My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Split payment w praktyce – jak banki dostosowały się do nowych przepisów?

Cykl: Ważne regulacje prawne

Aktualnie kończy doktorat z zakresu rynków finansowych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.

Split payment w praktyce – jak banki dostosowały się do nowych przepisów?
Źródło: © Balint Radu/fotolia

1 lipca 2018 roku w życie weszły przepisy o tzw. spilt payment. Rozwiązanie to w założeniu ma uszczelnić polski system podatkowy i zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT. Dla banków wprowadzenie nowego prawa oznaczało natomiast ogromne wyzwanie informatyczno-księgowe. Jako pierwsi sprawdzamy, czy banki sprostały temu zadaniu i jak split payment wpłynął na funkcjonowanie systemów bankowości internetowej.

Z tekstu dowiesz się również, jak Ty, jako przedsiębiorca, możesz zrealizować przelew w ramach mechanizmu split payment.

Czym jest split payment?

Krótkie wyjaśnienie dla osób niezaznajomionych z tematem – split payment (lub według polskiej terminologii mechanizm podzielonej płatności) to mechanizm rozliczenia należności i zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Do tej pory, kiedy przedsiębiorca opłacał otrzymaną fakturę, całą należność przelewał na jeden rachunek bankowy. Przykładowo – jeśli kwota do zapłaty wynosiła 1000 zł + 230 zł z tytułu podatku VAT, łącznie 1230 zł trafiało w to samo miejsce. Po otrzymaniu wpłaty właściciel firmy mógł dowolnie dysponować całą tą sumą, pamiętając jednak o konieczności późniejszego rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Tymczasem mechanizm split payment wprowadził w tym zakresie prawdziwą rewolucję. Od tej pory płatność za fakturę jest automatycznie dzielona na dwie części – kwotę netto faktury i podatek - a następnie przesyłana na dwa osobne konta. Pierwsze to rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, a drugie to specjalnie utworzone konto do obsługi podatku VAT. Dodajmy jeszcze, że konto to znajduje się pod nadzorem Urzędu Skarbowego, a przedsiębiorca znajdujące się tam środki może wykorzystać jedynie w ściśle określonych celach – płatności VAT dla swoich kontrahentów oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że na obecnym etapie korzystanie z mechanizmu split payment jest w pełni dobrowolne. Przedsiębiorca może sam określić, czy zapłaci za fakturę w dotychczasowy sposób, czy zrobi to już w myśl nowych zasad. Szczegółowy schemat rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności zaprezentowano na poniższej grafice.

Kliknij, aby powiększyć

Źródło: Ministerstwo Finansów

Banki zdążyły na czas

Z przeprowadzonego przez nas testu wynika, że większość banków uporała się z wymaganiami, jakie stawiało wejście w życie mechanizmu podzielonej płatności. Oprócz dostosowania systemów informatycznych oraz utworzenia na firmowych kontach dodatkowych rachunków VAT banki zadbały także o odpowiednią kampanię informacyjną.

Przykładowo Bank Zachodni WBK oprócz mailingu skierowanego do przedsiębiorców opracował obszerny biuletyn, w którym w prosty i przejrzysty sposób prezentuje sposób działania mechanizmu podzielonej płatności, a także udziela odpowiedzi na najważniejsze pytania. Podobne zakładki pojawiły się również w wielu innych bankach, takich jak m.in. Alior Bank, Pekao, Raiffeisen czy Idea Bank.

Dodatkowe konto dla każdego przedsiębiorcy

Od 1 lipca w systemach bankowości internetowej dla przedsiębiorców zaszły dość istotne zmiany. Podstawową – o czym zdążyliśmy już wspomnieć – jest utworzenie dodatkowego rachunku służącego do rozliczeń podatku VAT. Tego typu konta zostały automatycznie założone każdemu przedsiębiorcy. Tak więc od tej pory właściciel firmy, logując się do swojego systemu bankowości internetowej, zobaczy minimum dwa numery konta. Jak wygląda to w praktyce, prezentujemy na przykładzie rachunku FIRMA TO JA w Idea Banku.

Kliknij, aby powiększyć

System transakcyjny Idea Banku

Nowa opcja przelewu

Drugą kluczową zmianą jest umożliwienie przedsiębiorcom dokonania przelewu w ramach mechanizmu split payment. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że poszczególne banki różnie podchodzą do kwestii stosowanego nazewnictwa.

Kliknij, aby powiększyć

System transakcyjny Alior Banku

I tak – w ING tego rodzaju przelew określa się mianem „przelewu zwykłego z VAT (split payment)”, a w Alior Banku jest to po prostu „przelew krajowy Split Payment”. Natomiast Idea Banku postawił na polską terminologię, dodając w swoim systemie transakcyjnym możliwość dokonania „podzielonej płatności VAT”.

Kliknij, aby powiększyć

System transakcyjny ING

Przelew split payment w praktyce

Wielu przedsiębiorców obawiało się, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności znacznie skomplikuje sposób ich rozliczania się z kontrahentami. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca, a wykonanie w ten sposób przelewu praktycznie nie różni się od dotychczasowego.

Aby wysłać pieniądze Twojemu kontrahentowi, będziesz musiał jedynie podać jego NIP, numer rachunku bankowego, a następnie wpisać przelewaną kwotę i numer faktury. Prawidłowe podzielenie kwoty brutto, na podatek VAT i kwotę netto, należeć będzie już do banku przyjmującego przelew. Tak więc z punktu widzenia osoby wysyłającej pieniądze zmiany są wręcz czysto kosmetyczne.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że system podzielonej płatności obejmuje jak na razie wyłącznie rozliczenia w polskich złotych. Te prowadzone w walutach obcych realizowane są na starych zasadach.

Kliknij, aby powiększyć

System transakcyjny Idea Banku

Podsumowanie

Mechanizm podzielonej płatności od samego początku wzbudzał silne emocje. Według Ministerstwa Finansów jego wprowadzenie miało zatrzymać falę wyłudzeń podatku VAT i w dziesięcioletniej skali zwiększyć wpływy budżetowe o ponad 80 mld zł. Dla przedsiębiorców nowy system rozliczeń oznaczać miał jednak gwałtowne zmniejszenie płynności. Zamiast dysponować całą kwotą otrzymaną za fakturę, mieliby oni do dyspozycji jedynie jej część netto. Szczególnie dla właścicieli niskodochodowych biznesów byłby to cios nie do wytrzymania.

Dla nas – jako portalu zajmującego się głównie tematyką bankowości – bardziej interesujące było jednak to, jak banki poradzą sobie z dostosowaniem do nowych przepisów. Jak pokazuje praktyka – w pierwszym tygodniu funkcjonowania split payment poszło im to całkiem nieźle. Chyba niewielu przedsiębiorców może czuć się niedoinformowanych o nowych zasadach, a pod kątem informatycznym i rozliczeniowym wszystko działa bez większych zarzutów. Na pierwsze wiążące podsumowania należy jednak zaczekać – przynajmniej do końca miesiąca, kiedy to przyjdzie pora na rozliczenie podatku VAT na linii przedsiębiorca – fiskus.

Natomiast odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności bardziej pomoże, czy zaszkodzi polskiej gospodarce to już zupełnie odrębna kwestia. A Wy co myślicie o nowych zasadach rozliczania podatku VAT? Zamierzacie rozliczać się ze swoimi kontrahentami właśnie w ten sposób, czy jednak zdecydujecie się na dotychczasowy sposób? Piszcie w komentarzach.

Komentarze