Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking lokat bankowych – marzec 2023 r.

Aktualizacja 20.03.2023 11:29
RANKING
lokat bankowych

Ranking lokat bankowych – marzec 2023 r.

Założenia, na jakich powstał ranking lokat


Wybór najlepszej lokaty to zwykle ważna decyzja finansowa. Od tego, gdzie ulokujemy nasze pieniądze, zależy, czy w odpowiednim stopniu będą chronione przed inflacją i wypracują dla nas oczekiwane zyski. Wśród kilkuset ofert dostępnych na rynku czasem trudno znaleźć depozyt, który trafia w nasze preferencje – wtedy z pomocą przychodzi ranking lokat bankowych.

Przechowywanie znacznych kwot na rachunku osobistym nie jest dobrym rozwiązaniem. ROR-y nie są oprocentowane, przez co nasze środki nie wypracowują żadnego zysku. Jedyną zaletą jest tu stały dostęp do naszych pieniędzy, możliwość przesłania ich do innego banku i korzystania tak często, jak chcemy.

Inaczej rzecz ma się w przypadku lokat. One są oprocentowane i tym samym chronią nasz kapitał przed negatywnym wpływem inflacji.

Jak działa lokata?

Lokata bankowa jest umową zawieraną między klientem a bankiem. Bank przyjmuje w depozyt oszczędności klienta i po ustalonym z góry czasie (czyli mówiąc bardziej fachowo - po zakończeniu okresu umownego) wypłaca pobrany kapitał wraz z należnymi odsetkami. Stanowią one swoiste "wynagrodzenie" dla pożyczkodawcy za to, że bank przez jakiś czas obracał jego pieniędzmi

Lokaty terminowe – pewny zysk dla każdego

Ze względu na swój mechanizm lokaty są jednym z najprostszych i najbardziej bezpiecznych produktów bankowych. Ta forma oszczędzania nie wymaga od nas specjalistycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych, nie zmusza nas również do codziennego śledzenia sytuacji rynkowej. Kolejnym atutem lokat jest gwarancja wypłaty, ponieważ zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym nawet w przypadku bankructwa banku klient odzyskuje całość lub część ulokowanych środków. Warto również wspomnieć o takich zaletach depozytów, jak:

 • brak skomplikowanych procedur związanych z ich otworzeniem - praktycznie we wszystkich bankach masz dziś możliwość założenia lokaty przez Internet lub infolinię, bez wychodzenia z domu i wizyty w oddziale,
 • niewielki kapitał początkowy – lokatę bankową możesz dziś założyć dysponując kwotą 500-1000 złotych,
 • pewny, ściśle określony zysk (szczególnie w przypadku lokat ze stałym oprocentowaniem).

Dodajmy w tym miejscu, że lokata bankowa jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Może być również prowadzona jako rachunek wspólny dla dwóch lub więcej osób fizycznych, przy czym współwłaściciele nie muszą być ze sobą spokrewnieni. Co ciekawe, w niektórych bankach można także założyć lokatę dla dziecka, jednak wymagana jest wówczas zgoda rodzica lub innego opiekuna prawnego.

Warto także podkreślić, że kwestię depozytów dla nieletnich oraz lokat wspólnych regulują bezpośrednio przepisy danej instytucji finansowej. Dlatego jeśli będziesz chciał skorzystać z tych produktów, upewnij się w swoim banku, czy jest to możliwe.

Najlepsze lokaty bankowe i ich oprocentowanie

Oprocentowanie lokat może być wyrażone różnymi określeniami, które spotykamy na stronach internetowych banków i innych instytucji finansowych:

 • oprocentowanie nominalne - podawane jest przez banki w cennikach i ofertach marketingowych. Jest to wartość w skali całego roku, nie uwzględnia okresu, na jaki zakładana jest lokata, ani podatku od zysków kapitałowych. Pod względem sposobu naliczania wyróżniamy tu oprocentowanie stałe (takie samo przez cały okres lokaty) i zmienne (zależne od czynników rynkowych).
 • oprocentowanie efektywne - to oprocentowanie uwzględniające czas trwania depozytu. Przykładowo, jeśli lokaty bankowe zakładane na 6 miesięcy oferują 2% w skali roku, to efektywnie za pół roku można na nich zarobić tylko 1%.
 • oprocentowanie netto - ten rodzaj oprocentowania jest skorygowany o podatek “Belki”. Jeśli chcemy obliczyć, ile po opodatkowaniu zyskamy na lokacie, wystarczy pomnożyć jej oprocentowanie nominalne przez 0,81.
 • oprocentowanie realne - oprocentowanie to uwzględnia zarówno okres lokaty, opodatkowanie, jak i inflację. Ostatni z tych czynników jest istotny, bowiem przy wysokiej inflacji nasz rzeczywisty zysk z depozytu może okazać się o wiele niższy; warto zatem rozważyć zdeponowanie pieniędzy na lokacie o możliwie wysokim oprocentowaniu.

