Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Program poleceń Banku Millennium: zgarnij bilety do kina, bony, 10% moneyback lub 4% na lokacie

Program poleceń Banku Millennium: zgarnij bilety do kina, bony, 10% moneyback lub 4% na lokacie
Źródło: strona promocji

Organizatorem 4. edycji programu „Lubię to polecam” jest Bank Millennium, który także i tym razem daje jego uczestnikom (zarówno polecającemu jak i poleconemu) prawo samodzielnego wyboru nagrody. Każda z nich ma wartość ok. 80 - 90 zł. Do programu możesz przystąpić, w tym także otworzyć Konto 360˚ lub Konto 360˚ Student, do 3 października 2019 r.

Sam wybierasz nagrodę dla siebie

Proponowane nagrody są różnorodne i każdy powinien znaleźć coś, co będzie dla niego najbardziej atrakcyjne:

 • 4 kody, które można wymienić na 4 bilety do sieci kin Multikino (tylko na filmy 2D) lub Helios (filmy 2D i 3D).
 • Bon podarunkowy o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym empik.com.
 • Karta upominkowa o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym zalando.pl.
 • Premia w wysokości 10% za transakcje dokonywane kartą wydaną do konta w Banku Millennium lub Blikiem. W ciągu 3 miesięcy można maksymalnie uzyskać 90 zł.
 • 3-miesięczna lokata oprocentowana na 4% w skali roku.

Do nagród jeszcze powrócimy. Na początek ustalmy, dla kogo jest ta promocja i co należy zrobić, by zyskać bonusy.

Warunki udziału dla obecnych klientów (polecających)

Uczestnikiem programu (jako osoba polecająca) może być osoba pełnoletnia, z pełną zdolnością do czynności prawnych, posiadająca lub współposiadająca w Banku Millennium rachunek osobisty prowadzony w złotych. Posiadanie rachunku technicznego czy występowanie w roli pełnomocnika, kuratora, przedstawiciela ustawowego itp., nie daje możliwości ubiegania się o nagrody.

Konieczne jest też wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych z Banku Millenium za pomocą środków porozumiewania się na odległość i nieodwołanie jej w trakcie trwania programu. Jeśli zamierzasz polecać rachunek, upewnij się zatem, czy masz zaznaczone odpowiednie zgody.

Kolejne etapy starań o nagrodę wyglądają następująco:

 1. Zapoznaj się z regulaminem programu, zaakceptuj go i przystąp do programu. Możesz to zrobić poprzez bankowość internetową (Zakładka „Konta”), aplikację mobilną, Centrum Obsługi Telefonicznej lub w placówkach banku.
  Po zarejestrowaniu się do programu otrzymasz swój indywidualny kod polecenia składający się z 8 cyfr. Będziesz się nim posługiwał we wszystkich edycjach programu „Lubię to polecam”. Pamiętaj jednak, że musisz się zarejestrować do każdej z nich. Bez tego system nie będzie „wiedział”, że uczestniczysz w danej edycji.
 2. Znajdź osobę zainteresowaną założeniem Konta 360˚ lub Konta 360˚ Student w Banku Millenium, dopilnuj, by podczas zakładania rachunku skorzystała z Twojego kodu polecającego, a potem spełniła warunki aktywności. Nie są one trudne, przedstawimy je poniżej.

Uwaga: Każdy z posiadaczy wspólnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może samodzielnie przystąpić do programu i polecać rachunki Banku Millennium na własną rękę, niezależnie od współposiadacza rachunku.

Warunki udziału dla zaproszonych (poleconych)

Osobą zaproszoną może być ten, kto:

 • jest pełnoletni,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie rachunku w ramach tej promocji nie był stroną żadnej umowy z Bankiem Millennium ani osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek produktu Banku Millennium (np. jako pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, kurator). Z udziału w roli zaproszonego wyklucza także posiadanie karty przedpłaconej, dodatkowej karty kredytowej, poręczanie kredytu czy posiadanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Krótko mówiąc - korzystałeś z produktów Banku Millennium w ostatnim roku – nie możesz wziąć udział w tej akcji jako osoba polecona.

