Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Smeo faktoring - opinie i recenzja. Ciekawa oferta dla małych firm i start-upów

Smeo faktoring - opinie i recenzja. Ciekawa oferta dla małych firm i start-upów
Źródło: smeo.pl
Ocena:
Dostępne rodzaje faktoringu:
Wysokość limitu:
Dodatkowe korzyści/ udogodnienia:
Czas rozpatrywania wniosku:

Zalety:

 • wysoki limit faktoringowy
 • finansowanie start-upów i branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka
 • trzy różne opcje faktoringu do wyboru

Wady:

 • krótki okres tolerowanego opóźnienia

Opinia eksperta

Faktoring Smeo może zaspokoić oczekiwania zarówno firm z dłuższym stażem, jak i początkujących przedsiębiorców. Do największych atutów faktora należy zaliczyć zróżnicowaną ofertę obejmującą 3 różne pakiety usług, wysokie limity faktoringowe, brak ukrytych opłat oraz szybką procedurę rozpatrywania wniosków.
Beata Szymańska
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

Dodatkowe informacje o Smeo S.A

Smeo należy do Polskiego Związku Faktorów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W swoim działaniu stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk, co roku przechodzi też obowiązkowy audyt etyczny.

Współudziałowcami Smeo są dwa liczące się fundusze Venture Capital (FinchCapital oraz Precapital), koncentrujące się na innowacyjnych technologiach w branży finansowej. Obaj inwestorzy zasilili kapitałowo Smeo łączną kwotą 28 mln złotych, zapewniając faktorowi stabilność finansową i umożliwiając szybki rozwój.

Pełna analiza faktoringu w Smeo


Na podstawie zawartej z klientem umowy faktoringowej Smeo przejmuje nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności, a następnie wypłaca przedsiębiorcy do 100% wartości wystawionej faktury pomniejszonej o koszty prowizji. Dzięki faktoringowi firma dysponuje więc środkami natychmiast po dokonaniu sprzedaży i może przeznaczyć otrzymaną zaliczkę na dowolne cele związane działalnością gospodarczą, przykładowo: na pensję dla pracowników, zakup towarów itp. To z kolei pozwala jej uniknąć zatorów płatniczych i zachować płynność finansową.

Kiedy należność z faktury zostaje przez kontrahenta w całości zapłacona, Smeo przesyła na konto przedsiębiorcy pozostałą część kwoty oraz wystawia fakturę za odsetki.

Podstawowe parametry

Klienci Smeo mogą wygodnie zarządzać fakturami oraz sprawdzać status płatność za pomocą platformy Smeo24. Po uzyskaniu dostępu do dedykowanego Panelu Klienta mogą również uruchomić opcję „miękkiej windykacji" oraz zmienić limit faktoringowy. Korzystanie z usługi jest całkowicie darmowe.

Na czym polega faktoring w Smeo?

Smeo udostępnia wyłącznie faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności. Oznacza to, że w razie problemów z terminową spłatą faktur, klient musi zwrócić faktorowi kwotę zaliczki (wraz z kosztami), a następnie sam odzyskać zaległą należność od nierzetelnego płatnika.

Zanim jednak do tego dojdzie, przedsiębiorca może skorzystać z dwóch "kół ratunkowych" przygotowanych przez faktora. Jednym z nich jest "Dodatkowy Okres Finansowania", czyli pięciodniowy okres tolerowanego opóźnienia, za który naliczana jest prowizja i odsetki. W tym czasie klient może samodzielnie egzekwować należność za pośrednictwem aplikacji Smeo24.pl, np. wysyłając kontrahentowi sms-y przypomnieniem o płatności lub link do spłaty faktury. Jeśli dłużnik nadal nie dokona płatności, Smeo – na podstawie porozumienia z klientem – może rozpocząć własne działania windykacyjne (przy czym kosztami windykacji obciąży kontrahenta). I dopiero gdy oba te rozwiązania zawiodą, faktorant musi zwrócić faktorowi zaliczkę.

