Ranking rachunków maklerskich - kwiecień 2019


Ranking rachunków maklerskich

Przygotowaliśmy poniższy ranking rachunków maklerskich, aby pomóc Ci wybrać efektywne konto inwestycyjne dopasowane do Twoich potrzeb. Wybór niewłaściwego rachunku maklerskiego w dłuższym terminie przekłada się na realną stratę w Twoim portfelu, a nawet może ograniczyć Twój potencjał inwestycyjny. Nasze zestawienie jest odpowiedzią na różnorodne potrzeby polskich inwestorów.

Inwestowanie może się wiązać z wysokimi kosztami, wynikającymi nie tylko z ryzyka inwestycji, ale także wysokich opłat za korzystanie z rachunku maklerskiego. Z tego powodu warto poświęcić trochę czasu i wybrać taki rachunek maklerski, który będzie dopasowany do naszych wymagań i sytuacji. Liczne opłaty za prowadzenie konta oraz prowizje za zlecenia potrafią mocno ściąć zyski z inwestycji, szczególnie gdy inwestor po raz pierwszy spotyka się z tym typem rachunku.

Przekonaj się, który rachunek maklerski jest najlepszy dla Ciebie.Aktualny ranking kont maklerskich – kwiecień 2019 r.

Poniżej przedstawiamy aktualny ranking kont maklerskich. Bierzemy pod uwagę większość dostępnych na rynku rachunków inwestycyjnych, ale prezentujemy jedynie 10 najlepszych, które naszym zdaniem wyróżniają się na tle reszty i sprostają wymogom większości Czytelników.

Dom Maklerski Banku BPS
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski ING Securities
Konto Maklerskie Elastyczne
Santander Biuro Maklerskie
Rachunek Standard
Dom Maklerski PKO BP
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Rachunek Inwestycyjny
Biuro Maklerskie Alior Bank
Rachunek Inwestor Standard
Centralny Dom Maklerski Pekao SA
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Banku Handlowego
Rachunek Inwestycyjny
Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska
Rachunek Maklerski
Dom Maklerski Banku BPS
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski ING Securities
Konto Maklerskie Elastyczne
Santander Biuro Maklerskie
Rachunek Standard
Dom Maklerski PKO BP
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Rachunek Inwestycyjny
Biuro Maklerskie Alior Bank
Rachunek Inwestor Standard
Centralny Dom Maklerski Pekao SA
Rachunek Inwestycyjny
Dom Maklerski Banku Handlowego
Rachunek Inwestycyjny
Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska
Rachunek Maklerski
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opis konta
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
Atuty rachunku
 • preferencyjne warunki dla klientów Banku BPS, młodych inwestorów oraz członków SII
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • oprocentowanie środków
 • kredyt na zakup papierów wartościowych
 • preferencyjne warunki dla nowych klientów i młodych inwestorów
 • integracja z rachunkiem w ING Banku Śląskim
 • notowania mobilne
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych (w tym europejskie ETF)
 • niskie prowizje za zakup akcji
 • nowoczesna aplikacja mobilna
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • notowania mobilne
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych
 • możliwość integracji z kontem Inteligo oraz rachunkiem w PKO BP
 • preferencyjne warunki dla członków SII
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • notowania mobilne
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych
 • możliwość oszczędzania na emeryturę
 • notowania mobilne
 • dodatkowe aplikacje do notowań i analiz
 • możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku i dostęp do notowań online
 • możliwość integracji z rachunkiem bankowym w Alior Banku
 • notowania mobilne
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych
 • promocje dla młodych inwestorów i członków SII
 • notowania mobilne
 • oprocentowanie środków (dla określonych obrotów)
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych
 • możliwość integracji z rachunkiem Citi Priority
 • kredyt na zakup papierów wartościowych

preferencyjne warunki dla młodych inwestorów
kredyt na zakup papierów wartościowych