Jeśli spełniasz warunki przystąpienia do programu poleceń jako osoba zaproszona (polecona) to nadszedł czas, byś poznał zadania, jakie bank postawił przed Tobą na drodze po nagrodę. Oto one:

 1. Załóż Konto 360° lub Konto 360° Student, podając przy składaniu wniosku kod polecający otrzymany od aktualnego klienta banku (polecającego). Konto możesz założyć w placówce banku, za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej lub korzystając z internetowego wniosku dostępnego na stronie programu. Jeśli nie masz kogoś, kto mógłby polecić Ci rachunek, skorzystaj z naszego kodu poleceń: 24190275.
 2. Zaakceptuj regulamin i wyraź zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z Banku Millenium za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Pamiętaj, że nie możesz odwołać jej w trakcie trwania programu. Musisz też zgodzić się, by bank przekazał obecnemu klientowi informację o dokonanych przez Ciebie czynnościach w zakresie niezbędnym do uzyskania przez niego nagrody.
 3. W ciągu 30 dni od założenia rachunku wykonaj transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet przy użyciu karty debetowej lub Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł.

Ważne informacje

Przy ocenie spełnienia warunku transakcji bezgotówkowych nie będą brane pod uwagę wypłaty gotówki, przelewy, transakcje nie będące zapłatą za towary lub usługi oraz kwoty zwrócone na konto przed przekazaniem bonusów.

W trakcie zakładania rachunku z użyciem kodu otrzymanego od obecnego klienta Banku Millenium otrzymasz swój indywidualny kod polecenia. Będziesz mógł go wykorzystać jako osoba polecająca, by zdobyć dla siebie kolejne nagrody.

Odbiór nagród

Wspomnieliśmy już, jakie nagrody są do zdobycia w tej edycji programu poleceń. Teraz opiszemy procedurę ich przekazania.

Po otrzymaniu informacji, że spełnione zostały warunki uprawniające do otrzymania nagrody, zarówno obecny klient, jak i osoba przez niego zaproszona, mają 30 dni na wybór nagrody. Można tego dokonać w bankowości internetowej (Millenet), w aplikacji mobilnej, w placówce banku oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej. Wszystkie bonusy przyznane w ramach programu „Lubię to polecam” zwolnione są z podatku dochodowego.

Zwracamy uwagę, że w momencie dokonywania wyboru nagrody konto zaproszonego do udziału w programie (czyli nowego klienta) nie może być zamknięte lub znajdować się w okresie wypowiedzenia!

Przedstawmy bliżej każdą z nagród dostępnych w 4. edycji programu poleceń Banku Millennium.

4 kody = 4 bilety do kina

Kody zostaną udostępnione w bankowości internetowej (Millenet) i aplikacji mobilnej oraz wysłane sms-em w ciągu 7 dni od dokonania wyboru. Możesz je wykorzystać w sieci Multikino (tylko na filmy 2D) lub Helios (filmy 2D i 3D). Kody będą ważne przez min. 60 dni.

80 zł w postaci bonu podarunkowego do Empiku

Bon do wykorzystania podczas zakupów w sklepie internetowym empik.com (tylko na produkty sprzedawane bezpośrednio przez niego) też ma postać elektroniczną i jest udostępniany na tych samych zasadach, jak kody do kina.

Karta upominkowa o wartości 80 zł do Zalando

Zasady przekazania karty do sklepu internetowego zalando.pl są identyczne jak w przypadku kodów do kina czy bonu do Empiku, przy czym jest ona ważna bezterminowo.

Premia w wysokości 10% za płatności kartą lub Blikiem

Premia zostanie wypłacona jednorazowo za dany miesiąc na rachunek wskazany przez uczestnika programu.

Zwrot będzie przysługiwał za transakcje bezgotówkowe dokonane w ciągu trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po tym, w którym wybrałeś nagrodę. Bank odda Ci 10 % wartości transakcji kartą wydaną do rachunku lub Blikiem. Możesz je zrealizować w placówkach handlowo-usługowych oraz w Internecie.

Uwaga: warunków promocji nie spełniają wypłaty gotówki, przelewy, transakcje niebędące zapłatą za towary czy usługi (np. „doładowanie portfeli elektronicznych), transakcje związane z uczestnictwem w grach hazardowych oraz kwoty transakcji zwrócone na rachunek przed odbiorem premii.

Maksymalna wysokość zwrotu dla danego rachunku może wynieść 90 zł, przy czym wysokość premii wypłaconej w miesiącu kalendarzowym nie może być wyższa niż 30 zł.

