Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking kont firmowych – marzec 2023 r.

Aktualizacja 20.03.2023 10:01
RANKING
kont firmowych

Aktualny ranking kont firmowych – marzec 2023

Założenia, na jakich powstał ranking kont firmowych

Nasze zestawienie rachunków firmowych dotyczy propozycji banków przygotowanych dla podmiotów działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Uwzględniliśmy w nim bardzo wiele elementów, by ocena była przekrojowa, obejmowała praktycznie każdy aspekt, który może być ważny przy wyborze rachunku bankowego dla najmniejszych firm.

Różnorodność elementów oceny

Do stworzenia naszego zestawienia najlepszych kont firmowych wybraliśmy szereg obiektywnych wskaźników występujących w tabelach opłat i prowizji banków. W ich doborze kierowaliśmy się doświadczeniami członków redakcji (kilkoro z nas prowadzi własne firmy), sygnałami płynącymi od Czytelników naszego serwisu, wnioskami z dyskusji toczonych na portalach społecznościowych i blogach.

Dużą uwagę zwracamy też na czynniki ułatwiające codzienne bankowanie, ograniczające formalności (w tym wizyty w placówkach), dzięki czemu przedsiębiorcy mogą się skupić na rozwijaniu firm, wdrażaniu swoich pomysłów. Wskazane wyżej źródła pozwoliły nam wyodrębnić grupę dodatków do rachunków dla przedsiębiorców i funkcjonalności bankowości elektronicznej, które są niezwykle przydatne w prowadzeniu biznesu, niosą wartość „dodaną”. Pozwala to na łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie firmą, sprzyja osiąganiu większych zysków i rozwojowi.

Szerokie spektrum elementów, które uwzględniamy w ocenie, sprawia, że nasze zestawienie kont firmowych jest obiektywne i wiarygodne, przynosi przydatne informacje dla każdego przedsiębiorcy.

Uwaga: w czasie epidemii większą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego postanowiliśmy, że sposób otwarcia konta firmowego będzie jednym z kluczowych składników jego oceny końcowej.

Zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera zwykle jest standardem, dlatego nie przyznajemy za to dodatkowych punktów. Otwarcie rachunku biznesowego poprzez przelew weryfikacyjny to sposób najwygodniejszy i w naszej ocenie zasługuje na szczególne wyróżnienie. Metoda "na selfie" czy wideorozmowa pewnie nie każdemu odpowiadają, jednak mimo wszystko są to bezpieczne i wygodne metody, które w końcowym rozrachunku otrzymują za to dodatkowe punkty.

Z wiadomych względów zdecydowaliśmy się na odjęcie punktów rachunkom firmowym, które założymy tylko w oddziale — w obecnej sytuacji ten sposób uznaliśmy za zbyt ryzykowny.

Zmiana obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.

Jak wybrać konto dla firmy?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest łatwa. Specyfika funkcjonowania w różnych branżach sprawia, że „wymagania” właścicieli stawiane rachunkom firmowym są bardzo różnorodne.

Dlatego opracowując ranking kont firmowych wyodrębniliśmy kilka grup zagadnień, które, naszym zdaniem, mają istotny wpływ na ocenę atrakcyjności rachunków dla przedsiębiorców:

  • opłaty - istota biznesu to generowanie przychodów i ograniczanie kosztów. Stąd wszelkie opłaty związane z korzystaniem z usług banku mają największy wpływ na pozycję danego rachunku w naszym zestawieniu;
  • oferta oszczędnościowa i kredytowa – w tych częściach oceniamy dostępność i atrakcyjność oferowanych przez banki kredytów i możliwości lokowania nadwyżek finansowych;
  • oferta walutowa – wyodrębniliśmy ten element oferty ze względu na coraz silniejsze więzi gospodarcze wiążące polskie firmy, nawet te najmniejsze, z kontrahentami rozsianymi po całym świecie. Oceniamy, co i na jakich warunkach finansowych oferują banki w tym zakresie;
  • funkcjonalności konta firmowego i usługi dodatkowe. Bazując na własnych doświadczeniach i opiniach internautów, do naszej punktacji włączyliśmy także ocenę bankowości elektronicznej oraz przydatność oferowanych przez bank usług dodatkowych, w tym organizowanie akcji promocyjnych dla nowych i obecnych klientów.
Kliknij, aby powiększyć

Opłaty – tanio i bez ograniczeń

W przypadku rachunków firmowych, opłaty odgrywają bardzo istotną rolę. Trzeba spokojnie wczytać się w tabele opłat i prowizji dla kont dla przedsiębiorców, uważnie przeanalizować wszelkie odnośniki opisujące warunki dodatkowe.

Bardzo częstą praktyką jest oferowanie określonej usługi za darmo, ale w ograniczonym zakresie (np. 10 pierwszych przelewów internetowych za 0 zł, a każdy kolejny płatny) albo uzależnianie wysokości opłaty od aktywności w korzystaniu z danego produktu (np. karty płatniczej). Przyjęliśmy zasadę, że im więcej można otrzymać od banku bezpłatnie, tym lepiej. Jeśli już za coś trzeba zapłacić, to wyżej oceniamy te rachunki firmowe, które oferują niskie opłaty przy szerokim zakresie usługi.

W analizie opłat pobieranych przez banki od klientów firmowych uwzględniliśmy też m.in. koszty operacji dokonywanych w oddziale. Co prawda większość spraw realizowanych jest współcześnie online, ale zdarza się, że przedsiębiorca musi dokonać wpłaty na konto firmowe w placówce lub zlecić w niej przelew.

