Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Rachunki oszczędnościowe IKE i IKZE – przegląd oferty banków

Cykl: IKE, IKZE

Rafał Janik

Doktor nauk ekonomicznych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.

Rachunki oszczędnościowe IKE i IKZE – przegląd oferty banków

Na rynku bankowym działa obecnie pięć banków, w których założymy rachunek oszczędnościowy IKE. Posiadacze tego typu kont mogą liczyć nie tylko na wysokie oprocentowanie, ale i na to, że od zarobionych pieniędzy nie zapłacą ani grosza "podatku Belki”. A jeśli zamiast IKE zdecydują się na otwarcie rachunku IKZE oferowanego przez bank ING, oprócz nieopodatkowanych odsetek otrzymają także ulgę w płaconym podatku dochodowym.

Przeprowadzona przez nas analiza pokazała, że rachunki emerytalne typu IKE i IKZE wciąż stanowią rzadkość, jeśli chodzi o ofertę polskich banków. Pierwszy z wymienionych rodzajów rachunków założymy w zaledwie pięciu bankach komercyjnych działających na naszym rynku, natomiast konto IKZE oferowane jest przez zaledwie jeden z nich.

Bank Millenium z najlepszą ofertą

W tej niewielkiej grupie na szczególne wyróżnienie zasługuje naszym zdaniem rachunek oszczędnościowy IKE prowadzony przez Bank Millennium. Podstawową zaletą tego konta jest jego wysokie oprocentowanie, które wynosi aż 3% w skali roku. Co ważne – zgodnie z zasadami funkcjonowania kont emerytalnych środki te są nieopodatkowane, co oznacza, że całość zarobionych odsetek pozostaje do naszej dyspozycji. Dla porównania – gdybyśmy chcieli osiągnąć taki sam zysk na standardowym koncie oszczędnościowym lub lokacie prowadzonymi poza IKE, ich oprocentowanie musiałaby wynieść aż 3,70%.

Kolejnymi plusami oferty Banku Millennium są: brak jakichkolwiek opłat za prowadzenie tego typu rachunku, a także niska, minimalna kwota wpłaty, która wynosi jedynie 100 zł. W tym miejscu należy jednak przypomnieć, że odnośnie wpłat dokonywanych na rachunki IKE obowiązuje roczny limit wpłat. W 2019 roku wynosi on 14 295 zł – jeśli przelejemy więcej, bank zwróci nam nadwyżkę ponad tę kwotę.

Oferta Idea Banku

Oferta innych banków, umożliwiających założenie rachunków oszczędnościowych w ramach IKE, okazała się być już wyraźnie gorsza niż w przypadku Banku Millennium. I tak - posiadacze Rachunku IKE w Idea Banku w pierwszym roku oszczędzania mogą zarobić na nim 2% rocznie. W kolejnych latach oprocentowanie będzie już jednak niższe i wyniesie równowartość 3-miesięcznej stawki WIBOR (aktualnie jest to 1,72%). Jeśli natomiast ktoś oprócz Rachunku IKE założy w Idea Banku także rachunek osobisty o nazwie Konto Idealne, to w pierwszym roku zarobi aż 3% na odsetkach, natomiast w kolejnych latach oferowane oprocentowanie wyniesie równowartość stawki WIBOR3M powiększonej o 0,2%.

Pozostałe oferty rachunków IKE

Oprocentowanie uzależnione od wysokości stopy WIBOR 3-m uzyskamy także na koncie IKE w BNP Paribas. Dzięki temu ulokowane tam pieniądze będą oprocentowane na 1,72%. Nieco więcej zarobić można otwierając rachunek IKE w mBanku. Tam po ostatnich zmianach obowiązuje stała stawka w wysokości 1,75%. Najmniej atrakcyjne na daną chwilę jest z kolei oszczędzanie w ramach IKE w Getin Banku. Tamtejszy rachunek oprocentowany jest według stawki referencyjnej NBP, której aktualny poziom to 1,50%.

Utrata odsetek przy wcześniejszej wypłacie

Parametrem, na który warto zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert rachunków oszczędnościowych IKE, są także ewentualne koszty w przypadku przedwczesnej wypłaty zdeponowanych tam środków. Najdrożej tego typu dyspozycja wyniosłaby nas w BNP Paribas. Zgodnie z obowiązującą tam taryfą opłat i prowizji każda wypłata dokonana przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie konta kosztuje aż 600 zł. Na szczęście po tym czasie pieniądze wypłacimy już bez jakichkolwiek opłat. Podobnie sprawa ma się w przypadku wypłaty z Rachunku IKE w mBanku, gdzie przez pierwsze 12 miesięcy tego typu operacja jest płatna i kosztuje 200 zł, jednak później staje się już darmowa.

Natomiast wycofując pieniądze w ciągu pierwszego roku prowadzenia konta w przypadku pozostałych sprawdzonych przez nas rachunków, ryzykujemy co najwyżej utratą naliczonych odsetek. Oznacza to, że w najgorszym razie wróci do nas jedynie zainwestowany kapitał. Wyjątkiem wśród analizowanych ofert okazał się być Rachunek IKE w Getin Banku, gdzie żadna opłata z tytułu wypłaty środków nie jest naliczana (w zamian musimy jednak liczyć się z pięciozłotową opłatą za samą realizację przelewu).

