Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Konto maklerskie XTB

Konto maklerskie XTB
Źródło: strona XTB
Ocena:
Atrakcyjność opłat:
Bogactwo oferty:
Funkcjonalność:
Bezpieczeństwo:

Zalety:

 • brak prowizji za handel akcjami i funduszami ETF do wysokości miesięcznego obrotu 100 tys. euro
 • najlepsze konto dla inwestora na rynkach zagranicznych
 • nowoczesna i wysoko oceniana aplikacja mobilna
 • konto założysz online
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%
 • bezpłatne profesjonalne kursy inwestowania w akcje i ETF-y (Albert Rokicki, Trader 21)

Wady:

 • brak instrumentów dłużnych w ofercie
 • brak IKE i IKZE

Opinia eksperta

Mimo kilku wad (m.in. braku niektórych popularnych instrumentów, niepełnej oferty polskich akcji, braku realizacji zleceń na końcowym fixingu itp.) rachunek XTB stanowi jedną z najlepszych i najtańszych opcji dających dostęp do polskiego rynku akcji. Jest to zarazem absolutny „must have” dla zainteresowanych inwestowaniem na zagranicznych giełdach (z uwagi na niezwykle niskie prowizje i szerokie spektrum dostępnych instrumentów). Co więcej, niezależnie od tego, kto, gdzie i w co inwestuje, ma dostęp do świetnej platformy i aplikacji mobilnej XTB, które umożliwiają wygodny handel i korzystanie z wielu narzędzi analitycznych.
Marcin Kowalczyk
Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu!

Oto opis oferty popularnego polskiego brokera, który pomoże zorientować się, co ma on do zaoferowania inwestorom i czy warto założyć u niego rachunek inwestycyjny.

Rachunek maklerski XTB i główne cechy jego oferty

Dom maklerski XTB oferuje tylko jeden rodzaj konta inwestycyjnego (Standard), który zapewnia dostęp do rynków tradycyjnych instrumentów finansowych, ale również do produktów kierowanych do traderów. Przygotował zatem ofertę zarówno dla inwestorów średnio- i długoterminowych, którzy poszukują typowego konta maklerskiego, jak i dla graczy zainteresowanych spekulacją za pośrednictwem kontraktów CFD.

Oto najważniejsze cechy rachunku Standard:

 • bezpłatne założenie i prowadzenie konta po spełnieniu prostych warunków,

 • dostęp do ponad 5500 instrumentów finansowych, w tym kontraktów CFD na surowce, indeksy, akcje, ETF-y, waluty czy kryptowaluty,

 • możliwość inwestowania łącznie w ok. 3000 akcji z 16 giełd z całego świata, w tym z polskiej GPW,

 • brak prowizji za handel akcjami i ETF-ami w przypadku miesięcznych obrotów mieszczących się w określonym limicie,

 • wysyłka dokumentu podatkowego PIT-8C (zestawienie nie obejmuje dochodów z transakcji na zagranicznych akcjach i ETF-ach),

 • dostępność formularza W8-BEN,

 • aplikacja inwestycyjna dostępna w Google Play i App Store.

Poniższa analiza odnosi się głównie do „maklerskiej” części oferty XTB. To, co broker przygotował dla traderów handlujących kontraktami CFD, omówiono w osobnej recenzji, z którą można zapoznać się tutaj.

Pełna analiza rachunku inwestycyjnego w XTB


Podstawowe parametry

Tak prezentują się główne parametry oferty rachunku maklerskiego XTB.

Niektórym inwestorom przedstawiona specyfikacja wystarczy, aby wstępnie ocenić, czy konto inwestycyjne XTB ma szansę sprostać ich oczekiwaniom. Dla tych, którzy się do nich nie zaliczają i chcieliby lepiej poznać ofertę brokera, pomocna będzie dalsza część jej analizy.

Konto maklerskie XTB – opłaty i prowizje

Dom maklerski XTB nie pobiera opłaty za założenie ani prowadzenie rachunku, o ile klient spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: w ciągu ostatniego roku wykonał minimum jedną transakcję, ma otwartą jakąkolwiek pozycję rynkową lub nie posiada na koncie żadnych środków.

