Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Rachunki oszczędnościowe IKE i IKZE – przegląd oferty banków

Rachunki oszczędnościowe IKE i IKZE – przegląd oferty banków
Spis treści

Przeprowadzona przez nas analiza pokazała, że rachunki emerytalne typu IKE i IKZE wciąż stanowią rzadkość, jeśli chodzi o ofertę polskich banków. Pierwszy z wymienionych rodzajów rachunków założymy w zaledwie czterech bankach komercyjnych działających na naszym rynku, natomiast konto IKZE oferowane jest przez zaledwie jeden z nich.

Bank Millenium z najlepszą ofertą

W tej niewielkiej grupie na szczególne wyróżnienie zasługuje naszym zdaniem rachunek oszczędnościowy IKE (indywidualne konto emerytalne) prowadzony przez Bank Millennium. Podstawową zaletą tego konta jest jego wysokie oprocentowanie, które wynosi aż 3% w skali roku. Co ważne – zgodnie z zasadami funkcjonowania kont emerytalnych środki te są nieopodatkowane, co oznacza, że całość zarobionych odsetek pozostaje do naszej dyspozycji. Dla porównania – gdybyśmy chcieli osiągnąć taki sam zysk na standardowym koncie oszczędnościowym lub lokacie prowadzonymi poza IKE, ich oprocentowanie musiałaby wynieść aż 3,70%.

Kolejnymi plusami oferty Banku Millennium są: brak jakichkolwiek opłat za prowadzenie tego typu rachunku, a także niska, minimalna kwota wpłaty, która wynosi jedynie 100 zł. W tym miejscu należy jednak przypomnieć, że odnośnie wpłat dokonywanych na rachunki IKE obowiązuje roczny limit wpłat. W 2020 roku wynosi on 15 681 zł – jeśli przelejemy więcej, bank zwróci nam nadwyżkę ponad tę kwotę. 

Pozostałe oferty rachunków IKE

W przypadku pozostałych banków oferta IKE prezentuje się już znacznie mniej korzystnie niż w Millennium. Jeszcze do niedawna zdecydowanym numerem dwa był Idea Bank, który pozwalał zarobić na swoim rachunku nawet 2,5% w skali roku. Niestety jesienią 2019 roku konto zostało wycofane ze sprzedaży i nie jest już oferowane nowym klientom. 

W przypadku pozostałych IKE oferowane oprocentowanie jest już znacznie niższe. W przypadku IKE dostępnego w BNP Paribas jest ono oparte o wartość trzymiesięcznej stawki WIBOR. Aktualnie jej wysokość to 1,17%. Tylko minimalnie więcej zarobić można, otwierając rachunek IKE w mBanku. Tam po ostatnich zmianach obowiązuje stała stawka w wysokości 1,25%. Najmniej atrakcyjne na daną chwilę jest z kolei oszczędzanie w ramach IKE w Getin Banku. Tamtejszy rachunek oprocentowany jest według stawki referencyjnej NBP, której aktualny poziom to 0,50%.

Utrata odsetek przy wcześniejszej wypłacie

Parametrem, na który warto zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert rachunków oszczędnościowych IKE, są także ewentualne koszty w przypadku przedwczesnej wypłaty zdeponowanych tam środków. Najdrożej tego typu dyspozycja wyniosłaby nas w BNP Paribas. Zgodnie z obowiązującą tam taryfą opłat i prowizji każda wypłata dokonana przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie konta kosztuje aż 600 zł. Na szczęście po tym czasie pieniądze wypłacimy już bez jakichkolwiek opłat. Podobnie sprawa ma się w przypadku wypłaty z Rachunku IKE w mBanku, gdzie przez pierwsze 12 miesięcy tego typu operacja jest płatna i kosztuje 200 zł, jednak później staje się już darmowa.

Natomiast wycofując pieniądze w ciągu pierwszego roku prowadzenia konta w przypadku pozostałych sprawdzonych przez nas rachunków, ryzykujemy co najwyżej utratą naliczonych odsetek. Oznacza to, że w najgorszym razie wróci do nas jedynie zainwestowany kapitał. Wyjątkiem wśród analizowanych ofert okazał się być Rachunek IKE w Getin Banku, gdzie żadna opłata z tytułu wypłaty środków nie jest naliczana (w zamian musimy jednak liczyć się z pięciozłotową opłatą za samą realizację przelewu).

Podatek Belki przy przedwczesnej wypłacie

Jeśli posiadacz rachunku IKE dokona jakiejkolwiek wypłaty środków zgromadzonych na IKE przed osiągnięciem wymaganego wieku (55 lub 60 lat), wycofane pieniądze zostaną automatycznie obciążone podatkiem Belki. Oczywiście warunek ten dotyczy wyłącznie zarobionych odsetek, a nie całej kwoty.

Przykładowo – wypłacając z rachunku IKE kwotę 5500 zł, z czego 5000 zł stanowi kapitał, a 500 zł odsetki, kwota podatku wyniesie 95 zł (500 zł x 19%).

W tym miejscu warto przypomnieć, że posiadacz tego typu konta może wypłacić zarówno całość, jak i część zgromadzonych na nim środków – w tym drugim przypadku obowiązkiem podatkowym objęta będzie wyłącznie wypłacana kwota, a nie cała suma pieniędzy ulokowanych na IKE.

W poniższej tabeli porównaliśmy najważniejsze parametry kont oszczędnościowych IKE oferowanych na polskim rynku bankowym.

