Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking pożyczek dla firm - marzec 2023

Aktualizacja 02.03.2023 11:17
RANKING
pożyczek dla firm

Aktualny ranking pożyczek dla firm – marzec 2023

Założenia, na jakich powstał ranking pożyczek dla firm

Prowadzisz działalność gospodarczą, zależy Ci na szybkim zastrzyku gotówki, nie masz jednak szans na kredyt w banku? Być może wyjściem z tej sytuacji będzie pozabankowa pożyczka dla firmy. Sprawdź, jakie instytucje oferują ten produkt i na jaką kwotę możesz w nich liczyć.

Czym są pozabankowe pożyczki dla firm?

Udzielaniem pożyczek dla klientów biznesowych zajmują się nie tylko banki. Także niektóre prywatne instytucje pożyczkowe mają w swojej ofercie produkty przeznaczone dla przedsiębiorców. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że takich pożyczkodawców jest na rynku niewielu, a ich propozycje są raczej skierowane do mniejszych podmiotów gospodarczych.

Maksymalna kwota finansowania zależy od wewnętrznej polityki danej firmy i najczęściej wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł. Do prawdziwych wyjątków należą pożyczkodawcy, którzy udostępniają pożyczki zabezpieczone hipoteką i oferują finansowanie w granicach od 2 do 5 milionów złotych. Przeciętny okres kredytowania obejmuje maksymalnie 36 miesięcy, niemniej niektóre instytucje zgadzają się na wydłużenie okresu spłaty pożyczki po wniesieniu dodatkowych zabezpieczeń.

Głównymi zaletami pozabankowych pożyczek dla firm są ograniczone do minimum formalności związane z rozpatrzeniem wniosku oraz krótki czas przyznania środków. Pożyczki cechuje również duża dostępność – zazwyczaj mogą z nich skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, stażu na rynku oraz formy prawnej. W praktyce oznacza to, że o pożyczkę mogą wnioskować zarówno klienci prowadzący JDG, jak i wspólnicy spółek cywilnych, a nawet rolnicy.

Większość firm pożyczkowych proponuje swoim klientom standardowe pożyczki ratalne, jednak w ofercie kilku instytucji możemy znaleźć mniej typowe formy finansowania, np. pożyczkę pomostową, pożyczkę z ratą balonową lub tzw. pożyczkę pod terminal.

Pożyczka pomostowa polega na tym, że przedsiębiorca zyskuje dostęp do odnawialnej linii finansowej i w dowolnym momencie może wypłacać z niej środki w ramach ustalonego limitu. Pożyczki pomostowe są najczęściej udzielane na okres 6 miesięcy, chociaż przedsiębiorca ma możliwość ich dalszego odnowienia. Spłata następuje jednorazowo lub w transzach, natomiast odsetki są naliczane co miesiąc.

Z kolei pożyczka z ratą balonową charakteryzuje się bardzo niskimi ratami w trakcie spłaty zobowiązania oraz wysoką ostatnią ratą. Najczęściej tego typu rozwiązanie jest stosowane w przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości.

Dość nietypowym i wartym zainteresowania produktem jest pożyczka pod terminal z automatyczną spłatą zobowiązania z dziennego obrotu. W niektórych firmach pożyczkowych wysokość dziennej raty ściśle zależy od aktualnej sprzedaży (oznacza to, że w momencie spadku obrotów pobierana przez pożyczkodawcę kwota ulega zmniejszeniu, natomiast kiedy obroty wzrastają, przedsiębiorca szybciej spłaca otrzymane finansowanie).

Z reguły pożyczki firmowe można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładowo – może być to zakup sprzętu lub maszyn, spłata zadłużenia w ZUS i/lub Urzędzie Skarbowym, wynagrodzenie dla pracowników itp.

Pożyczki dla małych firm jednoosobowych

Jak już wspominaliśmy, pozabankowe pożyczki dla klientów biznesowych są dedykowane przede wszystkim małym firmom, które mają przejściowe kłopoty z płynnością finansową lub pilnie potrzebują środków na inwestycje. Tego typu podmioty gospodarcze często mają problemy z uzyskaniem kredytu w banku ze względu na niską zdolność kredytową, jednak firmy pożyczkowe traktują takich klientów znacznie bardziej liberalnie. Najczęściej aby skorzystać z pożyczki, przedsiębiorca musi posiadać działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG oraz przedstawić wyciągi z konta firmowego z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Niektórzy pożyczkodawcy wymagają również, by właściciel firmy miał ukończony 21. rok życia oraz stały adres zamieszkania w Polsce.

Pożyczki dla nowych firm

Firmy pożyczkowe działają na innych zasadach prawnych niż banki, dzięki czemu nie są zmuszone do rygorystycznej oceny zdolności kredytowej swoich klientów. Przykładowo: mogą same wyznaczyć poziom dopuszczalnego ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki i uznać, że przedsiębiorstwo, które funkcjonuje na rynku zaledwie od miesiąca, jest mimo wszystko wiarygodnym klientem. Warto jednak mieć świadomość, że pożyczki dla nowo otwartych firm ma w swojej ofercie zaledwie kilku pożyczkodawców. Najczęściej też pożyczkobiorca może się ubiegać o dość niewielkie kwoty, maksymalnie wynoszące kilka tysięcy zł.

Pożyczka bez BIK dla zadłużonych firm

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe każdy bank komercyjny musi spełnić szereg wymogów formalnych związanych z akcją kredytową. Jednym z nich jest wszechstronna analiza sytuacji finansowej klienta (najczęściej przeprowadzana w oparciu o dostarczone przez niego dokumenty). Kolejnym obowiązkiem banku jest sprawdzenie historii kredytowej wnioskodawcy. W tym celu bank przegląda wpisy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) i upewnia się, czy wnioskodawca terminowo i rzetelnie spłacał wcześniejsze kredyty, czy nie ma zobowiązań wobec innych instytucji finansowych, czy nie znajduje się na listach dłużników. W efekcie otrzymanie pożyczki dla firmy w banku może potrwać kilka dni, a nawet tygodni.

