Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Smartpozyczka.pl

Smartpozyczka.pl

Właścicielem platformy Smartpozyczka.pl jest firma Aventus Group pośredniczącą w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych w imieniu m.in. LTU Finanse sp. z o.o. i PIXO sp. z o.o. Firma deklaruje, że kieruje się przepisami prawa i zasadami etycznymi.

Smartpozyczka.pl

Aventus Group Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i zapewnia, że przestrzega Zasad Dobrych Praktyk przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym w Polsce.

Firma działa również w Czechach, Litwie i Łotwie. W Polsce jej „korzenie” wywodzą się z podmiotu o nazwie Mała Pożyczka obecnego na naszym rynku od 2010 r.

Pierwsza pożyczka na okres od 10 do 30 dni w kwocie do 3000 zł udzielana jest bezpłatnie (RRSO 0%).

Proces udzielania pożyczki realizowany jest drogą elektroniczną. Numer rachunku bankowego klienta jest potwierdzany zdalnie przy użyciu specjalnego programu po zalogowaniu się przez wnioskującego o pożyczkę do bankowości internetowej. Analiza historii konta stanowi element nadania zdolności kredytowej klienta.

Na stronie www.smartpozyczka.pl dostępne są wzory najważniejszych dokumentów, m.in. umowa pożyczki, tabela opłat i prowizji, formularz informacyjny.

Ewentualne spory między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą mogą być rozstrzygane przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl.) lub z wykorzystaniem Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online, zwanej Platformą ODR. Chcąc skorzystać z Platformy ODR wystarczy kliknąć w link www.ec.europa.eu

Konta bankowe: Smartpozyczka.pl