Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

100 zł dla poleconego i nawet 1500 zł dla polecającego konto w programie Polecam Przekorzystnie Banku Pekao SA

100 zł dla poleconego i nawet 1500 zł dla polecającego konto w programie Polecam Przekorzystnie Banku Pekao SA
Źródło: najlepszekonto.pl

Obecny i nowy klient i nagrody dla nich

Akcja trwa do 30 kwietnia 2022 r. W roli polecającego może wystąpić klient Banku Pekao posiadający w nim rachunek osobisty prowadzony w polskich złotych, który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz polską rezydencję podatkową.

Osoba polecona musi być nowym klientem banku Pekao.

Wysokość nagrody, zarówno dla nowego, jak i obecnego klienta, zależy od rodzaju założonego konta. W przypadku Konta Przekorzystnego dla Młodych każdy z uczestników po spełnieniu warunków regulaminu otrzyma 50 zł. Natomiast działania związane z rachunkami Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes nagradzane są bonusami w wysokości 100 zł.

Działania osoby poleconej

Spójrzmy, jakie obowiązki ciążą na osobie poleconej. Są łatwe do spełnienia, wystarczy nieco samodyscypliny.

Krok 1
Krok 1

Do 30 kwietnia 2022 r. musisz zostać klientem Banku Pekao i podpisać umowę o wybrany produkt:

We wniosku musisz podać kod polecenia otrzymany od polecającego! Jeśli nie znasz osoby, która mogłaby Ci go przekazać, wypełnij formularz – prześlemy Ci nasz kod.

Krok 2
Krok 2

Także do 30 kwietnia 2022 r. wejdź na specjalną stronę programu poleceń i wypełnij formularz przystąpienia do niego.

Pamiętaj, by rozwinąć wykaz zgód i zaznaczyć WSZYSTKIE "okienka". Ostatnia ze zgód, choć nie jest obowiązkowa, ma jednak kluczowe znaczenie, bez jej zaznaczenia nie otrzymasz premii!

Krok 3
Krok 3

W każdym z trzech miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym podpisałeś umowę rachunku, musisz spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • zapewnić jednorazowy wpływ na Konto Przekorzystne w wysokości min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami własnymi);
  • wykonać minimum 4 transakcje bezgotówkowe za pomocą otrzymanej karty debetowej lub w aplikacji PeoPay, płacąc za towary lub usługi.

Uwaga: warunek zapewnienia wpływu nie dotyczy osób, które założą z polecenia Konto Przekorzystne dla Młodych!

Krok 4
Krok 4

W przypadku, gdy do założenia konta dojdzie poprzez podstronę internetową banku (online) lub w aplikacji mobilnej PeoPay (mobilnie), tj. na selfie, musisz złożyć wzór podpisu oraz okazać dokument tożsamości w placówce Pekao.

Masz na to czas do:

  • 30 kwietnia 2022 r. w przypadku, gdy konto założyłeś w styczniu 2022 r.;
  • 31 maja 2022 r., gdy dopełniłeś formalności w lutym 2022 r.;
  • 30 czerwca 2022 r. w przypadku, gdy rachunek otworzyłeś w marcu 2022 r.;
  • 29 lipca 2022 r., jeśli konto zostało otwarte w kwietniu 2022 r.
Nagroda
Nagroda

Premię otrzymasz w miesiącu następującym po tym, w którym upłynął 3-miesięczny okres wymaganej aktywności.

Przykładowo: zakładając rachunek z polecenia w lutym, warunki aktywności musisz spełnić w marcu, w kwietniu i w maju 2022 r., więc nagrodę bank wypłaci Ci do końca czerwca 2022 r.

Dla ułatwienia odnalezienia miejsca na kod polecenia zamieszczamy zrzut ekranu.

Kliknij, aby powiększyć

Kiedy już staniesz się klientem Pekao, będziesz mógł polecać konta z jego oferty kolejnym osobom. Za każdą skuteczną rekomendację otrzymasz oczywiście odpowiednią premię 😉

15 nagród, czyli nawet 1500 zł

Występując w roli polecającego, masz do wykonania jedno zadanie „wstępne” i proste warunki aktywności.