Podatek Belki przy przedwczesnej wypłacie

Jeśli posiadacz rachunku IKE dokona jakiejkolwiek wypłaty środków zgromadzonych na IKE przed osiągnięciem wymaganego wieku (55 lub 60 lat), wycofane pieniądze zostaną automatycznie obciążone podatkiem Belki. Oczywiście warunek ten dotyczy wyłącznie zarobionych odsetek, a nie całej kwoty.

Przykładowo – wypłacając z rachunku IKE kwotę 5500 zł, z czego 5000 zł stanowi kapitał, a 500 zł odsetki, kwota podatku wyniesie 95 zł (500 zł x 19%).

W tym miejscu warto przypomnieć, że posiadacz tego typu konta może wypłacić zarówno całość, jak i część zgromadzonych na nim środków – w tym drugim przypadku obowiązkiem podatkowym objęta będzie wyłącznie wypłacana kwota, a nie cała suma pieniędzy ulokowanych na IKE.

W poniższej tabeli porównaliśmy najważniejsze parametry kont oszczędnościowych IKE oferowanych na polskim rynku bankowym.

Porównanie ofert rachunków IKE w poszczególnych bankach

Bank

Opłata za prowadzenie konta

Oprocentowanie konta

Minimalna wpłata

Przedwczesna wypłata środków

BNP Paribas

0 zł

1,72% (WIBOR3M)

brak ograniczeń

Wypłata w ciągu pierwszych 12 miesięcy - 600 zł

Bank Millennium

0 zł

3,0%

100 zł

Wypłata w ciągu pierwszych 6 miesięcy – utrata zarobionych odsetek, wypłata w ciągu 6-12 miesięcy – utrata 50% odsetek.

Getin Noble Bank

0 zł

1,50% (stopa referencyjna NBP)

brak ograniczeń

5 zł (w przypadku przelewu na rachunek zewnętrzny)

Idea Bank

0 zł

1,72% (WIBOR 3M)*

100 zł

Wypłata w ciągu pierwszych 12 miesięcy – utrata wszystkich otrzymanych odsetek.

mBank

0 zł

1,75%

brak ograniczeń

Wypłata w ciągu pierwszych 12 miesięcy - 200 zł

* W pierwszym roku posiadania obowiązuje promocyjne oprocentowanie konta równe 2% rocznie lub 3%, jeśli założymy Konto Idealne. Posiadacze Konta Idealnego w kolejnych latach korzystania z rachunku IKE zarobią odsetki równe WIBOR3M + 0,2%.

IKZE w ING Banku Śląskim

Interesującą alternatywą dla rachunków typu IKE może być oszczędzanie w ramach konta IKZE. Niestety na daną chwilę tego typu produkt posiada w ofercie zaledwie jeden bank działający na polskim rynku – ING Bank Śląski - a warunki proponowane klientom trudno uznać za atrakcyjne. Oprocentowanie konta IKZE to zaledwie 0,7% w skali roku, a przypadku jakichkolwiek wypłat pobierana jest wysoka opłata wynosząca 1% zgromadzonych na nim środków.

Czy to oznacza, że ofertę banku ING należy z góry odrzucić? Niekoniecznie. Wprawdzie możliwe do uzyskania odsetki są niewielkie, ale za to pieniądze wpłacone na rachunek IKZE możemy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, zmniejszając tym samym wysokość należnego fiskusowi podatku dochodowego. Przy założeniu, że wykorzystamy cały obowiązujący w 2019 roku limit wpłat (5 718 zł), może przełożyć się to przynajmniej na 1 029 zł ulgi podatkowej.

Oferta rachunku oszczędnościowego IKZE w ING Banku Śląskim

Bank

Opłata za prowadzenie konta

Oprocentowanie konta

Minimalna wpłata

Wypłata środków

ING Bank Śląski

0 zł

0,7%

brak ograniczeń

1% posiadanych środków, nie więcej niż 300 zł

>>> Zobacz, jak wygląda oszczędzanie na IKZE w praktyce i który rachunek – IKE czy IKZE opłaci się jego posiadaczowi bardziej. <<<

Zdaniem redakcji

Obecnie tylko sześć banków posiada w swojej ofercie rachunki emerytalne typu IKE lub IKZE. Mała popularność tego rodzaju kont jest zapewne spowodowana niewielkim zainteresowaniem klientów. Jak wynika z danych KNF, na koniec 2018 roku z bankowych IKE korzystało zaledwie 78 tys. osób, natomiast liczba obsługiwanych IKZE wynosiła jedynie 20 tys.

Tymczasem tego rodzaju rachunki to doskonała okazja, aby skutecznie zwiększyć wartość posiadanych oszczędności i sprawić, że do czasu przejścia na emeryturę uzbiera się nam całkiem pokaźny kapitał, bez konieczności dzielenia się osiągniętymi zyskami z urzędem skarbowym. W naszej opinii w miarę wzrostu świadomości finansowej wśród Polaków oferta tego typu kont będzie się stopniowo poszerzać. Kto wie – być może doczekamy czasów, kiedy konto IKE lub IKZE będzie takim samym standardem jak tradycyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

>>> Sprawdź, jak w ostatnim czasie rozwijał się polski rynek kont emerytalnych typu IKE i IKZE <<<

Komentarze