Porównanie ofert rachunków IKE w poszczególnych bankach

Bank

Opłata za prowadzenie konta

Oprocent. IKE

Minimalna wpłata

Przedwczesna wypłata środków

BNP Paribas

0 zł

1,17% (WIBOR3M)

brak ograniczeń

Wypłata w ciągu pierwszych 12 miesięcy - 600 zł

Bank Millennium

0 zł

3,00%

100 zł

Wypłata w ciągu pierwszych 6 miesięcy – utrata zarobionych odsetek, wypłata w ciągu 6-12 miesięcy – utrata 50% odsetek.

Getin Noble Bank

0 zł

0,50% (stopa referencyjna NBP)

brak ograniczeń

5 zł (w przypadku przelewu na rachunek zewnętrzny)

mBank

0 zł

1,25%

brak ograniczeń

Wypłata w ciągu pierwszych 12 miesięcy - 200 zł

Stan na kwiecień 2020.

Bank ING - IKZE

Interesującą alternatywą dla rachunków typu IKE może być oszczędzanie w ramach konta IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego). Niestety na daną chwilę tego typu produkt posiada w ofercie zaledwie jeden bank działający na polskim rynku – ING Bank Śląski - a warunki proponowane klientom trudno uznać za atrakcyjne. Oprocentowanie konta IKZE to zaledwie 0,7% w skali roku, a przypadku jakichkolwiek wypłat pobierana jest wysoka opłata wynosząca 1% zgromadzonych na nim środków.

Czy to oznacza, że ofertę banku ING należy z góry odrzucić? Niekoniecznie. Wprawdzie możliwe do uzyskania odsetki są niewielkie, ale za to pieniądze wpłacone na rachunek IKZE możemy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, zmniejszając tym samym wysokość należnego fiskusowi podatku dochodowego. Przy założeniu, że wykorzystamy cały obowiązujący w 2020 roku limit wpłat (6 270 zł), może przełożyć się to przynajmniej na 1 065 zł ulgi podatkowej. Dodatkową zachętą do skorzystania z oferty ING jest aktualnie trwająca (do 8 maja 2020 roku) promocja, dzięki której możemy otrzymać 100 zł premii gotówkowej (szczegóły tutaj).

Oferta rachunku oszczędnościowego IKZE w ING Banku Śląskim

Bank

Opłata za prowadzenie konta

Oprocent. IKZE

Minimalna wpłata

Wypłata środków

ING Bank Śląski

0 zł

0,7%

brak ograniczeń

1% posiadanych środków, nie więcej niż 300 zł

Stana na kwiecień 2020.

>>> Zobacz, jak wygląda oszczędzanie na IKZE w praktyce i który rachunek – IKE czy IKZE opłaci się jego posiadaczowi bardziej. <<<

Konto IKE i IKZE w Banku Spółdzielczym

Konta oszczędnościowe typu IKE i IKZE to nie tylko domena banków komercyjnych. Tego typu rachunki znajdziemy również w ofertach banków spółdzielczych (według naszych obliczeń dostępne są w kilkudziesięciu tego typu bankach). Co ważne - często oferowane warunki są znacznie korzystniejsze od tych dostępnych w bankach komercyjnych. Wprawdzie po obniżkach stóp procentowych z marca i kwietnia 2020 roku duża część banków spółdzielczyczych obniżyła oprocentowanie swoich IKE i IKZE, jednak na rynku wciąż znaleźć można kilka "perełek". Dobrym przykładem jest Bank Spółdzielczy w Miliczu. W chwili aktualizacji tego artykułu (kwiecień 2020) oferowany przez niego rachunek o nazwie POL-IKE zapewniał zysk na poziomie aż 3,20%. Gdyby chcieć zarobić tyle na standardowym koncie oszczędnościowym, jego oprocentowanie musiałoby sięgać blisko 4%. Trzeba więc przyznać, że na tle konkurencji jest to nie lada gratka.

IKZE lub IKE z premią

W kontekście oszczędzania na emeryturę warto wspomnieć o organizowanych przez pewien czas promocjach, które pozwalają zyskać dodatkowe środki na koncie. Przed podjęciem decyzji o oszczędzaniu na emeryturę, warto sprawdzić, czy można zdobyć bonus na start.

Zdaniem redakcji

Obecnie tylko pięć banków posiada w swojej ofercie rachunki emerytalne typu IKE lub IKZE. Mała popularność tego rodzaju kont jest zapewne spowodowana niewielkim zainteresowaniem klientów. Jak wynika z danych KNF, na koniec czerwca 2019 roku z bankowych IKE korzystało zaledwie 83 tys. osób, natomiast liczba obsługiwanych IKZE wynosiła jedynie 21 tysięcy.

Tymczasem tego rodzaju rachunki to doskonała okazja, aby skutecznie zwiększyć wartość posiadanych oszczędności i sprawić, że do czasu przejścia na emeryturę uzbiera się nam całkiem pokaźny kapitał, bez konieczności dzielenia się osiągniętymi zyskami z urzędem skarbowym. W naszej opinii w miarę wzrostu świadomości finansowej wśród Polaków oferta tego typu kont będzie się stopniowo poszerzać. Kto wie – być może doczekamy czasów, kiedy konto IKE lub IKZE będzie takim samym standardem jak tradycyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

>>> Sprawdź, jak w ostatnim czasie rozwijał się polski rynek kont emerytalnych typu IKE i IKZE <<<