My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Programy poleceń kont osobistych, firmowych i kart kredytowych. Aktualny ranking ofert

Cykl: Łowca promocji

Jestem dociekliwym redaktorem, stale poszukującym nowych wyzwań. Lubię pisać o pieniądzach, choć wcale nie są dla mnie najważniejsze w życiu.

Programy poleceń kont osobistych, firmowych i kart kredytowych. Aktualny ranking ofert
Źródło: © vege/fotolia

Oferty typu „program poleceń” są dość specyficzne i trudno porównać je z innymi promocjami bankowymi. Powód? Tradycyjnie wymagają one zaangażowania nie jednego, a co najmniej dwóch uczestników. W którym programie poleceń konta osobistego, firmowego lub karty kredytowej warto wziąć udział, by stosunkowo łatwo zgarnąć wysoką premię?

Programów poleceń jest na polskim rynku bankowym na tyle dużo, że postanowiliśmy pokusić się o osobny ranking tego typu ofert. Do tego niezbędny jest jednak dokładny przegląd. Jednocześnie wyjaśnimy, na co zwracamy szczególną uwagę, dzięki czemu będziecie mieli jasność co do oceny poszczególnych propozycji.

Bo do premii trzeba dwojga…

Na początek kilka słów o tym, czym są programy poleceń. Z perspektywy banków tego typu oferty to dobry sposób, by poszerzyć bazę własnych klientów. Gdy posiadasz już konto osobiste lub inny produkt danego banku, możesz – zachęcony premią – „załatwić” mu kolejnego klienta.

Nie będzie to jednak łatwe. Największą i podstawową trudnością z Twojego punktu widzenia jest fakt, że otrzymanie premii nie zależy tylko od Ciebie, ale też od osoby, której polecisz produkt. Bonus za polecenie otrzymasz tylko i wyłącznie wtedy, gdy skorzysta ona z konta lub karty, spełniając jednocześnie osobne warunki (uczestnictwa i – zazwyczaj – aktywności).

Poniższy przegląd uwzględnia wszelkie istotne cechy aktualnie obowiązujących programów poleceń. Przekonaj się, jakie premie możesz dzięki nim zyskać i jak bardzo Ty i Twój znajomy będziecie musieli się postarać, by ją zgarnąć. Zaczniemy od ofert związanych z polecaniem kont osobistych, a na końcu wspomnimy o programach poleceń rachunków firmowych i kart kredytowych.

Programy poleceń kont osobistych

Oferty tego typu dotyczą najczęściej rachunków osobistych, stąd nasz przegląd rozpoczniemy właśnie od nich. Podstawą rankingu będzie ocena poszczególnych czynników. Za poszczególne kryteria przyznamy punkty w skali od 0 do 1 według następujących zasad:

  • 0 pkt – znacznie poniżej średniej rynkowej;
  • 0,25 pkt – nieco poniżej średniej rynkowej;
  • 0,5 pkt – średnia rynkowa;
  • 0,75 pkt – nieco powyżej średniej rynkowej;
  • 1 pkt – znacznie powyżej średniej rynkowej.

Na koniec odejmiemy punkty za ewentualne mankamenty ofert. Tak uzyskana ocena pozwoli na uszeregowanie programów poleceń pod kątem atrakcyjności.

Które konta osobiste możesz obecnie polecać? W poniższej tabeli znajdziesz je wszystkie wraz z terminem obowiązywania oferty promocyjnej:

Jakie konto możesz polecić?

Bank

Do kiedy trwa promocja?

Konto 360°

Bank Millennium

3 października 2019 r.

Konto Proste Zasady

Getin Bank

31 października 2019 r.

PKO Konto dla Młodych / PKO Konto Za Zero / PKO Konto Za Zero Rodzina 500+ / PKO Konto Bez Granic

PKO BP

30 listopada 2019 r.

Konto Jakie Chcę / Konto VIP

Santander Bank Polska

31 stycznia 2020 r.

eKonto / mKonto

mBank

1 marca 2020 r.

Konto dla Ciebie

Credit Agricole

31 marca 2020 r.

Konto Freemium / Konto Premium

T-Mobile Usługi Bankowe

do odwołania

Z nietypowym programem poleceń mamy do czynienia w przypadku Nest Banku. Nietypowym, bo premia za polecenie... nie trafia do polecającego. Zamiast na jego konto, kwota 50 zł wpłynie na rachunek Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Motywacją do polecenia kont w Nest Banku jest zatem nie chęć zgarnięcia premii, a pomoc dzieciom.

Szczegóły znajdziecie tutaj. Ze względu na unikatowy charakter akcji wstrzymujemy się jednak z jej oceną.