Smeo – limit faktoringowy

Przypomnijmy, że limit faktoringowy (zwany również limitem globalnym) to inaczej maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może otrzymać z tytułu udzielonego finansowania. W ramach limitu faktoringowego są przyznawane tzw. sublimity, czyli kwoty przypadające na poszczególnych kontrahentów.

W przypadku Smeo wysokość limitu zależy od sposobu podpisania umowy oraz oceny zdolności kredytowej faktoranta. Nowi klienci, podpisujący umowę online, mogą liczyć "na start" na maksymalnie 50 tys. złotych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy podpiszą umowę faktoringową za pośrednictwem kuriera, mogą wnioskować maksymalnie o 1 mln złotych.

Warto podkreślić, że Smeo nie pobiera opłat za przyznanie i odnowienie limitu, nie narzuca też ograniczeń kwotowych na jednego kontrahenta. Wyjątkiem jest "Plan Smart", w którym pojawia się jednorazowa opłata za przyznanie limitu wynosząca maks. 2% udzielonej kwoty.

Limit faktoringowy udostępniony przez Smeo ma charakter odnawialny. Po opłaceniu faktury przez kontrahenta, firma może się ubiegać o kolejną zaliczkę.

Jakie faktury można zgłosić do finansowania?

W Smeo usługą faktoringową objęte są faktury VAT z terminem płatności mieszczącym się w przedziale od 7 do 90 dni wystawione na kwotę co najmniej 300 zł netto. Fakturę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed terminem jej zapadalności.

Faktor nie akceptuje faktur przeterminowanych ani faktur z płatnością gotówkową (jedyną dopuszczalną przez Smeo formą płatności jest przelew bankowy). Firma faktoringowa wymaga także od swoich klientów, aby na fakturach objętych finansowaniem zamieszczali numer rachunku Smeo (a nie – jak dotychczas – numer swojego firmowego konta). Informuje również, że niespełnienie tego wymogu może skutkować obniżeniem kwoty wypłaconej zaliczki.

Warto podkreślić, że faktury będące przedmiotem finansowania mogą być wystawione w złotych lub w euro. Ponadto w ramach dostępnego limitu klient może otrzymać do 100% wartości netto faktury.

Opis oferty – trzy opcje do wyboru

Klienci Smeo mają do wyboru 3 pakiety usług, nieco różniących się parametrami. Pierwszym z nich jest Faktura na Raz dedykowana przede wszystkim mikrofirmom, którym zależy na sfinansowaniu pojedynczych płatności i ekspresowej wypłacie środków na konto. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy chcieliby przetestować usługę, nie ponosząc przy tym wysokich kosztów. Jak deklaruje faktor, przyznanie finansowania w tej opcji zajmuje zaledwie 7 sekund, zaś przekazanie zaliczki – 5 minut.

Kolejnym (i najchętniej wybieranym przez klientów) pakietem jest Faktoring Online – usługa stworzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy posiadają stałe grono odbiorców i zamierzają regularnie korzystać z faktoringu. W ich przypadku największym atutem oferty jest prowizja dzienna naliczana jedynie za okres finansowania faktury oraz całkowity brak opłat za przyznanie, utrzymanie i zwiększenie limitu.

Ostatni z pakietów – Smart Plan – przeznaczony jest dla firm, które wystawiają dużą liczbę faktur i są zainteresowane wysokim limitem. Jest to również najtańsze finansowanie w SMEO – po wniesieniu jednorazowej opłaty za limit klient przez rok płaci niższą dzienną prowizję.

Czy Smeo oferuje faktoring cichy i odwrotny?

Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Smeo nie finansuje zobowiązań klientów wobec ich dostawców, nie oferuje także faktoringu ukrytego, w którym kontrahent nie jest informowany o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową. Faktor nie przejmuje również ryzyka niewypłacalności kontrahenta, a tym samym nie udostępnia faktoringu pełnego.

