Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ranking kart kredytowych – marzec 2023 r.

Aktualizacja 02.03.2023 12:59
RANKING
kart kredytowych

Aktualny ranking kart kredytowych – marzec 2023

Założenia, na jakich powstał ranking kart kredytowych

Układając zestawienie najlepszych kart kredytowych, korzystamy z obiektywnych wskaźników, które występują w regulaminach i innych dokumentach bankowych. Regularnie sprawdzamy ich aktualność i w przypadku zmian dokonujemy niezbędnych korekt w zestawieniu.

Co warto wiedzieć o karcie kredytowej?

Karta kredytowa stanowi dość specyficzny produkt bankowy. Z jednej strony jest to instrument płatniczy, za pomocą którego możemy płacić bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłacać pieniądze z bankomatów. Z drugiej – jest odmianą kredytu, bo zapewnia nam szybki i wygodny dostęp do dodatkowych środków finansowych. W odróżnieniu od karty debetowej “kredytówka” nie jest bezpośrednio powiązana z kontem osobistym, do jej obsługi jest otwierany specjalny rachunek techniczny, na który wpływają środki pieniężne zmniejszające zadłużenie.

W związku z tym nieco „dwoistym” charakterem “kredytówek” powinniśmy zwrócić uwagę na znacznie większą liczbę parametrów niż w przypadku kart debetowych. Zanim więc zaczniemy korzystać z karty kredytowej, przyjrzyjmy się dokładniej takim elementom jak:

  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO),
  • opłaty i prowizje związane z wyrobieniem i użytkowaniem karty,
  • możliwość rozłożenia zadłużenia na raty,
  • okres bezodsetkowy (liczba dni, przez które można korzystać z przyznanego limitu bez obciążenia odsetkami),
  • dodatkowe produkty i usługi oferowane w pakiecie z kartą.

Oczywiście nie wszystkie kryteria mają taką samą „wagę”. Bazując na wieloletniej obserwacji rynku finansowego i kierując się wnioskami płynącymi z kontaktów z Czytelnikami, przyjęliśmy, że w przypadku zestawienia „kredytówek” decydujące znaczenie dla oceny ich atrakcyjności mają 3 grupy czynników:

  • opłaty pobierane przez bank na każdym etapie korzystania z „kredytówki”;
  • „bonusy”, czyli wszystko, co jest wartością dodaną do karty kredytowej i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat;
  • koszty związane z obsługą zadłużenia.
Kliknij, aby powiększyć

W ocenie kart kredytowych nie uwzględniamy wysokości oprocentowania kwoty, która nie została spłacona. Standardowo jest ona na maksymalnym możliwym poziomie (obecnie 10%) i różnica 0,1 p.p. nie ma większego znaczenia dla wysokości należnych bankowi odsetek.

Czas na przedstawienie, co dokładnie w zakresie opłat, bonusów i obsługi zadłużenia, analizujemy, oceniając karty kredytowe i przygotowując zestawienie najlepszych „kredytówek”.

Opłaty – ile kosztuje karta kredytowa?

Według przyjętej przez nas metodologii, główną miarą atrakcyjności karty kredytowej jest możliwość korzystania z niej za darmo (przy założeniu, że wydatki są spłacane w całości w terminie). Oznacza to, że „nagradzane” są te „kredytówki”, których wystawcy nie pobierają opłat miesięcznych (rocznych) lub można ich uniknąć bez wielkiego wysiłku (np. wykonując w miesiącu 1-3 płatności kartą lub wydając nią do 300 zł miesięcznie).

Co prawda karty kredytowe służą przede wszystkim do korzystania z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu, ale w ich ocenie uwzględniliśmy również wysokość opłat za wypłaty z bankomatu czy przelew z rachunku karty. Naszym zdaniem to dodatkowe, cenne „koła ratunkowe” udostępniane przez bank i należy docenić te instytucje, które nie obciążają klientów dodatkowymi opłatami.