Krok 1
Krok 1

Do 30 kwietnia 2022 r. na specjalnej stronie internetowej banku wypełnij formularz przystąpienia do programu poleceń i zaakceptuj jego regulamin oraz wymagane zgody marketingowe.

Uwaga! Jeśli brałeś udział w programie jako polecający w którejś z poprzednich edycji, ponowna rejestracja w programie nie jest wymagana – taką informację otrzymaliśmy z banku.

Krok 2
Krok 2

Przekaż osobie, której rekomendujesz skorzystanie z produktów Banku Pekao, swój kod polecenia.

Pamiętaj, że warunkiem otrzymania przez Ciebie nagrody jest wpisanie przez poleconego kodu polecenia we wniosku o otwarcie rachunku.

Informacja
Informacja

Przyznanie Ci premii uzależnione jest od spełnienia warunków promocji przez poleconego. Czuwaj więc dyskretnie nad wywiązaniem się przez niego z obowiązków.

Nagroda
Nagroda

Nagroda –  50 lub 100 zł za każde skuteczne polecenie – wpłynie na Twój rachunek do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończył się 3-miesięczny okres wymaganej aktywności osoby poleconej.

Zwracamy uwagę, że regulamin pozwala, byś otrzymał maksymalnie 15 nagród. Jeśli wśród poleconych przez Ciebie osób będą posiadacze Konta Przekorzystnego dla Młodych, to Twoja premia będzie niższa niż dopuszczalne 1500 zł, bo bonus za skuteczną rekomendację tego konta wynosi 50 zł a nie 100 zł.

Ważne informacje dla każdego

Niezależnie od tego, w jakiej roli wystąpisz w programie „Polecam Przekorzystnie”, pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie z banku informacji handlowych drogą elektroniczną i o charakterze marketingowym drogą telefoniczną oraz podaj numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu.

Do momentu wypłaty nagrody nie możesz złożyć sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych ani wypowiedzenia umowy posiadanego rachunku.

Dobrą wiadomością jest, że premia otrzymana w ramach tej akcji nie podlega opodatkowaniu.

Oferta Banku Pekao SA

Spójrzmy na informacje o rachunkach, które polecony musi otworzyć, by on i polecający otrzymali premie.

Konto Przekorzystne

Konto jest otwierane bezpłatnie, nic nie kosztuje też wydanie do niego karty debetowej. Uniknięcie opłat za te produkty jest bardzo łatwe – wystarczy odpowiedni wpływ na rachunek i transakcja kartą lub w aplikacji PeoPay.

Konto Przekorzystne dla Młodych

To wersja Konta Przekorzystnego przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 26 r.ż. Różni się od "podstawowej" bezwarunkowym brakiem opłat za konto i kartę oraz możliwością skorzystania z programu rozwoju online OK, GO!

Konto Przekorzystne Biznes

Standardowa opłata za to konto wynosi 9 zł. Bank przewidział kilka możliwości, by jej uniknąć.

Konto Świat Premium

To rachunek dla bardziej wymagających klientów. Wiążą się z nim pewne przywileje, ale i wyższe opłaty

Nagroda dla każdego

Naszym zdaniem najbardziej sprawiedliwy program poleceń to taki, w którym premie otrzymują obie strony – zarówno polecający, jak i polecony. Nowy klient ma wówczas poczucie, że znajomy nie poleca mu rachunku tylko dla własnej korzyści.

Dlatego cieszy nas fakt, że bank Pekao zdecydował się po raz kolejny przyznawać nagrody także dla osoby poleconej. Zapewne ułatwi to działania osobie polecającej, pozwoli na uzyskanie większej liczby skutecznych poleceń.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin programu poleceń "Polecam Przekorzystnie"
  2. Zasady 8. edycji programu poleceń

O banku

Bank Pekao (czyli Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) to polski bank uniwersalny założony w latach 20. XX wieku. Aktualnie oferta banku obejmuje produkty dla klientów indywidualnych (detalicznych i z grupy premium), małych i średnich firm, korporacji, a także rolników.