Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ubezpieczenie karty płatniczej. Czy opłaca się je wykupić?

Beata Szymańska

Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy redaktora z entuzjazmem dla wszystkiego, co nowe. Specjalizuje się w tematyce finansowej i prześwietlaniu bankowych ofert.

Ubezpieczenie karty płatniczej. Czy opłaca się je wykupić?

Wypadki losowe nie omijają nikogo. Może więc się zdarzyć, że nasza karta zniknie wraz z ukradzionym portfelem, a w chwilę później z konta znikną nasze oszczędności. Co gorsza, rachunek zostanie opróżniony przez złodzieja, zanim zdążymy zastrzec kartę. Czy w takiej sytuacji bank zwróci nam utracone środki? Jakie są prawne konsekwencje tzw. nieautoryzowanych transakcji?

Co prawda, przed skutkami bezprawnych transakcji dokonanych przez złodzieja za pomocą skradzionej bądź utraconej karty chroni nas ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, jednak zakres tej ochrony jest ograniczony. Jeden z zapisów ustawy mówi bowiem o tym, że odpowiedzialność finansowa za nieuprawnione użycie karty jest dzielona między bank a pechowego klienta.

W przypadku nieautoryzowanych transakcji wykonanych przed zastrzeżeniem karty bank odpowiada wyłącznie za transakcje powyżej 50 euro (aktualnie jest to ok. 215 zł). Jeżeli więc złodziej ukradnie nam z konta mniej niż 50 euro, nie możemy liczyć na żadną rekompensatę. Natomiast jeżeli z rachunku zniknie większa kwota – bank odda nam nadwyżkę ponad 50 euro. Reasumując, zgodnie z ustawą bank nie musi nam zwracać wszystkich utraconych pieniędzy, a wspomniane wyżej 50 euro stanowi „nasz wkład własny w szkodę”.

Pamiętajmy też, że zasady te nie obowiązują, jeżeli do nieautoryzowanej płatności doszło z naszej winy (np. nie chroniliśmy dostatecznie kodu PIN lub zbyt długo zwlekaliśmy ze zgłoszeniem kradzieży). Kiedy bank udowodni nam „rażące niedbalstwo”, nie odda nam z powrotem nawet złotówki.

Ubezpieczenie karty – pomoc dla klienta

Ponieważ wspomniana ustawa nie gwarantuje zwrotu wszystkich naszych środków, niektóre banki wprowadziły do swojej oferty dodatkową usługę – ubezpieczenie karty płatniczej. Z tej formy ochrony mogą skorzystać klienci Getin Banku, Santander Bank Polska, Banku Millennium, eurobanku oraz ING Banku Śląskiego. Podstawowy zakres polisy obejmuje następujące zdarzenia:

  1. Utratę środków z konta będącą skutkiem nieautoryzowanych transakcji dokonanych przez inną osobę, która weszła w posiadanie naszego plastiku. W przypadku tego ryzyka maksymalna kwota odszkodowania wypłacona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe stanowi równowartość 50 euro (jak już wiemy, zgodnie z ustawą nadwyżkę ponad tę kwotę muszą zwrócić nam banki). Jeśli więc posiadamy ubezpieczenie karty, możemy odzyskać wszystkie ukradzione pieniądze.
  2. Utratę gotówki wypłaconej z bankomatu przez złodzieja dysponującego skradzioną lub podrobioną kartą bądź też gotówki wypłaconej osobiście przez właściciela karty, który „został zmuszony groźbą do podjęcia pieniędzy bądź też stracił wypłacone środki w wyniku rabunku”. Suma odszkodowania różni się w zależności od banku – przeciętnie jest to od 1000 do 2000 zł (maksymalnie).

Pamiętaj! Jeśli nie masz ubezpieczenia karty i zostaniesz obrabowany z pieniędzy wypłaconych z bankomatu – nikt nie zrekompensuje Ci tej straty. Na mocy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych banki odpowiadają tylko i wyłącznie za nieuprawnione transakcje bezgotówkowe przeprowadzone kartą!