Finansowanie faktur ma w Smeo charakter jawny i jest oparte o cesję wierzytelności. Oznacza to, że firma wnioskująca o faktoring musi wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności i poinformować o tym fakcie swoich kontrahentów.

Fakt, że Smeo oferuje wyłącznie faktoring jawny, może być niekorzystny dla tych przedsiębiorców, którzy podpisali z inną firmą dwustronną umowę gospodarczą zawierającą klauzulę o zakazie cesji. W tym przypadku nie będą oni mogli liczyć na finansowanie faktur wystawionych na tego konkretnego płatnika.

Ile wynoszą w Smeo opłaty i prowizje?

W Smeo klient płaci wyłącznie prowizję administracyjną, czyli określony procent od kwoty brutto pojedynczej faktury. Nie musi się martwić stałymi kosztami abonamentowymi, takimi jak prowizja za zweryfikowanie kontrahentów, prowizja za podwyższenie limitu czy opłata za zaangażowanie.

Opłata jest pobierana w momencie wypłaty zaliczki i – co należy w tym miejscu podkreślić – nie jest zwracana w przypadku wcześniejszej spłaty faktury przez kontrahenta. Z kolei odsetki są naliczane przez okres faktycznego finansowania i ujmowane zbiorczo na fakturze przesyłanej klientowi pod koniec miesiąca.

Jak skorzystać z dofinansowania w Smeo?

Z oferty Smeo mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, firmy działające w formie spółki jawnej oraz właściciele spółek z.o.o. Ponadto Smeo oferuje finansowanie startupów (od pierwszej wystawionej faktury z odroczonym terminem płatności), a także branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, kreatywnej, budowlanej, produkcyjnej i handlowej.

Aby uzyskać dofinansowanie, faktorant nie musi spełnić żadnych dodatkowych warunków, takich jak odpowiednio długa historia działalności czy posiadanie określonej liczby kontrahentów. Ocena zdolności kredytowej sprowadza się do analizy przepływów finansowych firmy ubiegającej się o środki za pomocą usługi Kontomatik oraz przejrzenia jej historii kredytowej w bazach BIK i Krajowego Rejestru Długów. W przypadku start-upów pod uwagę brana jest historia kredytowa przedsiębiorcy.

Reasumując, w Smeo proces weryfikacji nowych klientów jest maksymalnie uproszczony i odbywa się w całości online. Niemniej firmy, które wnioskują o bardzo wysokie limity, mogą zostać poproszone o dodatkowe dokumenty umożliwiające ocenę ich kondycji finansowej.

Aby uzyskać dofinansowanie, klient powinien wykonać następujące działania:

 • wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Smeo, podając dane osobiste i firmowe,
 • założyć darmowe konto klienta w aplikacji smeo24.pl i określić w nim wysokość limitu,
 • zweryfikować swoją tożsamość poprzez zalogowanie się do bankowości elektronicznej w swoim banku za pomocą usługi Kontomatik,
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu limitu faktoringowego podpisać umowę z Smeo (online lub za pośrednictwem kuriera),
 • dodać w panelu klienta zdjęcie lub skan faktury z odroczonym terminem płatności (min. 7 dni, ewentualnie 30 dni, 60 dni lub 90 dni). Wartość faktury nie może być niższa niż 300 zł. Ważne - plik powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: PDF, PNG, JPG, TIFF lub GIFF.

Finansowanie faktur w euro

Klienci wystawiający faktury w euro dodatkowo muszą przesłać do Biura Obsługi Klienta w SMEO numer konta bankowego prowadzonego w tej walucie oraz dokument potwierdzający, że wskazany rachunek należy do ich firmy. Może to być np. pierwsza strona umowy z bankiem lub potwierdzenie przelewu z konta walutowego w euro.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę zaliczki?

