Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

50 zł premii za otwarcie Konta Przekorzystnego dla Młodych oraz 3% na rachunku Mój Skarb w Pekao

50 zł premii za otwarcie Konta Przekorzystnego dla Młodych oraz 3% na rachunku Mój Skarb w Pekao
Źródło: strona promocji

Rozszerzenie programu Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko i związana z tym konieczność złożenia wniosku o wypłatę świadczenia to doskonały pretekst dla banków do przypomnienia o swojej ofercie dla dzieci i młodzieży. Bank Pekao motywuje rodziców do otwarcia rachunków dla swoich pociech premią pieniężną (50 zł) i podwyższonym oprocentowaniem (3% w skali roku przez 6 miesięcy dla kwot do 3000 zł). Przygotował też bonus (100 zł) dla tych, którzy nie są jeszcze jego klientami.

Zacznijmy od podstawowych informacji.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2019 r. lub do osiągnięcia liczby 20 000 uczestników. Informacja o wyczerpaniu puli nagród dostępna będzie w oddziałach banku.

Kto może otrzymać bonusy?

Uczestnikiem opisywanej akcji może być osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, mająca polskie obywatelstwo oraz ukończone 9 lat, ale nie ukończone 18 lat, w imieniu której umowę Konta Przekorzystnego dla Młodych podpisze jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic, opiekun prawny) posiadający konto osobiste w Pekao.

Ważne, by niepełnoletni nie posiadał w tym banku w dniu rozpoczęcia promocji (1 lipca 2019 r.) innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN.

Jak zasłużyć na nagrodę?

Rachunek dla dziecka w ramach tej promocji możesz założyć tylko w oddziałach Pekao. Nie otrzymasz bonusów, gdybyś zrobił to w agencji lub placówce partnerskiej banku. Przebieg promocji sprowadza się do 2 kroków:

Krok 1
Krok 1

 Do 31 sierpnia 2019 r. zawrzyj umowę o Konto Przekorzystne dla Młodych w imieniu niepełnoletniego.

Krok 2
Krok 2

Jeśli dziecko nie posiada jeszcze rachunku Mój Skarb, otwórz mu to konto w dniu podpisania umowy o Konto Przekorzystne dla Młodych.

Nagroda
Nagroda

Wypłata nagrody pieniężnej - 50 zł – nastąpi na Konto Przekorzystne dla Młodych do 24. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek.

Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku będzie obowiązywało na rachunku Mój Skarb przez 6 miesięcy dla kwot do 3000 zł. Po tym okresie spadnie do standardowego, czyli do 1,5% w skali roku.

Nie jesteś klientem Pekao? – nic straconego!

Fakt, że nie jesteś jeszcze klientem Banku Pekao, to w tym przypadku w zasadzie Twój atut. Możesz bowiem na początek otworzyć „dorosłe” Konto Przekorzystne i wykazując się niewielką aktywnością, zgarnąć 100 zł. Korzystając już z usług Pekao, śmiało możesz przystąpić do działania w ramach opisywanej akcji i zdobyć bonusy dla dziecka.

Oferta Banku Pekao

Skoro wiesz już, za co możesz zdobyć nagrody i kiedy je otrzymasz, pora napisać kilka słów o ofercie Pekao.

Konto Przekorzystne

„Dorosła” wersja tego rachunku jest bardzo „przyjazna” dla jego posiadacza. Co prawda konto i karta standardowo są płatne (odpowiednio) 6 i 3 zł, ale warunki uniknięcia opłat są proste i na dodatek jednakowe w obu przypadkach.

Konto Przekorzystne dla Młodych

„Młodzieżowa” wersja Konta Przekorzystnego dostępna jest dla osób, które nie ukończyły 26 r.ż. Podstawowa różnica między oboma typami rachunku sprowadza się do tego, że wiele usług, w tym konto i karta, są oferowane młodym za darmo bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków.

Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb

Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile dziecko, które ukończyło 13 lat, posiada konto osobiste w PLN w Banku Pekao S.A. lub jeśli jego rodzic jest właścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN w tym banku.

Miesięczny limit wypłat z konta Mój Skarb jest równy kwocie mieszczącej się w ramach tzw. zwykłego zarządu (obecnie jest to ok. 4800 zł). Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (poleceniem przelewu wewnętrznego lub poleceniem przelewu krajowego - bank nie pobiera za nie opłat). Przed ukończeniem 13 roku życia posiadacz rachunku (dziecko) nie może samodzielnie dokonywać wypłat.

Ciekawa oferta, ale…

Naszym zdaniem, nad tą ofertą powinni się bliżej pochylić przede wszystkim obecni klienci Pekao, którzy są zadowoleni z jego usług i chcą dalej współpracować z tym bankiem. Zdobycie 50 zł premii gotówkowej i podwyższonego oprocentowania na koncie oszczędnościowym nie wymaga co prawda wielkiego wysiłku, ale nie powala atrakcyjnością. Zwłaszcza, że 3% w skali roku na rachunku Mój Skarb obowiązuje tylko przez 6 miesięcy i jedynie do 3000 zł.

Jeśli natomiast jesteś nowym klientem, rozważ założenie Konta Przekorzystnego w promocji, gdzie do zgarnięcia jest 100 zł łatwej premii. Jak nie trudno policzyć, łącząc obie akcje możesz zgarnąć 150 zł.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom - VI edycja"

O banku

Bank Pekao (czyli Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) to polski bank uniwersalny założony w latach 20. XX wieku. Aktualnie oferta banku obejmuje produkty dla klientów indywidualnych (detalicznych i z grupy premium), małych i średnich firm, korporacji, a także rolników.