Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking kont dla seniora – luty 2023 r.

Aktualizacja 01.02.2023 15:42
RANKING
kont dla seniora

Aktualny ranking kont dla seniora – luty 2023

Założenia, na jakich powstał ranking kont dla seniora

Zdajemy sobie sprawę, że seniorzy - w zależności od wieku, sytuacji materialnej czy poziomu samodzielności - mogą mieć zupełnie różne podejście do finansów i różne wymagania wobec banku. Polscy emeryci coraz wyraźniej dzielą się na dwie grupy różniące się wiedzą o produktach finansowych czy podejściem do technologicznych nowinek, takich jak bankowość mobilna czy internetowa.

Możemy więc wyodrębnić „nowoczesnych” seniorów, dla których posiadanie konta osobistego jest czymś naturalnym, a zarządzanie rachunkiem przez bankowość elektroniczną nie stanowi żadnego problemu. Najczęściej są to osoby między 60. a 70. rokiem życiem, prowadzące aktywny tryb życia i chętnie korzystające z wszelkich technologicznych udogodnień, takich jak komputery czy telefony komórkowe. Z reguły też emeryci należący do tej grupy byli już wcześniej klientami instytucji finansowych i dobrze orientują się w ofercie banków. Wielu z nich korzystało z rozmaitych produktów bankowych, np. kart kredytowych, lokat czy pożyczek i samodzielnie przeprowadzało różne operacje bankowe (tzn. nie ograniczało się jedynie do przelewów czy wypłat gotowki z bankomatu).

Jednak w grupie najstarszych klientów banku (70+ i więcej) możemy też spotkać seniorów mniej otwartych na współczesną bankowość. Są wśród nich osoby, które nigdy dotąd nie korzystały z usług instytucji finansowych i do założenia osobistego rachunku zmusiła je nieoczekiwana sytuacja życiowa, np. konieczność wzięcia kredytu czy pożyczki. Do tej grupy można również zaliczyć emerytów, którzy wykorzystują konto do przeprowadzania najprostszych operacji, ponieważ nie radzą sobie z bankowością elektroniczną oraz osoby starsze, które wolą na co dzień posługiwać się gotówką, a konto służy im wyłącznie do pobierania emerytury.

Reasumując, w przypadku najstarszych klientów banków mamy dość szerokie spektrum oczekiwań i postaw. Uznaliśmy więc, że stworzenie rankingu dla seniorów uwzględniającego potrzeby obu grup klientów, byłoby dość skomplikowanym zadaniem. W zestawieniu musielibyśmy wziąć pod uwagę różne kryteria, z których część byłaby nieistotna dla jednej bądź dla drugiej grupy, to zaś utrudniałoby obiektywną ocenę poszczególnych rachunków.

Nasz ranking kont dla seniorów postanowiliśmy więc zadedykować tym osobom, które zwracają uwagę głównie na niskie opłaty, a z dodatkowych produktów i usług korzystają sporadycznie (sprawdź jak wybrać najlepsze konto dla seniora tutaj) . Natomiast bardziej aktywnym seniorom, dla których istotne są także inne aspekty rachunku, polecamy nasz ranking kont osobistych.

Konta dla seniora - oferta banków

Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnień, jakie konto dla seniora jest – w naszej opinii – najbardziej opłacalne i na jakie elementy rachunku warto zwrócić uwagę, wspomnijmy pokrótce o podejściu banków do tej grupy klientów. Jeszcze kilka lat temu odrębne rachunki dla emerytów można było znaleźć w ofercie kilku instytucji finansowych, obecnie takich propozycji praktycznie już nie ma (wyjątkiem od reguły jest Bank Pocztowy, który dla osób pobierających emerytury i renty przygotował konto Aktywny Nestor).