Jeśli chodzi natomiast o najistotniejszy rodzaj kosztów, czyli prowizje transakcyjne, to są one naliczane dopiero w sytuacji, gdy miesięczny obrót na koncie maklerskim przekracza równowartość 100 tys. euro. Dopóki klient mieści się w limicie, wszelkie transakcje na akcjach czy ETF-ach, zarówno z polskiego, jak i zagranicznych rynków, są całkowicie bezpłatne.

Podatki i pozostałe koszty użytkowania rachunku XTB

Inwestor korzystający z konta w XTB nie płaci nic za przechowywanie polskich i zagranicznych papierów wartościowych, o ile ich wartość mieści się w ustalonej kwocie. Trzymanie na rachunku aktywów o wartości przekraczającej limit, objęte jest określoną procentowo prowizją.

W XTB bezpłatne są również: dostęp do notowań giełdowych (można podejrzeć tylko jedną najlepszą ofertę kupna i sprzedaży), a także wpłaty i większość wypłat środków. Jeśli chodzi o te ostatnie, to wyjątek stanowią niskokwotowe wypłaty w PLN i wypłaty w USD (darmowe są przelewy tylko do pojedynczych banków).

Warto mieć na uwadze, że handlując na niektórych giełdach zagranicznych, trzeba liczyć się z dodatkowymi, nietypowymi opłatami, które są narzucone przez tamtejsze regulacje; to o tyle ważne, że dom maklerski może nie informować o nich w swojej tabeli opłat i prowizji. Ważną kwestię stanowi też fakt, że transakcje zagraniczne nie są ujmowane w formularzu PIT-8C (w tym przypadku XTB przekazuje klientom zestawienie zrealizowanych operacji). Niemniej, co oczywiste, wygenerowane przez nie zyski, tak samo jak w przypadku handlu na polskiej GPW, są objęte 19% podatkiem od dochodów kapitałowych.

Oferta instrumentów dostępnych w XTB

Pora przyjrzeć się wyborowi instrumentów dostępnych na platformie transakcyjnej XTB.

Jeśli chodzi o polską GPW, to broker udostępnia ETF-y i akcje, w tym najbardziej płynne walory z rynku NewConnect. Te same kategorie instrumentów dostępne są w przypadku zagranicznych giełd papierów wartościowych; inwestorzy mogą wybierać spośród ponad 3000 aktywów z 15 zagranicznych rynków, w tym amerykańskiego, niemieckiego i brytyjskiego.

Rachunek XTB pozwala również inwestować w ponad 2500 kontraktów CFD na akcje, indeksy, ETF-y (w tym obligacyjne), surowce, waluty i kryptowaluty. Co ważne, są tu także CFDs na polskie akcje czy rodzimy wskaźnik WIG20. Pełną listę dostępnych u brokera papierów wartościowych i produktów CFD można znaleźć tutaj.

Jak założyć konto maklerskie XTB i rozpocząć inwestowanie?

Osobom, które zainteresowała opisywana oferta, pozostaje założyć rachunek maklerski XTB i rozpocząć handel na giełdzie. To standardowe procedury, przez które można przejść w całości przez Internet.

Aby otworzyć konto inwestycyjne w XTB, należy wypełnić formularz online na stronie brokera i przesłać wymagane skany: dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. rachunku za media lub telefon). Po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów, XTB udostępnia swoją platformę handlową, z której można korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Sam handel staje się możliwy po zalogowaniu na konto i zasileniu go dowolną kwotą – przelewem online, Blikiem czy kartą płatniczą.

By móc inwestować w polskie akcje, na etapie zakładania konta (lub później, z poziomu rachunku inwestycyjnego) należy zawrzeć osobną umowę abonencką. To wymóg czysto techniczny, który dla klienta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami (ale oznacza koszty dla XTB, dlatego się pojawia). Jeśli w ciągu danego kwartału nie będziesz w ogóle handlował na warszawskiej giełdzie, to broker automatycznie wyłączy do niej dostęp. Gdyby do tego doszło, a z czasem chciałbyś ponownie inwestować na GPW, to w każdej chwili możesz łatwo i bezkosztowo przywrócić taką możliwość.

