Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Program poleceń Banku Millennium po raz piąty. Do zdobycia: bilety do kina, bony zakupowe po 80 zł, 10% moneyback, 4% na lokacie

Dziennikarz z doświadczeniem w roli rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations. W wolnych chwilach lubi czytać i odkrywać nowe miejsca podczas górskich wędrówek.

Program poleceń Banku Millennium po raz piąty. Do zdobycia: bilety do kina, bony zakupowe po 80 zł, 10% moneyback, 4% na lokacie
Źródło: strona promocji

Każdy z bonusów ma wartość ok. 80-90 zł i może ją otrzymać zarówno obecny klient banku (osoba polecająca), jak i ten, kto założy w Banku Millennium Konto 360˚ lub Konto 360˚ Student (osoba polecona). Dodatkowym atutem tego programu poleceń jest możliwość samodzielnego wyboru nagrody.

5. edycja programu „Lubię to polecam” potrwa do 3 kwietnia 2020 r.

Co by tu wybrać dla siebie…

Zacznijmy może od przedstawienia nagród. Naszym zdaniem są one różnorodne i każdy powinien znaleźć wśród nich coś, co będzie dla niego najbardziej atrakcyjne:

 • 4 kody, które można wymienić na 4 bilety do sieci kin Multikino (tylko na filmy 2D) lub Helios (filmy 2D i 3D);
 • bon podarunkowy o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym empik.com;
 • karta upominkowa o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym zalando.pl;
 • premia w wysokości 10% za transakcje dokonywane kartą wydaną do konta w Banku Millennium lub Blikiem. W ciągu 3 miesięcy można maksymalnie uzyskać 90 zł;
 • 3-miesięczna lokata oprocentowana na 4% w skali roku.

Później przedstawimy dodatkowe informacje o bonusach. Teraz ustalmy, kto może wziąć udział w tej promocji i co musi zrobić, by zgarnąć wybraną nagrodę.

Warunki udziału dla osób zaproszonych (poleconych)

Zacznijmy od opisania zasad dotyczących osób, które nie mają jeszcze rachunku w Banku Millennium i chciałyby go otworzyć w ramach programu poleceń.

Kto może być zaproszonym?

Zaproszonym może być osoba pełnoletnia z pełną zdolnością do czynności prawnych, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy rachunku w ramach tej promocji nie była stroną żadnej umowy z Bankiem Millennium ani osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek produktu Banku Millennium (np. jako pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, kurator). Z udziału w roli zaproszonego wyklucza także posiadanie karty przedpłaconej, dodatkowej karty kredytowej, poręczanie kredytu czy posiadanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Krótko mówiąc - korzystałeś z produktów Banku Millennium w ostatnim roku – nie możesz wziąć udział w tej akcji jako osoba polecona.

W regulaminie jest też zapis, że w roli zaproszonego nie może wystąpić osoba, która w przeszłości otworzyła już konto w Banku Millennium w ramach programu poleceń.

Co zrobić, by zgarnąć nagrodę?

Jeśli spełniasz powyższe warunki, nadszedł czas, byś poznał zadania, jakie bank postawił przed Tobą na drodze po nagrodę.

 1. Do 3 kwietnia 2020 r. załóż Konto 360° lub Konto 360° Student, podając przy tym kod polecający otrzymany od aktualnego klienta banku (polecającego). Możesz to zrobić w placówce banku, za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej lub korzystając z internetowego wniosku dostępnego na stronie programu. Jeśli nie znasz nikogo, kto mógłby rekomendować Ci rachunek, skorzystaj z naszego kodu poleceń: 24190275.
 2. W ciągu 30 dni od założenia rachunku wykonaj transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet przy użyciu karty debetowej lub Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł.

Ważne informacje

Składając wniosek o konto, musisz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z Banku Millenium za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pamiętaj, że nie możesz odwołać jej w trakcie trwania programu.

Konieczne też jest przyzwolenie na przekazanie przez bank obecnemu klientowi informacji o wywiązaniu się przez Ciebie z warunków akcji.

Przy ocenie spełnienia warunku transakcji bezgotówkowych nie będą brane pod uwagę wypłaty gotówki, przelewy, transakcje związane z grami hazardowymi oraz kwoty zwrócone na konto przed przekazaniem bonusów.

W trakcie zakładania rachunku otrzymasz swój indywidualny kod polecenia. Będziesz mógł go wykorzystać jako osoba polecająca, by zdobyć dla siebie kolejne nagrody.

