Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking kont maklerskich – marzec 2023 r.

Aktualizacja 02.03.2023 12:28
RANKING
kont maklerskich

Aktualny ranking kont maklerskich – marzec 2023

Założenia, na jakich powstał ranking kont maklerskich

W naszym rankingu najlepszych kont maklerskich prezentujemy rachunki oferowane przez wszystkie najważniejsze biura maklerskie działające w Polsce. Regularnie porównujemy je pod kątem pobieranych opłat i prowizji, a także palety dostępnych możliwości inwestycyjnych. Wszystko po to, abyś mógł wybrać rachunek maklerski najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom inwestycyjnym.

Nasze zestawienie najlepszych kont maklerskich stworzyliśmy w oparciu o ściśle opracowane założenia metodologiczne. Niezbędne informacje uzyskaliśmy ze stron: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych oraz z internetowych witryn poszczególnych biur maklerskich.

Czym jest rachunek inwestycyjny?

Rachunek inwestycyjny, zwany potocznie kontem maklerskim, służy do przechowywania papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, a także umożliwia obracanie nimi. Posiadanie rachunku maklerskiego jest warunkiem koniecznym, aby nabywać, zbywać i posiadać akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Konto możesz założyć w biurze maklerskim należącym do banku lub skorzystać z oferty domu maklerskiego prowadzonego przez polską lub zagraniczną firmę inwestycyjną (z pełną listą licencjonowanych podmiotów zapoznasz się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego). Zanim jednak zdecydujesz się na konkretny rachunek, przejrzyj różne oferty dostępne na rynku. Aby nieco ułatwić Ci to zadanie, stworzyliśmy ranking najlepszych rachunków inwestycyjnych. Oto jego założenia.

Plusy za niskie prowizje i opłaty oraz za dodatkowe usługi

Za najważniejsze elementy wpływające na pozycję danego konta maklerskiego w rankingu uznaliśmy: prowizje od zleceń kupna i sprzedaży oraz koszty prowadzenia rachunku. Spory udział w końcowej ocenie miała także oferta usług dodatkowych dostępnych w danym domu. Przykładami tego typu usług maklerskich są: dostęp do handlu na zagranicznych rynkach akcji, możliwość otwarcia rachunku maklerskiego IKE lub IKZE oraz oprocentowanie wolnych środków pieniężnych znajdujących się na naszym koncie maklerskim.

Jeśli chodzi o konkretne wagi poszczególnych czynników w końcowej ocenie danego konta to wynoszą one odpowiednio: 64% w przypadku prowizji od zleceń, 24% w przypadku opłat za prowadzenie i założenie konta oraz 12% w przypadku usług podatkowych.

Kliknij, aby powiększyć

Kluczowe prowizje od zleceń, czyli ile dom maklerski pobierze z Twojego zysku?

W przypadku prowizji od zleceń, w naszym rankingu najlepszych rachunków maklerskich pod bierzemy opłaty od: handlu akcjami, instrumentami pochodnymi (kontrakty terminowe na: indeksy, akcje, waluty, stopy procentowe oraz opcje), obligacjami, prowizje od transakcji otwieranych i zamykanych tego samego dnia (day trading) oraz ofertę rynków zagranicznych.

Najwyższą uwagę, z uwagi na największą popularność wśród inwestorów, przypisaliśmy opłatom za kupno i sprzedaży akcji oraz kosztom związanym z handlem instrumentami pochodnymi (oba elementy mają po 27,5% wagi w końcowej ocenie). Pozostałe źródła kosztów mają już znacznie mniejsze znacznie. Ich wagi wynoszą odpowiednio: 20% w przypadku obligacji, 15% w przypadku daytradingu oraz 10% w przypadku handlu na zagranicznych rynkach akcji. Przyjęty przez nas podział opiera się przede wszystkim na danych dotyczących zaangażowania inwestorów w handel poszczególnymi instrumentami (takie dane cyklicznie publikuje warszawska GPW).

Kliknij, aby powiększyć

Niższe opłaty za konto maklerskie – aby codzienne prowizje nie zjadły Twojego zysku

Kolejną kategorią, która decyduje o pozycji danego rachunku w naszym zestawieniu najlepszych kont maklerskich, są opłaty za jakiego prowadzenie. W tym zakresie uwzględniamy koszty takie jak: otwarcie i prowadzenie konta, koszty przelewów oraz opłaty za przechowywanie papierów wartościowych i dostęp do notowań giełdowych. W porównaniu do prowizji od zleceń waga tej kategorii kosztów jest już jednak znacznie mniejsza (wynosi 24%). Oznacza to, że nawet najlepszy pod tym względem rachunek w końcowym rozrachunku może zająć w naszym rankingu dość odległą pozycję (stanie się tak, jeśli prowizje od zleceń kupna i sprzedaży poszczególnych instrumentów finansowych będą wysokie).

