Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Promocja została zakończona przed terminem z powodu wyczerpania puli nagród. Spójrz na aktualne akcje dotyczące produktów BNP Paribas.

Premiuj z BNP Paribas! Aż 350 zł premii pieniężnej za korzystanie z Konta Otwartego na Ciebie

Michał Radzimiński
Michał Radzimiński

Jestem dociekliwym redaktorem, stale poszukującym nowych wyzwań. Lubię pisać o pieniądzach, choć wcale nie są dla mnie najważniejsze w życiu.

Premiuj z BNP Paribas! Aż 350 zł premii pieniężnej za korzystanie z Konta Otwartego na Ciebie
Źródło: strona promocji

Spółka Ad Astra, tradycyjnie przygotowująca promocje produktów BNP Paribas, zaprasza do udziału w akcji pod hasłem „Premiuj z BNP Paribas”. Do zdobycia jest 350 zł (150 zł + 200 zł), a warunki aktywności sprowadzają się właściwie do zalogowania do bankowości, wykonania transakcji bezgotówkowych kartą, 2 przelewów z rachunku oraz zapewnienia wpływów w wysokości przynajmniej 1000 zł.

Akcja ma potrwać do 27 września 2020 r. Nie można jednak wykluczyć, że zakończy się wcześniej, gdyż przyjętych zostanie tylko 1500 wniosków o otwarcie rachunku w ramach promocji.

Kto może wziąć udział?

W przypadku tej akcji mamy do czynienia z podobnymi zasadami uczestnictwa co ostatnio. Nagrodę mogą zdobyć osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych, legitymujące się dowodem osobistym, który jest niezbędny do złożenia wniosku o otwarcie rachunku.

W dniu przystąpienia do akcji nie można być stroną umowy ramowej z BNP Paribas. Z uczestnictwa w promocji wyklucza także posiadanie lub współposiadanie rachunku osobistego w tym banku w ostatnich 15 miesiącach przed złożeniem wniosku o Konto Otwarte na Ciebie.

Atrakcyjna nagroda za umiarkowaną aktywność

Wspomnieliśmy już ogólnie o aktywności wymaganej do otrzymania nagrody. Czas na przedstawienie szczegółów:

Krok 1
Krok 1

Do 27 września 2020 r. zarejestruj swój udział na stronie internetowej promocji (pamiętaj, że pula promocyjnych wniosków jest ograniczona!).

Na tym etapie musisz zaakceptować regulamin akcji oraz zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia. Nie zapomnij o wyrażeniu zgody na przekazanie organizatorowi przez BNP Paribas informacji, że spełniłeś wymagania zapisane w regulaminie i tym samym zasłużyłeś na bonus.

Krok 2
Krok 2

Po otrzymaniu wiadomość e-mail potwierdzającej dokonanie rejestracji, skorzystaj z zawartego w niej linka prowadzącego na stronę, na której powinieneś złożyć wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową (do wyboru są 3, piszemy o nich poniżej) i dostępem do bankowości elektronicznej. Na zrealizowanie tych działań masz czas do 27 września 2020 r.

Uwaga: w formularzu rejestracyjnym i wniosku o konto musisz podać ten sam numer telefonu oraz adres e-mail.

Krok 3
Krok 3

Podpisanie umowy o Konto Otwarte na Ciebie musi nastąpić w systemie Autenti (odbywa się to za pośrednictwem unikalnego kodu SMS). Następnie, najpóźniej 18 października 2020 r.nadaj PIN do karty.

Krok 4
Krok 4

październiku 2020 r. spełnij warunki otrzymania pierwszej części Twojej nagrody (150 zł):

  • przynajmniej raz zaloguj się do bankowości elektronicznej oraz
  • wykonaj min. 2 przelewy z konta w bankowości internetowej lub mobilnej.
Krok 5
Krok 5

W listopadzie 2020 r. spełnij warunki otrzymania kolejnych 200 zł premii:

  • przynajmniej raz zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej,
  • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz
  • zapewnij wpływy na konto w łącznej wysokości min. 1000 zł.
Krok 6
Krok 6

Najpóźniej 20 listopada 2020 r. otrzymasz e-mail potwierdzający spełnienie wymagań regulaminu i gratulacje z okazji otrzymania 150 zł premii.

W wiadomości znajdziesz link kierujący na bezpieczną stronę, na której musisz podać organizatorowi numer nowo otwartego rachunku, na który ma przesłać nagrodę. Informację musisz przekazać do 26 listopada 2020 r.