Konto demo – testowanie rachunku bez zobowiązań i ryzyka utraty środków

Inwestorzy, którzy nie chcą od razu wiązać się umową z XTB, mogą otworzyć rachunek w wersji demo i bez zobowiązań przetestować ofertę brokera – wystarczy, że podadzą adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę użytkownika i hasło. Po rejestracji w systemie można inwestować wirtualne pieniądze i swobodnie rozeznać się w funkcjonalności platformy handlowej XTB.

Rachunek maklerski XTB: „must have” dla osób inwestujących na rynkach zagranicznych (i nie tylko)

Pora całościowo ocenić konto Standard i porównać je z innymi rachunkami maklerskimi dostępnymi na rynku.

Atrakcyjność opłat

Najpierw przyjrzę się temu, jak od strony kosztowej prezentuje się propozycja XTB.

Bezpłatne prowadzenie konta po spełnieniu prostych warunków

Około 2/3 polskich domów maklerskich oferuje darmowe prowadzenie rachunku inwestycyjnego, przy czym w części z nich taka korzyść pojawia się po spełnieniu pewnych warunków. XTB zalicza się do tej drugiej grupy, ale jednocześnie stosuje banalne kryteria zwalniające z opłaty. W praktyce, aby ponieść jakiekolwiek koszty związane z prowadzeniem konta, musiałbyś przez rok wykazywać na nim całkowity brak aktywności i jednocześnie trzymać na rachunku jakieś środki pieniężne (gdy ich nie ma, XTB nie pobiera opłaty ani nie nalicza żadnych kar z tego tytułu).

Najlepszy rachunek dla inwestujących na polskiej giełdzie

Jeśli poszukujesz taniego dostępu do polskiej GPW, to rachunek inwestycyjny w XTB będzie stanowić dla Ciebie bardzo dobre rozwiązanie – w tym zakresie bije polską konkurencję na głowę. Broker nie pobiera żadnej prowizji za handel akcjami i ETF-ami do wysokości miesięcznego obrotu na poziomie 100 tys. euro, co aktualnie plasuje go na pierwszym miejscu w rankingu najtańszych biur maklerskich.

Dopiero od nadwyżki powyżej 100 tys. euro przyjdzie Ci zapłacić 0,2% prowizji (min. 10 EUR). Oznacza to, że dopóki nie obracasz kwotami przekraczającymi wspomniany próg, poszukiwane innego rachunku nie ma sensu – propozycja XTB wygrywa z każdą.

Przy składaniu ofert kupna i sprzedaży należy pamiętać o tym, że w XTB minimalna wartość zlecenia wynosi 10 zł (w sierpniu 2022 r. próg został obniżony z 500 zł).

Świetne warunki handlu na giełdach zagranicznych

XTB góruje nad polską konkurencją także w zakresie atrakcyjności handlu na rynkach zagranicznych. Warunki są tutaj równie korzystne, jak w przypadku inwestowania na GPW, podczas gdy w innych domach maklerskich giełdy zagraniczne są już wyraźnie droższe. Oferty konkurencji wiążą się z wyższymi stawkami prowizji, a często również z dość wysoką minimalną wartością prowizji (zwykle od ok. 20-kilku do kilkudziesięciu złotych).

Instrument

Stawka prowizji XTB

Rynkowa średnia*

Akcje

0% (do wysokości miesięcznego obrotu 100 tys. euro) / 0,2%, min. 10 EUR po przekroczeniu limitu

0,28%

* Wyliczona jako średnia wartość prowizji dla wszystkich 10 analizowanych przez nas rachunków maklerskich posiadających ofertę handlu online na rynkach zagranicznych

Jak pokazuje powyższa tabela, XTB wyraźnie lideruje, przy czym warto dodać, że rynkowa średnia prowizja byłaby wyraźnie wyższa, gdyby nie bardzo dobra oferta WealthSeed, który również mocno odskoczył konkurencji. To obecnie jedyny polski dom maklerski, który może stanowić godnego rywala dla XTB – przynajmniej pod względem kosztów handlu akcjami i ETF-ami.

