększyć

Ważne wyjątki

Warto podkreślić, że także banki muszą stosować się do przepisów regulujących kwestię bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje finansowe przeprowadzone przez złodziei – zarówno te dokonane przed, jak i po zastrzeżeniu karty (jednak znów – z wyjątkiem transakcji, do których doszło w wyniku naszego niedbalstwa). Całkowite wyłączenie odpowiedzialności posiadacza karty ma miejsce w następujących sytuacjach:

 • jeżeli bank nie zapewnił odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia kradzieży (np. nie uruchomił działającej całą dobę infolinii, nie poinformował na swojej stronie o sposobach zastrzeżenia karty),
 • nie umożliwił klientom wyłączenia funkcji zbliżeniowej karty ani korzystania z kart bez tej funkcji.

Między teorią a praktyką

Choć ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych określa zakres odpowiedzialności zarówno klienta, jak i banku za nieautoryzowane transakcje kartą debetową, to jednak niektóre pojawiające się w niej sformułowania są na tyle nieostre, że można je dość szeroko interpretować. Ustawa nie precyzuje bowiem, jak należy definiować „rażące niedbalstwo” w posługiwaniu się kartą, a także czym jest „zachowanie należytej staranności” w przechowywaniu instrumentu płatniczego (art. 42 ustawy).

Co prawda, ustawa stwierdza także, że użytkownik karty „jest obowiązany korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową” - czyli odsyła do wewnętrznych regulaminów instytucji finansowych, w których powinny pojawić się zapisy uściślające, jednak najczęściej klient banku może w nich znaleźć równie ogólnikowe stwierdzenia. W efekcie jako „rażące niedbalstwo” banki klasyfikują również sytuacje, w których dane karty trafiły w ręce przestępców na drodze wyłudzenia lub ataków hakerskich.

Klient kontra bank

Dobrą ilustracją tej tezy może być opisana przez portal wyborcza biz.pl historia klienta mBanku, który w 2013 r. stracił swoje oszczędności w wyniku wyrafinowanego oszustwa. Złodzieje najpierw wyłudzili jego hasło i login do konta, a następnie - posługując się fałszywą stroną banku – poprosili o podanie numeru komórki i wysłali wiadomość udającą oficjalny komunikat (w rzeczywistości był to kolejny wirus, umożliwiający przejęcie sms-ów autoryzacyjnych). Dzięki kombinacji tych dwóch sprytnych metod przestępcy zdobyli komplet danych pozwalających na wyprowadzenie z konta ponad 100 tys. zł.

Pechowy klient, opierając się na art. 46. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, doszedł do wniosku, że na jego rachunku miała miejsce „nieautoryzowana transakcja” i poprosił bank o zwrot pieniędzy. Ten jednak uznał, że jego systemy bezpieczeństwa nie zostały naruszone i że to klient wykazał się rażącym niedbalstwem. Po pierwsze, złamał regulamin i udostępnił oszustom poufne dane, po drugie ułatwił im zainstalowanie wirusa.

Cała sprawa zakończyła się w sądzie, który przyznał rację... lekkomyślnemu klientowi. Uznał bowiem, że nie udostępnił on świadomie hasła osobom postronnym i miał prawo nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia, ponieważ zainstalowany w jego komputerze program antywirusowy nie wykrył złośliwego oprogramowania. Fakt, że wykazał się naiwnością, podając złodziejom swój numer telefonu, trudno zakwalifikować jako „brak należytej staranności”. Sąd podkreślił również, że zawiodły procedury bezpieczeństwa stosowane w mBanku. "W dacie zdarzenia nie było w systemie alertu na okoliczność wykonania operacji przekraczających określoną kwotę w krótkim czasie" – czytamy w uzasadnieniu w wyroku. Sędzia uznał, że bank powinien zatrzymać przelew, który w rażący sposób przekraczał ustanowiony przez klienta limit i poprosić o autoryzację nietypowej transakcji.

Warto więc mieć świadomość, że nawet jeśli padniemy ofiarą oszustwa, możemy zostać oskarżeni przez bank o „rażące niedbalstwo”. Dlatego dmuchajmy na zimne i stosujmy w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa (nawet jeśli bank nie wymaga ich w swoim regulaminie). Zasady te opisaliśmy dokładnie w naszych wcześniejszych artykułach Zasady tworzenia i bezpiecznego korzystania z hasła do konta bankowego oraz Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej?

Zastrzeganie karty – praktyczne wskazówki

 1. Pamiętaj, że zastrzeżenie karty nie tylko leży w Twoim interesie, lecz również jest prawnym obowiązkiem. Zastrzeż niezwłocznie kartę, jeżeli doszło do jej kradzieży, utraty, skopiowania danych,użycia karty przez osobę nieuprawnioną, ujawnienia danych karty albo kodu PIN osobie nieuprawnionej albo podejrzenia zajścia takiej sytuacji.
 2. Wpisz w pamięć telefonu numer alarmowy, pod którym możesz natychmiast zastrzec swoją kartę płatniczą.
 3. Jak najszybciej po odkryciu kradzieży skontaktuj się z bankiem i zastrzeż kartę lub – jeżeli masz taką możliwość – uczyń to samodzielnie, korzystając z aplikacji mobilnej lub serwisu transakcyjnego.
 4. Zapoznaj się z obowiązującymi w Twoim banku procedurami związanymi z bezpieczeństwem kart płatniczych i ściśle stosuj się do wszystkich wytycznych.
 5. Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie karty – skontaktuj się również z ubezpieczycielem (przydatne informacje na temat ubezpieczenia karty znajdziesz w naszym kolejnym artykule).