Bonusy mile widziane, czyli jak zyskać z kartą kredytową

Kolejny ważny obszar w ocenie atrakcyjności kart kredytowych to związane z nimi bonusy. Doświadczenia wieloletnich kontaktów z Czytelnikami wskazują, że każdy dodatek podnoszący atrakcyjność „kredytówek” jest mile widziany i skłania do skorzystania właśnie z tej, a nie innej karty. Stąd przyznajemy punkty m.in. za możliwość zdobycia nagrody za złożenie wniosku o „kredytówkę”, za zwrot części dokonanych nią wydatków (moneyback) oraz inne przywileje, z których może korzystać właściciel karty lub jego bliscy, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Właśnie brak kosztów to kluczowy element w ocenie atrakcyjności oferowanego przez bank dodatku. Jeśli jest on „obowiązkowy” i trzeba za niego płacić, to nawet jeśli jest atrakcyjnie „sprzedawany” przez bank, nie można mówić, że jest bonusem, wartością dodaną”.

Pomysły wystawców kart są w wielu przypadkach bardzo różnorodne, niekiedy oryginalne, ale mało użyteczne. Dlatego nie oceniamy tylko liczby bonusów dodawanych do karty, ale także ich przydatność dla przeciętnego użytkownika (np. rabaty w restauracjach lub określonych sklepach) i możliwość korzystania z nich na co dzień (np. moneyback).

Zwracamy też uwagę na przejrzystość i precyzję regulaminów promocji związanych z kartami kredytowymi, możliwość zrealizowania warunków akcji przez szerokie grono osób. Nawet najwspanialszy bonus nie zyska uznania w naszych oczach, jeśli warunki jego zdobycia będą bardzo zagmatwane i na dodatek opisane w sposób dający bardzo szerokie pole do interpretacji przez organizatora.

W naszych ocenach bazujemy na opiniach i doświadczeniach członków redakcji, osób w różnym wieku, z różnymi oczekiwaniami i potrzebami, oraz na głosach płynących od Czytelników naszego portalu i wnioskach z dyskusji toczonych na portalach społecznościowych. Wynika z nich, że karta kredytowa z moneybackiem to jeden z najbardziej poszukiwanych produktów bankowych.

Obsługa zadłużenia karty kredytowej

W tym obszarze zwracamy uwagę m.in. na długość okresu bezodsetkowego, wysokość minimalnej kwoty do spłaty wymaganej przez bank po jego zakończeniu, a także opłaty za przekroczenie limitu karty czy przypomnienie jej posiadaczowi o niespłaconym w terminie zadłużeniu. Krótko mówiąc, oceniamy wszystkie elementy związane z obsługą zadłużenia zaciągniętego na karcie i – jak już wspomnieliśmy – doceniamy te banki, które nie pobierają zbyt wysokich opłat. Fakt braku spłaty może bowiem nie być przejawem złej woli posiadacza karty, ale wynikać z okoliczności życiowych.

Jako że dobrych rad nigdy za wiele, raz jeszcze apelujemy w tym miejscu, aby w przypadku kłopotów ze spłatą wydatków poczynionych kartą kredytową nie unikać kontaktów z bankiem. Przede wszystkim należy zapłacić minimalną wymaganą kwotę, a potem podjąć rozmowy na temat zasad spłaty pozostałego zadłużenia (wiele instytucji finansowych niejako z „automatu” umożliwia rozłożenia wydatków powyżej określonej kwoty na raty).

Kto może korzystać z karty kredytowej?

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ze względu na charakter karty kredytowej banki przed jej wydaniem stosują identyczne procedury, co przypadku pozostałych kredytów i pożyczek. O kartę mogą więc wnioskować wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a przy tym wykazujące stałe dochody.

Karta kredytowa od ręki?

Niestety, złożenie wniosku o kartę kredytową nie oznacza wcale, że otrzymamy ją z automatu i „od ręki”. Każdy bank - zanim wyrazi zgodę na udzielenie kredytu (obojętnie, czy ma on formę pożyczki czy limitu na karcie) - przeprowadza szereg czynności, które mają zminimalizować ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością klienta. Przede wszystkim ocenia jego zdolność kredytową i dopiero na tej podstawie podejmuje decyzję. Może więc się zdarzyć, że na nową “kredytówkę” będziemy musieli poczekać lub – co też możliwe – nie otrzymamy jej wcale, bo bank uzna, że jesteśmy mało wiarygodnym klientem.

Jak wybrać kartę kredytową?

Na tak postawione pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba zacząć od uświadomienia sobie, że „kredytówka” to możliwość korzystania z pieniędzy banku w ramach przyznanego limitu w określonym czasie. Po zakończeniu okresu bezodsetkowego należy spłacić zaciągnięty dług, by nie ponieść żadnych kosztów.

