Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking kont dla spółek – czerwiec 2023 r.

Aktualizacja 01.06.2023 17:06
RANKING
kont dla spółek

Aktualny ranking kont dla spółek – czerwiec 2023

Założenia, na jakich powstał ranking kont dla spółek

Układając nasz ranking kont dla spółek, musieliśmy zmierzyć się z pewnym problemem. Do podmiotów działających w formie spółek zaliczamy bowiem małe firmy o niewielkim woluminie obrotów, średniej wielkości przedsiębiorstwa oraz duże spółki notowane na giełdzie. Stworzenie zestawienia, które uwzględniałoby potrzeby przedsiębiorstw tak bardzo zróżnicowanych pod względem wielkości, jest – siłą rzeczy – wyjątkowo trudne.

Jest oczywiste, że firma o rocznym obrocie przekraczającym 50 milionów euro przy wyborze konta kieruje się innymi kryteriami niż - dajmy na to - dwuosobowa spółka z o.o. prowadząca osiedlowy sklepik. Dla dużej spółki najważniejsza będzie dopasowana i kompleksowa oferta, zapewniająca dostęp do bardzo zaawansowanych narzędzi finansowych, natomiast standardowe usługi i produkty bankowe będą miały dla niej znacznie mniejsze znaczenie. Z kolei mikroprzedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebują nowoczesnej i taniej bankowości, funkcjonalnej platformy transakcyjnej do samodzielnego zarządzania finansami oraz jak najniższych opłat. Uwzględnienie tych diametralnie różnych potrzeb w obrębie jednego rankingu jest więc – naszym zdaniem – praktycznie niemożliwe.

Dlatego też w naszym zestawieniu uwzględniliśmy te aspekty konta, które mogą być przydatne dla dwóch kategorii podmiotów: spółek z o.o. z niedużymi obrotami czy też niewielką liczbą klientów oraz dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, które mają wobec banku znacznie większe wymagania, jednak nie są jeszcze dużymi korporacjami.

Te ostatnie zresztą rzadko (o ile – w ogóle) korzystają z rankingów kont firmowych i to przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, w ich przypadku otwarcie rachunku jest zaledwie wstępem do wielopoziomowej współpracy między firmą a bankiem (słowem, mniej istotne są dla nich parametry konta, bardziej – powiązana z rachunkiem oferta, która dodatkowo powinna być „uszyta na miarę”). Po drugie - duże firmy często mogą liczyć na specjalne warunki cenowe i niedostępne dla pozostałych klientów produkty (np. wyżej oprocentowane lokaty czy korzystne kursy walutowe). Nie są więc zainteresowane porównywaniem opłat za podstawowe usługi, ponieważ i tak najczęściej negocjują z bankiem wysokość prowizji.

Za co przyznajemy punkty w naszym rankingu kont dla spółek?

Zdajemy sobie sprawę, że w zależności od skali działalności firmy mogą posiadać różnorodne potrzeby. Dla jednej spółki najważniejsza będzie sprawna obsługa bieżąca (obejmująca niezbędne produkty podstawowe z opcją łatwego dobierania kolejnych), dla innej – zaawansowane narzędzia z zakresu zarządzania płynnością (Cash Management), dla jeszcze innej - możliwość korzystnego lokowania nadwyżek w połączeniu z dopasowaną formą finansowania. Oczywiście, w przypadku małych spółek z o.o. najistotniejszą rolę będą odgrywały koszty związane z prowadzeniem rachunku firmowego. Dlatego uznaliśmy, że na końcową ocenę poszczególnych kont firmowych powinny się złożyć następujące elementy:

 • opłaty;
 • funkcjonalności ułatwiające zarządzanie spółką dostępne w ramach bankowości elektronicznej;
 • oferta kredytowa;      
 • oferta walutowa;        
 • oferta oszczędnościowa.        