Dodatkowe usługi maklerskie to szersze możliwości inwestowania w akcje i obligacje

Ostatnią kategorią, którą uwzględniliśmy w naszym zestawieniu kont maklerskich są dodatkowe usługi świadczone przez domy maklerskie. Za najistotniejszą dodatkową funkcjonalność uznaliśmy ofertę rynków zagranicznych. Ponadto pod uwagę wzięliśmy takie ułatwienia jak: odroczony termin płatności (OTP), możliwość otwarcia konta maklerskiego IKE/IKZE oraz oprocentowanie wolnych środków znajdujących się na rachunku. Musimy jednak zaznaczyć, że oferta usług dodatkowych nie jest czynnikiem, który w dominującym stopniu decyduje o pozycji danego konta w naszym zestawieniu (waga 12%). Jeśli więc dane konto posiada szerokie spektrum funkcjonalności, ale korzystanie z niego jest drogie, jego pozycja w rankingu najlepszych rachunków maklerskich będzie odległa.

Profil inwestora

Zdajemy sobie sprawę, że poszczególni inwestorzy dość mocno różnią się chociażby pod względem tolerancji ryzyka czy częstotliwości dokonywania transakcji. Różnice można odnotować również z uwagi na rodzaj instrumentów, którym handlują. Wprawdzie dominująca część uczestników rynków giełdowego koncentruje się na inwestycjach w akcje, ale sporo jest też takich, którzy zamiast nich wybierają obligacje, instrumenty pochodne (głównie kontrakty terminowe na indeksy) czy inwestowanie na rynku Forex.

Z tego powodu opracowując nasz ranking stworzyliśmy pięć niezależnych profili inwestycyjnych odpowiadających odpowiednio: daytraderowi, inwestorowi średnioterminowemu, inwestorowi długoterminowemu, osobie handlującej na rynkach zagranicznych oraz osobie handlującej na rynku instrumentów dłużnych (obligacji). Dla przykładu – daytrader to osoba, która w ciągu miesiąca dokonuje przynajmniej 100 giełdowych operacji, wliczając w to kupno i sprzedaż kontraktów terminowych oraz akcji. Z kolei inwestor średnioterminowy to taki, który w ciągu roku dokonuje 5 transakcji kupna lub sprzedaży interesujących go instrumentów finansowych.

Mamy nadzieję, że stworzenie takich profili, pozwoli Ci na znalezienie rachunku najlepiej odpowiadającego Twojemu podejściu do inwestowaniu. Informacje na temat tego, które konto najlepiej nadaje się na potrzeby danego profilu, umieściliśmy bezpośrednio w szczegółach naszego rankingu. W niektórych przypadkach wskazaliśmy więcej niż jeden profil. Oznacza to, że dane konto sprawdzi się dla osób preferujących różne style inwestycyjne.

Książka o inwestowaniu autorstwa Rafała Janika

Książka o inwestowaniu” to kompleksowy poradnik poświęcony inwestowaniu na rynkach giełdowych. Czytając go dowiesz się jakie m.in. jak budować i zarządzać swoim portfelem, a także jak kontrolować jego ryzyko. W książce dużo miejsca poświęcono również analizie skuteczności wybranych strategii inwestycyjnych – m.in. arbitrażu, inwestowaniu w spółki dywidendowe czy korzystaniu z analizy technicznej.

Plusem „Książki o inwestowaniu” jest to, że opiera się głównie na przykładach rodzimych spółek giełdowych. Czytając ją, poznacie historie takich przedsiębiorstw jak m.in. Live Chat, Braster, CD Projekt, Sfinks i wiele, wiele innych. W książce znalazło się miejsce na ponad 200 wykresów, tabel i ramek definicyjnych.

Głównym zamiarem autora „Książki o inwestowaniu” było pokazanie, że handel na giełdzie nie jest zajęciem wyłącznie dla wybranych. Przy odpowiedniej wiedzy teoretycznej i minimum praktycznego doświadczenia – po zyski może sięgać praktycznie każdy inwestor!

Wybór konta maklerskiego łatwy jak nigdy dotąd

Dzięki zastosowaniu powyższej metodologii stworzyliśmy zestawienie, które naszym zdaniem pozwoli Ci wybrać najatrakcyjniejsze i najlepsze dla Ciebie konta maklerskie. Oczywiście przy wyborze rachunku warto kierować się własnymi potrzebami i oczekiwaniami – nasze spojrzenie jest jednym z wielu. Jeśli masz uwagi czy wątpliwości w odniesieniu do naszego zestawienia kont maklerskich, napisz do nas. Jesteśmy otwarci na dyskusję i wszelkie sugestie.

Mamy nadzieję, że nasz ranking pomoże Ci znaleźć najlepszy rachunek, którym będziesz się cieszył przez kolejne lata.

---

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.