1. Produkt – czy jest darmowy?

Kluczową kwestią w przypadku nie tylko programów poleceń, ale i wszystkich promocji bankowych, jest atrakcyjność samego produktu. Skupmy się na opłatach związanych z rachunkami, które możesz polecić. Jeśli program poleceń dotyczy więcej niż jednego konta, to pod uwagę weźmiemy podstawowy rachunek osobisty z tych proponowanych przez bank.

Normą wśród aktualnie obowiązujących ofert jest możliwość polecania warunkowo darmowych produktów, które pozwalają na uniknięcie opłat za prowadzenie konta i korzystanie z karty. W przypadku niektórych kont wystarczy dokonanie transakcji w określonej liczbie lub na pewną kwotę, a w innych należy zapewnić w danym miesiącu określony wpływ.

Uznaliśmy, że trudność warunków uniknięcia opłat jest kwestią na tyle indywidualną, że różnicowanie ofert pod tym kątem byłoby w tej sytuacji bezpodstawne. Z tego powodu wszystkie oceniane przez nas aktualne programy poleceń otrzymują na starcie po 0,5 pkt.

2. Premia za skuteczne polecenie

100 zł – tyle standardowo wynosi premia za każde polecenie konta osobistego. Aktualnie na bonus w tej wysokości mogą liczyć ci, którzy polecą znajomemu Konto Proste Zasady oraz eKonto (w przypadku, gdy nowym klientem jest osoba pełnoletnia). Programy dotyczące tych rachunków otrzymują od nas zatem 0,5 pkt.

Tę samą ocenę przyznajemy programowi poleceń Konta Jakie Chcę i Konta VIP. Osoba polecająca wspomniane rachunki może otrzymać 80 zł premii.

W PKO BP najskuteczniejsi polecający mogą zgarnąć (oprócz premii 100 zł za każdego nowego klienta) także nagrodę dodatkową w wysokości od 250 zł (już za 5 poleceń) do nawet 3000 zł! Z tego względu oceniamy premię dla polecającego na 0,75 pkt.

0,25 pkt za premię w wysokości 50 zł przyznajemy programowi poleceń rachunków w Credit Agricole (w tym Konta dla Ciebie) oraz w T-Mobile Usługi Bankowe. Podobnie oceniliśmy ofertę, w której premia za polecenie ma charakter „nie-gotówkowy”. Mamy tu na myśli propozycję Banku Millennium, zgodnie z którą każdy, kto zyska dla niego kolejnego posiadacza Konta 360°, otrzyma jedną z kilku premii do wyboru: 4 bilety do kina, 80 zł do wydania na Empik.com lub Zalando.pl, 10% zwrotu za transakcje kartą lub 3-miesięczną lokatę na 4%.

3. Premia dla osoby poleconej

Jeśli chodzi o premie dla osób, które za namową polecającego zdecydują się otworzyć rachunek, to standardem jest premia na poziomie 50 zł. W związku z tym 0,5 pkt otrzymują promocje Konta Proste Zasady, Konta dla Ciebie, a także Konta 360° (osoba polecona może również może liczyć na jedną z premii do wyboru, podobnie jak polecający).

To właśnie w tej kategorii przyznaliśmy pierwsze „zera”. Nie mogło być inaczej – otwierający z polecenia eKonto oraz Konto Freemium/Premium nie otrzymują bowiem żadnej premii.

Dla odmiany, aż 100 zł (a więc tyle samo co polecający) otrzymuje z kolei osoba polecona w programie PKO BP (1 pkt) a 80 zł - w Santanderze (0,75 pkt).

4. Warunki uczestnictwa w programie poleceń (dla osób poleconych)

Wymagania wynikające z przyjętej przez bank definicji „nowego klienta” mogą skutecznie wykluczyć z uczestnictwa w programie poleceń spore grono osób. Sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku aktualnie obowiązujących ofert.

Przyjęliśmy, że punktem odniesienia będzie roczny okres karencji (tzn., że od osób poleconych wymagane jest nieposiadanie konta w danym banku w okresie 12 miesięcy poprzedzających udział w akcji). Z takim warunkiem uczestnictwa mamy aktualnie do czynienia w Banku Millennium oraz w Santanderze. Ocena: 0,5 pkt.

Na wyższe oceny w tej kategorii zasługują oferty, które charakteryzują się okresem karencji krótszym niż rok – mowa tu o propozycjach Getin Banku i Credit Agricole (po 0,75 pkt).

W mBanku wymagane jest nieposiadanie żadnego z jego produktów po 1 stycznia 2017 r., co skutkuje przyznaniem mu w tej kategorii 0,25 pkt.

Regulamin programu poleceń w T-Mobile Usługi Bankowe nie daje jasnej odpowiedzi co do warunków uczestnictwa dla osoby poleconej, gdyż zawiera sprzeczne informacje. W tym miejscu oceńmy jednak wersję bardziej optymistyczną, czyli wykluczenie z udziału tych osób, które kiedykolwiek posiadały polecane w programie konto. Ocena: 0,25.

