Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Rachunek Maklerski Standard w Santander Biurze Maklerskim

Rachunek Maklerski Standard w Santander Biurze Maklerskim
Źródło: strona Santander Bank Polska
Ocena:

Zalety:

 • konto założysz online w bankowości internetowej Santander Banku
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunku IKE
 • dostęp do rynków zagranicznych

Opinia eksperta

Konto maklerskie w Biurze Maklerskim Santandera otwiera wiele możliwości inwestorom, pozwalając im lokować środki nie tylko na GPW, ale i na giełdach światowych. Posiadacze rachunku mogą także inwestować w ramach IKE, choć prowizje za rynki zagraniczne mogłyby być niższe.
Aldona Derdziak
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

W naszej analizie rachunku znajdziesz najważniejsze informacje związane z tym kontem: jego przeznaczenie i dodatkowe atuty, a także wyciąg z Tabeli Opłat i Prowizji.

Pełna analiza Rachunku Standard w Santander Biurze Maklerskim


Najważniejsze parametry

Poniżej prezentujemy opłaty i prowizje za najczęstsze operacje dokonywane na rachunku. Warto pamiętać, że w większości dotyczą one kanału internetowego. Podejmując decyzje osobiście bądź przez telefon musimy liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami obsługi za konto maklerskie Santander BM.

Opłaty za rachunek maklerski Santandera nie wyglądają najgorzej. Samo konto prowadzone jest bezpłatnie, a prowizje od obrotu papierami wartościowymi i warrantami nie odbiegają od poziomów rynkowych. Osoby korzystające z usług Santander BM nie zapłacą także za dostęp do serwisu Inwestor Online ani za rachunki w EUR i USD. Podobnie jak przy innych kontach maklerskich, także tutaj można lokować środki w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz giełdach zagranicznych (m.in. Nowy Jork, Londyn, Wiedeń).

Inne przydatne usługi

Pozostałe usługi związane z Rachunkiem Standard, z których może korzystać inwestor, to:

 • serwis internetowy Inwestor online;
 • serwis mobilny Inwestor mobile;
 • bezpłatne doradztwo inwestycyjne w ramach świadczonych usług;
 • limity należności – możliwość zakupu wybranych instrumentów finansowych mimo braku pełnej kwoty na dokonanie transakcji (brakujące środki należy uzupełnić w ciągu dwóch dni sesyjnych);
 • możliwość negocjacji opłat i prowizji dla klientów z odpowiednio wysokimi obrotami na rachunku.

Jak założyć rachunek inwestycyjny w Santander Biurze Maklerskim?

Rachunek maklerski Standard możesz założyć na trzy sposoby:

 • w bankowości Santander Internet - jeśli jesteś klientem Santander Bank Polska, złóż wniosek online i potwierdź kodem SMS lub w aplikacji mobilnej.

 • przez serwis Inwestor online - jeśli korzystasz już z usług maklerskich i masz dostęp do tego systemu, odpowiednią dyspozycję złożysz internetowo.

 • osobiście w jednym z oddziałów.

Konto maklerskie Santander Biura Maklerskiego może założyć każda pełnoletnia osoba. Inwestor indywidualny musi dodatkowo posiadać numer NIP (dla celów podatkowych) oraz ważny dokument tożsamości. Otwarcie rachunku maklerskiego nie różni się więc znacząco od otwarcia rachunku bankowego.

Zdaniem redakcji

Rachunek Standard oferowany przez Santander Biuro Maklerskie z pewnością nie jest idealnym tego typu produktem na rynku, jednak niewątpliwie znajdzie szerokie grono zadowolonych odbiorców , oferując przyjazne inwestorom rozwiązania . Do jego największych atutów należą niskie prowizje od zleceń na giełdach zagranicznych, konkurencyjne opłaty za przelewy na rachunek bankowy (również do banków innych niż Santander) oraz szeroka gama dostępnych instrumentów finansowych.

Inwestycje w rynek polski

Rachunek maklerski Santandera skierowany jest do wszystkich klientów, zarówno tych aktywnych, jak i inwestujących rzadziej. Jego prowadzenie nie wiąże się z opłatami, co warto docenić (a przy odpowiedniej intensywności działań otrzymuje się również m.in. zwolnienie z opłat za przechowywanie papierów wartościowych czy niższe opłaty za dostęp do notowań GPW). Prowizje od obrotu instrumentami nie są co prawda szczególnie konkurencyjne, ale też nie odbiegają znacząco od średniej rynkowej, nie można więc uznać tego za wadę.

Inwestycje w rynek zagraniczny

Rachunek inwestycyjny w Santander Biurze Maklerskim może spodobać się klientom, którzy szukają okazji na rynkach innych niż polski. Choć oferta ograniczona jest wyłącznie do wiodących giełd europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, to na większości z nich możesz inwestować w akcje i ETF-y. Niezłe prowizje sprawiają, że nawet średnio zamożny inwestor może operować na rynkach zagranicznych bez ponoszenia nadmiernych kosztów transakcyjnych.

Na uwagę zasługuje też fakt, że Santander Biuro Maklerskie regularnie stara się uatrakcyjnić swoją ofertę poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań pomocnych w inwestowaniu własnego kapitału, m.in. automatycznych przewalutowań i rozbudowywania usługi darmowego doradztwa inwestycyjnego o kolejne portfele, w tym rynki zagraniczne.

Przydatne dokumenty

 1. Tabela opłat i prowizji

O instytucji

Biuro Maklerskie Santander jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska. Prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, należy do Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz jest członkiem Izby Domów Maklerskich.