Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

100 zł dla poleconego i nawet 1500 zł dla polecającego konto w programie Polecam Przekorzystnie Banku Pekao SA

100 zł dla poleconego i nawet 1500 zł dla polecającego konto w programie Polecam Przekorzystnie Banku Pekao SA
Źródło: najlepszekonto.pl
Bank Pekao - Konto Przekorzystne

Obecny i nowy klient i nagrody dla nich

Akcja trwa do 7 września 2023 r. W roli polecającego może wystąpić klient Banku Pekao posiadający w nim rachunek osobisty prowadzony w polskich złotych, który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz polską rezydencję podatkową.

Osoba polecona musi być nowym klientem banku Pekao.

Wysokość nagrody, zarówno dla nowego, jak i obecnego klienta, zależy od rodzaju założonego konta. W przypadku Konta Przekorzystnego dla Młodych każdy z uczestników po spełnieniu warunków regulaminu otrzyma 50 zł. Natomiast działania związane z rachunkami Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes nagradzane są bonusami w wysokości 100 zł.

Działania osoby poleconej

Spójrzmy, jakie obowiązki ciążą na osobie poleconej. Są łatwe do spełnienia, wystarczy nieco samodyscypliny.

Krok 1
Krok 1

Do 7 września 2023 r. musisz zostać klientem Banku Pekao i podpisać umowę o wybrany produkt:

We wniosku musisz podać kod polecenia otrzymany od polecającego! Jeśli nie znasz osoby, która mogłaby Ci go przekazać, wypełnij formularz – prześlemy Ci nasz kod.

Krok 2
Krok 2

Także do 7 września 2023 r. przystąp do programu Polecam Przekorzystnie w aplikacji mobilnej PeoPay Dla Ciebie lub w bankowości elektronicznej Pekao24 w sekcji Oferty i Wnioski.

Pamiętaj, by rozwinąć wykaz zgód i zaznaczyć WSZYSTKIE "okienka".

Krok 3
Krok 3

W każdym z trzech miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym podpisałeś umowę rachunku, musisz wykonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych za pomocą otrzymanej karty debetowej lub w aplikacji PeoPay, płacąc za towary lub usługi.

Krok 4
Krok 4

W przypadku, gdy do założenia konta dojdzie poprzez podstronę internetową banku (online) lub w aplikacji mobilnej PeoPay (mobilnie), tj. na selfie, musisz złożyć wzór podpisu oraz okazać dokument tożsamości w placówce Pekao.

Masz na to czas do:

 • do 30 kwietnia 2023 r. w przypadku kont założonych w okresie 21-31 stycznia 2023 r.;
 • do 31 maja 2023 r, gdy konto założyłeś w lutym;
 • do 30 czerwca 2023 r., gdy dopełnienie formalności nastąpiło w marcu;
 • do 31 lipca 2023 r. w przypadku kont założonych w kwietniu;
 • do 31 sierpnia 2023 r. po otwarciu rachunku w maju;
 • do 30 września 2023 r., gdy uruchomiłeś ROR w czerwcu;
 • do 31 października 2023 r. po dopełnieniu formalności w lipcu;
 • do 30 listopada 2023 r. w przypadku kont założonych w sierpniu;
 • do 31 grudnia 2023 r., gdy założyłeś rachunek w okresie między 1 a 7 września 2023 r.
Nagroda
Nagroda

Premię otrzymasz w miesiącu następującym po tym, w którym upłynął 3-miesięczny okres wymaganej aktywności.

Przykładowo: zakładając rachunek z polecenia w styczniu, warunki aktywności musisz spełnić w lutym, marcu i kwietniu, więc nagrodę bank wypłaci Ci do końca maja 2023 r.

Dla ułatwienia odnalezienia miejsca na kod polecenia zamieszczamy zrzut ekranu.

Kliknij, aby powiększyć

Kiedy już zostaniesz klientem Pekao, będziesz mógł polecać konta z jego oferty kolejnym osobom. Za każdą skuteczną rekomendację otrzymasz oczywiście odpowiednią premię 😉

15 nagród, czyli nawet 1500 zł

Występując w roli polecającego, masz do wykonania jedno zadanie „wstępne” i proste warunki aktywności.

Krok 1
Krok 1

Do 7 września 2023 r. przystąp do programu Polecam Przekorzystnie w aplikacji mobilnej PeoPay Dla Ciebie lub w bankowości elektronicznej Pekao24 w sekcji Oferty i Wnioski, a następnie zaakceptuj jego regulamin oraz wyraź wymagane zgody marketingowe.

