Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Przejdź do aktualnych promocji.

Rowery i hulajnogi elektryczne oraz karty podarunkowe do zdobycia w konkursie inwestycyjnym Turbo Wyzwanie w ING

Rowery i hulajnogi elektryczne oraz karty podarunkowe do zdobycia w konkursie inwestycyjnym Turbo Wyzwanie w ING
Źródło: najlepszekonto.pl

ING znany jest z różnego rodzaju akcji edukacyjnych. Wystarczy choćby przypomnieć reklamy z Markiem Kondratem zachęcającym do oszczędzania, pokazującym pożytki z odkładania pieniędzy. Wymiar edukacyjny ma też konkurs inwestycyjny Turbo Wyzwanie, który wspiera zdobywanie doświadczenia inwestycyjnego, przydatnego na prawdziwym rynku papierów wartościowych, gdyż wszystkie transakcje w Turbo Wyzwaniu zawierane są na podstawie realnych danych rynkowych podawanych przez ING.

Właśnie rozpoczęła się tegoroczna zabawa, która potrwa do 28 października 2022 r. Jej organizatorem jest spółka Nowe Usługi, która przygotowała ją na zlecenie ING N.V.

Spójrzmy, co jest do wygrania i kto może walczyć o nagrody.

Do zdobycia 81 nagród

Konkurs podzielony jest na III etapy: fazę testową, w której uczestnicy zaznajamiają się z platformą inwestycyjną, dokonują „próbnych” zakupów, oraz dwa tygodniowe etapy fazy głównej. Po zakończeniu każdego z nich organizator przyzna po 40 nagród dla osób, które osiągnęły najwyższą stopę zwrotu. Uhonorowany zostanie także najlepszy inwestor w całym konkursie, którzy otrzyma nagrodę główną.

Kliknij, aby powiększyć

Uczestnicy konkursu

W rolę inwestorów giełdowych mogą się wcielić osoby pełnoletnie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego. Regulamin nie zawiera dodatkowych obostrzeń co do wieku, zakresu posiadanych wiadomości czy doświadczenia inwestycyjnego.

W tegorocznej edycji mogą wziąć udział uczestniczący w konkursie w latach poprzednich, pod warunkiem że zaakceptują obecny regulamin.

Inwestuj i pomnażaj kapitał, by zdobyć nagrodę

Samo przystąpienie do konkursu nie zabierze Ci dużo czasu. To, ile chwil spędzisz na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zależy tylko od Ciebie. Oto co musisz zrobić:

Krok 1
Krok 1

Jak najszybciej, najpóźniej 28 października 2022 r. przystąp do konkursu, rejestrując się na stronie grainwestycyjna.pl, i zaakceptuj jego regulamin, klikając w link przesłany pocztą elektroniczną. Na tym etapie musisz podać swoje personalia, adres e-mail, ustanowić hasło do logowania oraz wyświetlaną nazwę użytkownika (uczestnika).

Krok 2
Krok 2

Do 16 października 2022 r. możesz wykonywać testowe inwestycje, korzystając z przyznanych Ci wirtualnych 100 tys. zł. Po tym terminie stan Twojego konta powróci do salda początkowego i rozpocznie się rywalizacja w konkursie.

Krok 3
Krok 3

Od 17 do 28 października 2022 r. wykonuj transakcje giełdowe na swoim wirtualnym rachunku maklerskim za pośrednictwem edukacyjnej platformy inwestycyjnej, by osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu. Do wyboru masz następujące instrumenty inwestycyjne:

  • certyfikaty Turbo*, maksymalnie możesz w nie zainwestować 50% kapitału, czyli 50 000 zł;
  • akcje wybranych spółek stanowiących instrument bazowy dla certyfikatów Turbo;
  • certyfikaty ETF na instrumenty bazowe dla certyfikatów Turbo.
Informacja
Informacja

Na podstawie osiąganych przez uczestników konkursu stóp zwrotu (dokładne wzory na ich obliczenie znajdują się w regulaminie) na stronie gry będzie prowadzony ranking, więc będziesz mógł porównać swoje wyniki z efektami strategii inwestycyjnych przyjętych przez inne osoby.

