My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Ranking kont firmowych - lipiec 2019

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019 12:58
Ranking kont firmowych - [Data format="month Year" /]

Aktualny ranking kont firmowych – lipiec 2019

Ranking kont firmowych (dla przedsiębiorców)

Przejdź do pełnego rankingu kont firmowych dla przedsiębiorców
Sprawdź pełną listę kont firmowych dla przedsiębiorców

Założenia, na jakich powstał ranking

Nasz ranking kont firmowych uwzględnia propozycje banków przygotowane dla podmiotów działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Uwzględniliśmy w nim bardzo wiele elementów, by ocena była przekrojowa, obejmowała praktycznie każdy aspekt, który może być ważny przy wyborze rachunku bankowego dla najmniejszych firm.

Do stworzenia naszego zestawienia wybraliśmy szereg obiektywnych wskaźników występujących w tabelach opłat i prowizji banków. W ich doborze kierowaliśmy się doświadczeniami członków redakcji (kilkoro z nas prowadzi własne firmy), sygnałami płynącymi od Czytelników naszego serwisu, wnioskami z dyskusji toczonych na portalach społecznościowych i blogach.

W kolejnym kroku podzieliliśmy je na kilka grup zagadnień, które mają różny wpływ na naszą ocenę rachunków firmowych:

  • opłaty - istota biznesu to generowanie przychodów i ograniczanie kosztów. Stąd wszelkie opłaty związane z korzystaniem z usług banku mają największy wpływ na pozycję danego rachunku w naszym zestawieniu;
  • oferta oszczędnościowa i kredytowa – w tych częściach oceniamy dostępność i atrakcyjność oferowanych przez banki kredytów i możliwości lokowania nadwyżek finansowych.
  • oferta walutowa – wyodrębniliśmy ten element oferty ze względu na coraz silniejsze więzi gospodarcze wiążące polskie firmy, nawet te najmniejsze, z kontrahentami rozsianymi po całym świecie. Oceniamy, co i na jakich warunkach finansowych oferują banki w tym zakresie.
  • funkcjonalność rachunku i usługi dodatkowe. Bazując na własnych doświadczeniach i opiniach internautów, do naszej punktacji włączyliśmy także ocenę bankowości elektronicznej oraz przydatność oferowanych przez bank usług dodatkowych.

Główne kryteria oceny kont firmowych
Kliknij, aby powiększyć

Opłaty – tanio i bez ograniczeń

W przypadku rachunków firmowych bardzo częstą praktyką jest oferowanie określonej usługi za darmo, ale w ograniczonym zakresie (np. 10 pierwszych przelewów internetowych za 0 zł, a każdy kolejny płatny) albo uzależnianie wysokości opłaty od aktywności w korzystaniu z danego produktu (np. karty płatniczej). Przyjęliśmy zasadę, że im więcej można otrzymać od banku bezpłatnie, tym lepiej. Jeśli już za coś trzeba zapłacić, to wyżej oceniamy te rachunki, które oferują niskie opłaty przy szerokim zakresie usługi.

W analizie opłat pobieranych przez banki od klientów firmowych uwzględniliśmy też m.in. koszty operacji dokonywanych w oddziale. Co prawda większość spraw realizowanych jest online, ale zdarza się, że przedsiębiorca musi dokonać wpłaty na rachunek w placówce lub zlecić w niej przelew.

Oszczędności i kredyty

Jak wspomnieliśmy na wstępie, w ocenie rachunków firmowych koncentrujemy się na ich przydatności dla najmniejszych podmiotów. Stąd zakładamy, że firma współpracuje z jednym bankiem, który – naszym zdaniem – powinien jej zapewnić szeroką i atrakcyjną ofertę w każdym obszarze.

W trakcie działalności niemal każdej firmy pojawiają się chwile, gdy dysponuje ona nadwyżkami finansowymi. Ważne jest więc, by mając rachunek firmowy w danym banku, przedsiębiorca mógł w nim skorzystać z produktów oszczędnościowych – lokat czy konta lokacyjnego, by pozwalały one na ulokowanie wolnych środków na różne okresy z atrakcyjnym oprocentowaniem.

W przypadku oferty kredytowej, przyznając punkty, bierzemy pod uwagę dostępność propozycji dla rozpoczynających działalność, łatwość złożenia wniosku o produkty kredytowe i różnorodność oferty.

Nie patrzymy natomiast na warunki finansowe rozwiązań kredytowych, gdyż są one indywidualnie dostosowywane do sytuacji i kondycji każdej firmy i wynikają m.in. z branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo.

Oferta walutowa

W tym elemencie naszej oceny bierzemy pod uwagę liczbę walut, w których można założyć rachunek w danym banku i z jakimi wiąże się to opłatami. Chodzi tu zarówno o prowadzenie konta, jak i o realizację przelewów walutowych, przyjmowanie pieniędzy w walutach obcych.

Oceniamy też obecność w ofercie banku kantoru online, obowiązujące zasady przewalutowania, obsługę walutową w oddziałach oraz dostępność oferty oszczędnościowej w walutach obcych.

To, co ważne i funkcjonalne

W życiu prywatnym cenimy to, co przydatne i użyteczne. Podobnie jest w działalności gospodarczej. Nie sztuką jest przedstawić przedsiębiorcy rozbudowaną ofertę składającą się z wielu nieprzydatnych mu rozwiązań, ale ważne, by propozycje spełniały jego potrzeby i oczekiwania.

Takie podejście ma duże znaczenie w analizie bankowości elektronicznej, która powinna być prosta i funkcjonalna, przyjazna w obsłudze. Oceniamy więc m.in. czy pozwala ona na korzystanie z jednego loginu i hasła dla części prywatnej i firmowej, czy możliwe jest nadawanie uprawnień dostępu dla osób trzecich (np. księgowości), wnioskowanie o kolejne produkty. Patrzymy także na niezawodność bankowości elektronicznej („nie wiesza się”) i dostępność w niej przydatnych funkcjonalności. Mamy na myśli – przykładowo - księgowość elektroniczną, możliwość kontaktowania się z innymi klientami banku, by przedstawić im swoje produkty/usługi, kantor walutowy online, faktoring, ubezpieczenia, itp.


Wszystkie te elementy znajdują odzwierciedlenie w naszej ocenie. Punktujemy także organizowanie przez bank akcji promocyjnych dla nowych i aktualnych klientów.

Obiektywnie i na bieżąco

Na bieżąco śledzimy strony internetowe banków, sprawdzamy oferowane przez nie rozwiązania w praktyce, weryfikujemy zmiany w regulaminach ich produktów oraz w dotyczących ich tabelach opłat i prowizji, wsłuchujemy się w głosy naszych Czytelników. Dzięki temu nasz ranking jest obiektywny, wiarygodny i dotyczy oceny aktualnej oferty rynkowej.