Kto oszczędza w trzecim filarze? Statystyki kont IKE i IKZE

Kto oszczędza w trzecim filarze? Statystyki kont IKE i IKZE

Mimo stopniowego wzrostu popularności rachunki IKE i IKZE wciąż stanowią wśród Polaków rzadkość. Na koniec I półrocza 2017 roku łączna liczba prowadzonych kont tego typu wynosiła niespełna 1,60 mln, z czego na zaledwie 0,37 mln dokonano od początku roku jakiejkolwiek wpłaty. Oznacza to, że aktywnie na swoim rachunku emerytalnym oszczędza mniej niż jeden na stu obywateli naszego kraju.

Z analizy danych udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego wyłania się dwojaki obraz. Z jednej strony obserwujemy coraz większe zainteresowanie samodzielnym oszczędzaniem w ramach trzeciego filaru. Tylko w ciągu ostatniego półtora roku liczba prowadzonych kont IKE i IKZE zwiększyła się o ponad 140 tys. Z drugiej jest to wciąż mało popularne rozwiązanie, z którego korzysta tylko niewielki ułamek z nas.

Żeby nie być gołosłownym – spośród blisko 25 mln osób, które mogą założyć tego typu konta, aktywnie oszczędza na nich tylko kilkaset tysięcy. A kiedy porówna się kwotę pieniędzy ulokowanych w trzecim filarze (8,8 mld zł) z kwotami trzymanymi na rachunkach bankowych i lokatach (blisko 1000 mld zł), dojdziemy do wniosku, że środki na IKE i IKZE to dosłownie kropla w morzu oszczędności Polaków.

Liczba prowadzonych rachunków IKE i IKZE

Według stanu na koniec I półrocza 2017 roku łączna liczba kont emerytalnych wyniosła blisko 1,6 mln, z czego liczba rachunków IKE przekroczyła 930 tys., natomiast kont IKZE było 664 tys. W porównaniu do poprzednich lat oznacza to całkiem przyzwoity wzrost. Dla porównania – na koniec 2015 roku uprawnione do tego podmioty prowadziły 1456 tys. kont, czyli prawie 10 proc. mniej niż obecnie.

Niestety zdecydowana większość z wymienionych kont pozostaje nieaktywna. W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 roku jakichkolwiek wpłat dokonano na zaledwie co czwarty rachunek. Z kolei, jeśli właściciel IKE lub IKZE decydował się na odłożenie na nich pieniędzy, przeważnie były to niewielkie kwoty. W 2016 roku przeciętna wpłata wyniosła niewiele ponad 3 tys. zł, a w pierwszym półroczu 2017 roku statystyczny posiadacz rachunku w trzecim filarze zasilił go kwotą ok. 2,3 tys. zł.

Limit wpłat na IKE i IKZE
W 2017 roku limit wpłat na konta IKE i IKZE wynosił odpowiednio: 12 165 zł i 4866 zł. Natomiast w 2018 roku jest to już 13 329 zł dla rachunków IKE i 5 115,60 zł dla IKZE.

Ile pieniędzy znajduje się w IKE i IKZE?

W jeszcze szybszym tempie niż liczba prowadzonych kont rosła w ostatnim czasie kwota ulokowanych na nich pieniędzy. Kiedy na koniec 2015 roku na rachunkach IKE i IKZE leżało łącznie 6,3 mld zł, na koniec czerwca 2017 roku było to już ponad 8,8 mld zł. Oznacza to, że w ciągu zaledwie sześciu kwartałów przybyło tam aż 2,5 mld zł. Największy wzrost odnotowano w przypadku kont IKZE, gdzie suma oszczędności zwiększyła się w tym czasie o 115% i przekroczyła 1,3 mld zł. Mniej dynamicznie przybywało środków leżących na IKE - od początku 2016 roku do połowy 2017 roku ich saldo wzrosło łącznie o 1,8 mld zł (wzrost o 31 proc.).

Liczba nowo otwartych rachunków

Jak podaje KNF w pierwszym półroczu 2017 roku otwarto przeszło 55 tys. nowych rachunków IKE i na przestrzeni ostatniej dekady był to zdecydowanie najlepszy wynik. Dla porównania – w tym samym okresie w latach 2015-2016 liczba nowo otwieranych kont tego typu wynosiła niewiele ponad 35 tysięcy.

Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się natomiast rachunki IKZE, które między styczniem a czerwcem 2017 roku założyło niespełna 30 tys. osób. Był to zarazem wynik zbliżony do tego, który obserwowano we wcześniejszych latach.

Podsumowując dane dla kont IKE i IKZE, możemy obliczyć, że w I półroczu 2017 roku założono ich przeszło 85 tys. i był to najlepszy wynik w ciągu ostatnich czterech lat.

Kto najczęściej korzysta z kont emerytalnych?

