Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

SWIFT czy SEPA - porównanie przelewów walutowych

Michał Radzimiński

Jestem dociekliwym redaktorem, stale poszukującym nowych wyzwań. Lubię pisać o pieniądzach, choć wcale nie są dla mnie najważniejsze w życiu.

SWIFT czy SEPA - porównanie przelewów walutowych

Przede wszystkim nie istnieje jeden uniwersalny wariant dokonywania przelewów walutowych. W zależności od lokalizacji obu banków (nadawcy i odbiorcy przelewu), a także od waluty rozliczenia, mamy do wyboru kilka opcji, które wiążą się z różną wysokością kosztów i czasem realizacji przelewu. Trzeba bowiem zanotować, że przelewy walutowe są co do zasady obciążone kosztami.

Dwa najczęściej stosowane systemy przelewów zagranicznych to SEPA i SWIFT. Porównajmy je – który przyda nam się bardziej w konkretnej sytuacji? Który z przelewów będzie dla nas korzystniejszy, a mówiąc wprost – tańszy?

Przelew SEPA

SEPA to skrót od angielskiego Single Euro Payment Area – jednolity obszar płatności w euro. Jak wynika z samej nazwy, przelewu SEPA można dokonać tylko w jednej walucie – euro (jako walucie rozliczeniowej; waluta, w której prowadzone są rachunki, nie ma znaczenia); do tego obszar transakcji ograniczony jest do części Europy. Poza państwami Unii Europejskiej w ten sposób można płacić również w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Andorze, Monako i San Marino (z wyłączeniem niektórych terytoriów zależnych, np. Grenlandii).

Największą zaletą przelewów SEPA jest ich niski koszt. Przede wszystkim w tego typu transakcji uczestniczą tylko dwa banki – nadawcy i odbiorcy – a więc pomijana jest rola podmiotu trzeciego, tzw. banku pośredniczącego, który generuje największe opłaty. Koszt pojedynczego przelewu SEPA zazwyczaj mieści się w przedziale 5-10 zł, choć coraz więcej banków (np. Nest Bank na Nest Koncie) oferuje tę usługę za darmo.

Wszystko wskazuje na to, że banków oferujących darmowe przelewy SEPA (lub takich, które znacznie obniżą ich koszt), będzie wkrótce znacznie więcej. Nie jest to efekt nagłej hojności bankierów, a unijnych przepisów, których celem jest ograniczenie kosztów przelewów w walucie euro ponoszonych przez obywateli państw spoza Eurolandu. Do momentu aktualizacji tego artykułu wprowadzenie darmowych przelewów SEPA zapowiedziały: Credit Agricole, ING Bank Śląski oraz Santander Bank Polska.

Koszt przelewu SEPA w wybranych bankach przedstawia poniższa tabela:

Koszt przelewu SEPA w poszczególnych bankach

Bank (konto)

Koszt przelewu SEPA

Alior Bank (Konto Jakże Osobiste)

5 zł

Bank Millennium (Konto 360°)

5 zł

Bank Pekao (Konto Przekorzystne)

9,90 zł

Bank Pocztowy (Bliskie Konto Pocztowe)

5 zł

BNP Paribas (Konto Otwarte na Ciebie)

5 zł

BOŚ Bank (EKOkonto bez Kosztów)

6 zł

Citi Handlowy (Citi Priority)

5 zł

Credit Agricole (Konto dla Ciebie)

10 zł (0 zł od 15.12.2019)

eurobank (Konto w pełni)

5 zł

Getin Bank (Konto Proste Zasady)

10 zł

Idea Bank (Konto Idealne)

4 zł

ING Bank Śląski (Konto z Lwem Direct)

5 zł (0 zł od 29.11.19)

mBank (eKonto osobiste)

5 zł

Nest Bank (Nest Konto)

0 zł

PKO BP (Konto za Zero)

8 zł

Santander Bank Polska (Konto Jakie Chcę)

8 zł (0 zł od 15.12.2019)

Pomijając samą prowizję za przelew, należy także pamiętać, że – w przypadku kont nieprowadzonych w euro – musimy uwzględnić spread bankowy wynikający z przewalutowania (kształtuje się on na poziomie 5-10% w zależności od banku). O tym, czym jest spread i w których bankach jest on najwyższy, przeczytasz tutaj.

Do wad przelewów SEPA można zaliczyć brak możliwości dokonania przelewów ekspresowych – jedyną dostępną opcją czasową jest D+1 (co oznacza, że przelew zostanie dostarczony następnego dnia po zleceniu). Wyboru nie ma też przy podziale kosztów – wszystkie przelewy SEPA wykonywane są w opcji SHA (co w praktyce oznacza, że nadawca pokrywa prowizję swojego banku, a odbiorca – swojego).

Przelew SWIFT

Tak jak SEPA jest najtańszą opcją przelewu zagranicznego, tak SWIFT – najpowszechniejszą. W ten sposób możemy dokonywać płatności w dowolnej walucie, z dowolnym bankiem w dowolnym kraju.

Przelewy SWIFT są znacznie wolniejsze niż SEPA – standardową opcją jest tu D+3 (a więc przelew zostanie dostarczony dopiero trzy dni po zleceniu), istnieje jednak możliwość wykonania przelewu ekspresowego – D+1, a nawet D+0 (dostarczony w dniu zlecenia). Przelewy ekspresowe są jednak znacznie droższe – decydując się na nie, możemy zapłacić nawet trzy razy więcej niż przy standardowym czasie realizacji. Mamy też pełny wybór między trzema opcjami podziału kosztów: OUR (wszystkie koszty pokrywa nadawca), SHA (koszty dzielone są między nadawcę i odbiorcę) i BEN (wszystkie koszty pokrywa odbiorca).