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne

Warto jednak podkreślić, że zakres ochrony karty może się znacznie różnić w zależności od umowy, którą bank zawarł z ubezpieczycielem. Niektóre banki proponują bardziej rozbudowany pakiet ubezpieczeń, obejmujący np. zwrot kosztów wydania nowych dokumentów, zakupu nowego portfela lub kosztów wydania nowej karty.

Niekiedy również w ramach pakietu możemy skorzystać z ubezpieczenia towaru, za który zapłaciliśmy kartą debetową. Decydując się na tę opcję, otrzymujemy gwarancję zwrotu pieniędzy, gdyby kupiony przez nas przedmiot został zniszczony lub zaginął. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku umowa ubezpieczeniowa zawiera szereg wyłączeń i z reguły nie obejmuje takich zakupów, jak żywność, samochody czy towary kolekcjonerskie.

Innym ciekawym rodzajem ubezpieczenia obejmującego karty płatnicze jest gwarancja najniższej ceny. Polega ona na tym, że ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy ceną zakupionego przez nas towaru a najniższą ceną produktu tej samej marki i modelu dostępną u innych sprzedawców. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, musimy jednak udowodnić, że taka różnica faktycznie istniała (np. poprzez wskazanie konkretnej informacji w cenniku firmy, reklamie sklepowej bądź ogłoszeniu w prasie). Niestety, taką opcję znajdziemy tylko w Banku Millennium, pozostałe instytucje nie oferują tej formy ochrony.

Tab. Zakres ochrony w bankach oferujących ubezpieczenie karty

Bank Zakres ochrony
eurobank

1. Zwrot pieniędzy w przypadku nieautoryzowanej transakcji skradzioną kartą debetową. Maksymalna kwota odszkodowania - 50 euro.

2. Kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu w ciągu 24 godzin od jej pobrania – maks. 1000 zł.

3. Pokrycie kosztów wyrobienia utraconych dokumentów osobistych, w tym okresowych biletów komunikacji miejskiej - 500 zł.

4. Pokrycie kosztu zakupu nowego portfela - 200 zł. 5. Zwrot gotówki znajdującej się w portfelu – 200 zł (tylko w pakiecie Premium)

5. Pokrycie kosztów biletów komunikacyjnych. np. na pociąg, samolot lub biletów wstępu na imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe – 500 zł (tylko w pakiecie Premium).

Getin Bank

1. Nieuprawnione użycie karty – 50 euro.

2. Utrata gotówki pobranej z bankomatu – maks. 6000 zł.

3. Zwrot kosztów zakupu nowego portfela – 200 zł.

4. Zwrot kosztów zakupu nowej torebki/torby lub teczki – 300 zł

5. Zwrot gotówki znajdującej się w portfelu/torebce/torbie lub teczce – 500 zł. Ponadto w ramach pakietu „Ochrona Karty” dostępne są również inne opcje (np. OC lub utrata/uszkodzenie zakupów).

ING Bank Śląski

1. Nieuprawnione użycie karty - w wyniku rabunku, kradzieży albo zgubienia. Maksymalna kwota odszkodowania - 50 euro (wariant podstawowy).

2. Utrata środków pieniężnych pobranych z bankomatu – ochroną objęte są zdarzenia, mające miejsce w ciągu 24 godzin od momentu pobrania gotówki z bankomatu przy użyciu karty lub Blik. Maksymalna kwota odszkodowania - 1000 zł (wariant podstawowy).

3. Koszt wymiany portfela, portmonetki, torebki, teczki, dokumentów (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy) oraz kart płatniczych wydanych przez bank – maks. 500 zł (wariant podstawowy).

4. Ubezpieczenia zakupów w Internecie dokonanych przy użyciu karty lub Blika - 5 000 zł. Istnieje możliwość wykupienia bardziej rozbudowanych wariantów oferujących np. OC, Ubezpieczenie rzeczy osobistych lub Ubezpieczenie telefonu.

Bank Millennium

1. Nieuprawnione użycie karty - w wyniku rabunku, kradzieży albo zgubienia. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, do których doszło w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem karty. Maksymalna kwota odszkodowania - 50 euro.