Przyglądając się popularności kont IKE i IKZE widzimy, że zainteresowanie otwarciem tego typu rachunku rośnie wraz z wiekiem. Dla przykładu - na koniec czerwca 2017 roku posiadaczami blisko połowy wszystkich rachunków IKE były osoby w wieku powyżej 51 lat. Na przeciwnym biegnie znajdują się osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia. Ich udział w łącznej strukturze rynku kont emerytalnych nie przekracza 5,5%.

Liczba posiadaczy kont emerytalnych IKE i IKZE z podziałem na wiek

Grupa wiekowa

Liczba posiadanych kont IKE i IKZE (w tys.)

Odsetek w łącznej liczbie posiadaczy

do 30 lat

86,2

5,4%

31 - 40

336

21,0%

41 -50

413,9

26,0%

51 - 60

440,2

27,5%

powyżej 60

320

20%

Opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Do ciekawych wniosków prowadzi także analiza zainteresowania rachunkami emerytalnymi z podziałem na płeć. Tutaj wyraźną przewagę mają panie, które są posiadaczkami prawie 830 tys. rachunków IKE i IKZE – dla porównania liczba męskich posiadaczy tego typu kont jest aż o 60 tys. niższa.

Gdzie najczęściej posiadamy konto emerytalne?

Jeśli chodzi o to, gdzie najczęściej posiadamy konto emerytalne, to zdecydowanie najpopularniejszym wyborem są tutaj zakłady ubezpieczeń. Według stanu na koniec pierwszego półrocza 2017 roku liczba prowadzonych przez nie rachunków wynosiła blisko 570 tys. Wyraźnie mniejszą popularnością cieszyły się fundusze inwestycyjne, które obsługiwały nieco ponad 260 tys. kont IKE. Pozostałe podmioty - banki, domy maklerskie oraz dobrowolne fundusze emerytalne miały już znacznie mniejszy udział w rynku.

Podobnie jak w przypadku IKE sytuacja prezentowała się na rynku kont IKZE. Także tutaj najczęstszym wyborem były zakłady ubezpieczeń, które obsługiwały prawie 450 tys. rachunków. Nieco ponad 100 tys. kont prowadzone było przez fundusze inwestycyjne, natomiast liczba IKZE zarządzanych przez dobrowolne fundusze emerytalne nie przekraczała 90 tys. Z kolei łączna liczba rachunków założonych w bankach i podmiotach prowadzących działalność maklerską nie przekroczyła 23 tysięcy.

Kto ma prawo do oferowania rachunków emerytalnych typu IKE i IKZE?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami konta IKE i IKZE mogą być oferowane przez: zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, banki, dobrowolne fundusze emerytalne oraz podmioty prowadzące działalność maklerską.

Polacy nadal rzadko korzystają z rachunków emerytalnych IKE i IKZE

Przytoczone przez nas statystyki pokazują, że coraz więcej Polaków decyduje się otwarcie konta IKE lub IKZE i samodzielne odkładanie na swoją przyszłą emeryturę. Ten pozytywny trend szczególnie widoczny był w I półroczu 2017 roku, kiedy to zarówno liczba nowo otwieranych rachunków, jak i suma znajdujących się na nich pieniędzy rosły w najszybszym tempie od kilku lat. Jednocześnie wyraźnie widać tutaj, że im dana osoba jest starsza, tym rachunki IKE i IKZE stają się coraz popularniejsze – zdecydowana większość posiadaczy tego typu kont to osoby po 60 roku życia. A jeśli chodzi o wybór konkretnej instytucji oferującej rachunki emerytalne, to tutaj jesteśmy raczej konserwatywni i wolimy zdać się na specjalistów z zakresu zarządzania finansami. Stąd zdecydowana większość osób zakłada konto IKE lub IKZE w firmie ubezpieczeniowej lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że mimo pozytywnych trendów związanych z systematycznie rosnącą popularnością tego typu kont wśród Polaków, w dalszym ciągu jest to dość rzadko wybierana usługa. Jak już zdążyliśmy wspomnieć – aktywnie w ramach konta IKE lub IKZE korzysta zaledwie co setna uprawniona do tego osoba. Naszym zdaniem głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niski poziom edukacji finansowej wśród naszych obywateli i wynikający z niej brak wiedzy, że tego typu produkty w ogóle są dostępne. Istotne znaczenie może mieć tu skłonność do bieżącej konsumpcji i niechęć do długoterminowego oszczędzania. Problemem raczej nie jest tu brak środków, gdyż jak pisaliśmy na wstępie - w bankach Polacy trzymają ponad 1 bilon złotych. Być może gdyby rząd zaczął szerzej promować rachunki IKE i IKZE w mediach - głównie w telewizji i Internecie popularność tego typu kont rosłaby szybciej niż obecnie. Dopóki tak się nie stanie - będziemy raczej mówili o stopniowej ewolucji, a nie rewolucji w podejściu Polaków do oszczędzania.

Dowiedz się więcej na temat rachunków emerytalnych typu IKE i IKZE i sprawdź, które rozwiązanie okaże się w Twoim przypadku lepsze.

Z ostatniej chwili

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.