Można też uregulować tylko część należności (tzw. minimalna kwota spłaty), a resztę oddać bankowi później. W tym przypadku zadłużenie będzie traktowane jak kredyt i bank będzie od niego naliczał odsetki.

Kolejna istotna rzecz przy wyborze karty kredytowej, to świadomość własnych przyzwyczajeń zakupowych – kupujemy często za niewielkie kwoty, czy też co pewien czas robimy większe zakupy. To niezwykle istotne w kontekście opłat za kartę kredytową. Część banków nie pobiera prowizji za „kredytówkę”, gdy jest wykonana określona liczba transakcji w miesiącu (np. 5 czy 10 szt.). Inne oczekują, że suma wydatków przekroczy pewną kwotę (np. 1000 zł), a jeszcze inne chcą, by choć jedna transakcja opiewała na wskazaną sumę minimalną (np. 100 zł).

Warto wiedzieć, że niektóre banki inkasują opłatę za kartę kredytową raz w roku. Wówczas nie mają znaczenia wydatki w konkretnym miesiącu, ale średnia miesięczna. Przekroczenie jej oznacza brak opłat za „kredytówkę”, a uzyskanie niższej średniej niż oczekiwana przez bank wiąże się z pobraniem z konta jednorazowej opłaty rocznej w wysokości kilkudziesięciu PLN (w przypadku kart Gold czy VIP nawet kilkuset PLN).

Rozglądając się za kartą kredytową, warto też zwrócić uwagę, czy można wraz z nią otrzymać od banku coś dodatkowego. Mamy na myśli nie tylko bonusy za sam fakt sięgnięcia po daną „kredytówkę”, ale również korzyści związane z nią podczas codziennego użytkowania, np. rabaty w określonych sklepach, zwrot części wydatków, bezpłatne ubezpieczenia itp.

Na wszelki wypadek radzimy przyjrzeć się też opłatom związanym z obsługą zadłużenia. Może się bowiem zdarzyć, że z przyczyn losowych zadłużenie na karcie nie zostanie spłacone w terminie.

Rozważając skorzystanie z karty kredytowej, zawsze więc warto pamiętać, że wiąże się to z zaciągnięciem zobowiązania, które należy spłacić w terminie, by nie narazić się na niepotrzebne koszty. Wiele cennych informacji na temat korzystania z „kredytówek” znajdziesz w naszym poradniku “Jak mądrze wybrać kartę kredytową i rozsądnie z niej korzystać”.

Karta kredytowa dla firm

Na zakończenie przypomnijmy, że nie tylko klienci indywidualni mogą się cieszyć zaletami kart kredytowych. W ofercie wielu banków znajdziemy również karty kredytowe dla biznesu. To rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza dla firm z krótkim stażem oraz przedsiębiorstw, które miewają okresowe problemy z płynnością. W takim przypadku karta kredytowa może okazać się rozwiązaniem znacznie bardziej opłacalnym od zwykłego kredytu ze wzgląd na natychmiastowy dostęp do gotówki oraz możliwość finansowania bieżących potrzeb. Ponadto wszelkie wydatki związane z firmową kartą kredytową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Wiarygodność i aktualność rankingu kart kredytowych

Czy istnieje uniwersalna, dopasowana do każdego najlepsza karta kredytowa? Nie, bo każdy ma nieco inne przyzwyczajenia, nawyki zakupowe, możliwości dokonywania transakcji w określonych miejscach. Dlatego tak ważne jest ocenianie wielu aspektów „kredytówek” dostępnych na rynku, wsłuchiwanie się w głosy osób, które korzystają z nich w różnych sytuacjach i miejscach, uwzględnianie ich spostrzeżeń i propozycji.

My ze swojej strony dokładamy starań, by nasze zestawienie „kredytówek” odzwierciedlało sytuację na rynku. Stosujemy obiektywne kryteria oceny oparte na parametrach kart kredytowych występujących w ofertach banków i modyfikujemy punktację wraz ze zmianami wprowadzanymi przez instytucje finansowe.

Jesteśmy otwarci na sugestie, przemyślenia i pomysły naszych Czytelników. Zachęcamy do ich przesyłania, dzielenia się z nami swoimi uwagami.