Ubezpieczenie karty płatniczej. Czy opłaca się je wykupić?

Ubezpieczenie karty płatniczej. Czy opłaca się je wykupić?

Wiele polskich banków ma w swojej ofercie dodatkową usługę – ubezpieczenie karty płatniczej. Sprawdźmy, jaki zakres ochrony zapewnia to rozwiązanie i czy opłaca się z niego korzystać.

Przed skutkami bezprawnych transakcji dokonanych za pomocą skradzionej bądź utraconej karty chroni nas ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Warto jednak wiedzieć, że nie gwarantuje nam ona zwrotu wszystkich ukradzionych pieniędzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie nieautoryzowane operacje przeprowadzone na naszym koncie, o ile doszło do nich PO zastrzeżeniu karty. Natomiast w przypadku transakcji przeprowadzonych PRZED jej zastrzeżeniem bank odpowiada wyłącznie za transakcje powyżej 150 euro (aktualnie ok. 660 zł). Co więcej, zasady te nie obowiązują, jeżeli do nieautoryzowanej płatności doszło z naszej winy, ponieważ np. nie chroniliśmy dostatecznie kodu PIN lub zwlekaliśmy ze zgłoszeniem kradzieży karty.

Także użytkownicy kart zbliżeniowych nie mogą liczyć na odzyskanie całej kwoty – w przypadku nieuprawnionych transakcji dokonanych „zbliżeniówką” (przed jej zastrzeżeniem) bank bierze na siebie odpowiedzialność tylko dla kwot wyższych niż 50 euro (aktualnie ok. 220 zł).

W praktyce oznacza to, że kradzież karty - tak czy inaczej oznacza dla nas wymierną stratę finansową. Jeżeli złodziej ukradnie nam z konta mniej niż 150 euro, nie możemy liczyć na żadną rekompensatę. Natomiast jeżeli z konta zniknie większa kwota pieniędzy – bank zwróci nam nadwyżkę ponad 150 euro.

Korzyści z ubezpieczenia karty

Z tego powodu niektóre banki wprowadziły do swojej oferty dodatkową usługę – ubezpieczenie karty płatniczej. Po spełnieniu określonych warunków widniejących w umowie ubezpieczyciel zwraca nam pieniądze ukradzione w wyniku nieautoryzowanej transakcji w wysokości co najmniej „wkładu własnego w szkodę” - czyli wspomnianych wcześniej 150 euro w przypadku kart debetowych i 50 euro w przypadku kart zbliżeniowych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe rekompensuje nam więc utratę tej części środków, za które bank ustawowo nie ponosi odpowiedzialności. Dzięki ubezpieczeniu możemy odzyskać całą straconą w wyniku kradzieży kwotę – aczkolwiek nie zawsze jest to takie proste.

Kto tak naprawdę nas ubezpiecza – bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe?

Chociaż banki proponują klientom ubezpieczenie karty i pobierają opłatę za tę usługę, de facto pełnią jedynie rolę pośrednika. Za ochronę naszej karty odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), z którym bank podpisał umowę i to ono wypłaca nam odszkodowanie.

Istnieją dwa warianty umowy między TU a bankiem:

 • Bank pełni wyłącznie rolę agenta ubezpieczeniowego, działającego na rzecz i w imieniu ubezpieczyciela. Proponuje swoim klientom polisy i pośredniczy w przekazaniu składek, jednak na tym jego rola się kończy. Właściciel karty zawiera umowę bezpośrednio z ubezpieczycielem i otrzymuje od niego indywidualną polisę. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych agentów bank od każdego sprzedanego ubezpieczenia otrzymuje od TU prowizję.
 • Bank pełni rolę ubezpieczającego – w tym przypadku bank zawiera na rzecz posiadaczy kart debetowych umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i otrzymuje tzw. polisę generalną (jest więc nie pośrednikiem, a stroną umowy). To rozwiązanie przypomina ubezpieczenie grupowe – bank w imieniu swoich klientów negocjuje warunki (ustala listę zdarzeń objętych odpowiedzialnością, sumy ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i wysokość składki), a następnie oferuje ubezpieczenie właścicielom kart i dolicza do niego swoją prowizję.

