Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Santander jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska. Prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, należy do Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz jest członkiem Izby Domów Maklerskich.


 

Santander Biuro Maklerskie

Swoim klientom oferuje zróżnicowaną paletę instrumentów finansowych - m.in. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, ETF-y, a także akcje, obligacje i ETF-y na największych giełdach zagranicznych. Klienci Domu Maklerskiego Santander mogą również składać zapisy na akcje w ramach ofert publicznych.

Dodatkowo inwestorzy korzystający z usług DM Santander mogą liczyć na szereg ciekawych udogodnień ułatwiających zarządzanie kapitałem. Jednym z nich jest serwis Inwestor online umożliwiający obserwację notowań giełdowych w czasie rzeczywistym oraz składanie i zleceń na GPW i wybranych giełdach zagranicznych. Warto również wspomnieć o zintegrowanym z notowaniami profesjonalnym programie do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker oraz o programie do odbioru notowań online NOL3.

Klienci mogą wybrać także dodatkowe usługi maklerskie, takie jak automatyczne przewalutowanie, alerty cenowe i powiadomienia (wysyłane w czasie rzeczywistym na komórkę lub skrzynkę e-mail klienta) czy usługę „Drogowskaz inwestycyjny” umożliwiającą otrzymanie odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela.

Jeśli zastanawiasz się nad otworzeniem konta maklerskiego, sprawdź nasz ranking rachunków maklerskich i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich wymagań.

Konta bankowe: Santander Biuro Maklerskie