Nagroda
Nagroda

Premia w wysokości 150 zł wpłynie na Twoje Konto Otwarte na Ciebie do 30 listopada 2020 r.

Z kolei o przyznaniu premii 200 zł zostaniesz poinformowany do 23 grudnia 2020 r., zaś organizator przekaże ją najpóźniej 31 stycznia 2021 r.

Bardzo istotne szczegóły

Pamiętaj, że warunkiem uzyskania drugiej części premii (200 zł) jest spełnienie wymagań uprawniających do otrzymania pierwszej części (150 zł).

350 zł otrzymasz tylko wtedy, gdy wykonane przez Ciebie transakcje kartą, przelewy, a także wpływy na rachunek będą zgodne z wymaganiami regulaminu. Przeczytaj więc o ważnych szczegółach dotyczących tych operacji.

Transakcje bezgotówkowe kartą

Regulamin dopuszcza operacje bezgotówkowe będące płatnościami za towary lub usługi w punktach handlowo–usługowych, w tym takie bez fizycznego przedstawienia karty, np. transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, w tym zapłatę Google Pay czy Apple Pay.

Niedopuszczalne są natomiast operacje za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego np.: Blika, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media oraz transakcje o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do regulaminu (chodzi m.in. o płatności związane z grami hazardowymi, przekazami internetowymi czy u brokerów ubezpieczeniowych).

Przelewy internetowe

Przelew to polecenie przekazania środków z konta osobistego za pomocą bankowości elektronicznej ([email protected], GOonline lub aplikacji mobilnej Gomobile), z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, Przelewy 24, Blue Media, Blik i tym podobnych.

Wpływ na rachunek

Bank BNP Paribas nie stawia bardzo rygorystycznych wymagań odnośnie wpływów. Może to być każdy przelew na konto osobiste, o ile nie pochodzi z:

  • innych rachunków tego samego uczestnika promocji (w tym kont, których jest on współposiadaczem) prowadzonych w BNP Paribas (dotyczy to także marki BGŻOptima);
  • rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez BNP Paribas uczestnikowi promocji, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Raiffeisen Polbank, który od ponad roku jest częścią BNP Paribas.

Musi to być przekazanie pieniędzy z innego konta na nowo otwarty rachunek, np. przelew z z Twojego konta w innym banku. Pamiętaj, że wpłata gotówkowa też nie spełni wymagań regulaminu.

Bez pospiechu, byś mógł się cieszyć z bonusu

Zwracamy Ci uwagę na jeszcze dwie bardzo istotne kwestie. Do chwili otrzymania ostatniej nagrody

  • musisz być posiadaczem rachunku i towarzyszących mu produktów;
  • nie możesz odwołać zgód udzielonych w trakcie rejestracji w promocji.

Zdobyte premie będą zwolnione z podatku dochodowego, nie będziesz musiał się z nich rozliczać z urzędem skarbowym.

Konto Otwarte na Ciebie – co warto wiedzieć?

Konto Otwarte na Ciebie to bezwarunkowo darmowy rachunek. Korzystając z niego, masz do wyboru jedną z trzech kart. Sugerujemy sięgnięcie po Kartę Otwartą na Dzisiaj, która co prawda kosztuje 3 zł / mies., ale opłaty łatwo można uniknąć – wystarczy wykonać „plastikiem” w danym miesiącu przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową.

Prowizje za pozostałe dwa „plastiki” to 6 i 10 zł i niestety nie da się ich uniknąć.

Zachęcamy do zapoznania się z analizą Konta Otwartego na Ciebie, w której znajdziesz m.in. dokładne omówienie funkcjonalności wszystkich kart z oferty BNP Paribas.

Proste aktywności nagrodzone atrakcyjną premią

W naszej ocenie relacja wysokości premii do wymagań postawionych w regulaminie jest bardzo atrakcyjna. Zalogowanie do bankowości, wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą, przelewy czy zapewnienie wpływów w łącznej wysokości min. 1000 zł to warunki, które może zrealizować dosłownie każdy; tym bardziej, że wpływy można zapewnić kilkoma operacjami na mniejsze kwoty.

Przemyśl poważnie tę propozycję, a potem podejmij decyzję, którą uznasz za słuszną. Na zachętę przypominamy, że premia będzie wypłacona w dwóch "ratach", więc bardzo szybko zobaczysz efekty swoich działań.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Premiuj z BNP Paribas"

O banku

BNP Paribas kieruje swoje usługi do klientów indywidualnych, firmowych, a także rolników. Misją banku jest „oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę”.

Więcej o BNP Paribas