Polecany dla
 • day traderów
 • inwestorów średnioterminowych
 • inwestorów długoterminowych
 • day traderów
 • inwestorów średnioterminowych
 • inwestorów długoterminowych
 • inwestorów na rynkach zagranicznych
 • inwestorów długoterminowych
 • day traderów
 • inwestorów na rynkach zagranicznych

inwestorów na rynkach zagranicznych

 • inwestorów długoterminowych
 • inwestorów na rynkach zagranicznych
 • day traderów
 • inwestorów średnioterminowych
 • inwestorów długoterminowych
 • day traderów
 • inwestorów średnioterminowych
 • inwestorów długoterminowych

inwestorów na rynkach zagranicznych

 • day traderów
 • inwestorów średnioterminowych
 • inwestorów długoterminowych
Akcje

0,13% min. 3 zł

0,3% min. 3 zł

0,20% min. 2,99 zł (minimalna wartość zlecenia to 500 zł)

0,39% min. 5 zł

0,39% min. 5 zł

0,38% min. 5 zł

 • 0,38% min. 3 zł
 • niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 300 tys. zł miesięcznie
 • 0,375% min. 5,90 zł
 • niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 30 tys. zł miesięcznie

0,38% min. 5 zł

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- do 100 000 zł – 0,35% min. 5 zł
- od 100 000 do 200 000 zł – 0,34% min. 5 zł
- od 200 000 do 300 000 zł – 0,33% min. 5 zł
- od 300 000 do 500 000 zł – 0,32% min. 5 zł
- od 500 000 do 700 000 zł – 0,31% min. 5 zł
- od 700 000 do 1 mln zł – 0,3% min. 5 zł
- powyżej 1 mln zł – 0,25% min. 5 zł

Możliwość negocjacji prowizji dla obrotów od 50 tys. zł

średnia prowizja na akcjach wynosi ok. 0,31%

Obligacje

0,13% min. 3 zł

0,1% min. 3 zł dla obligacji Skarbu Państwa (obowiązuje do 30 września 2019 roku)

0,19% min. 3 zł dla obligacji korporacyjnych

nie dotyczy

0,19% min. 5 zł

0,20% min. 5 zł

0,19% min. 5 zł

0,19% min. 3 zł

0,1% min. 5,90 zł

0,19% min. 5 zł

0,2% min. 4 zł

Kontrakty terminowe na indeksy i obligacje skarbowe

5 zł

9 zł

nie dotyczy (można zawierać kontrakty CFD na indeks WIG20 w cenie 16 zł za kontrakt)

 • 9 zł – indeksy
 • 5 zł – obligacje

8,50 zł

 • 9,90 zł – indeksy
 • 5 zł – obligacje
 • indeksy - 7 zł, jeżeli obroty przekraczają 200 szt. miesięcznie; standardowo 9 zł;
 • obligacje - 2 zł
 • 9,90 zł - indeksy
 • do 2 zł niższe prowizje w przypadku obrotów powyżej 100 szt. miesięcznie

9 zł

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- od 1 do 200 sztuk – 8 zł od kontraktu
- od 200 sztuk – 7 zł od kontraktu

Kontrakty terminowe na waluty

1 zł

0,50 zł

nie dotyczy (można zawierać kontrakty CFD na waluty)

0,30 zł

 • 0,85 zł - w promocji
 • 8,50 zł - standardowo
 • 0,20 zł – w ramach promocji
 • 0,99 zł – cena standardowa

0,50 zł

0,30 zł

0,50 zł

Wysokość prowizji obliczana jest w zależności od obrotów wygenerowanych w poprzednim miesiącu lub 3 poprzednich miesiącach (decyduje wyższa z tych wartości):
- od 1 do 200 sztuk – 8 zł od kontraktu
- od 200 sztuk – 7 zł od kontraktu

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

3 zł

nie dotyczy (można zawierać kontrakty CFD na akcje)

3 zł

 • 2 zł - w promocji
 • 8,50 zł - standardowo

3 zł

3 zł

2,90 zł

3 zł

3 zł

Obrót opcjami

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2,5% wartości transakcji min. 1,5 zł max. 12 zł od jednej opcji

nie dotyczy

2% premii min. 1,50 zł maks. 9 zł za jedną opcję

2% wartości transakcji min. 1,50 zł max. 8,50 zł od jednej opcji

2% wartości premii, nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 9,90 zł za jedną opcję

