Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking leasingów samochodowych – czerwiec 2023 r.

Aktualizacja 02.06.2023 13:13
RANKING
leasingów samochodowych

Aktualny ranking leasingów samochodowych – czerwiec 2023 r.

Założenia, na jakich powstał ranking leasingu samochodowego

Co to jest leasing samochodowy?

Jest to coraz bardziej popularna w naszym kraju forma finansowania różnego rodzaju pojazdów. Opiera się na umowie cywilnoprawnej zawieranej między leasingodawcą i leasingobiorcą, którym może być klient firmowy lub osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. W umowie leasingodawca (zwany również finansującym), przekazuje leasingobiorcy (inaczej - korzystającemu) prawo do czasowego użytkowania pojazdu bez przenoszenia tytułu własności. Leasingobiorca nie kupuje więc auta na własność, tylko za ustaloną opłatą (zazwyczaj ratalną) korzysta z niego przez okres uzgodniony w umowie.

Działające w Polsce firmy leasingowe z reguły proponują leasing samochodowy obejmujący nowe i używane samochody osobowe, auta dostawcze, pojazdy transportu ciężkiego, motocykle, niekiedy również quady oraz hulajnogi elektryczne.

Leasing samochodowy - rodzaje

W większości firm leasingowych możesz skorzystać z kilku odmian leasingu samochodowego. Podstawą podziału może być np. docelowa grupa klientów, kwestie podatkowe związane z rozliczeniem leasingu, możliwość wykupu pojazdu bądź też model sprzedaży stosowany przez leasingodawcę.

Docelowa grupa klientów

W oparciu o to kryterium wyróżniamy:

 • leasing dedykowany klientom firmowym,
 • leasing konsumencki skierowany do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Leasing samochodowy dla firm - finansowy lub operacyjny

Leasing dla firm może mieć formę leasingu operacyjnego lub finansowego. Różnica między nimi ma przede wszystkim charakter podatkowy i sprowadza się do tego, kto może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy - w tym wariancie korzystający płaci podatek VAT jednorazowo „z góry” wraz z pierwszą ratą leasingową oraz zalicza do kosztów uzyskania przychodu część odsetkową rat leasingowych i amortyzację.

Leasing operacyjny - leasingobiorca wlicza w koszty opłatę wstępną, raty, wydatki związane z użytkowaniem środka oraz kwotę wykupu, zaś podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej.

Możliwość wykupu środka trwałego

W ofertach firm leasingowych możemy również znaleźć:

 • leasing z wykupem - polegający na tym, że leasingobiorca staje się właścicielem pojazdu wraz z końcem umowy. W leasingu finansowym auto staje się własnością leasingobiorcy automatycznie po zapłaceniu ostatniej raty, natomiast w leasingu operacyjnym i konsumenckim wykup ma charakter opcjonalny (klient sam decyduje, czy kupić użytkowany wcześniej pojazd, czy zwrócić go leasingodawcy).
 • leasing bez wykupu - przykładem tej odmiany leasingu jest np. najem długoterminowy samochodu. W zamian za raty abonamentowe klient może przez kilka lat użytkować samochód, zwrócić go leasingodawcy i zamówić nowy.

Model sprzedaży

Warto mieć świadomość, że usługi leasingowe oferuje dziś bardzo wiele podmiotów. Są wśród nich banki, pozabankowe firmy leasingowe, dealerzy i producenci pojazdów oraz urządzeń oraz brokerzy leasingowi. Firmy te działają w oparciu o różne modele sprzedaży, to zaś ma duży wpływ na oferowane przez nie warunki. W zależności od tego, jaka firma udzieliła nam finansowania, wyróżniamy następujące odmiany leasingu:

 • leasing bezpośredni - w tym przypadku finansujący jest jednocześnie producentem środka trwałego. W leasingu samochodowym ten rodzaj leasingodawców specjalizuje się w finansowaniu pojazdów określonej marki.
 • leasing pośredni - polega na tym, że firma leasingowa (bank lub instytucja pozabankowa) nabywa środek trwały od producenta lub dystrybutora i przekazuje go leasingobiorcy. Korzystając z usług tych podmiotów możemy więc wylaesingować dowolny pojazd.

Specyficzną odmianę leasingu pośredniego oferują brokerzy leasingowi. Tego typu pośrednicy współpracują z wieloma różnymi leasingodawcami (głównie bankami), jednak sami nie udzielają leasingów.