Za powszechną dostępność przelewów SWIFT przyjdzie nam jednak zapłacić – i to dosłownie – wysoką cenę. Koszty są tu nieporównywanie wyższe i najczęściej określone jako procent od kwoty przelewu (ok. 0,2-0,5%), jednak z ustaloną minimalną i maksymalną wartością – zazwyczaj wahają się one, w przypadku standardowego przelewu, od 20 do nawet 250 zł. Do tego (poza spreadem) trzeba też pamiętać o kosztach tzw. banków pośredniczących, które mogą wynosić kolejne kilkadziesiąt czy kilkaset złotych. To, kto poniesie ten koszt, zależy od wybranej opcji podziału (i ta decyzja zawsze należy do zlecającego przelew).

Analogicznie do przelewów SEPA prezentujemy koszt przelewów SWIFT w wybranych bankach:

Koszt przelewu SWIFT w poszczególnych bankach

Bank (konto)

Koszt przelewu SWIFT

Alior Bank (Konto Jakże Osobiste)

30 zł

Bank Millennium (Konto 360°)

0,5% (min. 20 zł, max. 125 zł)

Bank Pekao (Konto Przekorzystne)

0,5% (min. 30 zł, max. 250 zł)

Bank Pocztowy (Bliskie Konto Pocztowe)

0,25% (min. 25 zł, max. 200 zł)

BNP Paribas (Konto Otwarte na Ciebie)

0,2% (min. 30 zł, max. 200 zł)

BOŚ Bank (EKOkonto bez Kosztów)

0,50% (min. 40 zł, max. 250 zł)

Citi Handlowy (Citi Priority)

0,25% (min. 10 zł max. 100 zł)

Credit Agricole (Konto dla Ciebie)

0,25% (min. 40 zł, max. 250 zł)

eurobank (Konto w pełni)

0,25% (min. 30 zł, max. 200 zł)

Getin Bank (Konto Proste Zasady)

0,2% (min. 30 zł, max. 250 zł)

Idea Bank (Konto Idealne)

0,25% (min. 30 zł, max. 90 zł)

ING Bank Śląski (Konto z Lwem Direct)

40 zł

mBank (eKonto osobiste)

0,35% (min. 25 zł, max. 200 zł)

Nest Bank (Nest Konto)

15 zł

PKO BP (Konto za Zero)

25 zł

Santander Bank Polska (Konto Jakie Chcę)

0,2% (min. 20 zł, max. 200 zł)

Co jeszcze warto wiedzieć o przelewach walutowych?

Przy rozliczeniach zagranicznych warto pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach:

  • Istnieją trzy opcje podziału kosztów:

    • OUR – wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu;

    • BEN – wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu;

    • SHA – koszty są dzielone między obie strony: nadawca pokrywa prowizję swojego banku, pozostałe koszty (prowizja banku odbiorcy i banków pośredniczących) pokrywa odbiorca;

  • Banki mogą pobierać opłatę nie tylko za nadanie, ale i za przyjęcie przelewu zagranicznego (np. w PKO BP od każdego takiego wpływu pobierane jest 5 zł w przypadku przelewów SEPA i 11 zł dla przelewu przychodzącego SWIFT).

  • Jeśli jako nadawca podamy błędne dane przy przelewie (a przez to przelew nie dotrze do odbiorcy), możemy zostać obciążeni kosztami naliczonymi przez bank odbiorcy.

  • Przelew w obcej walucie między dwoma polskimi bankami też jest uważany za przelew zagraniczny (jest to istotne zwłaszcza przy przelewach SWIFT – wtedy pieniądze przepływają przez bank pośredniczący spoza Polski, a więc generowane są dodatkowe koszty).

SEPA czy SWIFT, który wybrać?

Krótkie podsumowanie podstawowych informacji o przelewach SEPA i SWIFT znajduje się w poniższej tabeli:

SEPA czy SWIFT. Który wybrać?
SEPA SWIFT
Obsługiwane waluty Euro Wszystkie waluty
Obszar

UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria + Andora, Monako i San Marino (z wyłączeniem paru terytoriów zależnych, np. Grenlandii)

Cały świat
Możliwe opcje podziału kosztów SHA OUR, BEN, SHA
Czas realizacji

D+1 (pieniądze do końca następnego dnia roboczego)

D+3 (pieniądze do trzech dni po zleceniu przelewu)

Tryb ekspresowy Nie Tak (D+1 lub D+0), za dodatkową opłatą
Przeciętny koszt przelewu 0-10 zł

20-250 zł (ok. 0,2-0,5% wartości transakcji, istnieją minimalne i maksymalne limity prowizji)

Koszty banków pośredniczących Nie ma Mogą występować

Co do zasady korzystniejszą z punktu widzenia klienta opcją jest przelew SEPA. Dociera on szybciej, a w dodatku jest zdecydowanie tańszy niż SWIFT. Jeśli więc możemy, powinniśmy zdecydować się właśnie na to rozwiązanie.

Niestety, w przypadku płatności poza obszarem SEPA (albo dokonywanych w walucie innej niż euro) nie mamy możliwości wyboru i jesteśmy skazani na przelewy SWIFT. Jeśli do tego wybierzemy opcję kosztową OUR (albo – w przypadku przelewów przychodzących – nadawca wybierze opcję BEN lub SHA) może się okazać, że koszty związane z transakcją pochłoną znaczną część przelanej kwoty. Jeśli nie uda się ich uniknąć, to warto przynajmniej mieć świadomość ich występowania - dzięki temu przynajmniej nie będą one dla nas zaskoczeniem.