Informacja
Informacja

Zdobywcy nagród tygodniowych i zwycięzca całego konkursu będą ogłoszeni na jego stronie internetowej w ciągu tygodnia od dnia zakończenia gry.

Krok 4
Krok 4

Jeśli znajdziesz się w gronie laureatów, sprawdzaj dokładnie swoją pocztę elektroniczną, której adres podałeś, rejestrując swój udział w konkursie. To na ten e-mail zostanie wysłana przez organizatora informacja o przysługującej Ci nagrodzie. Jeśli nie zareagujesz na wiadomość w opisany w niej sposób, Twoja nagroda przepadnie.

Nagroda
Nagroda

Wysyłka wszystkich nagród będzie realizowana w ciągu 30 dni od daty przyznania ich zwycięzcom.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką kurierską na podany adres korespondencyjny, a elektroniczne karty podarunkowe na adres e-mail wpisany w formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje

Warto, byś wiedział jeszcze o kilku kwestiach.

Warunki rejestracji

Możesz dokonać tylko jednej rejestracji. Naruszenie tego warunku oznacza dyskwalifikację i utratę prawa do zdobycia jakichkolwiek nagród. Podstawę do wykluczenia z konkursu stanowi także używanie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny.

Organizator zastrzegł sobie prawo zmiany ustalonej przez gracza nazwy użytkownika, jeśli narusza ona zasady współżycia społecznego, jest obraźliwa lub dyskryminująca. Uczestnik konkursu może odwołać się od tej decyzji w sposób opisany w regulaminie.

Zasady inwestycji

Inwestowanie na platformie konkursowej ma możliwie wiernie oddawać warunki rzeczywiste, więc będzie się wiązało z ponoszeniem kosztów transakcyjnych w wysokości 5 zł od każdej transakcji.

Pamiętaj, że obowiązują maksymalne limity zaangażowania środków w poszczególne instrumenty finansowe. System będzie sprawdzał to na bieżąco i nie dopuści do złożenia zlecenia przekraczającego limit.

Każdego dnia w czasie fazy głównej po zakończeniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych będzie sprawdzany stan kont inwestycyjnych uczestników gry. Ci, którzy będą mieli na nich mniej niż 50% kapitału początkowego, zostaną wykluczeni z konkursu.

Jeszcze raz o nagrodach

Jeśli dwóch lub więcej uczestników gry osiągnie identyczną stopę zwrotu, to wyższe miejsce w rankingu uzyska osoba, która dokonała wcześniej rejestracji w konkursie.

Możesz wygrać tylko jedną nagrodę tygodniową lub nagrodę główną. Gdybyś osiągnął rezultaty dające Ci miejsce uprawniające do otrzymania obu, to zostanie Ci przekazana tylko nagroda główna.

Pamiętaj, że bonusy będą wysyłane tylko na adresy w Polsce.

Nie musisz się martwić rozliczeniami z fiskusem; organizator zrobi to za Ciebie.

Inwestowanie w trudnym czasie

Na giełdzie od dłuższego czasu trwa bessa. Trudno powiedzieć, kiedy sytuacja się ustabilizuje, czy nie pojawią się kolejne wydarzenia mające duży wpływ na rynki finansowe. Nie jest to więc najlepszy czas do inwestowania, podejmowane decyzje obarczone są dużym ryzykiem. Na szczęście w konkursie inwestujesz wirtualne pieniądze.

Trzymamy kciuki, by wybrana przez Ciebie strategia przyniosła doskonałe rezultaty, które zaowocują zdobyciem jednej z nagród. Powodzenia!

* Handel rzeczywistymi certyfikatami możliwy jest za pośrednictwem dowolnego brokera dającego dostęp do GPW, w tym Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin konkursu "Turbo Wyzwanie"

O instytucji

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego (do 1 czerwca 2016 r. Dom Maklerski ING Securities) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką banku ING. Prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie oraz członkiem Izby Domów Maklerskich.

W 2016 r. firma podjęła decyzję o zakończeniu działalności maklerskiej dla inwestorów instytucjonalnych, skupiając się na obsłudze klientów detalicznych oraz bankowości inwestycyjnej.