Jak odróżnić polisę grupową od indywidualnej? W praktyce najłatwiej je rozróżnisz po rodzaju dokumentu, który podpiszesz przed przystąpieniem do ubezpieczenia. W przypadku polisy indywidualnej będziesz musiał złożyć wniosek o zawarcie umowy, natomiast w przypadku polisy grupowej wypełnisz deklarację przystąpienia do umowy.

Zgodnie z wprowadzoną w marcu 2015 r. rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance (bankowość ubezpieczeniowa, Rekomendacja U), bank powinien jednoznacznie wskazywać klientowi, czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego czy roli ubezpieczającego.

Rodzaj umowy i wysokość składki w bankach oferujących ubezpieczenie karty

Bank

Ubezpieczyciel i rodzaj umowy

Wysokość składki

BZ WBK

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Polisa indywidualna

3 zł/miesiąc

Ubezpieczenie w ramach usługi „Pewne pieniądze”. Osoby, które w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zawrą z BZ WBK umowę o kartę płatniczą oraz umowę ubezpieczenia „Pewne Pieniądze” i zaakceptują Regulamin Promocji "Zniżka w składce"; otrzymają zniżkę w wysokości 6 zł w składce ubezpieczeniowej należnej za trzy pierwsze miesiące kalendarzowe ochrony ubezpieczeniowej.

mBank

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

Polisa grupowa

3 zł/miesiąc

Ubezpieczenie dotyczy kart: Visa Electron, izzyKARTA, Visa Classic, MasterCard Debit, MasterCard Debit Gold, Visa Business Electron, MasterCard Debit.

Volkswagen Bank

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.

Polisa grupowa

Brak opłat

Każdy klient indywidualny posiadający kartę płatniczą Volkswagen Bank z chwilą aktywacji karty zostaje objęty bezpłatną ochroną ubezpieczeniową (w ramach pakietów STANDARD, SILVER, GOLD).

ING Bank Śląski

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Polisa indywidualna

W zależności od wybranego wariantu opłata za ubezpieczenie karty wynosi:

2 zł/miesiąc – wariant 1;

6 zł / miesiąc – wariant 2;

12 zł/miesiąc – wariant 3.

Bank Millennium

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Polisa grupowa

3,99 zł/miesiąc

Ubezpieczenie karty dostępne w ramach usługi Pakiet Bezpieczeństwa.

Raiffeisen Polbank

UNIQA TU S.A.

Polisa indywidualna

3,50 zł /miesiąc

Ubezpieczenie w ramach pakietu "Bezpieczna karta”.

Credit Agricole

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Polisa indywidualna

Brak opłat - dla konta Prostooszczędzającego Premium

1,49 zł/miesiąc – dla 1 Konto;

2,99 zł/miesiąc - dla pozostałych kont osobistych (składka z bonusem);

3,99/miesiąc – składka bez bonusu;

Ubezpieczenie w ramach Multipakietu Maxi – pakiet Bezpieczna Kieszeń.

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne

Warto podkreślić, że zakres ochrony karty może się znacznie różnić w zależności od umowy, którą bank zawarł z ubezpieczycielem. Na przykład mBank oferuje jedynie podstawowe ubezpieczenie, obejmujące nieuprawnione transakcje dokonane utraconą lub skopiowaną kartą płatniczą oraz rabunek gotówki podjętej z bankomatu.

Inne banki proponują bardziej rozbudowany pakiet ubezpieczeń, obejmujący np. zwrot kosztów wydania nowych dokumentów, zakupu nowego portfela w zamian za utracony (Raiffeisen Polbank) lub kosztów wydania nowej karty (Credit Agricole). Coraz częściej też banki oferują tzw. ubezpieczenie zakupu chroniące przed kradzieżą bądź nieumyślnym zniszczeniem towaru, za który zapłaciliśmy kartą debetową. Decydując się na to ubezpieczenie otrzymujemy gwarancję zwrotu pieniędzy, w razie gdyby kupiony przez nas przedmiot został zniszczony lub zaginął. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku umowa ubezpieczeniowa zawiera szereg wyłączeń i z reguły nie obejmuje takich przedmiotów, jak żywność, samochody, czy towary kolekcjonerskie.

