Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking kart kredytowych - styczeń 2020

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020 17:57
Ranking kart kredytowych - styczeń 2020

Aktualny ranking kart kredytowych – styczeń 2020

Ranking kart kredytowych

Pełny ranking kart kredytowych
Sprawdź pełną listę kart kredytowych

Założenia, na jakich powstał ranking kart kredytowych

Układając zestawienie najlepszych kart kredytowych, korzystamy z obiektywnych wskaźników, które występują w regulaminach i innych dokumentach bankowych. Regularnie sprawdzamy ich aktualność i w przypadku zmian dokonujemy niezbędnych korekt w zestawieniu.

Kryteria oceny kart kredytowych

Bazując na wieloletniej obserwacji rynku finansowego i kierując się wnioskami płynącymi z kontaktów z Czytelnikami, przyjęliśmy, że w przypadku zestawienia „kredytówek” decydujące znaczenie dla oceny ich atrakcyjności mają 3 parametry kart kredytowych:

  • opłaty pobierane przez bank na każdym etapie korzystania z „kredytówki”;
  • „bonusy”, czyli wszystko, co jest wartością dodaną do karty kredytowej i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat;
  • koszty związane z obsługą zadłużenia.

Ranking kart kredytowych - kryteria oceny
Kliknij, aby powiększyć

W ocenie kart kredytowych nie uwzględniamy wysokości oprocentowania kwoty, która nie została spłacona. Standardowo jest ona na maksymalnym możliwym poziomie (obecnie 10%) i różnica 0,1 p.p. nie ma większego znaczenia dla wysokości należnych bankowi odsetek.

Jak wybrać kartę kredytową?

Na tak postawione pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba zacząć od uświadomienia sobie, że „kredytówka” to możliwość korzystania z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu w określonym czasie. Po zakończeniu okresu bezodsetkowego należy spłacić zaciągnięty dług, by nie ponieść żadnych kosztów.

Można też uregulować tylko część należności (tzw. minimalna kwota spłaty), a resztę oddać bankowi później. W tym przypadku zadłużenie będzie traktowane jak kredyt i bank będzie od niego naliczał odsetki.

Kolejna istotna rzecz przy wyborze karty kredytowej, to świadomość własnych przyzwyczajeń zakupowych – kupujemy często za niewielkie kwoty, czy też co pewien czas robimy większe zakupy. To niezwykle istotne w kontekście opłat za kartę kredytową. Część banków nie pobiera prowizji za „kredytówkę”, gdy jest wykonana określona liczba transakcji w miesiącu (np. 5 czy 10 szt.). Inne oczekują, że suma wydatków przekroczy pewną kwotę (np. 1000 zł), a jeszcze inne chcą, by choć jedna transakcja opiewała na wskazaną sumę minimalną (np. 100 zł).

Trzeba przy tym pamiętać, że niektóre banki inkasują opłatę za kartę kredytową raz w roku. Wówczas nie mają znaczenia wydatki w konkretnym miesiącu, ale średnia miesięczna. Przekroczenie jej oznacza brak opłat za „kredytówkę”, a uzyskanie niższej średniej niż oczekiwana przez bank, wiąże się z pobraniem z konta jednorazowej opłaty rocznej w wysokości kilkudziesięciu PLN (w przypadku kart Gold czy VIP nawet kilkuset PLN).

Rozglądając się za kartą kredytową, warto też zwrócić uwagę, czy można wraz z nią otrzymać od banku coś dodatkowego. Mamy na myśli nie tylko bonusy za sam fakt sięgnięcia po daną „kredytówkę”, ale również korzyści związane z nią podczas codziennego użytkowania, np. rabaty w określonych sklepach, zwrot części wydatków, bezpłatne ubezpieczenia, itp.

Na wszelki wypadek radzimy przyjrzeć się też opłatom związanym z obsługą zadłużenia. Może się bowiem zdarzyć, że z przyczyn losowych zadłużenie na karcie nie zostanie spłacone w terminie.

Więcej na temat Jak mądrze wybrać kartę kredytową i rozsądnie z niej korzystać znajdziesz w tym artykule.

Czas na przedstawienie, co dokładnie w zakresie opłat, bonusów i obsługi zadłużenia, analizujemy, oceniając karty kredytowe i przygotowując zestawienie najlepszych „kredytówek”.

Opłaty – ile kosztuje karta kredytowa?

Według przyjętej przez nas metodologii, główną miarą atrakcyjności karty kredytowej jest możliwość bezpłatnego korzystania z niej (przy założeniu, że wydatki są spłacane w całości w terminie) w naturalny sposób. Oznacza to, że „nagradzane” są te „kredytówki”, których wystawcy nie pobierają opłat miesięcznych (rocznych) lub można ich uniknąć bez wielkiego wysiłku (np. wykonując w miesiącu 1-3 transakcje lub wydając kartą do 300 zł miesięcznie).