Natomiast firmy pożyczkowe mogą przymknąć oko na negatywną historię kredytową klienta, ponieważ żaden przepis nie zmusza ich do uwzględnienia tego aspektu podczas podejmowania decyzji kredytowej.

Warto jednak podkreślić, że podmioty oferujące firmowe pożyczki bez BIK stosują różne zabezpieczenia gwarantujące odzyskanie pieniędzy. Przykładowo, domagają się poręczenia wierzytelności przez osobę trzecią bądź też proponują pożyczkę pod zastaw nieruchomości.

Ta ostatnia forma pożyczki niesie jednak ze sobą spore ryzyko. Warto bowiem podkreślić, że niektóre oferty dostępne w Internecie są dodawane przez zwykłych oszustów, którzy wyłudzają w ten sposób dane osobowe potencjalnych klientów bądź też dążą do przejęcia nieruchomości od wnioskujących osób.

Dlatego zanim skorzystasz z tego typu oferty, skonsultuj z prawnikiem wszystkie zapisy w umowie oraz dokładnie sprawdź wiarygodność pożyczkodawcy. Przede wszystkim zwróć uwagę, czy firma jest zarejestrowana w Polsce, posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz jest członkiem organizacji zrzeszających firmy finansowe (np. Związku Przedsiębiorstw Finansowych lub Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych).

Pożyczka dla firm online

Jak już wspomnieliśmy, charakterystyczną cechą pozabankowych pożyczek dla firm jest sprowadzona do niezbędnego minimum procedura ich udzielania. Aby uzyskać dofinansowanie, z reguły powinieneś wykonać następujące czynności:

  • wypełnić formularz rejestracyjny na stronie firmy pożyczkowej, podając swoje dane personalne oraz firmowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz NIP firmy.
  • zweryfikować swoją tożsamość przelewem weryfikacyjnym bądź poprzez zalogowanie się do bankowości elektronicznej w swoim banku za pomocą usługi Kontomatik lub Instantor. Niektórzy pożyczkodawcy na tym etapie mogą też poprosić Cię o przesłanie skanu dowodu osobistego i wyciągów z konta firmowego z ostatnich 3 lub 6 miesięcy.
  • po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków podpisać umowę z firmą pożyczkową (online, w oddziale firmy lub za pośrednictwem kuriera).

Ile kosztuje pozabankowa pożyczka dla firm?

Musisz wiedzieć, że pozabankowe pożyczki dla firm nie są objęte ustawą o kredycie konsumenckim ani też uchwaloną przez Sejm 6 października 2022 r. ustawą antylichwiarską. Oznacza to, że pożyczkodawcy nie są prawnie zobligowani do zamieszczania na swojej stronie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (czyli wskaźnika uwzględniającego wszelkie koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę), nie muszą również stosować maksymalnych kosztów pozaodsetkowych. W efekcie większość firm pożyczkowych nie informuje potencjalnych klientów o tak podstawowych kwestiach, jak oprocentowanie pożyczki czy wysokość pobieranych prowizji (choć od tej reguły zdarzają się wyjątki).

Tak więc sięgając po pozabankową pożyczkę, najczęściej sam będziesz musiał ustalić najważniejsze koszty. Jeśli jakaś opłata wzbudzi Twoją wątpliwość – skontaktuj się z przedstawicielem firmy i poproś o wyjaśnienia. Możesz również -  przed złożeniem wniosku - poprosić firmę pożyczkową o podanie przykładowych kosztów, jakich można się spodziewać przy wybranej kwocie i okresie spłaty.

Ranking pożyczek dla firm – założenia

W naszym zestawieniu uwzględniliśmy wyłącznie oferty firm pożyczkowych, których dane można zweryfikować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo sprawdziliśmy, czy każda z tych instytucji należy do organizacji zrzeszających firmy respektujące zasady odpowiedzialnego pożyczania i może potwierdzić ten fakt stosownym certyfikatem.

Analizując propozycje poszczególnych pożyczkodawców, wzięliśmy pod lupę następujące aspekty:

  • maksymalną kwotę pożyczki oraz okres spłaty,
  • wymagane przez pożyczkodawcę zabezpieczenia,
  • formalności, z jakimi wiąże się wnioskowanie o wybraną pożyczkę,
  • dodatkowe korzyści i udogodnienia (np. brak prowizji za wcześniejszą spłatę, możliwość przedłużenia okresu spłaty bez ponoszenia kosztów itp.),
  • możliwość skorzystania z oferty przez różne grupy przedsiębiorców (JDG, spółki, start-upy).

Uznaliśmy też, że firmy, które zamieszczają na swoich stronach informacje o warunkach cenowych, zasługują na wyższe miejsce w rankingu.

W czym może Ci pomóc nasz ranking?

Korzystając z naszego zestawienie, łatwo ustalisz, na jakich warunkach i jak szybko otrzymasz środki. Sprawdzisz też, z jakimi formalnościami wiąże się wnioskowanie o wybraną pożyczkę oraz na jaką kwotę możesz w danej firmie liczyć. Mamy nadzieję, że te informacje ułatwią Ci znalezienie najbardziej korzystnej oferty – pamiętaj jednak, że ostateczną decyzję o nawiązaniu współpracy z daną instytucją powinieneś podjąć po zapoznaniu się ze wszystkimi kosztami pożyczki.