Innym ciekawym rodzajem ubezpieczenia obejmującego karty płatnicze jest gwarancja najniższej ceny. Polega ona na tym, że ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy ceną zakupionego przez nas towaru a najniższą ceną produktu tej samej marki i modelu dostępną u innych sprzedawców. Aby uzyskać zwrot pieniędzy musimy jednak udowodnić, że taka różnica faktycznie istniała (np. poprzez wskazanie konkretnej informacji w cenniku firmy, reklamie sklepowej bądź ogłoszeniu w prasie).

W niektórych bankach ubezpieczenie karty płatniczej stanowi część znacznie szerszej oferty: np. decydując się na polisę, otrzymujemy dodatkowo ubezpieczenie OC i podróżne (taki zestaw możemy wykupić w Volkswagen Banku) lub ubezpieczenie dające wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych (ING Bank Śląski).

Podstawowy zakres ochrony – za co bierze odpowiedzialność ubezpieczyciel?

We wszystkich bankach podstawowy zakres ochrony karty obejmuje następujące zdarzenia:

 • Utratę środków z konta będącą skutkiem nieautoryzowanych transakcji dokonanych przez inną osobę, która weszła w posiadanie naszego plastiku. W przypadku tego ryzyka maksymalna kwota odszkodowania wypłacona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe stanowi równowartość 150 euro (natomiast zgodnie z ustawą nadwyżkę ponad tę kwotę zwracają nam banki).
 • Utratę gotówki wypłaconej z bankomatu przez złodzieja dysponującego skradzioną lub podrobioną kartą bądź też gotówki wypłaconej osobiście przez właściciela karty, który został zmuszony groźbą do podjęcia pieniędzy bądź też stracił wypłacone środki w wyniku rabunku. Suma odszkodowania różni się w zależności od banku – przeciętnie jest to od 1000 do 2000 zł (maksymalnie).

Pamiętaj! Jeśli nie masz ubezpieczenia karty i zostaniesz obrabowany z pieniędzy wypłaconych z bankomatu – nikt nie zrekompensuje Ci tej straty. Na mocy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych banki odpowiadają tylko i wyłącznie za nieuprawnione transakcje przeprowadzone kartą!

Dodatkowe warunki – zwróć na nie uwagę

Warto jednak zauważyć, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia karty (OWU) często pojawiają się zapisy, które precyzują zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także prawa i obowiązki ubezpieczonego. Mówiąc innymi słowy – towarzystwo ubezpieczeniowe, które sprzedało nam polisę, może nam postawić dodatkowe wymagania dotyczące np. czasu i sposobu zgłoszenia kradzieży bądź też na swój własny sposób doprecyzować takie pojęcia, jak „nieuprawniona transakcja dokonana kartą”.

Aby nie być gołosłownym, posłużmy się przykładami.

Na przykład w mBanku możemy liczyć na zwrot pieniędzy w przypadku nieuprawnionego użycia karty, jednak z dość istotnym wyjątkiem. Ubezpieczyciel nie weźmie na siebie odpowiedzialności za straty, do których doszło w wyniku skimmingu (nielegalnego skopiowania zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza i stworzenia kopii umożliwiającej nieautoryzowane płatności). Nie otrzymamy również odszkodowania, jeżeli z konta zniknie nam mniej niż 100 zł (identyczne wyłączenie zawiera też polisa Volkswagen Banku).

W przypadku ubezpieczenia obejmującego kradzież środków, które osobiście wypłaciliśmy z bankomatu, istotny jest czas, jaki minął od podjęcia pieniędzy do momentu zgłoszenia przestępstwa. Niektóre instytucje (np. Credit Agricole, mBank) proponują ochronę pieniędzy jedynie w ciągu 2 godzin od momentu podjęcia gotówki, inne wydłużają ten czas do 12 lub nawet 48 godzin (Raiffeisen Polbank).