Uwaga! Jeśli brałeś udział w programie jako polecający w którejś z poprzednich edycji, ponowna rejestracja w programie nie jest wymagana – taką informację otrzymaliśmy z banku.

Krok 2
Krok 2

Przekaż osobie, której rekomendujesz skorzystanie z produktów Banku Pekao, swój kod polecenia.

Pamiętaj, że warunkiem otrzymania przez Ciebie nagrody jest wpisanie przez poleconego kodu polecenia we wniosku o otwarcie rachunku.

Informacja
Informacja

Przyznanie Ci premii uzależnione jest od spełnienia warunków promocji przez poleconego. Czuwaj więc dyskretnie nad wywiązaniem się przez niego z obowiązków.

Nagroda
Nagroda

Nagroda – 50 lub 100 zł za każde skuteczne polecenie (maksymalnie 1500 zł) – wpłynie na Twój rachunek do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończył się 3-miesięczny okres wymaganej aktywności osoby poleconej.

Zwracamy uwagę, że regulamin pozwala, byś otrzymał maksymalnie 15 nagród. Jeśli wśród poleconych przez Ciebie osób będą posiadacze Konta Przekorzystnego dla Młodych, to Twoja premia będzie niższa niż dopuszczalne 1500 zł, bo bonus za skuteczną rekomendację tego rachunku wynosi 50 zł a nie 100 zł.

Ważne informacje dla każdego

Niezależnie od tego, w jakiej roli wystąpisz w programie „Polecam Przekorzystnie”, pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie z banku informacji handlowych drogą elektroniczną i o charakterze marketingowym drogą telefoniczną oraz podaj numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu.

Do limitu wymaganych operacji nie są wliczane transakcje zwrócone oraz wykonane w punktach handlowo-usługowych opisanych kodami MCC wskazanymi w regulaminie obecnej edycji programu poleceń. Chodzi o internetowe przekazy pieniężne (kod 4829), przekazy w instytucjach finansowych (MCC 6050) oraz niefinansowych obejmujące walutę obcą, zlecenia pieniężne i czeki podróżne (MCC 6051). Nie zostaną uwzględnione także płatności Blikiem!

Do momentu wypłaty nagrody nie możesz złożyć sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych ani wypowiedzenia umowy posiadanego rachunku.

Dobrą wiadomością jest, że premia otrzymana w ramach tej akcji nie podlega opodatkowaniu.

Oferta Banku Pekao SA

Spójrzmy na informacje o rachunkach, które polecony musi otworzyć, by on i polecający otrzymali premie.

Konto Przekorzystne

Konto jest otwierane bezpłatnie, nic nie kosztuje też wydanie do niego karty debetowej. Uniknięcie opłat za te produkty jest bardzo łatwe – wystarczy odpowiedni wpływ na rachunek i transakcja kartą lub w aplikacji PeoPay.

Konto Przekorzystne dla Młodych

To wersja Konta Przekorzystnego przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 26 r.ż. Różni się od "podstawowej" bezwarunkowym brakiem opłat za konto i kartę.

Konto Przekorzystne Biznes

Standardowa opłata za to konto wynosi 9 zł. Bank przewidział kilka możliwości, by jej uniknąć.

Konto Świat Premium

To rachunek dla bardziej wymagających klientów. Wiążą się z nim pewne przywileje, ale i wyższe opłaty.

Nagroda dla każdego

Naszym zdaniem najbardziej sprawiedliwy program poleceń to taki, w którym premie otrzymują obie strony – zarówno polecający, jak i polecony. Nowy klient ma wówczas poczucie, że znajomy nie poleca mu rachunku tylko dla własnej korzyści.

Dlatego cieszy nas fakt, że bank Pekao zdecydował się po raz kolejny przyznawać nagrody także dla osoby poleconej. Zapewne ułatwi to działania osobie polecającej, pozwoli na uzyskanie większej liczby skutecznych poleceń.

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin programu poleceń "Polecam Przekorzystnie"
 2. Zasady 11. edycji programu poleceń

O banku

Bank Pekao (czyli Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) to polski bank uniwersalny założony w latach 20. XX wieku. Aktualnie oferta banku obejmuje produkty dla klientów indywidualnych (detalicznych i z grupy premium), małych i średnich firm, korporacji, a także rolników.