Jak tworzymy nasz ranking leasingów samochodowych?

Nasza klasyfikacja obejmuje różnorodne podmioty udostępniające leasing samochodowy - znajdziesz w niej zarówno spółki działające w ramach banków, jak i pozabankowe firmy leasingowe oraz pośredników leasingowych. Do rankingu nie trafili jednak leasingodawcy proponujący leasing bezpośredni - przede wszystkim dlatego, że ich oferty są znacznie skromniejsze i ograniczają się do jednej, często też zawierają różne "haczyki", które mogą znacznie podnieść całkowity koszt finansowania.

Analizując propozycje poszczególnych firm leasingowych, wzięliśmy pod lupę następujące aspekty:

 • okres leasingu - z reguły maksymalny czas trwania umowy leasingu wynosi 5 lat, jednak niektóre firmy leasingowe dopuszczają okres siedmioletni, dzięki czemu klient płaci niższe raty leasingowe. W przypadku drogich specjalistycznych pojazdów to rozwiązanie może być to dla firmy bardziej korzystne niż leasing nieco krótszy, za to z większą wartością końcową.
 • wysokość wkładu własnego - wyższą pozycję w naszym rankingu zajmują ci leasingodawcy, którzy uzależniają wysokość czynszu inicjalnego od preferencji klienta i wnioskowanego przedmiotu. Oznacza to, że możesz w nich wyleasingować samochód bez wpłaty własnej lub wpłacić nawet 45% jego wartości - wszystko zależy od Twoich potrzeb i aktualnej sytuacji finansowej.
 • leasing dla start-upów - większość firm leasingowych nie udziela finansowania dla nowych firm, dlatego oferty zawierające takie propozycje zajęły wyższe miejsce w naszym zestawieniu.
 • dodatkowe usługi/korzyści - także rozwiązania wykraczające poza standardową ofertę znalazły odzwierciedlenie w naszej punktacji. Przykładem takich udogodnień może być np. możliwość zakończenia umowy w dowolnym czasie bez ponoszenia wysokich opłat, samodzielna zmiana wysokości rat leasingowych, atrakcyjne rabaty na samochody u dealerów współpracujących z danym leasingodawcą, podpisanie umowy online sms-em, leasing samochodów sportowych, luksusowych lub używanych bez limitu wieku.

Dodatkowe punkty przyznaliśmy tym instytucjom, które proponują swoim klientom różne rodzaje leasingu. Układając nasze zestawienie uwzględniliśmy też czas rozpatrywania wniosku o leasing oraz walutę, w jakiej udzielane jest finansowanie (PLN, EUR).

Układając nasze zestawienie uwzględniliśmy też czas rozpatrywania wniosku o leasing oraz walutę, w jakiej udzielane jest finansowanie (PLN, EUR). Ponadto w przypadku brokerów leasingowych braliśmy pod uwagę liczbę i markę firm leasingowych współpracujących z danym pośrednikiem. Uznaliśmy, że kooperacja brokera z wieloma podmiotami świadczy o jego silnej pozycji na rynku, jest również korzystna dla klientów, ponieważ ułatwia im szybkie znalezienie leasingu odpowiadającego ich oczekiwaniom.

Reasumując, decydujący wpływ na miejsce danej firmy w naszym rankingu leasingów samochodowych miały dwa czynniki: elastyczne podejście do potrzeb klienta oraz szeroki zakres oferty.

Leasing samochodowy - koszty

Przeglądając nasze pozostałe rankingi, np. kont osobistych czy kart kredytowych, bez trudu zauważysz, że jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o pozycji tej czy innej oferty są koszty związane z obsługą produktu.

W przypadku leasingu na koszt całkowity składają się następujące pozycje:

 • opłata wstępna – np. 10% wartości pojazdu,
 • zsumowana wartość wszystkich rat leasingowych – np. 36 x 1500 złotych,
 • Wartość wykupu – np. 1% wartości pojazdu,
 • Suma wszystkich opłat wyrażona procentowo – np. 106%.

Co istotne - zmiana choćby jednego parametru, np. okresu leasingu lub kwoty wykupu potrafi znacząco zmniejszyć lub zwiększyć sumę kosztów. Przykładowo: jeśli zdecydujesz się na leasing z marżą w wysokości 3,5%, wpłatą własną w wysokości 45% i wykupem stanowiącym 1% wartości pojazdu, to w wariancie trzyletnim koszt całkowity wyniesie 103,5%, a w wariancie pięcioletnim - 111,5%.