Co prawda karty kredytowe służą przede wszystkim do korzystania z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu, ale w ich ocenie uwzględniliśmy również wysokość opłat za wypłaty z bankomatu czy przelew z rachunku karty. Naszym zdaniem to dodatkowe, cenne „koła ratunkowe” udostępniane przez bank i należy docenić te instytucje, które nie obciążają klientów dodatkowymi opłatami.

Nieustannie śledzimy oferty banków i wychwytujemy wprowadzane zmiany w cennikach, co znajduje odzwierciedlenie w naszym zestawieniu. Analizujemy też trendy rynkowe, by dokonać ewentualnych korekt w założeniach do naszego rankingu.

Bonusy mile widziane, czyli jak zyskać z kartą kredytową

Kolejny ważny obszar w ocenie atrakcyjności kart kredytowych to związane z nimi bonusy. Doświadczenia wieloletnich kontaktów z Czytelnikami wskazują, że każdy dodatek podnoszący atrakcyjność „kredytówek” jest mile widziany i skłania do skorzystania właśnie z tej, a nie innej karty. Stąd przyznajemy punkty m.in. za możliwość zdobycia nagrody za złożenie wniosku o „kredytówkę”, za zwrot części dokonanych nią wydatków (moneyback) oraz inne przywileje, z których może korzystać właściciel karty lub jego bliscy, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Właśnie brak kosztów to kluczowy element w ocenie atrakcyjności oferowanego przez bank dodatku. Jeśli jest on „obowiązkowy” i trzeba za niego płacić, to nawet jeśli jest atrakcyjnie „sprzedawany” przez bank, nie można mówić, że jest bonusem, wartością dodaną”.

Pomysły wystawców kart są bardzo różnorodne, niekiedy oryginalne, ale mało użyteczne. Dlatego nie oceniamy tylko liczby bonusów dodawanych do karty, ale także ich przydatność dla przeciętnego użytkownika (np. rabaty w restauracjach lub określonych sklepach) i możliwość korzystania z nich na co dzień (np. moneyback).

Zwracamy też uwagę na przejrzystość i precyzję regulaminów promocji związanych z kartami kredytowymi, możliwość zrealizowania warunków akcji przez szerokie grono osób. Nawet najwspanialszy bonus nie zyska uznania w naszych oczach, jeśli warunki jego zdobycia będą bardzo zagmatwane i na dodatek opisane w sposób dający bardzo szerokie pole do interpretacji przez organizatora.

W naszych ocenach bazujemy na opiniach i doświadczeniach członków redakcji, osób w różnym wieku, z różnymi oczekiwaniami i potrzebami, oraz głosach płynących od Czytelników naszego portalu i wnioskach z dyskusji toczonych na portalach społecznościowych. Wynika z nich, że karta kredytowa z moneybackiem, to jeden z najbardziej poszukiwanych produktów bankowych.

Obsługa zadłużenia karty kredytowej

W tym obszarze zwracamy uwagę m.in. na długość okresu bezodsetkowego, wysokość minimalnej kwoty do spłaty wymaganej przez bank po jego zakończeniu, a także opłaty za przekroczenie limitu karty czy przypomnienie jej posiadaczowi o niespłaconym w terminie zadłużeniu. Krótko mówiąc, tutaj oceniamy wszystkie elementy związane z obsługą zadłużenia zaciągniętego na karcie i – jak już wspomnieliśmy – doceniamy te banki, które nie pobierają zbyt wysokich opłat. Fakt braku spłaty może bowiem nie być przejawem złej woli posiadacza karty, ale wynikać z okoliczności życiowych.

Jako, że dobrych rad nigdy za wiele, raz jeszcze apelujemy w tym miejscu, aby w przypadku kłopotów ze spłatą wydatków poczynionych kartą kredytową nie unikać kontaktów z bankiem. Przede wszystkim należy zapłacić minimalną wymaganą kwotę a potem podjąć rozmowy na temat zasad spłaty pozostałej kwoty. Warto wiedzieć, że wiele instytucji finansowych niejako z „automatu” umożliwia rozłożenia wydatków powyżej określonej kwoty na raty.

Wiarygodność i aktualność rankingu kart kredytowych

Dokładamy starań, by nasze zestawienie „kredytówek” odzwierciedlało sytuację na rynku. Stosujemy obiektywne kryteria oceny oparte na parametrach kart kredytowych występujących w ofertach banków i modyfikujemy punktację wraz ze zmianami wprowadzanymi przez instytucje finansowe.

Czy istnieje uniwersalna, dopasowana do każdego najlepsza karta kredytowa? Nie, bo każdy ma nieco inne przyzwyczajenia, nawyki zakupowe, możliwości dokonywania transakcji w określonych miejscach. Dlatego tak ważne jest ocenianie wielu aspektów „kredytówek” dostępnych na rynku, wsłuchiwanie się w głosy osób, które korzystają z nich w różnych sytuacjach i miejscach, uwzględnianie ich spostrzeżeń i propozycji.

Jesteśmy otwarci na sugestie, przemyślenia i pomysły naszych Czytelników. Zachęcamy do ich przesyłania, dzielenia się z nami swoimi uwagami.