Warto w tym miejscu podkreślić, że choć na decyzję o przyznaniu limitu faktoringowego klienci Smeo muszą czekać zaledwie kilka minut, nie oznacza to równie błyskawicznego przelania środków. Wypłata zaliczki następuje po zweryfikowaniu zasadności faktury oraz sprawdzeniu podstawowych danych kontrahenta, zaś obie te czynności mogą nieco potrwać.

Smeo wymaga, aby firma kontrahenta była zarejestrowana w Polsce i działała od min. 6 lub 12 miesięcy. Dodatkowo kontrahent powinien być wiarygodny i posiadać dobrą kondycję finansową. Musi też potwierdzić – mailowo lub telefonicznie – że nie ma zastrzeżeń do cesji wierzytelności oraz poświadczyć poprawność danych na fakturze. Jak możemy przeczytać na stronie faktora, środki są uruchamiane w ciągu 5 min. od potwierdzenia transakcji z kontrahentem.

Smeo faktoring – opinie i recenzja

W opinii wielu klientów do największych atutów oferty Smeo należy zaliczyć:

 • skrócony do minimum czas rozpatrywania wniosków – weryfikacja klientów jest w pełni zautomatyzowana, a udzielanie decyzji faktoringowej trwa maksymalnie 5 minut,
 • możliwość bezpłatnego zwiększenia limitu,
 • brak ukrytych opłat – kosztem faktoringu są jedynie odsetki oraz prowizja od zaliczkowanej faktury,
 • transparentność – ostateczny koszt usługi jest prezentowany w trakcie zlecenia faktury do finansowania i zawsze wymaga akceptacji klienta.

Klienci doceniają również fakt, że faktoring Smeo jest dostępny dla start-upów oraz firm działających w formie spółki, zaś uzyskanie środków finansowych nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów ani ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.

Jak wiadomo, nie ma produktów idealnych. Oferta Smeo – oprócz ewidentnych zalet – ma również kilka minusów. Jednym z nich jest dość krótki okres tolerowanego opóźnienia – co prawda, za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności faktor nie pobiera opłat, jednak w przypadku kolejnych problemów ze spłatą daje klientom jedynie 5 dni na wyegzekwowanie płatności od nierzetelnego kontrahenta.

Naszym zdaniem propozycja Smeo może się spodobać zarówno mikroprzedsiębiorcom, którzy nie mają szans na uzyskanie finansowania z banku, jak i dużym firmom, którym zależy na wysokich limitach. Każdy z tych podmiotów znajdzie w Smeo coś dla siebie w ramach trzech dostępnych pakietów.

Reasumując, oferta Smeo jest kompleksowa i dopracowana, a przy tym niedroga. Dużym plusem jest przejrzyste przedstawianie kosztów na stronie faktora oraz brak ukrytych opłat. Niestety, większość firm faktoringowych działających na polskim rynku nie zamieszcza na swoich stronach cennika uwzględniającego wszystkie prowizje – Smeo jest pod tym względem pozytywnym wyjątkiem.

Zalety faktoringu w Smeo nie ograniczają się tylko do transparentności. Faktor wspiera również swoich klientów w sytuacji, gdy kontrahent nie reguluje na czas swoich zobowiązań, zaś podejmowane przez Smeo działania obciążają nieuczciwego płatnika, a nie faktoranta. Ponadto firma faktoringowa – jako jedna z nielicznych na rynku – posiada ofertę promocyjną dla nowych klientów. Przedsiębiorcy, którzy w ramach akcji "Zmień Faktora" podpiszą ze Smeo umowę, będą mogli skorzystać z faktoringu za mniej niż 2% miesięcznie.

O instytucji

SMEO to firma z sektora FinTech wspierana przez współwłaścicieli Golub GetHouse, inwestorów z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych i Europie. Należy do Polskiego Związku Faktorów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.