Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Smartwatche, drony, karty podarunkowe i inne nagrody do zdobycia w konkursie inwestycyjnym Turbo Wyzwanie w ING

Smartwatche, drony, karty podarunkowe i inne nagrody do zdobycia w konkursie inwestycyjnym Turbo Wyzwanie w ING
Źródło: najlepszekonto.pl

ING znany jest z różnego rodzaju akcji edukacyjnych. Wystarczy choćby przypomnieć reklamy z Markiem Kondratem zachęcającym do oszczędzania, pokazującym pożytki z odkładania pieniędzy. Wymiar edukacyjny ma też konkurs inwestycyjny Turbo Wyzwanie, który wspiera zdobywanie doświadczenia inwestycyjnego, przydatnego na prawdziwym rynku papierów wartościowych, gdyż wszystkie transakcje w Turbo Wyzwaniu zawierane są na podstawie realnych danych rynkowych podawanych przez ING.

Właśnie rozpoczęła się tegoroczna zabawa, która potrwa do 29 października 2021 r. Jej organizatorem jest spółka Nowe Usługi, która przygotowała ją na zlecenie ING N.V.

Spójrzmy, co jest do wygrania i kto może walczyć o nagrody.

Do zdobycia 83 nagrody

Konkurs podzielony jest na III etapy: fazę testową, w której uczestnicy zaznajamiają się z platformą inwestycyjną, dokonują „próbnych” zakupów oraz dwa tygodniowe etapy fazy głównej. Po zakończeniu każdego z nich organizator przyzna po 40 nagród dla osób, które osiągnęły najwyższą stopę zwrotu. Uhonorowanych zostanie także 3 najlepszych inwestorów w całym konkursie, którzy otrzymają nagrody główne.

Co ciekawe, do większości miejsc w rankingu są przypisane po dwie nagrody i laureat samodzielnie wybierze, którą z nich chce otrzymać. Oto co jest do zdobycia:

Kliknij, aby powiększyć

Nagrody tygodniowe też są warte podjęcia wysiłku, zwłaszcza, że zdobycie jednej z nich nie zamyka możliwości wywalczenia nagrody głównej.

Kliknij, aby powiększyć

Uczestnicy konkursu

W rolę inwestorów giełdowych mogą się wcielić osoby pełnoletnie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego. Regulamin nie zawiera dodatkowych obostrzeń co do wieku, zakresu posiadanych wiadomości czy doświadczenia inwestycyjnego.

W tegorocznej edycji mogą wziąć udział uczestniczący w konkursie w latach poprzednich, pod warunkiem że zaakceptują obecny regulamin.

Inwestuj i pomnażaj kapitał, by zdobyć nagrodę

Samo przystąpienie do konkursu nie zabierze Ci dużo czasu. To, ile chwil spędzisz na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zależy tylko od Ciebie. Oto co musisz zrobić:

Krok 1
Krok 1

Jak najszybciej, najpóźniej 29 października 2021 r. przystąp do konkursu, rejestrując się na stronie grainwestycyjna.pl i zaakceptuj jego regulamin, klikając w link przesłany pocztą elektroniczną. Na tym etapie musisz podać swoje personalia, adres e-mail, ustanowić hasło do logowania oraz wyświetlaną nazwę użytkownika (uczestnika).

Krok 2
Krok 2

Do 17 października 2021 r. możesz wykonywać testowe inwestycje, korzystając z przyznanych Ci wirtualnych 100 tys. zł. Po tym terminie stan Twojego konta powróci do salda początkowego i rozpocznie się rywalizacja w konkursie.

Krok 3
Krok 3

Od 18 do 29 października 2021 r. wykonuj transakcje giełdowe na swoim wirtualnym rachunku maklerskim za pośrednictwem edukacyjnej platformy inwestycyjnej, by osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu. Do wyboru masz następujące instrumenty inwestycyjne:

  • certyfikaty Turbo​​​​​​​*​​​​​​​, maksymalnie możesz w nie zainwestować 50% kapitału, czyli 50 000 zł;
  • akcje wybranych spółek stanowiących instrument bazowy dla certyfikatów Turbo;
  • certyfikaty ETF na instrumenty bazowe dla certyfikatów Turbo;
Informacja
Informacja

Na podstawie osiąganych przez uczestników konkursu stóp zwrotu (dokładne wzory na ich obliczenie znajdują się w regulaminie) na stronie gry będzie prowadzony ranking, więc będziesz mógł porównać swoje wyniki z efektami strategii inwestycyjnych przyjętych przez inne osoby.

