My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Ranking kont maklerskich - lipiec 2019

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019 10:28
Ranking kont maklerskich - [Data format="month Year" /]

Aktualny ranking kont maklerskich – lipiec 2019

Ranking rachunków maklerskich

Przejdź do pełnego rankingu kont maklerskich
Sprawdź pełną listę kont maklerskich

Założenia, na jakich powstał ranking

W naszym zestawieniu kont maklerskich prezentujemy rachunki oferowane przez wszystkie najważniejsze biura maklerskie działające w Polsce. Regularnie porównujemy je pod kątem pobieranych opłat i prowizji, a także palety dostępnych możliwości inwestycyjnych, po to, abyś miał pewność, że posiadasz najważniejsze i aktualne informacje o interesujących Cię produktach.

Plusy za niskie prowizje i opłaty oraz za dodatkowe usługi

Po zapoznaniu się z danymi udostępnionymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także posiłkując się własnymi doświadczeniami, za najważniejsze kryterium oceny uznaliśmy prowizje pobierane od zleceń, koszty prowadzenia rachunku oraz dodatkowe usługi oferowane przez domy maklerskie. Nacisk, jaki kładziemy na poszczególne kategorie, zobrazowany jest na wykresie.

Główne kryteria wyboru konta maklerskiego
Kliknij, aby powiększyć

Kluczowe prowizje od zleceń, czyli ile dom maklerski pobierze z Twojego zysku

W przypadku pierwszej i najistotniejszej kategorii, czyli prowizji od zleceń, bierzemy pod uwagę prowizje od: handlu akcjami, instrumentami pochodnymi (w przypadku instrumentów istotne są zarówno prowizje od handlu kontraktami na indeksy, jak i na akcje, waluty, stopy procentowe i opcje), obligacjami, prowizje od transakcji otwieranych i zamykanych tego samego dnia (day trading) oraz ofertę rynków zagranicznych.

Konta maklerskie - prowizje od zleceń
Kliknij, aby powiększyć

Niższe opłaty za konto – aby codzienne prowizje nie zjadły Twojego zysku

Kolejną kategorię, która decyduje o atrakcyjności (bądź nie) rachunku maklerskiego, są opłaty za jakiego prowadzenie. W tym zakresie uwzględniamy koszty takie jak: otwarcie i prowadzenie konta, koszty przelewów i innych wypłat oraz opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i dostęp do notowań giełdowych.

Dodatkowe usługi to szersze możliwości inwestowania

Ostatnią kategorią, którą uwzględniliśmy w naszym rankingu, są dodatkowe usługi świadczone przez domy maklerskie. Wyróżniliśmy tutaj ułatwienia takie jak: odroczony termin płatności (OTP), możliwość otwarcia konta IKE/IKZE oraz oprocentowanie wolnych środków znajdujących się na rachunku.


Dzięki zastosowaniu powyższych kategorii, analizowanych pod kątem konkretnych, obiektywnych parametrów, stworzyliśmy zestawienie – naszym zdaniem – najatrakcyjniejszych i najbardziej wartych uwagi kont maklerskich. Oczywiście przy wyborze rachunku warto kierować się własnymi potrzebami i oczekiwaniami – nasze spojrzenie jest jednym z wielu. Jeśli masz uwagi czy wątpliwości w odniesieniu do rankingu, napisz do nas. Jesteśmy otwarci na dyskusję i wszelkie sugestie.

Mamy nadzieję, że nasz ranking pomoże Ci znaleźć najlepszy rachunek, którym będziesz się cieszył przez kolejne lata.