W pozostałych bankach na seniorów czekają wyłącznie standardowe rachunki, takie same dla młodszych i starszych klientów. Siłą rzeczy - właśnie one zostały uwzględnione w naszym rankingu kont dla emerytów. Układając zestawienie wzięliśmy jednak pod uwagę nieco inne parametry niż przypadku rankingu kont osobistych (w efekcie to samo konto może być atrakcyjne dla „aktywnych” seniorów i całkiem nieopłacalne dla „tradycjonalistów”).

Jakie aspekty konta bierzemy pod uwagę?

Bazując na danych statystycznych oraz informacjach od naszych Czytelników uznaliśmy, że ocena rachunku dla seniorów powinna uwzględniać następujące obszary:

  • opłaty,
  • dostępną ofertę oszczędnościową,
  • dodatkowe usługi i udogodnienia.

Przyjęliśmy też, że decydujące znaczenie przy ocenie konta powinny mieć koszty związane z prowadzeniem rachunku. W przypadku starszych osób, utrzymujących się z rent i emerytur, to właśnie one decydują o wyborze konta, dlatego też są najważniejszym składnikiem naszej oceny.

Kliknij, aby powiększyć

Konto dla seniora – opłaty, na które warto zwrócić uwagę

W naszej metodologii uwzględniliśmy wysokość prowizji za podstawowe operacje bankowe:

  • za otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • za wydanie karty i miesięczną opłatę za korzystanie z niej,
  • za wypłaty gotówki z krajowych bankomatów.

Przyjęliśmy też, że konto dla seniora powinno być maksymalnie proste. Starsza osoba może mieć problemy ze spełnianiem bardziej skomplikowanych warunków umożliwiających zwolnienie z opłat za ROR, kartę i krajowe bankomaty czy z zapamiętaniem, która operacja jest płatna, a która bezpłatna. Dlatego też najwyżej oceniliśmy te rachunki, które są oparte na przejrzystych i jasnych zasadach.

Dostępna oferta oszczędnościowa

Dla części seniorów – zwłaszcza tych przed 70. rokiem życia – istotnym czynnikiem zachęcającym do założenia konta może być dostępna oferta oszczędnościowa, umożliwiająca odłożenie pieniędzy „na czarną godzinę” bądź na przyszłość dzieci lub wnuków. W naszej ocenie produktów oszczędnościowych (kont oszczędnościowych oraz lokat) przyjrzeliśmy się więc takim parametrom jak: wysokość oprocentowania, wysokość środków, które można wpłacić na rachunek i częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Podobnie jednak jak w przypadku rachunku osobistego wzięliśmy pod uwagę dodatkowe kryterium - czyli przejrzystość i prostotę oferty oszczędnościowej. W sytuacji, gdy uzyskanie wysokiego oprocentowania związane jest ze spełnianiem dodatkowych warunków i wymaga od seniora dużego zaangażowania, ocenialiśmy dany produkt nieco surowiej.

Dodatkowe usługi i udogodnienia

Ponieważ wielu seniorów, zwłaszcza ze starszych grup wiekowych (70+ i więcej), woli tradycyjne formy kontaktu z bankiem, pod uwagę wzięliśmy także rozbudowaną sieć oddziałów i bankomatów.

Uznaliśmy również, że warto docenić takie aspekty konta jak ubezpieczenie medyczne w pakiecie z kartą (w ramach którego można zamówić wizytę lekarza, dostawę leków lub przejazd karetką) czy dedykowane seniorom usługi, np. dostarczenie gotówki do domu przez listonosza. Uwzględniliśmy również koszty takich operacji jak wydanie dyspozycji na wypadek śmierci czy ustanowienie pełnomocnika do rachunku. W naszej opinii powyższe funkcjonalności mogą być istotne dla wielu seniorów i stanowić zachętę do założenia konta.

Czekamy na Wasze sugestie

Mamy nadzieję, że nasz ranking kont dla seniorów pomoże Wam w wyborze najbardziej optymalnego rachunku. Jeśli jednak macie uwagi, wątpliwości czy sugestie dotyczące naszego zestawienia – dacie znać, jesteśmy otwarci na dyskusję.