Pamiętaj, że przed otrzymaniem ostatniej premii nie możesz wypowiedzieć umowy rachunku. Ponadto w przypadku zwrotu na rachunek płatności dokonanych kartą debetową lub Blikiem, premia za zwróconą płatność nie zostanie wypłacona, a gdyby już to się stało, to odpowiednia kwota zostanie odjęta od kwoty następnej premii.

W regulaminie programu „Lubię to polecam” bank zastrzegł także, że może też pobrać nienależną uczestnikowi programu kwotę z jego rachunku. Gdyby nie było na nim wystarczających środków, to na rachunku pojawi się niedozwolone zadłużenie.

I jeszcze jedna ważna informacja - uczestnik programu może jednocześnie korzystać tylko z jednej nagrody w postaci moneybacku dla wskazanego rachunku. Powtórne skorzystanie z tej nagrody jest możliwe po 10-tym dniu miesiąca następującego po okresie objętym poprzednią premią.

3-miesięczna lokata na 4% w skali roku

Minimalna kwota lokaty to 500 zł, a maksymalna 15 000 zł. Lokata nie jest odnawialna. Zerwanie jej oznacza, że nie otrzymasz odsetek.

Konto 360° - co warto o nim wiedzieć?

Posiadacz Konta 360° zwolniony jest z opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej oraz wypłaty z bankomatów, jeśli w danym miesiącu zapewni wpływ w wysokości min. 1000 zł i dokona minimum jednej płatności kartą debetową lub Blikiem. Wpływ nie musi pochodzić z wynagrodzenia, może to być po prostu przelew z innego banku lub nawet wpłata gotówkowa na konto.

Z kontem związane są dwa ciekawe pakiety ubezpieczeń oraz rachunek oszczędnościowy, którego oprocentowanie jest cyklicznie podwyższane przez bank.

Dokładną analizę tego rachunku znajdziesz w tym artykule.

Konto 360° Student

Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób w wieku 18-26 lat. Do zwolnienia z podstawowych opłat – za prowadzenie konta, prowadzenie karty debetowej, wypłaty z bankomatów – wystarczy wykonanie w danym miesiącu minimum jednej płatnością kartą debetową lub Blikiem (nie trzeba zapewniać wpływów).

Zwróć jednak uwagę, że uczestnicząc w tej promocji jako osoba zaproszona (polecona), musisz wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 360 zł. Bez tego Ty i osoba, która zaprosiła Cię do udziału w programie poleceń, nie otrzymacie nagrody.

Polecajcie, wybierajcie, korzystajcie

Bardzo podoba nam się, że uczestnicy programu "Lubię to polecam" Banku Millennium mogą samodzielnie wybrać jedną z oferowanych przez bank nagród. Co ważne, są one bardzo różnorodne. Naszym zdaniem, każdy znajdzie wśród nich taką, która odpowiada jego upodobaniom czy aktualnym potrzebom. W takiej sytuacji radość z ich otrzymania będzie z pewnością pełna.

Warto też podkreślić, że zadania postawione przez Bank Millennium przed nowymi klientami nie są skomplikowane. Nikt nie powinien mieć problemów z ich wypełnieniem. Dla wielu zaproszonych (poleconych) bodźcem do działania może być też natychmiastowe, tuż po zarejestrowaniu się do programu, przeobrażenie się w osobę polecającą. Od razu generowany jest kod poleceń, którym możesz się posługiwać, zachęcając do korzystania z usług Banku Millennium kolejne osoby.

Krótko mówiąc: polecajcie Konto 360˚ lub Konto 360˚ Student, wybierajcie nagrody i korzystajcie z nich z radością.

Na koniec przypominamy, że jeśli nie posiadacie kodu poleceń, możecie skorzystać z naszego - sprawdzonego: 24190275.

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji

O banku

Bank Millennium posiada w swojej ofercie szereg nowoczesnych usług i produktów finansowych dedykowanych zarówno klientom indywidualnym (segment detaliczny, Prestige oraz Private Banking), jak i biznesowym (mikroprzedsiębiorcy, przedstawiciele sektora MŚP).

Łącząc najnowocześniejsze technologie z najlepszymi tradycjami bankowości dąży do stania się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce.