Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Koszty przelewów walutowych bez żadnych tajemnic

Koszty przelewów walutowych bez żadnych tajemnic
Źródło: © david_franklin/fotolia
Spis treści

19 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące transparentności opłat za przeliczenie walut w przelewach oraz podczas transakcji dokonywanych kartami, które wiążą się z przewalutowaniem.

To kolejny element zmian wynikających z unijnej dyrektywy PSD2, która uporządkowała bardzo wiele spraw (m.in. wprowadziła obowiązek zrównania opłat na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego za przelewy SEPA i TARGET oraz za korzystanie z zagranicznych bankomatów z prowizjami, jakie obowiązują przy transakcjach na terenie danego kraju) i umożliwiła rozwój nowych usług płatniczych.

Najnowsze uregulowania związane są z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 19 marca 2019 r. dotyczącym niektórych opłat za płatności transgraniczne i przeliczenie waluty.

Wymagania dotyczące przelewów

Zmiany dotyczą:

  • przelewów europejskich (w euro);
  • przelewów walutowych w ramach jednego banku, jak i między różnymi instytucjami;
  • przelewów związanych z przewalutowaniem;
  • transakcji w kantorze internetowym banku.

W zależności od typu przelewu i wybranej opcji kosztowej widoczne są różne informacje, m.in. opłata za przelew i przewalutowanie, kwota, jaka zostanie pobrana z konta i jaka trafi do odbiorcy.

W ING Banku Śląskim dane dotyczące realizowanych transakcji prezentowane są w poniższej formie:

Przelew euro z konta w złotówkach w ING Banku Śląskim na konto w euro w Czechach
Kliknij, aby powiększyć
Przelew koron czeskich z konta w złotówkach w ING Banku Śląskim na konto w Czechach
Kliknij, aby powiększyć

Z kolei Credit Agricole prezentuje niezbędne dane w taki oto sposób. Zablokowanie większej sumy wynika z możliwości zmiany kursu.

Przelew euro z konta w złotówkach w Credit Agricole na konto w euro w Czechach
Kliknij, aby powiększyć
Potwierdzenie zlecenie przelewu z godz. 15:19 w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Marże dla kart płatniczych

Wspomniane rozporządzenie wprowadza też obowiązek podawania przez banki informacji o wartościach procentowych marż stanowiących kwotę łącznych opłat za przeliczenie waluty w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny.

Oto jak wygląda wymagana informacja w Banku Millennium:

Kliknij, aby powiększyć
Informacja z dnia 21 kwietnia 2020 r. z godz. 10:45

Prezentowana marża to różnica pomiędzy kursem walutowym stosowanym do rozliczenia transakcji (uwzględniającym dodatkową marżę banku zgodnie z cennikiem usług) a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny.

Marża banku ma zastosowanie do wszystkich transakcji realizowanych wydanymi przez niego kartami płatniczymi dokonanych w walutach krajów strefy EOG i księgowanych na rachunkach po przewalutowaniu. Nie jest natomiast stosowana do transakcji, przy których nie doszło do przeliczenia walutowego, czyli operacji wykonanych z wykorzystaniem usługi DCC lub karty wielowalutowej.

Opcja DCC (ang. Dynamic Currency Conversion) dostępna jest w punktach akceptujących transakcje bezgotówkowe oraz sieciach bankomatów i polega na wyborze waluty, w jakiej ma zostać dokonana transakcja kartą. Po decyzji wykonującego operację, że decyduje się na walutę inną niż lokalna, przeliczenie walutowe realizowane jest przez operatora terminala płatniczego/bankomatu, który powinien zaprezentować kurs walutowy, kwotę ewentualnej prowizji oraz ostateczną kwotę transakcji w wybranej walucie przed jej zatwierdzeniem.

Kliknij, aby powiększyć
Kurs wymiany w Banku Millennium wg tabeli z 21 kwietnia 2020 r. z godz. 10:45

* Prowizja wyliczona w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Kurs waluty w bankomacie prezentowany w formacie: X PLN = X,XXXX EUR

Wszystko jasne

Obowiązek podawania przez banki precyzyjnych informacji o kosztach przelewów i określania zasad rozliczania transakcji walutowych dokonywanych kartą to bardzo dobra informacja zarówno dla klientów, jak i dla instytucji finansowych.

Ci pierwsi nie będą zaskakiwani dodatkowymi opłatami, będą podejmowali decyzję o dokonaniu transakcji z pełną świadomością, z czym to się wiąże. Z kolei banki unikną zapewne wielu reklamacji składanych po tym, gdy klient zobaczył stan konta po operacji walutowej.

A co Ty sądzisz o nowych wymaganiach? Czy Twoim zdaniem rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z transakcjami walutowymi?