Reasumując- to, ile realnie zapłacisz za leasing, zależy od warunków ustalonych indywidualnie z leasingodawcą. Z tego też powodu pominęliśmy kryterium cenowe przy ocenie poszczególnych leasingów samochodowych.

Leasing samochodowy - gdzie taniej?

Pamiętaj jednak że poza kosztem całkowitym leasingodawca może pobierać prowizje za różne czynności związane z obsługą transakcji (np. za sporządzenie umowy, zmianę harmonogramu spłat leasingowych, dodatkowe usługi takie jak assistance czy serwisowanie auta. Listę Twoich wydatków może także powiększyć kaucja gwarancyjna pełniąca funkcję zabezpieczenia umowy, opłata za rejestrację pojazdu oraz polisa ubezpieczeniowa (OC, AC i NNW). Zanim podpiszesz umowę leasingową, zajrzyj też do Tabeli Opłat i Prowizji i dowiedz się, ile wynoszą karne odsetki oraz opłaty windykacyjne.

Nie da się ukryć, że przeanalizowanie oferty leasingu pod względem cenowym będzie wymagało od Ciebie pewnego wysiłku. Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na następujące kwestie:

 • na jakich zasadach można korzystać z własnego ubezpieczenia i czy wiążą się z tym dodatkowe opłaty?
 • jakie koszty ponosi leasingobiorca w przypadku przedterminowego zakończenia umowy?
 • jakie są zasady rozliczania szkód (zwłaszcza szkody całkowitej, np. gdy wzięty w leasing samochód nadaje się do kasacji)?
 • czy jest możliwość wydłużenia umowy i jaki jest koszt takiej operacji?
 • czy można kontynuować spłatę rat w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej lub po jej likwidacji jako osoba prywatna?
 • czy istnieje możliwość cesji umowy leasingu na inną firmę; jeśli tak – jak przedstawia się wysokość opłat manipulacyjnych?
 • czy konieczna będzie wpłata tzw. depozytu gwarancyjnego?
 • co stanie się z kaucją po zakończeniu leasingu – zostanie zwrócona czy doliczona do ostatniej raty, dzięki czemu będzie można ją wrzucić w koszty uzyskania przychodu (w przypadku zwrotu kaucji jest to niemożliwe).

Zadbaj również o to, by leasingodawca przekazał Ci Ogólne Warunki Umowy Leasingowej. Niektóre firmy leasingowe poprzestają na zamieszczeniu w umowie klauzuli następującej treści: „Leasingobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy leasingodawca przedstawił mu Ogólne Warunki Umowy Leasingu. Leasingobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią OWUL i zgadza się na postanowienia OWUL”. Niestety, w sytuacjach spornych trudno potem Będzie Ci udowodnić, że firma leasingowa złamała postanowienia umowy, ponieważ w gruncie rzeczy nie będziesz znał jej pierwotnych zapisów.

Leasing samochodowy na firmę - lista korzyści

W opinii wielu przedsiębiorców wyleasingowanie auta jest bardziej opłacalne niż sfinansowanie jego kupna za pomocą coraz trudniejszego do uzyskania kredytu. Formalności związane z podpisaniem umowy leasingowej trwają znacznie krócej niż procedury wprowadzone przez banki i są w powszechnym odczuciu mniej od nich dotkliwe.

Warto więc dokładniej przyjrzeć się możliwościom, które otwiera przed Tobą leasing samochodów i pokrótce wymienić jego najważniejsze zalety.

Warunki spłaty dostosowane do możliwości klienta

W wielu firmach leasingowych klient prowadzący działalność gospodarczą może negocjować warunki spłaty lub nawet dostosować strukturę rat leasingowych do sezonowych przychodów (w przypadku kredytu jest to niemożliwe – tu obowiązuje stała, sztywno ustalona rata, którą należy przelać na konto banku w ustalonym wcześniej terminie).