Sprawdź, jak możesz zastrzec kartę w swoim banku

Poniżej prezentujemy wykaz możliwości zastrzeżenia karty płatniczej w popularnych bankach działających w Polsce.

Nazwa Banku

Jak zastrzec kartę?

Infolinia

mBank

Telefonicznie, w serwisie transakcyjnym, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, w placówce banku.

Infolinia:

Tel. 801 300 800.

Tel. +48 42 6 300 800

ING Bank Śląski

Telefonicznie, w placówce banku, poprzez system ING BankOnLine,

Infolinia:

Tel. + 48 32 357 00 12 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

PKO BP

Telefonicznie, w placówce banku, w aplikacji iPKO.

Infolinia:

Tel. 800 302 302

Tel. +48 81 535 60 60 - dla osób przebywających za granicą.

Bank Millennium

Telefonicznie (poprzez System Zastrzegania Kart lub TeleMillennium), w placówce banku.

Infolinia:

Tel. +48 22 598 41 14 – dla posiadaczy wszystkich kart.

Poprzez TeleMillennium (klienci indywidualni):

Tel. 801 331 331 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych.
Tel. +48 22 598 40 40 - z telefonów komórkowych oraz z zagranicy.

T-Mobile Usługi Bankowe

Telefonicznie – w banku lub Biurze Obsługi Abonenta T-Mobile, w dowolnym sklepie T-Mobile, za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału (8:00 - 22:00), w bankowości mobilnej lub internetowej.

Infolinia:

Tel. 19 506 lub (12) 370 71 00 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych;

Tel. 12 19 506 – z sieci Play;

Tel. +48 12 19 506 lub +48 12 370 71 00 - z zagranicy.

Biuro Obsługi Abonenta T-Mobile:

Tel. 602 900 000.

BZ WBK

Telefonicznie, w dowolnym oddziale banku.

Infolinia:

Tel. 1 9999 – z telefonu stacjonarnego;

Tel. 781 119 999 - z telefonu komórkowego

Tel. +48 61 81 19999 – dla połączeń z zagranicy.

Alior Bank

Telefonicznie (poprzez Infolinię albo Contact Center), w dowolnym oddziale banku, w bankowości internetowej.

Contact Center:

Tel. 19 502 (opcja 3) - z telefonów komórkowych i stacjonarnych;

Tel. 12 19 502 - z sieci Play;

Infolinia:

Tel. 12 370 70 00 - dla telefonów komórkowych i stacjonarnych.

Tel. +48 12 19 502; Tel. +48 12 370 70 00 – dla połączeń z zagranicy.

Getin Bank

Telefonicznie, poprzez bankowość internetową, w placówce Getin Banku.

Tel. 197 97.

Raiffeisen Polbank

Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię.

Infolinia:

Tel. 801 180 801.

Tel. 22 549 99 99 – dla telefonów stacjonarnych;

Tel. + 48 519 299 999 – dla połączeń z zagranicy

Toyota Bank

Telefonicznie, poprzez system bankowości elektronicznej, za pośrednictwem poczty email (kartę można zastrzec, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected] – wymagana jest zeskanowana dyspozycja z własnoręcznym podpisem).

Infolinia:

Tel. 0801 900 700;

Tel. +48 22 488 5550.

BOŚ Bank

Telefonicznie, w placówce banku.

Infolinia:

Tel. 801 355 455 lub 22 543 34 34 – dla telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Orange Finanse

Telefonicznie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub serwisu transakcyjnego.

Infolinia:

Tel. +48 42 19 300.

eurobank

Telefonicznie (za pośrednictwem infolinii lub Systemu Zastrzegania Kart), w placówce banku, za pomocą aplikacji mobilnej lub serwisu bankowości elektronicznej eurobank online.

Infolinia:

Tel. 19 000

Tel. +48 71 795 54 49.

BGŻ BNP Paribas

Telefonicznie, w placówce banku. W przypadku utraty karty za granicą należy zastrzec kartę w dowolnym oddziale banku oznaczonym logo MasterCard (dotyczy kart z logo MasterCard).

Infolinia:

Tel. 801 321 123.

Tel. 48 22 134 00 00 – dla połączeń z zagranicy.

Deutsche Bank

Telefonicznie (za pośrednictwem infolinii lub Teleserwisu), w placówce banku.

Infolinia:

Tel. 801 18 18 18

Teleserwis:

Tel. +48 12 625 80 44.

Idea Bank

Telefonicznie, poprzez bankowość internetową (zakładka karty), w placówce banku.

Infolinia:

Tel. 22 101 10 10.

Tel. 801 999 111.

Bank Pekao

Telefonicznie, w oddziale banku, w PeoPay.

Infolinia:

Tel. 801 365 365

Tel. +48 (22) 59 12 232

Credit Agricole

Telefonicznie (za pośrednictwem infolinii lub Centrum Kart BZ WBK), w oddziale banku.

Centrum Kart BZ WBK:

Tel. +48 61 856 52 78 - dla wszystkich kart.

Infolinia Credit Agricole:

Tel. 19 019

Tel. +48 71 35 49 009 - z komórek i z zagranicy (po połączeniu, na klawiaturze telefonu wybierz "3" – zastrzeżenie karty).

Nest Bank

Telefonicznie, w placówce banku.

Infolinia:

Tel. 801-800-188

Tel. 22 438-41-41 - dla telefonów stacjonarnych

Komentarze