Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR - kto i na jakich zasadach może uzyskać pomoc?

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR - kto i na jakich zasadach może uzyskać pomoc?
Źródło: strona www.pfr.pl
Spis treści

Ograniczenia obowiązujące w trakcie epidemii sprawiły, że bardzo wiele firm musiało zupełnie zaprzestać swojej działalności lub znacznie ją ograniczyć. W związku z tym rząd przygotowuje kolejne pakiety antykryzysowe zawierające różne elementy pomocowe adresowane do szerokiej rzeszy przedsiębiorców.

Jednym z nich, chyba najbardziej wyczekiwanym, jest możliwość uzyskania środków pozwalających na zapewnienie płynności finansowej, przede wszystkim na należności wobec kontrahentów i wynagrodzenia dla pracowników.

Kto może ubiegać się o subwencję?

O subwencje mogą się ubiegać:

  • mikrofirmy zatrudniające 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), jeśli ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
  • małe i średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników pod warunkiem, że roczny ich obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie jest wyższa niż 43 mln euro.

Subwencja zostanie przyznana tylko wtedy, gdy:

  • firma prowadziła działalność 31 grudnia 2019 r.;
  • dany podmiot nie zalega z płatnością podatków i składek na ZUS;
  • spadek przychodów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. (a więc poczynając od marca 2020 r.) wyniósł przynajmniej 25% w stosunku do miesiąca wcześniejszego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Uwaga: Do momentu "zamknięcia" kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

Jakie dane są potrzebne?

Zestaw informacji, które trzeba wpisać do specjalnego formularza został ograniczony do minimum. Potrzebne są tylko:

  • dane dotyczące zatrudnienia (w tym umów cywilno-prawnych) w przeliczeniu na pełne etaty,
  • wysokość przychodów (w celu przypisania firmy do kategorii mikro, mała czy średnia).

Formularz oparty jest na oświadczeniu przedsiębiorcy, które zostanie zweryfikowane przez PFR na podstawie danych zapisanych w różnych miejscach. Przykładowo, numer NIP dostępny jest w zasobach banków, informacje o zatrudnieniu posiada ZUS, a wysokość przychodów ze sprzedaży za miniony rok obrotowy udostępni Ministerstwo Finansów.

Przedstawiciele PFR zwracają uwagę, by podmioty ubiegające się o subwencję nie zapomniały złożyć deklaracji VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Gdzie złożyć wniosek?

Ubiegając się o subwencję, należy wypełnić i złożyć formularz dostępny w bankowości elektronicznej banku, z którym dany podmiot współpracuje, o ile instytucja finansowa znajduje się na poniższej liście:

Kliknij, aby powiększyć

Nie powinno to nastręczać kłopotów, gdyż, jak wspomnieliśmy, zakres wymaganych informacji jest niewielki, a na dodatek każdy z banków przygotował dodatkowe informacje dla przedsiębiorców.

Po sprawdzeniu poprawności wniosku subwencja zostanie obliczona i wypłacona.

Może się zdarzyć, że PFR zdecyduje o wypłaceniu niższej kwoty niż ta, o którą wnioskował przedsiębiorca. Wówczas otrzyma on za pośrednictwem banku uzasadnienie decyzji i będzie się mógł od niej odwołać. Taka możliwość ma zostać udostępniona 11 maja 2020 r.

Wysokość pomocy

Wysokość środków przyznanych wnioskodawcy będzie uzależniona od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych.

W przypadku mikrofirm maksymalna wysokość subwencji może wynieść 324 tys. zł, ale szacuje się, że przeciętna kwota wsparcia będzie oscylowała w okolicach od 70 do 90 tys. zł. Obowiązuje zasada, że 25% otrzymanej kwoty trzeba będzie zwrócić (w 24 ratach, których spłata zacznie się po roku od otrzymania środków), a reszta może być bezzwrotna. Są jednak pewne warunki, by tak się stało. Jedna czwarta subwencji zostanie w firmie, o ile będzie ona funkcjonowała przez 12 miesięcy od przekazania pomocy. Natomiast to, ile przedsiębiorca będzie musiał oddać z pozostałej połowy, zależy od poziomu średniego zatrudnienia w kolejnych 12 miesiącach.

Nieco inne zasady dotyczą małych i średnich firm. Mogą one otrzymać 4, 6 lub 8% swojej sprzedaży rocznej, zależnie od wielkości jej spadku w związku z sytuacją epidemiczną. Maksymalne wsparcie może wynieść 3,5 mln zł, przy czym średni poziom pomocy ma wynieść ok. 1,9 mln zł.

Dla tej grupy firm też obowiązuje zasada: 25% otrzymanych środków trzeba będzie oddać, a 75% może być pomocą bezzwrotną z zastrzeżeniem, że 25% zależy od kontynuacji działalności, 25% od wysokości średniego zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy a 25% od wielkości spadku sprzedaży.

Dodatkowe informacje

Wszystko, co jest związane z działalnością gospodarczą, może wiązać się z nietypowymi przypadkami, sytuacjami szczególnymi. Dodatkowych informacji na temat pomocy w ramach tarczy Finansowej PFR możesz szukać na stronie internetowej, pod numerem infolinii 800 800 120, a także w specjalnym poradniku.

Absolutnie darmowa obsługa

Podkreślmy, że cały proces wnioskowania i podpisywania umowy z PFR odbywa się w systemie bankowości elektronicznej. Nie wiąże się to z jakimikolwiek kosztami za rozpatrzenie wniosku czy obsługę otrzymanej subwencji. Zwracamy na to uwagę, bo można się spodziewać, że oszuści będą próbowali wykorzystać sytuację rozsyłając sms-y czy e-maile z przeróżnymi ofertami „pomocy” zawierającymi linki prowadzące do zainfekowanych stron internetowych.

Prowadzisz firmę i odczuwasz skutki wprowadzonych ograniczeń? Zastanów się spokojnie, czy możesz skorzystać z tej formy pomocy.