Warto również zwrócić uwagę na procedury obowiązujące pechowego właściciela karty. Wielu ubezpieczycieli wymaga bowiem, aby właściciel polisy w przypadku kradzieży karty, zauważenia nieautoryzowanych transakcji lub rabunku gotówki pobranej przy użyciu karty z bankomatu zgłosił ten fakt organom ścigania „niezwłocznie” lub w ściśle określonym czasie (np. maksymalnie w ciągu 48 godzin od chwili zdarzenia - Raiffeisen Polbank).

Z dość nietypowym wyłączeniem odpowiedzialności mamy do czynienia w BZ WBK – w tym banku ubezpieczony traci prawo do odszkodowania, jeżeli w chwili zdarzenia objętego ochroną znajdował się pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych.

Pamiętaj! Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie karty płatniczej, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i przeanalizuj jego wszystkie zapisy!

Zgłoszenie szkody – o czym należy pamiętać

Uzyskanie odszkodowania uzależnione jest więc od tego, czy dopełniliśmy wszystkich formalności wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Karty Płatniczej.

Typowa procedura związana ze zgłoszeniem szkody (polegającej na nieautoryzowanej transakcji lub kradzieży pobranej gotówki) obejmuje następujące czynności:

 1. Niezwłoczne poinformowanie banku o zaistniałym zdarzeniu oraz zastrzeżenie karty.
 2. Obligatoryjne zgłoszenie zdarzenia na policji – w zależności od ubezpieczyciela musimy to uczynić w ściśle określonym czasie. Musimy również pamiętać o dokumencie poświadczającym zgłoszenie. Dokument powinien zawierać opis zdarzenia oraz wysokość poniesionej przez nas straty.
 3. Jak najszybszy kontakt z ubezpieczycielem (także i tym przypadku mogą nas obowiązywać ściśle określone terminy).
 4. Skompletowanie dokumentów umożliwiających oszacowanie straty. Należą do nich:
  • potwierdzony przez bank wyciąg z konta, zawierający nieautoryzowane transakcje z określeniem ich wysokości oraz dnia i godziny ich dokonania (wymóg obligatoryjny);
  • zaświadczenie z banku dokumentujące datę i godzinę zastrzeżenia karty lub zablokowania konta bankowego (opcjonalnie, w zależności od ubezpieczyciela);
  • w przypadku kradzieży środków w wyniku rabunku - załączenie dowodu wypłaty gotówki z bankomatu (opcjonalnie, w zależności od ubezpieczyciela);
  • sporządzony przez poszkodowanego pisemny opis zdarzenia (opcjonalnie, w zależności od ubezpieczyciela).

Pamiętaj! Niekompletna dokumentacja czy zignorowanie obowiązujących terminów mogą Ci znacznie utrudnić (lub wręcz uniemożliwić) otrzymanie pieniędzy z tytułu ubezpieczenia.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania

Pamiętajmy również, że ubezpieczyciel nie zwróci nam ani grosza, jeżeli dopuściliśmy się „rażącego niedbalstwa” i złamaliśmy zasady bezpieczeństwa obowiązujące użytkowników kart płatniczych zapisane w regulaminie naszego banku - tę zasadę stosują wszyscy bez wyjątku ubezpieczyciele i wszystkie bez wyjątku banki (na czym polega rażące niedbalstwo wyjaśniliśmy w artykule „Jak zastrzec kartę płatniczą?”).

Warto również wiedzieć, że ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, będące skutkiem kradzieży lub zgubienia karty, w tym za:

 • odsetki od przyznanego ubezpieczonemu limitu kredytowego (mBank),
 • utratę oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym (Volkswagen Bank),
 • straty wynikające z niewywiązania się przez ubezpieczonego z jakichkolwiek płatności dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub też nieterminowego ich dokonania (czyli np. za kary nakładane przez US lub ZUS, odsetki karne naliczane przez firmę, której nie zapłaciliśmy za usługę itp.)
 • umowne kary bankowe wynikające z braku środków na koncie (np. opłaty za przekroczenie salda, koszt monitów).