Nawet najlepsze lokaty bankowe mogą okazać się mało opłacalne, jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowe kwestie. Przykładowo, najwyższe oprocentowanie jest zwykle dostępne dla nowych klientów banku, ale nie zawsze opłacalne będzie zakładanie konta osobistego, by otworzyć korzystną lokatę terminową. Kolejna rzecz to przedłużanie depozytu na kolejny okres - lokaty bankowe w dużej części zakładane są jako odnawialne, jednak po pierwszym okresie trwania lokaty oprocentowanie spada do symbolicznego poziomu. Rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie chcemy, aby nasze środki pracowały na niekorzystnych warunkach, jest lokata nieodnawialna, gdzie po określonym czasie wpłacona kwota wraz z odsetkami do nas wraca i możemy ją ulokować w innym banku.

Na co zwrócić uwagę przy zakładaniu lokaty bankowej?

Musisz też jednak pamiętać, iż podpisując umowę lokaty, zgadzasz się na kilka warunków, które w dłuższej perspektywie mogą okazać się mniej korzystne.

Po pierwsze, nie możesz wycofać oszczędności przed zadeklarowanym terminem ani dokonywać wpłat powiększających wartość depozytu. Ponadto, jeśli przed czasem zerwiesz lokatę, musisz liczyć się z utratą odsetek (choć nie jest to regułą we wszystkich bankach – niektóre oferty umożliwią ci zachowanie wypracowanych zysków nawet w takiej sytuacji).

Po drugie, ta forma oszczędzania jest obłożona 19% podatkiem Belki, który znacznie obniża zyski z lokat (w praktyce od każdej zarobionej złotówki aż 19 groszy zabierze Ci fiskus). W efekcie np. depozyt z oprocentowaniem 3% w skali roku pozwoli Ci zarobić „na rękę” znacznie mniej, bo tylko 2,43%.

Oprocentowanie lokat bankowych

Po trzecie, zysk, jaki przyniesie Ci lokata, jest uzależniony od kilku parametrów. Jeśli nie zapoznasz się z nimi przed założeniem depozytu, może on zawieść Twoje oczekiwania.

Czy najwyższe oprocentowanie lokat zawsze oznacza najwyższe zyski?

Rozglądając się za najlepszą lokatą bankową, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na jak najwyższe oprocentowanie depozytu. Tymczasem powinniśmy uwzględnić także kilka innych szczegółów, które mają duży wpływ na nasze zyski. Są to:

 • sposób określania oprocentowania – obecnie banki oferują głównie lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, rzadziej spotykane jest oprocentowanie progresywne (narastające w trakcie trwania depozytu),
 • kapitalizacja odsetek - zakładając lokatę warto sprawdzić, jak często narosłe odsetki są dopisywane do kapitału (co miesiąc, co kwartał, tylko raz do roku). Częsta kapitalizacja odsetek oznacza, że oprocentowanie lokaty jest naliczane dla coraz wyższej kwoty. Mając do wyboru dwie lokaty o identycznym oprocentowaniu, warto więc wybrać tę, która wiąże się z częstszą kapitalizacją odsetek,
 • okres, na który zakładana jest lokata - tu wyróżniamy depozyty krótkoterminowe (do 2 miesięcy), kwartalne (od 3 do 5 miesięcy), średnioterminowe (od 6 do 12 miesięcy) oraz długoterminowe (powyżej 12 miesięcy),
 • zakres kwot, jakie możemy zdeponować,
 • dodatkowe wymogi – obecnie w większość banków najlepsze lokaty są obwarowane szeregiem dodatkowych wymagań. Często bywa tak, że najwyżej oprocentowane depozyty dostępne są tylko dla osób, które po raz pierwszy korzystają z usług konkretnego banku. Może również się okazać, że nie założymy danej lokaty, o ile nie posiadamy konta osobistego w danej instytucji.

Reasumując, na atrakcyjność lokat bankowych wpływa kilka różnych czynników. Prosty przykład – na dłuższych lokatach często zarobimy więcej, mimo że ich oprocentowanie jest niższe. Czynnikiem, który niejako „rekompensuje” nam niższe oprocentowanie jest w tym przypadku wysoki limit wpłat i długi okres trwania.

Lokaty internetowe bez konta najbardziej pożądane, ale czy najlepsze?