Bogactwo oferty

Jak konto XTB wypada pod względem bogactwa dostępnych instrumentów?

Duży wybór giełd zagranicznych

Jednym z największych atutów rachunku Standard jest niezwykle szeroki wybór rynków zagranicznych. Jego posiadacze mają dostęp do obrotu akcjami i ETF-ami z aż 15 światowych giełd, co w połączeniu z niskimi, a wręcz zerowymi stawkami prowizji, pozwala uznać „zagraniczną” ofertę brokera za najlepszą na rodzimym rynku. Domy maklerskie Pekao SA i PKO BP oferują wprawdzie nieco więcej giełd, jednak handel na ich platformach podlega wyraźnie wyższym kosztom transakcyjnym. Co więcej, w odróżnieniu od nich (i jako jeden z nielicznych polskich domów maklerskich), XTB udostępnia formularz W-8BEN, który w przypadku inwestowania w akcje amerykańskie pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%.

Warto dodać, że XTB posiada również jedną z najszerszych w Polsce ofert ETF-ów zagranicznych. Obecnie zawiera ona ponad 300 pozycji, co plasuje ją pod tym względem w pierwszej trójce – zaraz obok BM mBanku, ale wyraźnie za WealthSeed.

Brak dostępu do rynku Catalyst i ograniczona oferta polskich instrumentów finansowych

Było już o największych plusach rachunku inwestycyjnego w XTB, teraz będzie o jego największym minusie – dość wąskiej ofercie instrumentów notowanych na warszawskiej giełdzie.

Większość polskich biur maklerskich oferuje dostęp do wszystkich produktów z GPW: pełnego pakietu akcji, obligacji, ETF-ów, kontraktów futures, opcji, a także praw poboru i praw do akcji. Natomiast XTB daje możliwość handlu jedynie ETF-ami i akcjami raptem ponad 300 spółek z GPW. W ofercie brakuje przede wszystkim mniej płynnych spółek, spoza indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, a także rynku NewConnect. To ewidentna wada, ale z drugiej strony, obrót akcjami niedostępnymi w ofercie jest zwykle minimalny, więc ich brak dla zdecydowanej większości inwestorów i tak nie będzie w ogóle odczuwalny.

Dla potencjalnych klientów XTB większą niedogodność może stanowić brak instrumentów dłużnych notowanych na rynku Catalyst. Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem portfela obligacji, to po prostu będziesz musiał skorzystać z usług innego domu maklerskiego.

Jak wynika ze specyfikacji udostępnionej przez XTB, handel polskimi akcjami możliwy jest jedynie w godzinach 9:00-16:50. Jest to pora, kiedy na warszawskiej giełdzie ma miejsce tzw. faza notowań ciągłych. Natomiast na końcowym fixingu (godz. 17:00) zlecenia składane za pośrednictwem XTB nie są realizowane.

Dostępność akcji ułamkowych

Wyróżnikiem oferty XTB jest dostęp do akcji ułamkowych, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Inaczej mówiąc, ten dom maklerski pozwoli Ci nabyć np. 0,5 akcji danej spółki, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do ewentualnej dywidendy (odpowiednio pomniejszonej). To korzystne zwłaszcza dla drobnych inwestorów, którzy w ten sposób mogą stawać się udziałowcami drogich spółek, których papiery kosztują np. kilkaset dolarów czy kilka tysięcy złotych.

Możliwość handlowania z dźwignią

W ofercie XTB nie znajdziesz kontraktów terminowych i opcji notowanych na warszawskiej czy zagranicznych giełdach, ale nie oznacza to, że broker nie udostępnia handlu z dźwignią. Wprost przeciwnie – zakładając konto Standard, uzyskasz dostęp do bogatej oferty kontraktów CFD, czyli instrumentów pochodnych, które mocno przypominają klasyczne futuresy. Także i tutaj masz możliwość grania na spadki kursów i korzystania z dźwigni finansowej, która może zwielokrotnić zyski, ale i skumulować straty.