2. Utrata środków pieniężnych na skutek rabunku gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS (w ciągu 12 godzin w Polsce albo 24 godzin zagranicą od jej pobrania). Maksymalna kwota odszkodowania, w zależności od rodzaju karty: 1000 zł, 2000 zł albo 5000 zł.

3. Koszt wymiany dokumentów, karty, portfela – maks. 300 zł.

4. Ubezpieczenie zakupionego towaru – obejmuje kradzież /zgubienie /uszkodzenie towaru kupionego za pomocą karty do 30 lub 60 dnia od daty dokonania zakupu – maksymalna kwota odszkodowania w zależności od rodzaju karty 1000 zł albo 2000 zł.

5. Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny - jeśli w okresie 30 dni albo 60 dni od dokonania zakupu klient znajdzie produkt po niższej cenie, ubezpieczyciel pokryje różnicę (w zależności od segmentu karty) - do kwoty 500 zł albo 1000 zł.

Santander Bank Polska (dawne BZ WBK)

1. Nieuprawnione użycie karty – dokonane przy użyciu zgubionej, skopiowanej lub utraconej karty wskutek kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego. Maksymalna kwota odszkodowania - 50 euro.

2. Utrata środków pieniężnych w przypadku utraty gotówki wypłaconej z bankomatu, terminalu POS lub w kasie banku przy użyciu karty płatniczej w ciągu 24 godzin od chwili pobrania. Maksymalna kwota odszkodowania - 2000 zł.

3. Koszt wymiany: dokumentów, karty, portfela – maks. 300 zł.

4. Ubezpieczenie zakupionego towaru - obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty w ciągu 30 dni od daty zakupu. Kwota odszkodowania - maks. 2000 zł.

Opracowanie własne. Stan na styczeń 2019.

Kiedy ubezpieczenie karty może nam się przydać?

Na pewno warto skorzystać z ubezpieczenia karty, jeżeli często wypłacamy z bankomatu duże kwoty. Kiedy w takiej sytuacji padniemy ofiarą rozboju, nikt nie zwróci nam straconych pieniędzy (chyba że policji uda się złapać sprawcę kradzieży, a sąd zobowiąże go do wypłaty rekompensaty – to zaś w praktyce zdarza się bardzo rzadko). Ubezpieczenie karty jest więc gwarancją, że odzyskamy przynajmniej część zrabowanych środków.

Ubezpieczenie karty jest też dobrą opcją, kiedy wybieramy się za granicę i zamierzamy często posługiwać się kartą. Trzeba mieć świadomość, że podczas pobytu w wakacyjnych kurortach łatwo możemy stać się łupem złodziei (ich metody działania opisaliśmy w tym artykule). Lepiej więc przygotować się na taką ewentualność i – przynajmniej na czas wyjazdu – wykupić polisę.

Warto też zdecydować się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, jeśli często robimy zakupy w sieci. Mamy wówczas szansę, że w przypadku zniszczenia lub kradzieży towaru ubezpieczyciel pokryje nam stratę.

Czy warto ubezpieczyć kartę płatniczą?

W bankach proponujących ubezpieczenie karty koszt tej usługi oscyluje w granicach 3 zł miesięcznie. W ciągu roku wydamy więc na ochronę około 36 złotych, co nie jest zbytnio wygórowaną kwotą.

W zamian za to możemy odzyskać tę część ukradzionych pieniędzy, które stanowią nasz „wkład własny w szkodę” i za które nie otrzymamy z banku żadnej rekompensaty. Dodatkowo ubezpieczyciel oferuje pokrycie strat poniesionych w wyniku rabunku gotówki podjętej w bankomacie – standardowo jest to kwota od 1000 do 2000 zł. W niektórych bankach w ramach ubezpieczenia możemy również liczyć na zwrot kosztów wydania nowych dokumentów, gwarancję najniższej ceny czy też odszkodowanie za zgubiony lub zniszczony towar zakupiony przy użyciu karty.

Warto jednak podkreślić, że wypłata odszkodowania będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy spełnimy wszystkie wymogi zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy więc przed wykupieniem polisy chroniącej kartę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, a następnie ocenić, na ile jego zapisy są dla nas korzystne.