Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ubezpieczenie karty płatniczej. Opłaty i formalności

Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy redaktora z entuzjazmem dla wszystkiego, co nowe. Specjalizuje się w tematyce finansowej i prześwietlaniu bankowych ofert.
Ubezpieczenie karty płatniczej. Opłaty i formalności

Zaledwie kilka banków posiada w swojej ofercie ubezpieczenia do kont osobistych chroniące przed skutkami kradzieży karty czy rozboju po wypłacie pieniędzy z bankomatu. Dziś sprawdzamy, w jaki sposób możemy wykupić polisę, ile kosztuje ta usługa i o czym warto pamiętać, zgłaszając szkodę.

Tylko nieliczne banki w Polsce posiadają w swojej ofercie ubezpieczenie karty debetowej. Z takiej formy ochrony mogą skorzystać klienci eurobanku, Getin Banku, ING Banku Śląskiego, Banku Millennium oraz Santander Bank Polska. Przypomnijmy, że ubezpieczenie obejmuje nieuprawnione transakcje wykonane kartą, która została zgubiona, skradziona bądź skopiowana. Wartość odszkodowania to równowartość 50 euro (które może być uzupełnione kwotą zwracaną przez bank wtedy, gdy w wyniku kradzieży straciliśmy oszczędności powyżej 50 euro).

Ubezpieczenie chroni nas również przed skutkami kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu przez osobę nieuprawnioną bądź przez właściciela karty, który został zmuszony do wypłaty i okradziony. Kwota odszkodowania w takiej sytuacji jest uzależniona od banku i przeciętnie wynosi od 1 do 2 tysięcy złotych. Jednak niektóre instytucje w ramach ubezpieczenia karty oferują również dodatkowy zakres ochrony, obejmujący np. zwrot kosztów zakupu nowego portfela lub wyrobienia nowych dokumentów (więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule).

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Jeśli dojdziemy do wniosku, że ubezpieczenie karty może nam się przydać, musimy samodzielnie aktywować tę usługę. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od banku kupno polisy przebiegnie w nieco inny sposób. Przykładowo, w eurobanku musimy w tym celu odwiedzić placówkę i podpisać umowę w obecności pracownika. W Santander Bank Polska ubezpieczenie zamówimy telefonicznie, a w ING – w bankowości internetowej. W pozostałych bankach możemy wystąpić o polisę podczas telefonicznej rozmowy z doradcą lub podczas wizyty w oddziale.

Trzeba również zaznaczyć, że aktywacja usługi wcale nie oznacza, że ochrona karty zacznie działać błyskawicznie i już następnego dnia po podpisaniu umowy będziemy mogli liczyć na odszkodowanie (gdyby w tym czasie doszło do kradzieży plastiku). Okazuje się, że jeśli złożymy wniosek do 4 dnia danego miesiąca, tzw. „okres odpowiedzialności ubezpieczyciela” zacznie się dopiero w następnym miesiącu. Natomiast w przypadku, gdy wykupimy polisę po tym terminie, czyli między piątym a ostatnim dniem miesiąca, karta zostanie objęta ochroną jeszcze później (w pierwszym dniu drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek).

Ponadto ubezpieczenie będzie działać tylko wtedy, gdy będziemy opłacali składki. Na szczęście, nie musimy sami pamiętać o tym obowiązku, bo opłata automatycznie pobierana jest z naszego konta w terminie wskazanym we wniosku. Najczęściej termin zapłaty składki przypada na piąty dzień miesiąca, choć w niektórych bankach wyznaczone są również dodatkowe dni poboru. To rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której ze względu na brak środków na koncie składka nie zostałaby opłacona (a w efekcie – ubezpieczenie przestałoby działać).

Pamiętajmy więc o tym, że jeśli chcemy korzystać z ochrony karty, musimy w dniu pobrania opłaty posiadać na rachunku odpowiednią kwotę. Na szczęście są to niewielkie sumy, co pokazuje nasza tabela.

Tab. Opłaty w bankach oferujących ubezpieczenie karty

Bank Wysokość składki
eurobank

Ubezpieczenie „Twój portfel”:

3 zł/miesiąc - pakiet Standard;

5 zł/miesiąc - pakiet Premium.

Getin Bank 3 zł/miesiąc – ubezpieczenie w ramach usługi “Pakiet Ochrona Karty”
ING Bank Śląski

W zależności od wybranego wariantu opłata za ubezpieczenie karty wynosi:

2 zł/miesiąc – wariant 1;

6 zł / miesiąc – wariant 2;

12 zł/miesiąc – wariant 3.

Bank Millennium 3,99 zł/miesiąc - ubezpieczenie dostępne w ramach usługi “Pakiet Bezpieczeństwa”.
Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) 3 zł/miesiąc - ubezpieczenie w ramach usługi „Pewne pieniądze”.

Kto tak naprawdę nas ubezpiecza – bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe?