Informacja
Informacja

Zdobywcy nagród tygodniowych i głównych będą ogłoszeni na stronie internetowej konkursu. Najlepsi inwestorzy tygodnia fazy głównej zostaną wskazani najpóźniej w ciągu 4 dni od jego zakończenia, natomiast laureaci nagród głównych do tygodnia od dnia zakończenia gry.

Krok 4
Krok 4

Jeśli znajdziesz się w gronie laureatów, sprawdzaj dokładnie swoją pocztę elektroniczną, której adres podałeś, rejestrując swój udział w konkursie. To na ten e-mail zostanie wysłana prośba od organizatora o wskazanie wybranej przez Ciebie nagrody oraz adresu, na jaki ma zostać wysłana. Informacje musisz podać w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia laureatów. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja premia przepadnie.

Nagroda
Nagroda

Wysyłka wszystkich nagród będzie realizowana po zakończeniu konkursu, tj. po 29 października 2021 roku.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką kurierską na podany adres korespondencyjny, a elektroniczne karty podarunkowe na adres e-mail wpisany w formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje

Warto, byś wiedział jeszcze o kilku kwestiach.

Warunki rejestracji

Możesz dokonać tylko jednej rejestracji. Naruszenie tego warunku oznacza dyskwalifikację i utratę prawa do zdobycia jakichkolwiek nagród. Podstawę do wykluczenia z konkursu stanowi także używanie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny.

Organizator zastrzegł sobie prawo zmiany ustalonej przez gracza nazwy użytkownika, jeśli narusza ona zasady współżycia społecznego, jest obraźliwa lub dyskryminująca. Uczestnik konkursu może odwołać się od tej decyzji w sposób opisany w regulaminie.

Zasady inwestycji

Inwestowanie na platformie konkursowej ma możliwie wiernie oddawać warunki rzeczywiste, więc będzie się wiązało z ponoszeniem kosztów transakcyjnych w wysokości 5 zł od każdej transakcji.

Pamiętaj, że obowiązują maksymalne limity zaangażowania środków w poszczególne instrumenty finansowe. System będzie sprawdzał to na bieżąco i nie dopuści do złożenia zlecenia przekraczającego limit.

Każdego dnia w czasie fazy głównej po zakończeniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych będzie sprawdzany stan kont inwestycyjnych uczestników gry. Ci, którzy będą mieli na nich mniej niż 50% kapitału początkowego, zostaną wykluczeni z konkursu.

Jeszcze raz o nagrodach

Jeśli dwóch lub więcej uczestników gry osiągnie identyczną stopę zwrotu, to wyższe miejsce w rankingu uzyska osoba, która dokonała wcześniej rejestracji w konkursie.

Możesz wygrać tylko jedną premię tygodniową. W przypadku, gdy ta sama osoba zajmie ponownie w rankingu tygodniowym premiowane miejsce, nagrodę otrzyma uczestnik z kolejnym najlepszym wynikiem w danym okresie.

Nie ma za to przeszkód, byś po zgarnięciu nagrody tygodniowej sięgnął po jedną z premii głównych.

Pamiętaj, że bonusy będą wysyłane tylko na adresy w Polsce.

Nie musisz się martwić rozliczeniami z fiskusem; organizator zrobi to za Ciebie.

Inwestowanie w trudnym czasie

Na giełdzie od dłuższego czasu trwa hossa. Nie można wykluczyć, że wkrótce nadejdzie korekta lub pojawią się wydarzenia, które będą miały istotny wpływ na notowania na GPW, np. związane z pandemią koronawirusa. Nie jest to więc najlepszy czas do inwestowania, podejmowane decyzje obarczone są dużym ryzykiem. Na szczęście w konkursie inwestujesz wirtualne pieniądze.

Trzymamy kciuki, by wybrana przez Ciebie strategia przyniosła doskonałe rezultaty, które zaowocują zdobyciem jednej z nagród. Powodzenia!

* Handel rzeczywistymi certyfikatami możliwy jest za pośrednictwem dowolnego brokera dającego dostęp do GPW, w tym Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin konkursu "Turbo Wyzwanie"

O instytucji

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego (do 1 czerwca 2016 r. Dom Maklerski ING Securities) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką banku ING. Prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie oraz członkiem Izby Domów Maklerskich.

W 2016 r. firma podjęła decyzję o zakończeniu działalności maklerskiej dla inwestorów instytucjonalnych, skupiając się na obsłudze klientów detalicznych oraz bankowości inwestycyjnej.