Szybsze i mniej sformalizowane procedury

Bywa, iż bankowym analitykom rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu zabiera kilka tygodni (niekiedy nawet kilka miesięcy). Wysokie wymagania bankowców co do zdolności kredytowej i sztywniejsze warunki spłaty działają odstraszająco na wielu klientów. Nic więc dziwnego, iż typowy dla firm leasingowych krótszy okres decyzyjny oraz krótszy czas uruchomienia finansowania jest odbierany jako duża zaleta.

Warto w tym miejscu dodać, iż większość firm leasingowych za rozpatrzenie wniosku o przyznanie leasingu nie nalicza dodatkowych opłat i prowizji, a w przypadku kłopotów ze spłatą wykazuje się większą niż banki elastycznością. Przykładowo - przedsiębiorca, który ma problemy z płynnością finansową, może wystąpić o wydłużenie czasu trwania umowy, a firmy leasingowe najczęściej się zgadzają na takie rozwiązanie.

Wreszcie, firmy leasingowe nie domagają się tylu zabezpieczeń, co instytucje kredytujące. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest weksel wystawiony przez leasingobiorcę. Bywa też, że firma leasingowa pobiera od klienta kaucję zaliczoną później na poczet pierwszych rat zobowiązania. Ów mniejszy, niż w przypadku banków, rygoryzm daje się wytłumaczyć w bardzo prosty sposób - dla leasingodawcy dodatkowym zabezpieczeniem jest sam przedmiot umowy, który w przypadku problemów ze spłatą po prostu powraca do właściciela.

Ważne! Leasingobiorca w przypadku problemów finansowych może skorzystać z wyjścia awaryjnego, którego nie oferuje kredyt bankowy. Może bowiem dokonać cesji na inny podmiot (czyli przenieść swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią) po zaakceptowaniu tego faktu przez leasingodawcę. W ten sposób – stosunkowo niskim kosztem - może się uwolnić od spłaty zobowiązania.

Pakiet usług dodatkowych

Niemal wszystkie firmy leasingowe współpracują z brokerami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mogą zaoferować leasingobiorcom korzystne pakiety ubezpieczeniowe z dużymi zniżkami. Ponadto w ramach leasingu klient coraz częściej otrzymuje pakiet usług dodatkowych. Tak zwany full leasing polega na przejęciu przez firmę leasingową obowiązków związanych z serwisem lub remontem wyleasingowanego pojazdu.

To co najważniejsze, czyli korzyści podatkowe

Nie da się ukryć, iż leasing dedykowany podmiotom gospodarczym jest korzystny przede wszystkim ze względów podatkowych. Jako że urządzenia wydzierżawione w formie leasingu nie są własnością leasingobiorcy, nie wlicza się ich wartości w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ponadto leasing umożliwia odroczenie należności podatkowych, pełni więc rolę podatkowej tarczy. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania, zaliczając do kosztów uzyskania przychodu następujące wydatki: ratę leasingową, opłaty manipulacyjne, prowizje, czynsz inicjalny, a także koszty związane z użytkowaniem wyleasingowanej rzeczy (paliwo, ubezpieczenie, konserwację itp).

Nieco mniej opłacalny pod względem podatkowym jest leasing finansowy, w którym do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odpisy amortyzacyjne, ratę w części odsetkowej oraz koszty użytkowania przedmiotu leasingu.

Leasing samochodowy - czy osoba prywatna ma prawo do ulg podatkowych?

Niestety, odpowiedź na to pytanie jest negatywna. W przypadku leasingu konsumenckiego nie będziesz mógł skorzystać z ulg podatkowych przewidzianych dla przedsiębiorców, takich jak odliczenie VAT czy zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.

Ranking leasingów samochodowych ułatwi Ci wybór najlepszej oferty

Zdajemy sobie sprawę, że wybór firmy leasingowej nie jest łatwy, tym bardziej że na rynku działa wiele podmiotów oferujących tę formę finansowania, zaś ich propozycje - przynajmniej na pierwszy rzut oka - są do siebie bliźniaczo podobne. Aby dostrzec dzielące je różnice, powinieneś dokładnie przeanalizować warunki oferty, w czym mogą Ci pomóc parametry uwzględnione w naszym rankingu.

Reasumując - potraktuj nasze zestawienie jako podpowiedź ułatwiającą znalezienie najbardziej korzystnego leasingu samochodowego, jednak wyboru leasingodawcy musisz dokonać samodzielnie po uzyskaniu informacji na temat wszystkich kosztów oraz dodatkowych usług związanych z daną ofertą.