Warto jednak wiedzieć, że chociaż banki proponują klientom ubezpieczenie karty i pobierają opłatę za tę usługę, de facto pełnią jedynie rolę pośrednika. Za ochronę naszej karty odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), z którym dany bank podpisał umowę. Istnieją dwa warianty umowy między TU a bankiem:

 1. Bank pełni wyłącznie rolę agenta ubezpieczeniowego, działającego na rzecz i w imieniu ubezpieczyciela. Proponuje swoim klientom polisy i pośredniczy w przekazaniu składek, jednak na tym jego rola się kończy. Właściciel karty zawiera umowę bezpośrednio z ubezpieczycielem i otrzymuje od niego indywidualną polisę. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych agentów bank od każdego sprzedanego ubezpieczenia otrzymuje od TU prowizję.
 2. Bank pełni rolę ubezpieczającego – w tym przypadku bank zawiera na rzecz posiadaczy kart debetowych umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i otrzymuje tzw. polisę generalną (jest więc nie pośrednikiem, a stroną umowy). To rozwiązanie przypomina ubezpieczenie grupowe – bank w imieniu swoich klientów negocjuje warunki (ustala listę zdarzeń objętych odpowiedzialnością, sumy ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i wysokość składki), a następnie oferuje ubezpieczenie właścicielom kart i dolicza do niego swoją prowizję.

Zgodnie z wprowadzoną w marcu 2015 r. rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance (bankowość ubezpieczeniowa, Rekomendacja U), bank powinien jednoznacznie wskazywać klientowi, czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy w roli ubezpieczającego. Musi również podać nazwę firmy ubezpieczeniowej, z którą podpisał umowę (tego typu informacja powinna być zamieszczona na stronie banku oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Aktualnie Getin Bank pełni rolę pośrednika dla TU Europa S.A., eurobank współpracuje z Sogessur S.A. Oddział w Polsce, Santander Bank Polska z Towarzystwem Ubezpieczeń Santander Aviva, a Bank Millennium i ING Bank Śląski z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń.

Jak odróżnić polisę grupową od indywidualnej? W praktyce najłatwiej je rozróżnisz po rodzaju dokumentu, który podpiszesz przed przystąpieniem do ubezpieczenia. W przypadku polisy indywidualnej będziesz musiał złożyć wniosek o zawarcie umowy, natomiast w przypadku polisy grupowej wypełnisz deklarację przystąpienia do umowy.

Zgłoszenie szkody – o czym należy pamiętać

Musimy mieć świadomość, że uzyskanie odszkodowania zależy od tego, czy dopełniliśmy wszystkich formalności wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia karty płatniczej. Typowa procedura związana ze zgłoszeniem nieautoryzowanej transakcji lub kradzieży gotówki pobranej z bankomatu obejmuje następujące czynności:

 1. Niezwłoczne poinformowanie banku o zaistniałym zdarzeniu oraz zastrzeżenie karty.
 2. Zgłoszenie zdarzenia na policji – w zależności od ubezpieczyciela musimy to uczynić w ściśle określonym czasie. Musimy również pamiętać o dokumencie poświadczającym zgłoszenie. Dokument powinien zawierać opis zdarzenia oraz wysokość poniesionej przez nas straty.
 3. Jak najszybszy kontakt z ubezpieczycielem (także i w tym przypadku mogą nas obowiązywać ściśle określone terminy). Numer telefonu znajdziemy w umowie polisy i na stronie banku.
 4. Skompletowanie dokumentów umożliwiających oszacowanie straty. W zależności od ubezpieczyciela możemy być proszeni o następujące dowody:
  • potwierdzony przez bank wyciąg z konta, zawierający nieautoryzowane transakcje z określeniem ich wysokości oraz dnia i godziny ich dokonania;
  • zaświadczenie z banku dokumentujące datę i godzinę zastrzeżenia karty lub zablokowania konta bankowego;
  • w przypadku kradzieży środków w wyniku rabunku - załączenie dowodu wypłaty gotówki z bankomatu;
  • sporządzony przez poszkodowanego pisemny opis zdarzenia.

Pamiętaj! Niekompletna dokumentacja czy zignorowanie obowiązujących terminów mogą Ci znacznie utrudnić (lub wręcz uniemożliwić) otrzymanie pieniędzy z tytułu ubezpieczenia karty. Warto więc sprawdzić w regulaminie banku oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie formalności są wymagane podczas zgłaszania szkody.

Komentarz redakcji

Choć ceny wszystkich prezentowanych ubezpieczeń są niskie, warto przed skorzystaniem z usługi zapoznać się z umową i sprawdzić, czy jej zapisy są dla nas korzystne. Dzięki temu nie tylko lepiej poznamy produkt, lecz również będziemy wiedzieli, jak prawidłowo zgłosić kradzież naszych oszczędności.

Komentarze