Warunki udziału dla obecnych klientów (polecających)

Nadszedł czas na przedstawienie zasad dotyczących klientów Banku Millennium.

Kto może być polecającym?

Uczestnikiem programu (jako osoba polecająca) może być osoba pełnoletnia, z pełną zdolnością do czynności prawnych, posiadająca lub współposiadająca w Banku Millennium rachunek osobisty prowadzony w złotych. Posiadanie rachunku technicznego czy występowanie w roli pełnomocnika, kuratora, przedstawiciela ustawowego itp., nie daje możliwości ubiegania się o nagrody.

Konieczne jest też wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych z Banku Millenium za pomocą środków porozumiewania się na odległość i nieodwołanie jej w trakcie trwania programu. Jeśli zamierzasz polecać rachunek, upewnij się zatem, czy masz zaznaczone odpowiednie zgody. Możesz to sprawdzić w Millenecie, wchodząc do zakładki Ustawienia ogólne na swoim Profilu i wybierając później opcję Zgody i rezygnacje.

Niezbędne działania

Kolejne etapy starań o nagrodę wyglądają następująco:

 1. Zapoznaj się z regulaminem programu, zaakceptuj go i przystąp do programu do 3 kwietnia 2020 r. Możesz to zrobić poprzez bankowość internetową (Zakładka „Konta”), aplikację mobilną, Centrum Obsługi Telefonicznej lub w placówkach banku.
  Po zarejestrowaniu się do programu otrzymasz swój indywidualny kod polecenia składający się z 8 cyfr. Będziesz się nim posługiwał we wszystkich edycjach programu „Lubię to polecam”. Pamiętaj jednak, że musisz się zarejestrować do każdej z nich. Bez tego system nie będzie „wiedział”, że uczestniczysz w danej edycji.
 2. Znajdź osobę zainteresowaną założeniem Konta 360˚ lub Konta 360˚ Student w Banku Millenium, dopilnuj, by podczas zakładania rachunku skorzystała z Twojego kodu polecającego, a potem spełniła warunki aktywności. Gdyby tego nie zrobiła, bank nie przyzna nagrody ani Tobie, ani poleconemu.

Uwaga: Każdy z posiadaczy wspólnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może samodzielnie przystąpić do programu i zdobywać bonusy dla siebie, niezależnie od drugiego właściciela rachunku.

Zestaw informacji o nagrodach

Wspomnieliśmy już o nagrodach przygotowanych przez bank dla uczestników tej edycji programu poleceń. Teraz przedstawimy je dokładnie i opiszemy procedurę ich przekazania.

Po otrzymaniu informacji, że spełnione zostały warunki uprawniające do otrzymania nagrody, zarówno obecny klient, jak i osoba przez niego zaproszona, mają 30 dni na dokonanie wyboru. Można go dokonać w bankowości internetowej (Millenet), w aplikacji mobilnej, w placówce banku oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej.

4 kody = 4 bilety do kina

Kody zostaną udostępnione w bankowości internetowej (Millenet) i aplikacji mobilnej oraz wysłane sms-em w ciągu 7 dni od dokonania wyboru. Możesz je wykorzystać w sieci Multikino (tylko na filmy 2D) lub Helios (filmy 2D i 3D). Kody będą ważne przez min. 60 dni.

80 zł w postaci bonu podarunkowego do Empiku

Bon do wykorzystania podczas zakupów w sklepie internetowym empik.com (tylko na produkty sprzedawane bezpośrednio przez Empik) też ma postać elektroniczną i jest udostępniany na tych samych zasadach co kody do kina.

Karta upominkowa o wartości 80 zł do Zalando

Zasady przekazania karty do sklepu internetowego zalando.pl są identyczne jak w przypadku kodów do kina czy bonu do Empiku, przy czym jest ona ważna bezterminowo.

Premia w wysokości 10% za płatności kartą lub Blikiem

Premia zostanie wypłacona jednorazowo za dany miesiąc na rachunek wskazany przez uczestnika programu.

Zwrot będzie przysługiwał za transakcje bezgotówkowe dokonane w ciągu trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po tym, w którym wybrałeś nagrodę. Bank odda Ci 10% wartości transakcji wykonanych kartą lub Blikiem. Możesz je zrealizować w placówkach handlowo-usługowych oraz w Internecie.