Pamiętaj! Jeżeli do kradzieży środków z konta doszło w wyniku Twojego niedbalstwa – tracisz prawo do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Także Twój bank nie zwróci Ci ukradzionych pieniędzy – ma do tego prawo na mocy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Bank

Zakres ochrony

O czym warto pamiętać?

mBank

1. Nieuprawnione użycie karty- transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty (w tym także zbliżeniowe oraz przy użyciu numeru PIN ujawnionego wskutek przemocy). Maksymalna kwota odszkodowania - 150 euro

2. Utrata środków pieniężnych na skutek rabunku dokonanego w ciągu 2 godzin od momentu pobrania gotówki z bankomatu, oddziału banku lub przy usłudze cashback. Maksymalna kwota odszkodowania – 6 000 zł.

Wyłączenia odpowiedzialności

- Nieuprawnione transakcje o łącznej kwocie nie przekraczającej 100 zł;

- Operacje dokonane przez nieuprawnioną osobę przy użyciu karty ze skopiowanymi danymi pochodzącymi z karty ubezpieczonego za pomocą specjalnych czytników (tzw. skimming).

ING Bank Śląski

Wariant 1:

1. Nieuprawnione użycie karty - w wyniku rabunku, kradzieży albo zgubienia. Maksymalna kwota odszkodowania - 150 euro.

2. Utrata środków pieniężnych – ochroną objęte są zdarzenia, mające miejsce w ciągu 24 godzin od momentu pobrania gotówki z bankomatu przy użyciu karty. Maksymalna kwota odszkodowania - 1000 zł.

3. Koszt wymiany: dokumentów, karty, portfela – maks. 300 zł ponad sumę ubezpieczenia.

Wariant 2:

- Nieuprawnione użycie karty;

- Kradzież gotówki pobranej przez ubezpieczonego z bankomatu;

- Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Wariant 3:

- Nieuprawnione użycie karty;

- Kradzież gotówki pobranej przez ubezpieczonego z bankomatu;

- Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym;

- Assistance dom.

Wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli posiadacz karty lub użytkownik karty pozostawił kartę bez zabezpieczenia w ogólnie dostępnym miejscu publicznym, a w odniesieniu do kart wirtualnych pozostawił w ogólnie dostępnym miejscu publicznym następujące dane niezbędne do dokonania operacji: numer karty, datę ważności karty oraz kod CVV2.

Bank Millennium

1. Nieuprawnione użycie karty - w wyniku rabunku, kradzieży albo zgubienia. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, do których doszło w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem karty. Maksymalna kwota odszkodowania - 150 euro.

2. Utrata środków pieniężnych na skutek rabunku gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS 12 godzin w Polsce albo 24 godzin zagranicą. Maksymalna kwota odszkodowania, w zależności od rodzaju karty: 1000 zł, 2000 zł albo 5000 zł.

3. Koszt wymiany: dokumentów, karty, portfela – maks. 300 zł.

4. Ubezpieczenie zakupionego towaru – obejmuje kradzież /zgubienie /uszkodzenie towaru kupionego za pomocą karty do 30 lub 60 dnia od daty dokonania zakupu – maksymalna kwota odszkodowania w zależności od rodzaju karty 1000 zł albo 2000 zł.

5. Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny - jeśli w okresie 30 dni albo 60 dni od dokonania zakupu klient znajdzie produkt po niższej cenie, ubezpieczyciel pokryje różnicę (w zależności od segmentu karty) - do kwoty 500 zł albo 1000 zł.

Pakiet Bezpieczeństwa obejmuje ochronę karty oraz 25 powiadomień SMS o transakcjach dokonanych kartą wysyłanych na zdefiniowany numer telefonu (zarówno na numery krajowe, jak i zagraniczne). Po przekroczeniu limitu usługa jest płatna.