Oszczędności i kredyty

Jak wspomnieliśmy na wstępie, w ocenie rachunków dla przedsiębiorców koncentrujemy się na ich przydatności dla najmniejszych podmiotów. Stąd zakładamy, że firma współpracuje z jednym bankiem, który powinien jej zapewnić szeroką i atrakcyjną ofertę w każdym obszarze.

W trakcie działalności niemal każdej firmy pojawiają się chwile, gdy dysponuje ona nadwyżkami finansowymi. Ważne jest więc, by mając rachunek firmowy w danym banku, przedsiębiorca mógł w nim skorzystać z produktów oszczędnościowych – lokat czy konta lokacyjnego, by pozwalały one na ulokowanie wolnych środków na różne okresy z atrakcyjnym oprocentowaniem.

W przypadku oferty kredytowej, przyznając punkty, bierzemy pod uwagę dostępność propozycji dla rozpoczynających działalność, łatwość złożenia wniosku o produkty kredytowe i różnorodność oferty. Zwracamy przy tym uwagę na obecność wśród propozycji banku produktów kredytowych z gwarancjami udzielanymi przez podmioty zewnętrzne. To ważny element w ofercie, gdyż pozwala przedsiębiorcom uzyskać wyższe kwoty lub ograniczyć poziom zabezpieczeń wymaganych przez bank. Dzięki temu ich biznesy mogą się rozwijać szybciej i efektywniej.

Nie patrzymy natomiast na warunki finansowe rozwiązań kredytowych, gdyż są one indywidualnie dostosowywane do sytuacji i kondycji każdej firmy i wynikają m.in. z branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, okresu jego funkcjonowania na rynku i wielu innych czynników.

Oferta walutowa

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zakres obsługi walutowej i związane z nią opłaty są coraz ważniejsze dla stale rosnącej grupy przedsiębiorców. Znajdują więc odzwierciedlenie także w naszej ocenie kont firmowych.

Analizując ten obszar bierzemy pod uwagę liczbę walut, w których można założyć rachunek w danym banku i z jakimi wiąże się to opłatami. Chodzi tu zarówno o prowadzenie konta, jak i o realizację przelewów walutowych, przyjmowanie pieniędzy w walutach obcych.

Oceniamy też obecność w ofercie banku kantoru online, obowiązujące zasady przewalutowania transakcji zagranicznych, obsługę walutową w oddziałach oraz dostępność oferty oszczędnościowej w walutach obcych.

To, co ważne i funkcjonalne

W życiu prywatnym cenimy to, co przydatne i użyteczne. Podobnie jest w działalności gospodarczej. Nie sztuką jest przedstawić przedsiębiorcy rozbudowaną ofertę konta firmowego składającą się z wielu nieprzydatnych mu rozwiązań, ale ważne, by propozycje spełniały jego potrzeby i oczekiwania.

Takie podejście ma duże znaczenie w analizie bankowości elektronicznej, która powinna być prosta i funkcjonalna, przyjazna w obsłudze. Oceniamy więc m.in. czy pozwala ona na korzystanie z jednego loginu i hasła dla części prywatnej i firmowej, czy możliwe jest nadawanie uprawnień dostępu dla osób trzecich (np. księgowości), wnioskowanie o kolejne produkty. Patrzymy także na niezawodność bankowości elektronicznej („nie wiesza się”) i dostępność w niej przydatnych funkcjonalności. Mamy na myśli – przykładowo - księgowość elektroniczną, możliwość kontaktowania się z innymi klientami banku, by przedstawić im swoje produkty/usługi, kantor walutowy online, faktoring, ubezpieczenia, itp.

Dodatkowy plus – bonusy do konta firmowego

W naszej ocenie rachunku firmowego punktujemy także organizowanie przez bank akcji promocyjnych dla nowych i aktualnych klientów. Oceniamy je nie tylko pod kątem atrakcyjności oferowanej premii, ale i przejrzystości regulaminu, możliwości spełnienia jego wymagań przez przeciętnego klienta firmowego bez konieczności podejmowania specjalnych, „niecodziennych” działań. Trudne, skomplikowane akcje, nawet z „super bonusem”, nie mogą liczyć na nasze uznanie.

Jeżeli masz wątpliwości jakie konto firmowe wybrać dla siebie przeczytaj nasz poradnik.

Otwórz konto firmowe przez Internet

Wiele banków oferuje przedsiębiorcom możliwość zdalnego załatwienia formalności związanych z założeniem rachunku. Jeśli na kafelku danego konta w powyższym rankingu znajduje się granatowy przycisk, kliknij go i otwórz konto firmowe przez Internet. Czas to pieniądz, więc nie ma sensu tracić go na wizytę w oddziale, gdy nie jest to konieczne.


Obiektywnie i na bieżąco

Na bieżąco śledzimy strony internetowe banków, sprawdzamy oferowane przez nie rozwiązania w praktyce, weryfikujemy zmiany w regulaminach ich produktów oraz w dotyczących ich tabelach opłat i prowizji, wsłuchujemy się w głosy naszych Czytelników.

Dzięki temu nasz ranking kont firmowych jest obiektywny, wiarygodny i dotyczy oceny aktualnej oferty rynkowej. Jest uniwersalnym zestawem przydatnych informacji i podpowiedzi na co warto zwrócić uwagę w ocenie konta dla przedsiębiorcy, które mogą wykorzystać wszyscy właściciele firm, niezależnie od tego w jakiej branży działają, jak długo funkcjonują ich firmy na rynku i jak duże zyski generują.