W tej kategorii również przyznaliśmy "zero", tym razem dla propozycji PKO BP. Niestety tu okres karencji wynosi aż 3 lata, a to w naszej ocenie jest dużo poniżej rynkowej średniej.

5. Warunki aktywności – proste czy skomplikowane?

Wreszcie przyszedł czas na ocenę warunków aktywności. W większości przypadków dotyczą one osób poleconych (od polecającego wymaga się zwykle przekazania po prostu specjalnego kodu polecenia). Warto jednak pamiętać o tym, o czym już wspomnieliśmy – spełnienie warunków aktywności przez Twojego znajomego jest konieczne, by bank uznał polecenie za „skuteczne” i wypłacił Ci premię.

Naszym zdaniem najbardziej typowe warunki aktywności dla poleconych zastosował Getin Bank (0,5 pkt). W jego przypadku osoby polecone powinny wyrazić zgody marketingowe oraz zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł przez kolejne 3 miesiące. Wpływ może pochodzić z dowolnego źródła, nawet własnego konta w innym banku.

Tak samo oceniamy program poleceń w Credit Agricole. W tym przypadku osoba polecona ma wybór - może albo wykonać transakcję na kwotę co najmniej 300 zł, albo zapewnić wpływ 1000 zł (lub 500 zł, jeśli polecanym rachunkiem jest Konto dla Ciebie MOVE!). Oprócz tego pozostaje warunek dotyczący zgód marketingowych.

Na ocenę 0,75 pkt zasłużyły naszym zdaniem programy poleceń w mBanku, PKO BP, Santanderze, Banku Millennium i T-Mobile Usługi Bankowe. W tym pierwszym wystarczy 5 transakcji kartą w sklepach stacjonarnych. W programie poleceń w PKO BP nowy klient musi wykonać transakcje kartą na min. 200 zł oraz płatność Blikiem na min. 40 zł, w Santanderze zaś - transakcje na kwotę min. 300 zł oraz przynajmniej raz zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej. Z kolei osoba polecona w programie Banku Millennium powinna dokonać transakcji kartą/Blikiem na kwotę min. 360 zł. W przypadku programu poleceń T-Mobile Usługi Bankowe wystarczy zapewnienie wpływów w łącznej wysokości 500 zł oraz jedna płatność kartą.

6. Uwaga na „haczyki”! Mankamenty ofert

W większości analizowanych przez nas programów poleceń byliśmy w stanie znaleźć pewne – mniejsze lub większe – minusy. Nie w każdym przypadku są one jednak na tyle uciążliwe, by znacząco wpływały na atrakcyjność oferty. Bierzemy je pod uwagę głównie po to, by nasz przegląd był pełny i stanowił rzeczywiste porównanie tego typu promocji pod każdym możliwym kątem.

Ograniczona liczba poleceń

Najczęściej odejmowaliśmy punkty za ograniczenie przez bank liczby premiowanych poleceń. W Credit Agricole i Santanderze limit wynosi aż 10 osób poleconych (innymi słowy: możesz nawet dziesięciokrotnie zwiększyć swoją zdobycz), więc odejmujemy tu jedynie 0,25 pkt.

Gorzej sprawa wygląda w Getin Banku - w regulaminie wskazano maksymalnie 5 możliwych poleceń, za co odejmujemy programowi 0,5 pkt. Z kolei premię za polecanie konta Citi Priority możemy zgarnąć jedynie za 4 osoby (tu również odejmujemy 0,5 pkt.).

Warunek aktywności także dla polecającego

W akcji mBanku dodatkowy warunek obowiązuje także polecającego. Na szczęście nie jest on szczególnie wymagający (do wyboru: przelew na rachunek w innym banku, wpływ z innego banku, płatność lub wypłata z bankomatu), ale wciąż należy pamiętać o jego spełnieniu. Wyrok: odejmujemy 0,25 pkt.

Okres karencji dotyczy także innych produktów banku

mBank jet też instytucją, która do kwestii okresu karencji podeszła nieco mniej liberalnie. W mBanku nie dość, że sam okres jest dość długi, to do tego dotyczy absolutnie wszystkich produktów banku – nie weźmiesz udziału w programie poleceń jako osoba polecona, jeśli od 1 stycznia 2017 r. posiadałeś w nim jakikolwiek produkt. Podobną zasadę w swoim regulaminie przyjął też Bank Millennium. Wspomnianym programom poleceń odejmujemy po 0,5 pkt.

Niejasny regulamin

Niestety, istotnym minusem oferty może być także nieprecyzyjny regulamin. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w T-Mobile Usługi Bankowe. Dokument zawiera sprzeczne informacje dotyczące m.in. warunków uczestnictwa. Nie do końca jest też jasne, czy istnieje limit premiowanych poleceń. To klasyczny przykład na to, jak nie należy formułować regulaminów promocji. Odejmujemy cały 1 pkt.