BZ WBK

1. Nieuprawnione użycie karty – dokonane przy użyciu zgubionej, skopiowanej lub utraconej karty wskutek kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego. Maksymalna kwota odszkodowania - 150 euro.

2. Utrata środków pieniężnych - w przypadku utraty gotówki wypłaconej z bankomatu, terminalu POS lub w kasie banku przy użyciu karty płatniczej w ciągu 24 godzin od chwili pobrania. Maksymalna kwota odszkodowania - 1000 zł.

3. Koszt wymiany: dokumentów, karty, portfela – maks. 300 zł.

4. Ubezpieczenie zakupionego towaru - obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty w ciągu 30 dni od daty zakupu.Kwota odszkodowania - maks. 1000 zł.

5. Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny - w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy ceną towaru zakupionego przy użyciu kart wydawanych przez bank a ceną towaru tej samej marki i modelu (różnica w cenie musi wynosi więcej niż 200 zł i powstać w ciągu 30 dni od dnia zakupu). Kwota odszkodowania - maks. 1000 zł.

Wyłączenia odpowiedzialności: następuje, jeżeli w chwili zdarzenia objętego ochroną posiadacz albo użytkownik karty był pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowej lub środka zastępczego.

Raiffeisen Polbank

1. Nieuprawnione użycie karty – będące efektem jej zagubienia, kradzieży z włamaniem lub rozboju na osobie ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu, telefonu, poczty, przy użyciu numeru PIN, transakcje zbliżeniowe oraz transakcje dokonane za pomocą danych skopiowanych z karty. Maksymalna kwota odszkodowania - 150 euro.

2. Utrata środków pieniężnych - w przypadku utraty gotówki wypłaconej z bankomatu, terminalu POS lub w kasie banku w ciągu 48 godzin od momentu jej pobrania. Maksymalna kwota odszkodowania - 2000 zł.

3. Koszt wymiany: dokumentów, karty, portfela – maks. 500 zł.

4. Utrata lub zniszczenie towarów zakupionych za pomocą karty – maks. 2000 zł.

Wyłączenia odpowiedzialności: Posiadacz karty musi zgłosić policji jej kradzież lub utratę na skutek rozboju w ciągu 48 godzin od chwili zdarzenia i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia przestępstwa, z określeniem wysokości poniesionej straty.

Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. które miały miejsce w ciągu 48 godzin przed zastrzeżeniem karty

Volkswagen Bank

Pakiet Standard:

1. Nieuprawnione transakcje dokonane przy użyciu karty, która została zgubiona albo utracona w wyniku kradzieży lub rozboju. Maksymalna kwota odszkodowania - 150 euro.

2. Utrata środków pieniężnych - wypłaconych z bankomatu, terminalu POS lub w kasie banku przy użyciu karty płatniczej w ciągu 3 godzin od momentu ich pobrania. Maksymalna kwota odszkodowania - 2 000 zł, (5 000 dla pozostałych pakietów)

Pakiet Silver i Gold - oferują dodatkowe ubezpieczenie od:

- niekorzystnych skutków zdarzeń w życiu prywatnym i w podróży;

- rabunku mienia zakupionego za pomocą karty - maks. 4 000 zł /10 000 zł

Wyłączenia odpowiedzialności: Nieuprawnione transakcje o łącznej kwocie nie przekraczającej 100 zł,

Credit Agricole

1. Nieuprawnione użycie karty (w tym płatności mobilne) - dokonane przy użyciu karty utraconej wskutek kradzieży kieszonkowej, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Maksymalna kwota odszkodowania - 150 euro.

2. Nieautoryzowane transakcje internetowe – kwota odszkodowania - maks. 1500 zł.

3. Utrata środków pieniężnych - pobranych z bankomatu przy użyciu karty wskutek rabunku lub doprowadzenia do transakcji z użyciem PIN wskutek przemocy lub groźby jej użycia w ciągu 2 godzin od momentu ich pobrania. Maksymalna kwota odszkodowania - 1000 zł.