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

Daytrading (prowizja od transakcji odwrotnej)

opłaty jak powyżej

 • 0,2% – rynek akcji
 • 6 zł – kontrakty na indeksy i obligacje

nie dotyczy

 • 0,25% min. 5 zł – akcje
 • 2 zł – kontrakty na akcje
 • 0,20 zł – kontrakty na waluty
 • 6 zł – kontrakty na indeksy
 • 3 zł – pozostałe kontrakty

zwrot prowizji od transakcji odwrotnej na kontraktach terminowych dla klientów osiągających obrót w wysokości 10 kontraktów dziennie (5 pozycji otwartych i 5 zamkniętych) w wysokości 4 zł od każdego kontraktu

 • 0,15% min. 5 zł - akcje
 • 6 zł - kontrakty na indeksy
 • 0,2% - akcje
 • 6 zł - kontrakty terminowe na indeksy
 • 0,25% min. 5,90 zł - akcje
 • 5,90 zł - kontrakty terminowe na indeksy i obligacje

0,25% min. 5 zł – rynek akcji

0,2% - akcje
6 zł - kontrakty terminowe na indeksy, waluty

Opłata za otwarcie konta

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł (DM wymaga minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek w kwocie przynajmniej 1000 zł)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

50 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy (50% dla rachunków założonych w drugim półroczu)

0 zł

 • 0 zł, jeśli klient wykona min. 1 transakcję w ciągu roku lub jeśli na koncie nie ma środków lub są kupione dowolne akcje
 • 10 euro w przeciwnym przypadku
 • 0 zł miesięcznie – jeśli dokonano przynajmniej 1 transakcji
 • jeżeli nie spełniono powyższego warunku, opłata wyniesie od 6 zł do 10 zł
 • standardowo 60 zł rocznie (30 zł jeśli rachunek otwarto w II półroczu)
 • opłata nie jest pobierana od posiadaczy kont Platinium w PKO BP (zwolnienie obowiązuje do 30 czerwca 2019)

0 zł

0 zł

 • 60 zł rocznie (30 zł dla rachunków otwieranych w drugim półroczu)

0 zł

 • 0 zł w przypadku posiadania konta osobistego w BGŻ BNP Paribas
 • 30 zł na kwartał w przeciwnym razie
Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

0 zł

0 zł

nie dotyczy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Przelew (internetowy) do innego banku

2 zł

0 zł

0 zł (50 zł jeśli kwota przelewu wynosi mniej niż 500 zł)

0,50 zł

 • 3 zł - standardowo
 • 3 zł do 5000 zł
 • bezpłatnie powyżej 5000 zł

0 zł

1 zł

5 zł

5 zł

Przechowywanie papierów wartościowych
 • brak opłat dla portfeli o wartości do 0,5 mln zł
 • do 0,00066% powyżej tej kwoty
 • 0 zł dla portfela o wartości do 1 000 000 zł
 • 0,001% kwartalnie - dla portfela powyżej tej kwoty

0%

 • brak opłat dla portfeli o wartości do 0,5 mln zł
 • standardowo od 0,00018 - 0,0015% 
 • brak opłat dla portfeli o wartości do 1 mln zł
 • dla portfeli powyżej tej kwoty opłata wynosi 0,00027 - 0,000495%
 • bezpłatnie dla portfela o wartości do 1 000 000 zł
 • negocjowana, kwartalna dla portfela o wartości powyżej 1 000 000 zł
 • brak opłat dla portfeli o wartości do 1 mln zł
 • dla portfeli powyżej tej kwoty miesięczna opłata wynosi 0,00033% (można jej uniknąć)
 • brak opłat dla portfela o wartości do 1 mln zł
 • dla portfela powyżej tej kwoty opłata kwartalna wynosi 0,0005% (można jej uniknąć)
 • 0,01% min. 1 zł w przypadku portfela akcji, praw do akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych
 • 0,005% min. 1 zł w przypadku portfela obligacji

Prowizje naliczane w skali miesiąca.