Ranking programów poleceń kont osobistych

Pora na podsumowanie naszych ocen w formie tabeli. W drugiej kolumnie sumujemy punkty przyznane w pierwszych 5 kategoriach (dotyczących „darmowości” produktu, premii i warunków). W trzeciej kolumnie zapisaliśmy minusy ofert wraz z odjętymi punktami. Ostateczny wynik pozwala nam na uszeregowanie programów poleceń w odpowiedniej kolejności.

Produkt

Ocena za ogólne warunki (1-5)

Uwaga na "haczyki" (6)

Końcowy wynik

Konto Ze Zero (i inne) w PKO BP

3

3

Konto Jakie Chcę i Konto VIP w Santander Banku

3

Ograniczona liczba poleceń (-0,25).

2,75

Konto Proste Zasady w Getin Banku

2,75

Ograniczona liczba poleceń do 5 (-0,5).

2,25

Konto dla Ciebie (i inne) w Credit Agricole

2,5

Ograniczona liczba poleceń do 10 (-0,25).

2,25

Konto 360° w Banku Millennium

2,5

Okres karencji dotyczy wszystkich produktów Banku Millennium (-0,5).

2

eKonto / mKonto w mBanku

2

Warunek aktywności dla polecającego (-0,25), okres karencji dotyczy wszystkich produktów banku (-0,5).

1,25

Konto Freemium / Premium w T-Mobile Usługi Bankowe

1,75

Nieprecyzyjny regulamin (-1).

0,75

Aktualne zestawienie programów poleceń otwiera oferta PKO BP, a tuż za nią plasuje się program w Santander Bank Polska. Podium zamykają propozycje Getin Banku i Credit Agricole, a zbliżony wynik osiągnął też następny w zestawieniu Bank Millennium.

O niskiej ocenie programu w mBanku zdecydowały takie kwestie jak: brak premii dla osoby poleconej oraz restrykcyjne wymagania związane z okresem karencji. O ostatnim miejscu dla programu w T-Mobile Usługi Bankowe przesądził nieprecyzyjny regulamin oferty oraz, ponownie, brak premii dla osoby otwierającej konto z polecenia.

Programy poleceń kont firmowych

Przyszedł czas na krótki przegląd programów poleceń dla klientów firmowych – krótki, bo obejmujący tylko jedną tego typu ofertę. Co ciekawe, jest nią propozycja mBanku. Może tym razem wypadnie ona trochę lepiej?
Dopóki na rynku funkcjonuje tylko jeden program poleceń związany z rachunkami dla firm, określenie standardu rynkowego mija się z celem – stąd powstrzymujemy się na chwilę obecną z oceną oferty.

Akcja z premią za polecenie mBiznes Konta trwa do 1 marca 2020 r. Przedstawmy w skrócie szczegóły promocji:

  • Premia za jedno skuteczne polecenie to 200 lub 300 zł. Wyższą premię otrzymasz, jeśli osoba polecona aktywuje usługę Księgowości;
  • Osób poleconych dotyczy ten sam warunek uczestnictwa, co w przypadku programu poleceń kont osobistych w mBanku (nieposiadanie żadnego produktu banku po 1 stycznia 2017 r.);
  • Jedynym warunkiem aktywności dla osób poleconych jest dokonanie płatności kartą na kwotę min. 200 zł;
  • Polecający musi spełnić jeden z kilku drobnych warunków (do wyboru: przelew na rachunek w innym banku, wpływ z innego banku, płatność lub wypłata z bankomatu).

Regulamin akcji znajdziesz tutaj.

Programy poleceń kart kredytowych

Aktualnie na rynku nie funkcjonują oferty związane z polecaniem kart kredytowych.

My tylko podpowiadamy – zdecyduj sam!

Pamiętaj, że nasza ocena ofert stanowi jedynie podpowiedź, a ostateczną decyzję w kwestii udziału w danym programie poleceń podejmujesz sam. Miejsce w rankingu nie musi wcale oznaczać, że propozycja jest mniej lub bardziej atrakcyjna dla Ciebie.

Być może spełniasz akurat warunki uczestnictwa, które u nas zostały ocenione jako wymagające? A może żadnego problemu nie sprawią – Tobie lub znajomemu – warunki aktywności, które na pierwszy rzut oka wydają się być dość skomplikowane?

Tworząc zestawienie musieliśmy oprzeć się na założeniach, które niekoniecznie będą równie istotne z Twojej perspektywy. Dlatego ważne jest, byś dokonał własnej oceny. W końcu to Ty wiesz najlepiej, czego oczekujesz.

Komentarze