Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Do 1500 zł dla polecającego konto osobiste lub firmowe w programie Polecam Przekorzystnie Banku Pekao SA

Do 1500 zł dla polecającego konto osobiste lub firmowe w programie Polecam Przekorzystnie Banku Pekao SA
Źródło: strona promocji

Zadanie postawione przez Pekao SA przed osobami rekomendującymi produkty tego banku w ramach programu poleceń wydaje nam się nieco trudniejsze niż poprzednio. Bank nie przewidział bowiem nagród dla poleconych.

Mogą oni zdobyć tylko premie w promocjach konta osobistego (150 zł) lub rachunku firmowego (nawet 1000 zł). Bez zmian pozostała konieczność wykazania się aktywnością w korzystaniu z rachunku zarówno przez polecającego, jak i poleconego.

Obecny i nowy klient

Akcja trwa do 30 czerwca 2020 r. Jej regulamin nie zawiera informacji o okresie karencji dla nowych klientów - będzie nim więc każdy, kto założy konto w okresie promocji.

W roli polecającego może wystąpić klient Banku Pekao posiadający w nim rachunek osobisty prowadzony w polskich złotych, który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz polską rezydencję podatkową.

100 zł za skuteczną rekomendację, maksymalnie 15 nagród

Występując w roli polecającego, masz do wykonania jedno zadanie „wstępne” i proste warunki aktywności.

Krok 1
Krok 1

Do 30 czerwca 2020 r. na specjalnej stronie internetowej banku wypełnij formularz przystąpienia do programu poleceń i zaakceptuj jego regulamin oraz wymagane zgody marketingowe.

Krok 2
Krok 2

Przekaż osobie, której rekomendujesz skorzystanie z produktów banku Pekao, swój 9-cyfrowy numer telefonu komórkowego. To właśnie on posłuży jako kod polecenia. Pamiętaj, że musi to być ten sam numer, który podałeś podczas rejestracji w programie.

Pamiętaj, że warunkiem otrzymania przez Ciebie nagrody jest wpisanie przez poleconego wspomnianego numeru we wniosku o otwarcie rachunku.

Krok 3
Krok 3

Do 31 lipca 2020 r. musisz:

 • zapewnić jednorazowy wpływ na swój rachunek w wysokości min. 500 zł (bank nie uzna wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami własnymi);
 • wykonać minimum jedną transakcję bezgotówkową za pomocą karty debetowej lub w aplikacji PeoPay, płacąc za towary lub usługi;
 • zalogować się przynajmniej raz do aplikacji PeoPay.
Informacja
Informacja

Przyznanie Ci premii uzależnione jest od spełnienia warunków promocji także przez poleconego. Czuwaj więc dyskretnie nad wywiązaniem się przez niego z obowiązków.

Nagroda
Nagroda

Nagroda - 100 zł za każde polecenie - wpłynie na Twój rachunek do 31 sierpnia 2020 r.

Działania osoby poleconej

Spójrzmy teraz, jakie obowiązki ciążą na osobie poleconej.

 1. Do 31 lipca 2020 r. musi ona zostać klientem Banku Pekao.

  Jako osoba fizyczna może wybrać Konto Przekorzystne wraz z kartą debetową i otworzyć je na stronie internetowej lub w aplikacji PeoPay. Wybierając metodę „na selfie”, zyska 200 zł.

  Jeśli polecony prowadzi działalność gospodarczą, musi otworzyć Konto Przekorzystne Biznes. W tym przypadku jest do zdobycia nawet 1000 zł.
 2. W trakcie zakładania rachunku nowy klient musi podać numer telefonu otrzymany od polecającego.
 3. Na stronie programu lub w oddziale osoba polecona musi (także do 31 lipca 2020 r.) zaakceptować regulamin promocji, podać swoje dane, wyrazić zgody marketingowe oraz udzielić bankowi upoważnienia do ujawnienia tajemnicy bankowej obecnemu klientowi.
 4. Kolejny krok to spełnienie przez poleconego do 31 lipca 2020 r. wszystkich poniższych warunków:
  • zapewnienie jednorazowego wpływu na Konto Przekorzystne w wysokości min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami własnymi);
  • wykonanie minimum jednej transakcji bezgotówkowej za pomocą otrzymanej karty debetowej lub w aplikacji PeoPay płacąc za towary lub usługi;
  • zalogowanie się przynajmniej raz do aplikacji PeoPay.

Polecony, gdy już stanie się klientem Pekao, będzie mógł polecać konta z jego oferty kolejnym osobom. Za każdą skuteczną rekomendację otrzyma oczywiście 100 zł premii.

Ważne informacje dla każdego

Niezależnie od tego, w jakiej roli wystąpisz w programie „Polecam Przekorzystnie”, pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie z banku informacji handlowych drogą elektroniczną i o charakterze marketingowym drogą telefoniczną oraz podaj numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu.

Występując w roli polecającego, do momentu wypłaty nagrody nie możesz złożyć sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych ani wypowiedzenia umowy posiadanego rachunku.

Dobrą wiadomością jest, że premia otrzymana przez rekomendującego nie podlega opodatkowaniu.

Oferta Banku Pekao SA

Polecający otrzyma bonus, jeśli osoba polecona założy Konto Przekorzystne lub Konto Przekorzystne Biznes. Spójrzmy na informacje o tych rachunkach.

Konto Przekorzystne

Konto jest otwierane bezpłatnie, nic nie kosztuje też wydanie do niego karty debetowej. Uniknięcie opłat za te produkty jest bardzo łatwe - wystarczy odpowiedni wpływ na rachunek i transakcja kartą lub w aplikacji PeoPay.

Konto Przekorzystne Biznes

Standardowa opłata za to konto wynosi 9 zł. Bank przewidział kilka możliwości, by jej uniknąć.

Nagroda tylko dla polecającego

Naszym zdaniem najbardziej sprawiedliwy program poleceń to taki, w którym premie otrzymują obie strony – zarówno polecający, jak i polecony. Nowy klient ma wówczas poczucie, że znajomy nie poleca mu rachunku tylko dla własnej korzyści. Co prawda polecony może zdobyć bonus za otwarcie konta, ale to nic specjalnego, bo może tego dokonać w ramach promocji, bez udziału w programie poleceń.

Cóż, jeśli masz zamiar wystąpić w roli polecającego, może powinieneś się zastanowić nad „odpaleniem” poleconemu części swojej premii lub zachęceniem go w inny sposób do otwarcia rachunku objętego programem poleceń?

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin programu "Polecam Przekorzystnie" (edycja 2)

O banku

Bank Pekao (czyli Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) to polski bank uniwersalny założony w latach 20. XX wieku. Aktualnie oferta banku obejmuje produkty dla klientów indywidualnych (detalicznych i z grupy premium), małych i średnich firm, korporacji, a także rolników.