Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Aż 3000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku (efektywne oprocentowanie ok. 6,97% dla 450 000 zł!)

Aż 3000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku (efektywne oprocentowanie ok. 6,97% dla 450 000 zł!)
Źródło: najlepszekonto.pl

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z hojnego nagradzania nowych klientów segmentu premium i bankowości prywatnej. Aktualnie mogą oni zdobyć bonus składający się z 3 elementów:

 • premia gotówkowa w wysokości 3 tys. zł za utrzymanie przez 7 z 9 miesięcy po otwarciu konta Citigold średniomiesięcznego salda w wysokości 450 tys. zł (dla konta Cigold Private Client nagroda wynosi 15 tys. zł a wymagane średniomiesięczne saldo 4,2 mln zł);
 • prawo założenia dwóch 6-miesięcznych lokat z oprocentowaniem 5,5%. Na jednej z nich można zdeponować do 300 tys. zł (3 mln w przypadku konta Citigold Private Client), a na drugiej max 100 tys. zł (1 mln zł). W obu przypadkach minimalna kwota depozytu to 20 tys. zł;
 • bezterminowe zwolnienie z opłaty za konto Citigold, która wynosi 30 zł/miesiąc (70 zł/miesiąc w przypadku konta Citigold Private Client) oraz za prowadzenie subkonta walutowego w EUR.

Akcja „Citigold - świat stabilnych finansów” ma trwać do 4 sierpnia 2022 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 270 osób (+30 osób, które otworzą konto Citigold Private Client).

Różna wysokość zysku

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tej oferty, zwrócimy Ci uwagę na pewien fakt.

Bank Citi Handlowy oferuje nawet 3000 zł premii za założenie Konta Citigold, ale wymaga utrzymania przez 7 z 9 miesięcy po otwarciu rachunku średniomiesięcznego salda środków w wysokości 450 tys. zł.

W pierwszym odruchu być może powiesz, że zamrożenie takiej kwoty na kilka miesięcy jest nieopłacalne, że lepiej, by pieniądze pracowały na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Pełna zgoda. Bez względu na to, czy pieniądze wpłacisz na rachunek osobisty, konto oszczędnościowe czy lokatę, to i tak otrzymasz premię. Inne tylko będzie efektywne oprocentowanie Twoich środków. Rozpatrzmy różne scenariusze:

 • przez 7 miesięcy utrzymujesz konieczne saldo na nieoprocentowanym ROR. Po uwzględnieniu premii 3000 zł efektywne oprocentowanie Twoich oszczędności wyniesie 1,41% w skali roku;
 • deponujesz w Citibanku wymagane 450 tys. zł na 7 miesięcy na Koncie Oszczędnościowym, które aktualnie jest oprocentowane na 2,5%. W tej wersji zarobisz, po uwzględnieniu premii gotówkowej, 3,91%;
 • zaczynasz od wpłacenia 400 tys. zł na promocyjne lokaty 6-miesięczne i ulokowania 50 tys. na półrocznej T-Lokacie dla klientów Citigold oprocentowanej obecnie 4% w skali roku. Wówczas efektywne oprocentowanie Twoich oszczędności na wyniesie blisko 7%. Ostateczny rezultat uzależniony jest od tego, jak będzie wyglądała oferta depozytowa Citibanku po pół roku, gdy będziesz musiał zdecydować, gdzie przechować pieniądze przez miesiąc, którego brakuje Ci do spełnienia warunku uprawniającego do otrzymania premii gotówkowej.

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja z premią za otwarcie konta adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2020 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co zrobić, by zasłużyć na 3000 zł (albo nawet na 15 000 zł)?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Krok 1
Krok 1

Do 4 sierpnia 2022 r. zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku podpisz regulamin promocji. Możesz też go zaakceptować podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku.