W XTB dostępne są kontrakty CFD na praktycznie wszystkie możliwe kategorie aktywów. Zamiast handlować futuresami na polskie akcje, indeksy czy pary walutowe, możesz skorzystać z odpowiedniego produktu CFD, który zapewni Ci ekspozycję na te same instrumenty bazowe. Główna różnica polega na tym, że kontrakt CFD nie wygasa w określonym terminie, a od zajętej pozycji pobierana jest niewielka opłata związana z jego przetrzymywaniem przez kolejny dzień.

Jeśli chodzi o kontrakty CFD na polskie aktywa, takie jak indeks WIG20 czy akcje poszczególnych spółek, to trzeba przyznać, że jest to relatywnie kosztowne rozwiązanie. Handel takimi instrumentami, w porównaniu do tradingu tradycyjnymi kontraktami terminowymi, może być od dwóch do kilku razy droższy.

Funkcjonalność

Jak oceniam wygodę inwestowania za pośrednictwem XTB?

Nowoczesna platforma transakcyjna i aplikacja mobilna

Dom maklerski XTB chwali się, że dysponuje jedną z najnowocześniejszych na świecie platform handlowych. Sprawdziłem i muszę przyznać, że rzeczywiście platforma inwestycyjna xStation5 – bo taka jest jej nazwa – robi bardzo dobre wrażenie. I nie chodzi tu tylko o to, że pozwala łatwo i wygodnie przeglądać aktualne notowania oraz wykresy cen instrumentów.

W ramach jednego konta uzyskujesz niemal natychmiastowy dostęp do wszystkich oferowanych instrumentów – wliczając w to akcje polskich i zagranicznych spółek oraz kontraktów CFD. A jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w inne klasy aktywów, jednym kliknięciem myszy możesz przełączyć się na rynek surowców, funduszy ETF, a nawet kryptowalut. Do tego na platformie XTB masz dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy technicznej, które możesz wykorzystywać w handlu zarówno podstawowymi, jak i złożonymi instrumentami finansowymi. Można więc śmiało powiedzieć, że platforma xStation5 to prawdziwy inwestycyjny kombajn, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających traderów.

Oprócz webowej platformy XTB (wyświetlanej w przeglądarce internetowej), broker umożliwia także korzystanie ze świetnie ocenianej aplikacji mobilnej o bogatej funkcjonalności. Dodajmy przy tym, że i platforma przeglądarkowa i aplikacja zapewniają dostęp do najnowszych analiz rynkowych i pozwalają śledzić najważniejsze komunikaty z rynków finansowych i gospodarek.

Dla części inwestorów nie bez znaczenia będzie też dostępność konta demo, które pozwoli bez zobowiązań przetestować wygodę tradowania za pośrednictwem XTB, a także możliwość korzystania z darmowych profesjonalnych kursów inwestowania w akcje i ETF-y (Albert Rokicki, Trader21), które pomogą poszerzyć wiedzę i umiejętności inwestycyjne.

Wysoka jakość obsługi

Kolejną zaletą XTB jest możliwość korzystania z wygodnego czata, na którym można zapytać konsultanta o dowolną kwestię związaną z ofertą brokera lub działaniem jego platformy. Sam wielokrotnie kontaktowałem się w ten sposób z XTB i praktycznie zawsze mogłem liczyć na szybkie i rzetelne odpowiedzi. Pamiętaj jednak, że usługa jest czynna od poniedziałku do piątku – jeśli chcesz się pilnie dowiedzieć czegoś wieczorem w dniu roboczym lub w weekend, możesz skorzystać z całodobowej infolinii. W razie potrzeby, do Twojej dyspozycji pozostaje również kontakt mailowy.

Bezpieczeństwo

Ostatnim aspektem oferty, który warto omówić, jest bezpieczeństwo środków i korzystania z usług XTB.

Czy konto XTB jest bezpieczne?