Uwaga: warunków promocji nie spełniają wypłaty gotówki, przelewy, płatności związane z uczestnictwem w grach hazardowych oraz transakcje zwrócone na rachunek przed odbiorem premii.

Maksymalna wysokość zwrotu dla danego rachunku może wynieść 90 zł, przy czym wysokość premii wypłaconej w miesiącu kalendarzowym nie może być wyższa niż 30 zł.

Pamiętaj, że przed otrzymaniem ostatniej premii nie możesz wypowiedzieć umowy rachunku. Ponadto w przypadku zwrotu na rachunek płatności dokonanych kartą debetową lub Blikiem premia za zwróconą płatność nie zostanie wypłacona, a gdyby już to się stało, to odpowiednia kwota zostanie odjęta od kwoty następnej premii.

W regulaminie programu „Lubię to polecam edycja 5” bank zastrzegł także, że może też pobrać nienależną uczestnikowi programu kwotę z jego rachunku. Gdyby nie było na nim wystarczających środków, to na rachunku pojawi się niedozwolone zadłużenie.

I jeszcze jedna ważna informacja - uczestnik programu może jednocześnie korzystać tylko z jednej nagrody w postaci moneybacku dla wskazanego rachunku. Powtórne skorzystanie z tej nagrody jest możliwe po 10-tym dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią.

3-miesięczna lokata na 4% w skali roku

Minimalna kwota lokaty to 500 zł, a maksymalna 15 000 zł (przy tej kwocie zyskasz “na czysto” 122 zł). Lokata nie jest odnawialna. Zerwanie jej oznacza, że nie otrzymasz odsetek.

Dodatkowe informacje

Niemal wszystkie bonusy przyznane w ramach programu „Lubię to polecam” zwolnione są z podatku dochodowego. Wyjątkiem jest 3-miesięczna lokata. W jej przypadku bank zobowiązany jest do pobrania 19-procentowego podatku dochodowego od wypracowanego zysku. Nie chcesz takich “niespodzianek”? Przyłącz się do naszej akcji zmierzającej do zniesienia tej daniny.

Zwracamy uwagę, że w momencie dokonywania wyboru nagrody konto zaproszonego do udziału w programie (czyli nowego klienta) nie może być zamknięte lub znajdować się w okresie wypowiedzenia!

Konto 360° - co warto o nim wiedzieć?

Posiadacz Konta 360° zwolniony jest z opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów, jeśli w danym miesiącu zapewni wpływ w wysokości min. 1000 zł i dokona minimum jednej płatności kartą debetową lub Blikiem. Wpływ nie musi pochodzić z wynagrodzenia, może to być po prostu przelew z innego banku lub nawet wpłata gotówkowa na konto.

Istnieje też wersja dla osób w wieku 18-26 lat pod nazwą Konto 360° Student, które jest bezwarunkowo darmowe. Do zwolnienia z opłat za korzystanie z karty debetowej i wypłaty ze wszystkich bankomatów wystarczy wykonanie w danym miesiącu minimum jednej płatnością kartą debetową lub Blikiem.

Przypominamy, że dla zdobycia nagrody konieczne jest jednak wykonanie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 360 zł.

Zachęcamy do korzystania

Program poleceń Banku Millennium „Lubię to polecam” kusi możliwością samodzielnego wyboru nagrody zarówno przez polecającego, jak i poleconego. Opisany jest w prosty sposób, nie stawia wygórowanych wymagań żadnej ze stron. Zobacz, jak w związku z tym wypada w naszym zestawieniu tego typu akcji.

Warto też podkreślić, że nowy klient Banku Millennium, tuż po zarejestrowaniu się do programu, otrzymuje swój kod poleceń, którym może się odtąd posługiwać, zachęcać innych do korzystania z usług Banku Millennium i tym samym zdobywać kolejne bonusy.

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin programu poleceń

O banku

Bank Millennium rozpoczął swoją działalność w 1989 r. jako Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG S.A.) i był pierwszym bankiem notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w 1992 r.). W 1997 r. połączył się z Bankiem Gdańskim S.A., tworząc BIG Bank GDAŃSKI, a rok później we współpracy z Banco Comercial Portugues wprowadził sieć nowoczesnych usług detalicznych Millennium. Portugalski bank został strategicznym udziałowcem BIG Banku Gdańskiego, który w 2003 r. ostatecznie zmienił nazwę na Bank Millennium.

Czytaj więcej