Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

Wielka Loteria Bezgotówkowa. Płać kartą i wygrywaj: BMW i3, Samsung Galaxy S7, bilety do kina

Wielka Loteria Bezgotówkowa. Płać kartą i wygrywaj: BMW i3, Samsung Galaxy S7, bilety do kina
Źródło: strona loterii

Organizatorem loterii jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, natomiast patronat nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów.

Aby mieć szansę na wygraną, należy wykonać transakcję z użyciem dowolnej karty Visa lub MasterdCard (w tym karty płatniczej Maestro) w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Polski wyposażonym w urządzenie do akceptacji płatności bezgotówkowych. Regulamin dopuszcza także płatności w sklepach internetowych.

Atrakcyjne nagrody

Na uczestników loterii czeka w sumie 390 nagród, w tym:

 • 5 nagród głównych – czyli elektrycznych samochodów BMW i3 BEV 1Z21 w wersji podstawowej (wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 15 900 zł, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego);
 • 35 nagród II stopnia - w postaci smartfonów Samsung Galaxy S7 o wartości 2 250 zł każdy;
 • 350 nagród III stopnia – w postaci podwójnych biletów do sieci kin Multikino na dowolnie wybrany film w 2D. Nagrodę należy zrealizować najpóźniej do 31 marca 2017 r.

Nagrody II i III stopnia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest posiadanie i przekazanie organizatorowi dowodu płatności kartą.

Jak wziąć udział w loterii?

W loterii akceptowane są wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem kart płatniczych wydanych przez MasterCard lub VISA, bez względu na rodzaj karty.

Loteria obejmuje zarówno operacje bezgotówkowe przeprowadzone w sklepach stacjonarnych, jak i zakupy dokonane on-line. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że transakcje stanowiące podstawę udziału w loterii nie mogą dotyczyć kupna takich produktów, jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, e-papierosy, broń palna, substancje psychotropowe, środki odurzające, a także podlegające refundacji ze środków publicznych (leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne). Jeżeli więc zgłaszamy potwierdzenie płatności kartą obejmujące – między innymi – te właśnie wyroby, musimy pomniejszyć kwotę transakcji o ich wartość i dopiero wtedy wpisać ją do formularza!

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy:

 • zachować oryginał wydruku z urządzenia obsługującego płatność kartą potwierdzający dokonanie transakcji;
 • w przypadku płatności on-line samodzielnie uzyskać i zachować oryginał wydrukowanego potwierdzenia płatności z banku, który wydał uczestnikowi loterii kartę użytą do transakcji (w tym celu należy poprosić bank o potwierdzenie, wygenerowane elektronicznie z internetowego systemu transakcyjnego);
 • wejść na stronę www.zakupybezgotowki.pl i wypełnić formularz loteryjny, podając w nim następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
  • markę karty płatniczej (Visa, MasterCard, Maestro);
  • datę i kwotę przeprowadzonej transakcji;
  • nazwę banku, który wystawił kartę;
  • numer MID/AID (czyli numer terminala płatniczego);
  • numer rachunku z wydruku urządzenia potwierdzającego płatność kartą.

Dane te są zlokalizowane na wydruku w następujących miejscach:

Kliknij, aby powiększyć

Podczas rejestracji należy również:

 • zaakceptować regulamin loterii;
 • złożyć oświadczenie, że zgłaszana transakcja została dokonana samodzielnie i nie została w jakikolwiek sposób anulowana (np. w wyniku dokonania zwrotu towaru, odstąpienia od umowy czy zwrotu pieniędzy);
 • potwierdzić, że jest się osobą pełnoletnią.

Uczestnik powinien złożyć wszystkie powyższe oświadczenia, zaznaczając każde z nich z osobna.

Regulamin loterii "Płać kartą i wygrywaj" znajduje się tutaj.

Jak wziąć udział w losowaniu nagród?

Po zarejestrowaniu się na stronie można zgłosić dowolną liczbę dowodów płatności kartą. Widniejące na nich kwoty są następnie przeliczane na losy zgodnie z następującą zasadą:

 • 0,01 – 10 zł – 1 los;
 • 10,01 - 20,00 zł – 2 losy;
 • 20,01 - 30,00 zł – 3 losy. Kolejne losy przyznawane są analogicznie.

Reasumując - im więcej wydamy w sklepie na zakupy, tym większą liczbę losów otrzymamy. Ponadto możemy w ten sposób zgłaszać wszystkie transakcje dokonane kartą w dniach od 18 października do 24 listopada 2016 r. i zwiększyć tym samym swoją szansę na wygraną (organizator zastrzega jedynie, że jeden dowód płatności kartą można zgłosić tylko raz – system będzie odrzucał powtarzające się dane).

Na jakie wymogi regulaminu warto zwrócić uwagę?

 1. Wydruk będący potwierdzeniem dokonanej transakcji kartą nie może być uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, np. naddarty, rozmazany, ucięty.
 2. Nie jest akceptowane dokonanie płatności kartą ukradzioną lub przywłaszczoną, a także jakakolwiek inna płatność dokonana bez wiedzy lub zgody właściciela karty płatniczej oraz płatność dokonana przez osobę inną niż uczestnik konkursu.

Losowanie nagród i weryfikacja uczestników

W okresie od dnia 28 października 2016 r. do dnia 25 listopada 2016 r. organizator przeprowadzi:

 • 5 losowań nagrody głównej - w każdy piątek o godz. 12:30;
 • 35 losowań nagród II stopnia - codziennie o godz. 13:30;
 • 350 losowań nagród III stopnia - o każdej pełnej godzinie w godzinach 10:00-19:00 w każdy dzień trwania loterii.

Laureaci zostaną telefonicznie powiadomieni o wynikach losowania. Następnie muszą potwierdzić swoje prawo do nagrody, przesyłając dokumenty wymagane przez organizatora. Po weryfikacji danych i sprawdzeniu, czy nie doszło do uchybień na etapie rejestracji i zgłaszania dowodów płatności kartą (np. zawyżania kwot zakupów, generowania zgłoszeń w sposób automatyczny) – organizator przekaże nagrody zwycięzcom. Publikacja wyników loterii nastąpi nie później niż do 3 lutego 2017 roku na stronie internetowej organizatora.

Komentarz redakcji

Zasady loterii „Płać kartą i wygrywaj” są wyjątkowo proste – wystarczy zapłacić min. 10 zł za zakupy kartą VISA, MasterCard lub Maestro w dowolnym punkcie handlowo-usługowym w Polsce lub w dowolnym sklepie internetowym, odebrać wydruk będący potwierdzeniem dokonanej transakcji, poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i… czekać, aż los się do nas uśmiechnie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym 5 samochodów BMW i 35 smartfonów.

Wszystkie osoby, które zdecydują się na udział w loterii, powinny jednak pamiętać, że paragon, rachunek i faktura nie stanowią dowodu dokonania transakcji kartą. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy posiadać potwierdzenie płatności kartą i w formularzu zgłoszeniowym podać poprawne dane pojawiające się na tym wydruku (np. numer rachunku i numer terminala).

O instytucji

Mastercard Worldwide to spółka i organizacja członkowska zrzeszająca ponad 25 000 instytucji finansowych wydających karty płatnicze  (karty kredytowe, karty debetowe, karty przedpłacone, karty firmowe czy karty zbliżeniowe ) sygnowane marką i logo Mastercard, Maestro oraz Cirrus.