Klienci cenią wygodę, a ponadto możliwość uniknięcia wspomnianych już, dodatkowych warunków oferty. Z tego powodu prawdopodobnie najbardziej cenią oni lokaty internetowe bez konta. Nie dość, że można je otworzyć bez wychodzenia z domu, to jeszcze nie wymagają one jednoczesnego korzystania z rachunku osobistego. Nie warto jednak zamykać się na depozyty dostępne tylko dla posiadaczy kont, gdyż to one proponują tradycyjnie nieco lepsze warunki. Lokaty bankowe mogą być dołączone do ROR-u o dobrych opłatach i interesujących usługach dodatkowych i może okazać się, że taki rachunek przyniesie nam więcej korzyści.

Lokata bankowa a konto oszczędnościowe

Alternatywą (lub ciekawym uzupełnieniem) dla lokat mogą być konta oszczędnościowe. Tego typu rachunki pozwalają na większą swobodę dysponowania pieniędzmi niż depozyty terminowe. Rachunek oszczędnościowy w każdej chwili możemy zasilić nowymi środkami, które automatycznie zostaną objęte oprocentowaniem lub wypłacić oszczędności bez obawy o utratę odsetek.

Pamiętajmy jednak, że konta oszczędnościowe - w przeciwieństwie do większości lokat bankowych - są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. Dodatkowo stawka może się zmieniać w trakcie prowadzenia konta - np. jeżeli zmianom ulegną warunki panujące na rynku. Ponadto wypłaty z konta są limitowane – bezpłatna jest zaledwie jedna wypłata w miesiącu, za pozostałe bank pobiera prowizje. Zbyt częste sięganie po oszczędności może zatem spowodować, że na koncie nie tylko nic nie zarobimy, lecz wręcz stracimy.

Jak wybrać najlepszą lokatę?

Tak naprawdę wybór zależy od Twoich osobistych preferencji. Jeśli wiesz, że za kilka miesięcy czeka Cię większy wydatek, warto odłożone wcześniej pieniądze ulokować właśnie na krótkoterminowej lub kwartalnej lokacie, dzięki czemu Twoje środki dodatkowo na siebie zarobią. Podobnie, jeśli chcesz oszczędzać długofalowo, np. na zakup mieszkania czy emeryturę, wybierz depozyt na minimum 12 miesięcy, aby Twój kapitał pracował efektywnie, a Ty sam nie będziesz musiał pamiętać o zakładaniu kolejnych lokat.

Jak działa nasz ranking lokat bankowych?

Nasze zestawienie depozytów bankowych jest oparte o porównywarkę lokat, w której możesz zobaczyć wszystkie oferty odpowiadające wskazanym przez Ciebie parametrom. Na początek wpisz kwotę, którą chcesz wpłacić na lokatę i określ, jak długo chcesz oszczędzać. Oprócz tych dwóch podstawowych kwestii możesz wskazać, jaki sposób założenia depozytu preferujesz (Internet, oddział, telefon, aplikację mobilną), a nawet ukryć część ofert, np. wymagających założenia konta osobistego czy tylko dla nowych klientów. Podobnie, jeśli wolisz szukać tylko w niektórych bankach, możesz wybrać konkretne instytucje.

Co istotne, znajdziesz tu listę tylko bezpiecznych lokat, chronionych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Lokaty strukturyzowane, inwestycyjne, bez gwarancji zwrotu wpłaconej kwoty, nie są obecnie częścią rankingu.

Porównywarka lokat pozwoli Ci wybrać najlepszą ofertę

Kiedy już skorzystasz z naszej porównywarki lokat, dokładnie zapoznaj się z warunkami ofert, które wzbudziły Twoje zainteresowanie. Poszczególne pozycje zestawienia depozytów bankowych zawierają nie tylko oprocentowanie, czas trwania i wymaganą kwotę, ale również dodatkowe informacje, np. czy wymagane jest posiadanie/założenie rachunku osobistego, zasady odnawiania lokaty, sposób zawarcia umowy itd. Dopiero spojrzenie na te wszystkie szczegóły pozwoli Ci ocenić atrakcyjność danego depozytu.

Po dokonaniu wyboru możesz przejść do otwarcia lokaty. Online możesz nie tylko zapoznać się ze szczegółami oferty, ale również z niej skorzystać, bez wychodzenia z domu. Wystarczy złożenie internetowego wniosku i postępowanie zgodnie z instrukcjami.

Zawsze aktualne propozycje banków

I jeszcze jedno – codziennie monitorujemy strony banków w poszukiwaniu zmian w ich ofercie. Zależy nam, abyś korzystając z naszego rankingu lokat, miał dostęp do zawsze aktualnych danych i tym samym mógł oszczędzać na korzystnych warunkach.