Informacja
Informacja

Realizacja tych zadań daje prawo do otwarcia 6-miesięcznej Lokaty Powitalnej z oprocentowaniem 5,5% w skali roku. Możesz na niej ulokować maksymalnie 300 tys. zł.

Krok 3
Krok 3

Do końca miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś wybrany rachunek, zapewnij saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł (4,2 mln zł dla konta Citigold Private Client). Inaczej mówiąc, choć w jednym dniu musisz posiadać na rachunkach w Citibanku wymaganą kwotę.

Informacja
Informacja

Spełnienie tego warunku pozwala na założenie 6-miesięcznej Lokaty Dodatkowej, także z oprocentowaniem 5,5% w skali roku, ale z kwotą maksymalną "jedynie" 100 tys. zł.

Krok 4
Krok 4

W ciągu przynajmniej 7 z 9 miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca otwarcia konta utrzymaj na rachunkach oferowanych przez Citibank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 450 tys. zł (dla konta Citigold) lub 4,2 mln zł ( dla konta Citigold Private Client).

Krok 5
Krok 5

Zdecyduj, gdzie będziesz przechowywał pozostałe 50 tys. zł wymagane do tego, byś otrzymał premię gotówkową. Do wyboru masz:

 • nieoprocentowany ROR;
 • Konto Oszczędnościowe;
 • 6-miesięczną T-Lokatę ze specjalnym oprocentowaniem dla klientów segmentu Citigold.
Nagroda
Nagroda

Nagrodę gotówkową otrzymasz na swoje konto najpóźniej do końca 10. miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku. Wcześniej Citibank powiadomi Cię w bankowości elektronicznej o spełnieniu warunków regulaminu i przyznaniu Ci bonusu.

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy 1 czerwca.

  Wymagane średniomiesięczne saldo musisz zapewnić przez min. 7 z 9 miesięcy, licząc od czerwca. Najprościej więc będzie, byś spełnił ten warunek, trzymając w Citibanku wymaganą kwotę od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r.

  Lokatę Powitalną możesz otworzyć w placówce banku typu Citigold lub telefonicznie, natomiast tę dodatkową jedynie w oddziale. Musisz to zrobić najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto.

  Nagrody otrzymane w ramach tej promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

  Saldo dzienne i średniomiesięczne

  Do salda dziennego wliczane są środki na wszystkich rachunkach klienta w Citibanku, także tych, których jest pierwszym współposiadaczem.

  Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach osobistych uczestnika promocji prowadzonych przez bank Citi Handlowy, których klient jest posiadaczem lub pierwszym współposiadaczem.

  W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

  Nie działaj pochopnie

  Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na inny wariant.

  Kilka słów o ofercie Citibanku

  Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

  Konto Citigold

  Opłatę można zmniejszyć do 30 zł miesięcznie (70 zł), utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client.

  Zredukowanie opłaty do zera wymaga spełnienia dodatkowych warunków, które przedstawiamy poniżej. Uczestnicząc w promocji, będziesz z nich zwolniony bezterminowo.

  Możliwości zagospodarowania 50 tys. zł

  Na promocyjnych lokatach możesz ulokować maksymalnie 400 tys. zł, na dodatek tylko na 6 miesięcy. Tymczasem bank wymaga, by Twoje średniomiesięczne saldo środków wynosiło min. 450 tys. zł i to przez min. 7 miesięcy. Gdzie więc je przechować? Oto możliwości, tylko na pół roku, bo nie sposób przewidzieć, jakie będzie oprocentowanie depozytów za kilka tygodni, a co dopiero za 6 miesięcy.

  Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

  Premia liczona w tysiącach złotych rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni. Raz, z powodu ograniczonej puli nagród; dwa, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków przechowywanych w Citibanku przez wymagany okres.

  Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie odpowiednia dla Ciebie.

  Przydatne dokumenty

  1. Regulamin oferty "Citigold - świat stabilnych finansów"
  2. Taryfa opłat i prowizji

  O banku

  Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.