0,15 zł (na każdy 1000 zł wartości portfela) – akcje
0,05 zł (na każdy 1000 zł wartości portfela) – papiery wartościowe inne niż akcje
Pobierana od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału

Opłata kwartalna pobierana, jeśli wartość instrumentów przekracza 500 000 zł. Opłaty nie pobiera się, jeśli klient w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarł transakcje o wartości min. 20% depozytu

1 najlepsza oferta

bezpłatnie

bezpłatnie

0 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie gdy obroty przekroczą 10 tys. zł lub 10 kontraktów lub 50 opcji, w przeciwnym razie 19 zł

bezpłatnie

20 zł miesięcznie 

 • bezpłatnie pod warunkiem dokonania przynajmniej jednej transakcji na rachunku
 • 13,20 zł w przeciwnym razie

bezpłatnie

5 najlepszych ofert

108,36 zł – opłaty można uniknąć, jeśli obrót klienta wynosi min. 50 000 zł lub min. 50 kontraktów

88 zł - tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

brak

89 zł - tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

108,24 zł

bezpłatnie gdy obroty przekroczą 60 tys. zł lub 50 kontraktów lub 100 opcji, w przeciwnym razie 116 zł

88,18 zł – tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

88 zł – tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

89 zł - tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

88 zł
Opłaty można uniknąć, jeśli w poprzednim miesiącu spełniono jeden z warunków:
- obrót na rynku akcji wyniósł ponad 50 000 zł
- obrót na kontraktach terminowych wyniósł ponad 100 sztuk
- obrót na opcjach wyniósł ponad 200 opcji

Pełny zestaw ofert

214,08 zł – opłaty można uniknąć, jeśli obrót klienta wynosi min. 100 000 zł lub min. 100 kontraktów

174 zł - tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

brak

175 zł - tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

214,02 zł

bezpłatnie gdy obroty przekroczą 165 tys. zł lub 120 kontraktów lub 500 opcji, w przeciwnym razie 329 zł

174,05 zł –  tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

174 zł – tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

150 zł - tej opłaty można uniknąć zapewniając odpowiednie obroty

174 zł
Opłaty można uniknąć, jeśli w poprzednim miesiącu spełniono jeden z warunków:
- obrót na rynku akcji wyniósł ponad 100 000 zł
- obrót na kontraktach terminowych wyniósł ponad 200 sztuk
- obrót na opcjach wyniósł ponad 400 opcji

Oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym

ok. 0,40 - 0,50% w skali roku (aktualna stawka dostępna tutaj)

brak

nie

Jeśli na ostatni dzień miesiąca klient posiada aktywa w kwocie min. 200 000 zł, oprocentowanie wynosi 0,3 * WIBID O/N, kapitalizacja miesięczna

brak

negocjowane

tylko dla usługi Makler VIP

0,2 x wysokość stawki WIBOR

brak

brak

OTP (odroczony termin płatności)

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

IKE

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Otwarcie konta przez Internet

tak

tak, przez system bankowości elektronicznej ING

tak

tak

tak

tak

tak (wniosek online, podpisanie umowy kurierem lub w oddziale)

tak

wniosek można złożyć przez internet a umowę podpisać w oddziale

Metodologia tworzenia rankingu

W naszym rankingu kont maklerskich przeanalizowaliśmy rachunki oferowane przez wszystkie najważniejsze biura maklerskie działające w naszym kraju. Porównaliśmy je pod kątem pobieranych opłat i prowizji, a także palety dostępnych możliwości inwestycyjnych. W zestawieniu wzięliśmy pod uwagę w sumie 18 parametrów, którym przyznaliśmy różne wagi punktowe. O miejscu danego rachunku w rankingu decydowała suma punków uzyskanych za wszystkie analizowane kryteria (maksymalnie do zdobycia było 25 punktów).

Punkty za prowizje, opłaty i dodatkowe usługi

Po zapoznaniu się z danymi udostępnionymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także posiłkując się własnymi doświadczeniami, za najważniejsze kryterium oceny uznaliśmy prowizje pobierane od handlu akcjami oraz instrumentami pochodnymi. W obu przypadkach do uzyskania było po 5 pkt (w przypadku instrumentów pochodnych pod uwagę wzięliśmy zarówno prowizje od handlu kontraktami na indeksy, jak i na akcje, waluty, stopy procentowe i opcje). Innymi ocenianymi parametrami były:

 • prowizje od handlu obligacjami – max. 3 pkt;
 • prowizje od transakcji otwieranych i zamykanych tego samego dnia (day trading) – max. 4 pkt;
 • oferta rynków zagranicznych – max. 1,5 pkt.

