My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Ranking kart kredytowych- lipiec 2019

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2019 22:49
Ranking kart kredytowych- [Data format="month Year" /]

Aktualny ranking kart kredytowych – lipiec 2019

Ranking kart kredytowych

Przejdź do pełnego rankingu kart kredytowych
Sprawdź pełną listę kart kredytowych

Założenia, na jakich powstał ranking

Układając ranking kart kredytowych, korzystamy z obiektywnych wskaźników, które występują w regulaminach i innych dokumentach bankowych. Regularnie sprawdzamy ich aktualność i w przypadku zmian dokonujemy niezbędnych korekt w zestawieniu.

Kryteria oceny

Bazując na wieloletniej obserwacji rynku finansowego i kierując się wnioskami płynącymi z kontaktów z Czytelnikami, przyjęliśmy, że w przypadku „kredytówek” decydujące znaczenie dla oceny ich atrakcyjności mają 3 obszary:

  • opłaty pobierane przez bank na każdym etapie korzystania z „kredytówki”;
  • „bonusy”, czyli wszystko, co jest wartością dodaną do „kredytówki” i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat;
  • koszty związane z obsługą zadłużenia.

Kryteria oceny kart kredytowych
Kliknij, aby powiększyć

W ocenie kart kredytowych nie uwzględniamy wysokości oprocentowania kwoty, która nie została spłacona. Standardowo jest ona na maksymalnym możliwym poziomie (obecnie 10%) i różnica 0,1 p.p. nie ma większego znaczenia dla wysokości należnych bankowi odsetek.

Opłaty - tanio i naturalnie

Według przyjętej przez nas metodologii, główną miarą atrakcyjności karty kredytowej jest możliwość bezpłatnego korzystania z niej (przy założeniu, że wydatki są spłacane w całości w terminie) w naturalny sposób. Oznacza to, że „nagradzane” są te „kredytówki”, których wystawcy nie pobierają opłat miesięcznych (rocznych) lub można ich uniknąć bez wielkiego wysiłku (np. wykonując w miesiącu 1-3 transakcje lub wydając kartą do 300 zł miesięcznie).

Co prawda karty kredytowe służą przede wszystkim do korzystania z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu, ale w ich ocenie uwzględniliśmy również wysokość opłat za wypłaty z bankomatu czy przelew z rachunku karty. Naszym zdaniem to dodatkowe, cenne „koła ratunkowe” udostępniane przez bank i należy docenić te instytucje, które nie obciążają klientów dodatkowymi opłatami.

Nieustannie śledzimy oferty banków i wychwytujemy wprowadzane zmiany w cennikach, co znajduje odzwierciedlenie w naszym zestawieniu. Analizujemy też trendy rynkowe, by dokonać ewentualnych korekt w założeniach do naszego rankingu.

Bonusy mile widziane

Kolejny ważny obszar w ocenie atrakcyjności kart kredytowych to związane z nimi bonusy. Doświadczenia wieloletnich kontaktów z Czytelnikami wskazują, że każdy dodatek podnoszący atrakcyjność „kredytówek” jest mile widziany i skłania do skorzystania właśnie z tej, a nie innej karty. Stąd przyznajemy punkty m.in. za możliwość zdobycia nagrody za złożenie wniosku o „kredytówkę”, za zwrot części dokonanych nią wydatków (moneyback) oraz inne przywileje, z których może korzystać właściciel karty lub jego bliscy, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Pomysły wystawców kart są bardzo różnorodne, niekiedy oryginalne, ale mało użyteczne. Dlatego nie oceniamy tylko liczby bonusów dodawanych do karty, ale także ich przydatność dla przeciętnego użytkownika i możliwość korzystania z nich na co dzień.

W naszych ocenach bazujemy na opiniach i doświadczeniach członków redakcji, osób w różnym wieku, z różnymi oczekiwaniami i potrzebami, oraz głosach płynących od Czytelników naszego portalu i wnioskach z dyskusji toczonych na portalach społecznościowych.

Obsługa zadłużenia

W tym obszarze zwracamy uwagę m.in. na długość okresu bezodsetkowego, wysokość minimalnej kwoty do spłaty wymaganej przez bank po jego zakończeniu, a także opłaty za przekroczenie limitu karty czy przypomnienie jej posiadaczowi o niespłaconym w terminie zadłużeniu. Krótko mówiąc, tutaj oceniamy wszystkie elementy związane z obsługą zadłużenia zaciągniętego na karcie i – jak już wspomnieliśmy – doceniamy te banki, które nie pobieraj zbyt wysokich opłat. Fakt braku spłaty może bowiem nie być przejawem złej woli posiadacza karty, ale wynikać z okoliczności życiowych.

Wiarygodność i aktualność

Dokładamy starań, by nasz ranking odzwierciedlał sytuację na rynku. Stosujemy obiektywne kryteria oceny oparte na parametrach występujących w ofertach banków i modyfikujemy punktację wraz ze zmianami wprowadzanymi przez instytucje finansowe.

Jesteśmy otwarci na sugestie, przemyślenia i pomysły naszych Czytelników. Zachęcamy do ich przesyłania, dzielenia się z nami swoimi uwagami.