3. Ponadto Ubezpieczyciel pokrywa koszty:

- wydania nowej karty – maks. 150 zł,

- nowego portfela – maks. 100 zł,

- kluczyków do pojazdu – maks. 700 zł

- karty SIM oraz telefonu komórkowego – maks. 400 zł

- nowej tablicy rejestracyjnej, kluczy do mieszkania, tokena wydanego przez bank, nowych dokumentów (dowód, prawo jazdy, paszport, dowód rejestracyjny) - maks. 1500 zł

Wyłączenia odpowiedzialności: nie podlegają ochronie nieautoryzowane transakcje zbliżeniowe dokonywane w punktach usługowo-handlowych poza terytorium Polski.

Czy warto ubezpieczyć kartę płatniczą? Komentarz redakcji

W bankach proponujących ubezpieczenie karty koszt tej usługi oscyluje w granicach 3 zł miesięcznie. W ciągu roku wydamy więc na ochronę około 36 złotych, co nie jest zbytnio wygórowaną kwotą.

W zamian za to możemy odzyskać tę część ukradzionych pieniędzy, które stanowią nasz „wkład własny w szkodę” i za które nie otrzymamy z banku żadnej rekompensaty (150 euro w przypadku kart debetowych i 50 euro w przypadku kart zbliżeniowych). Dodatkowo ubezpieczyciel oferuje pokrycie strat poniesionych w wyniku rabunku gotówki podjętej w bankomacie – standardowo jest to kwota od 1000 do 2000 zł. W niektórych bankach w ramach ubezpieczenia możemy również liczyć na zwrot kosztów wydania nowych dokumentów, gwarancję najniższej ceny czy też odszkodowanie za zgubiony lub zniszczony towar zakupiony przy użyciu karty.

Warto jednak podkreślić, że wypłata odszkodowania będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy spełnimy wszystkie wymogi zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Warto więc przed wykupieniem polisy chroniącej kartę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem i samodzielnie ocenić, na ile jego zapisy są dla nas korzystne.

Z ostatniej chwili

 • 13.12.2018 17:38

  Kolejna okazja dla nowych klientów mBanku. Tym razem za otwarcie eKonta i aktywne korzystanie z rachunku możecie zdobyć 140 zł.

 • 13.12.2018 08:14

  Aktywuj automatyczne e-płatności z karty Mastercard za usługi Vectry, a nawet 30 zł wróci na rachunek Twojej karty.

 • 12.12.2018 16:41

  Jeśli korzystasz z programu lojalnościowego sieci Biedronka, możesz otrzymać bon na 400 zł do wydania w sklepach tej sieci.

 • 12.12.2018 13:58

  Dzięki promocji "Konto na zakupy" nowi posiadacze Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas mogą zyskać nawet 200 zł za aktywne korzystanie z rachunku.

 • 12.12.2018 10:16

  Zamawiasz taksówkę w aplikacji iTaxi - płacisz za przejazd Google Pay - oszczędzasz. I tak 3 razy. Maksymalnie możesz zaoszczędzić nawet 60 zł.

 • 11.12.2018 14:04

  Głodny? Skorzystaj z PizzaPortal, zapłać Visa Checkout i ciesz się nie tylko posiłkiem, ale i rabatem w wysokości 10 zł.

 • 11.12.2018 11:52

  Alior Bank przedłużył termin obowiązywania jednej z korzyści Konta Jakże Osobistego. 3% na koncie oszczędnościowym dostępne będzie do 31.12.2019 r.

 • 7.12.2018 15:52

  W promocji EnveloBanku możesz zyskać nawet 100 zł za zrealizowanie 10 płatności kartą w Internecie. Najbardziej aktywnie zgarną dodatkowe dwie stówy.

 • 6.12.2018 13:27

  Kolejna okazja z Google Pay: za zakupy na min. 200 zł w e-sklepie Media Expert można otrzymać od 30 do 150 zł rabatu.

 • 5.12.2018 13:47

  Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.