XTB jak każdy licencjonowany polski dom maklerski objęty jest gwarancjami depozytowymi ze strony Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zgodnie z obowiązującymi limitami, gwarantowane jest 100% środków do sumy 3 tys. euro (ok. 13 tys. zł). Ponadto nadwyżka ponad tę kwotę (do limitu 22 tys. euro, czyli ok. 100 tys. zł) gwarantowana jest w 90%.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że wymienione kwoty z małymi wyjątkami dotyczą wyłącznie środków pieniężnych, które trzymasz na swoim koncie w domu maklerskim. Natomiast posiadane akcje (niezależnie od ich wartości) są w 100% bezpieczne i przechowywane na osobnym rachunku depozytowym w KDPW.

Konto maklerskie w XTB – czy warto założyć? Opinie i moja ocena

Muszę przyznać, że analiza i ocena rachunku inwestycyjnego w XTB stanowiła dla mnie nie lada wyzwanie. Rachunek ten w wielu elementach dość istotnie różni się od oferty konkurencji, co znacznie utrudnia dokonywanie porównań.

Spory dylemat miałem przy ocenie oferty instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na indeks WIG20. DM XTB w ogóle ich nie oferuje, przez co wyraźnie odstaje na tle polskiej konkurencji, ale z drugiej strony, dzięki bogatemu wyborowi kontraktów CFD pozwala wdrażać praktycznie dowolne decyzje inwestycyjne. Zainteresowany inwestor może bez trudu uzyskać ekspozycję zarówno na cały polski indeks, jak i zająć pozycję na akcjach z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Niezależnie od moich dylematów rachunek inwestycyjny oferowany przez XTB jest prawdopodobnie najlepszym spośród tych, które oferują dostęp do polskiego rynku akcji. Poważnym argumentem za jego wyborem są bardzo niskie prowizje. Kupno za jego pośrednictwem akcji PZU, PGE czy KGHM będzie kosztowało Cię blisko 2-krotnie mniej niż rynkowa średnia, i to wyłącznie w sytuacji, gdy wielkość Twojego miesięcznego obrotu akcjami i innymi instrumentami przekroczy poziom 100 tys. euro. 

Podczas testowania rachunku odniosłem jednak wrażenie, że akcje notowane na GPW stanowią jedynie uzupełnienie oferty XTB, a nie podstawowy obszar jego działalności (w odróżnieniu od innych polskich biur maklerskich, których głównym źródłem przychodów jest właśnie pośrednictwo w handlu akcjami z polskiej giełdy). Świadczy o tym chociażby gigantyczny wybór walorów notowanych na zagranicznych rynkach, a także dostępność wielu innych instrumentów, takich jak wspomniane już kontrakty CFD na surowce czy kryptowaluty. W praktyce, dom maklerski XTB bardziej przypomina międzynarodowego brokera, który nie skupia się na jednym rynku, lecz stara się zaciekawić swoją ofertą inwestorów z różnych krajów.

Podsumowując, mimo kilku wad (niedostępności obligacji i klasycznych kontraktów terminowych czy braku realizacji zleceń na końcowym fixingu) rachunek XTB stanowi jedną z najlepszych i najtańszych opcji dających możliwość handlu na polskim rynku akcji. Jest to zarazem absolutny „must have” dla osób zainteresowanych inwestowaniem na amerykańskim i innych zagranicznych rynkach – z uwagi na bardzo niskie prowizje i szeroką paletę dostępnych instrumentów. Jeśli oczekujesz właśnie takich możliwości inwestycyjnych, pozostaje Ci założyć konto w XTB i cieszyć się atrakcyjnymi warunkami handlu.

Przydatne dokumenty

 1. Tabela opłat i prowizji

O instytucji

Grupa kapitałowa XTB - właściciel marki XTB Online Trading - rozpoczęła działalność na polskim rynku kapitałowym w 2002 r. Początkowo funkcjonowała jako spółka X-Trade Brokers, a od 2004 r. jako XTB Dom Maklerski. Rok później uzyskała zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług maklerskich na wszystkich produktach finansowych. W 2009 roku firma przeszła kolejny rebranding i zmieniła nazwę na XTB Online Trading. Od maja 2016 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pytania i odpowiedzi: