My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska. (będącego częścią Grupy Santander, największej instytucji finansowej w strefie euro), działającą od 1992 roku. Za jego pomocą można inwestować w papiery wartościowe na rynkach krajowych i zagranicznych oraz w waluty na rynku międzybankowym Forex.

Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska. (będącego częścią Grupy Santander, największej instytucji finansowej w strefie euro), działającą od 1992 roku. Za jego pomocą można inwestować w papiery wartościowe na rynkach krajowych i zagranicznych oraz w waluty na rynku międzybankowym Forex.

Konta bankowe: Santander Biuro Maklerskie