W naszym rankingu pod uwagę wzięliśmy także inne zmienne, za które można było otrzymać maksymalnie od 0,5 do 1,0 pkt:

 • koszt otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • koszty wypłat (przelewów) z rachunku maklerskiego;
 • opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i dostęp do notować giełdowych.

Dodatkowe punkty (po 1 pkt dla każdej kategorii) przyznaliśmy także biurom maklerskim oferującym następujące usługi:

 • odroczony termin płatności (OTP);
 • możliwość otwarcia konto IKE/IKZE;
 • oprocentowanie wolnych środków znajdujących się na rachunku.

4 profile inwestorów

Wiedząc, że inwestorzy giełdowi znacznie różnią się pod względem oczekiwań wobec biura maklerskiego, częstotliwości handlu czy akceptowanego poziomu ryzyka, na potrzeby rankingu stworzyliśmy cztery odrębne profile inwestorów.

 • Pierwszy z profili -day trader, reprezentuje osobę, która dokonuje dużej liczby transakcji akcjami i kontraktami – kupując i sprzedając je zazwyczaj w obrębie tej samej sesji giełdowej.
 • Drugi profil – inwestor średnioterminowy to osoba, która dokonuje maksymalnie 5 transakcji kupna i sprzedaży akcji miesięcznie.
 • Profil inwestora długoterminowego reprezentuje z kolei kogoś kto dokonuje maksymalnie 1 transakcji miesięcznie.
 • Ostatni z opracowanych przez nas profili to tzw. inwestor na rynkach zagranicznych, czyli osoba zainteresowana kupnem akcji notowanych na giełdach w Nowym Jorku, Londynie czy Frankfurcie (przyjęliśmy, że w ciągu miesiąca taka osoba dokonuje 5 tego typu transakcji).

Zasady przyznawania rekomendacji

 • Rachunek rekomendowany day traderom – jest to rachunek, którego miesięczny koszt dla osoby odpowiadającej profilowi day tradera jest niższy bądź równy od 900 zł.
 • Rachunek rekomendowany inwestorom średnioterminowym – jest to rachunek którego miesięczny koszt dla osoby odpowiadającej profilowi inwestora średnioterminowego jest niższy bądź równy od 380 zł.
 • Rachunek rekomendowany inwestorom długoterminowym – jest to rachunek którego miesięczny koszt dla osoby odpowiadającej profilowi inwestora długoterminowego jest niższy bądź równy od 77 zł.
 • Rachunek rekomendowany inwestorom na rynkach zagranicznych – jest to rachunek którego miesięczny koszt dla osoby odpowiadającej profilowi inwestora na rynkach zagranicznych jest niższy bądź równy od 500 zł.

Parametry rachunków maklerskich w rankingu

Informacje związane z kontami inwestycyjnymi podzieliliśmy na kilka grup:

 • Podstawowe informacje i koszty związane z rachunkiem – w tej sekcji zamieściliśmy opłaty za otwarcie i prowadzenie konta maklerskiego oraz za przelewy z rachunku pieniężnego (który służy do rozliczeń). Znajdziesz tu także krótkie podsumowanie najważniejszych zalet rachunku maklerskiego, np. promocje dla różnych grup klientów, notowania mobilne, możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych itp.
 • Prowizje od zleceń – znajdziesz tu podstawowe prowizje od transakcji akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi, opcjami oraz prowizje daytradingowe (czyli od transakcji odwrotnych realizowanych tego samego dnia) na które zlecenia składane są internetowo.
 • Dostęp do notowań online – ten dział zawiera opłaty za korzystanie z najlepszych ofert kupna/sprzedaży w ramach pojedynczego instrumentu.
 • Dodatkowe możliwości – w tej sekcji znajdziesz ponadstandardowe funkcjonalności, które są dostępne w wybranych domach maklerskich, czyli możliwość uzyskania oprocentowania środków pieniężnych, korzystania z odroczonego terminu płatności czy też inwestowania w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

Oświadczenia (zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych):

 • Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał (nie dotyczy Akcji i ETF-ów).

 • Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 • Wybierając instrument finansowy kieruj się zdrowym rozsądkiem, swoim doświadczeniem i stopniem zrozumienia tematu. Nie spiesz się, nie inwestuj w coś, czego dobrze nie rozumiesz.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.