Proporcje poszczególnych składników oceny prezentują się następująco:

Kliknij, aby powiększyć

Konto dla spółki - najważniejsze opłaty

Układając nasz ranking kont firmowych dla spółek, przeanalizowaliśmy zarówno koszty związane z podstawowymi czynnościami bankowymi, jak i koszt bardziej zaawansowanych usług dedykowanych większym podmiotom gospodarczym. Bazując na naszym doświadczeniu oraz danych statystycznych, uwzględniliśmy opłaty za następujące operacje:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku głównego,            
 • otwarcie i prowadzenie kont pomocniczych,            
 • wydanie i obsługę karty głównej,      
 • wydanie i obsługę kart dodatkowych,           
 • internetowe przelewy krajowe,                       
 • wypłaty gotówki z krajowych bankomatów.              

Pod uwagę wzięliśmy również prowizje pobierane przez bank za niektóre specjalistyczne usługi, np. przelewy masowe czy wieloosobową akceptację transakcji.

Funkcjonalności ułatwiające zarządzanie spółką dostępne w bankowości internetowej

Mamy świadomość, że dla przedsiębiorców działających w większej skali ważna jest nie tylko cena usług, lecz także rozmaite funkcjonalności, dzięki którym spółka może lepiej kontrolować swoje finanse oraz obniżyć koszty administracyjne. Z tego też powodu wzięliśmy pod lupę dodatkowe usługi dostępne w ramach bankowości elektronicznej i przyznaliśmy punkty za rozwiązania wspomagające prowadzenie biznesu (przykładowo: programy do fakturowania, zintegrowane z rachunkiem usługi księgowo-rachunkowe czy zaawansowane narzędzia raportowe). Ocenialiśmy również stabilność, przejrzystość i prostotę serwisu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej banku.

Oferta kredytowa dla spółek

Brak funduszy na nowe projekty czy nagła utrata płynności finansowej to częste problemy polskich przedsiębiorców, dlatego w naszej ocenie kont dla spółek nie mogło zabraknąć oferty kredytowej. Wyszliśmy z założenia, że dla dynamicznie rozwijających się spółek istotna jest nie tylko różnorodność samej oferty, lecz również ułatwienia w dostępie do kredytów i pożyczek. Dodatkowo więc punktowaliśmy takie rozwiązania, jak np. umowa wieloproduktowa, gwarancje de minimis czy wsparcie doradcze dla firm starających się o środki unijne.

Oferta walutowa

Ocenie poddaliśmy również ofertę walutową, zwracając szczególną uwagę na następujące czynniki: liczbę walut, w których można założyć rachunek, opłaty za konta walutowe i karty walutowe, dostępność kantoru walutowego i wysokość spreadu oraz koszty związane z przelewami SEPA. Uznaliśmy również, że warto docenić takie udogodnienia, jak możliwość negocjacji kursu walut, tanią obsługę walutową w oddziale czy ofertę oszczędnościową w walutach.

Produkty oszczędnościowe

Ostatnim kryterium, które uwzględniliśmy przy ocenie poszczególnych rachunków dla spółek, była dostępność i atrakcyjność produktów oszczędnościowych. Analizie poddaliśmy firmowe konta lokacyjne i lokaty terminowe, a następnie przyznawaliśmy punkty za takie parametry, jak wysokość oprocentowania, okres obowiązywania danej stawki i maksymalną kwotę objętą tym oprocentowaniem.


Nie da się ukryć, że kryteriów oceny rachunków dedykowanych spółkom jest naprawdę sporo. Jeśli uważasz, że w rankingu kont dla spółek warto także uwzględnić pominięte przez nas opłaty i usługi, z radością przyjmiemy Twoje sugestie.

Zachęcamy Cię również do zapoznania się z analizą poszczególnych kont firmowych dla spółek. W naszych tekstach znajdziesz obiektywne omówienie wszystkich zalet oraz wad danego rachunku oraz wiele dodatkowych informacji, dzięki którym łatwiej podejmiesz decyzję o wyborze konta.