Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Po 50 zł premii gotówkowej dla Ciebie i Twojego znajomego w programie „Polecam mój Bank” w Santanderze

Po 50 zł premii gotówkowej dla Ciebie i Twojego znajomego w programie „Polecam mój Bank” w Santanderze
Źródło: strona promocji

Organizatorem programu „Polecam mój Bank” jest Santander Bank Polska. Obecni klienci mogą polecać jego produkty i przekonywać innych do skorzystania z nich do 31 stycznia 2021 r. To także data graniczna przystąpienia do programu przez osoby polecone.

Za spełnienie dość prostych warunków aktywności przez osobę rekomendowaną, obie strony – polecający i polecony – otrzymają bonus o wartości 50 zł w formie przelewu na konto.

Pamiętaj, że otwierając konto z czyjegoś polecenia, sam możesz stać się polecającym i zarabiać na pozyskiwaniu nowych klientów dla banku.

Kto może być uczestnikiem promocji?

Wymagania regulaminu są jasno i precyzyjnie sformułowane.

Osobą polecającą może być posiadacz konta osobistego w złotych polskich w Santanderze z usługą Santander internet i aplikacją mobilną banku, posiadający polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych.

Z kolei osobą poleconą (nowym klientem) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie posiadała konta w Santander Bank Polska od 1 listopada 2019 r. (okres karencji w stosunku do poprzedniej edycji został przesunięty o 4 miesiące).

Zarówno polecający, jak i osoba polecona nie może mieć wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych i musi zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną oraz Elektroniczny Kanał Kontaktu (EKK). Niezależnie w jakiej roli wystąpisz w tej promocji, powinieneś podać bankowi numer telefonu i adres mailowy do kontaktu.

Osoba polecona dodatkowo musi wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji (chodzi o informację dla obecnego klienta, że spełnione zostały warunki akcji).

Co zrobić, by zyskać 50 zł za otwarcie konta?

Programy poleceń wymagają, by określoną aktywnością wykazali się polecający i polecony. Tak też jest w tym przypadku, zakres działań dla każdej ze stron jest nieco inny. Zacznijmy od wymagań wobec osoby rekomendowanej, czyli nowego klienta.

Krok 1
Krok 1

Do 31 stycznia 2021 r. złóż wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową i usługą bankowości elektronicznej i zawrzyj z bankiem umowy o te produkty.

Pamiętaj o zaakceptowaniu regulaminu promocji oraz wpisaniu kodu polecającego. Jeśli nie masz znajomego, który mógłby Ci go przekazać, możesz skorzystać z naszego, sprawdzonego kodu: 1013953301

Krok 2
Krok 2

Do końca miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o konto.:

 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji Santander mobile oraz bankowości internetowej,
 • dokonaj płatności Blikiem i kartą na łączną kwotę min. 300 zł.

Uwaga: wymagane jest wykonanie przynajmniej jednej transakcji Blikiem! Regulamin dopuszcza opcję, że dokonujesz tylko tego typu płatność, bez korzystania z "plastiku", ale wówczas musi ona opiewać na kwotę min. 300 zł.

Nagroda
Nagroda

Nagrodę w postaci przelewu 50 zł na konto otrzymasz do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się z warunków promocji.

O tym musisz wiedzieć!

 • We wniosku o konto koniecznie wpisz kod polecenia.
  Kliknij, aby powiększyć
 • Przypominamy: składając wniosek o produkty Santandera, nie możesz wyrazić sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych oraz musisz zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną oraz Elektroniczny Kanał Kontaktu (EKK).
 • W tej edycji programu poleceń możesz wybrać kartę Visa/Mastercard z wyłączeniem karty mobilnej debetowej.
 • W dniu wypłaty nagrody musisz posiadać otwarte konto wraz z kartą, aplikacją mobilną i bankowością internetową.
 • Do limitu 300 zł, które wydasz Blikiem/kartą w celu otrzymania premii, nie zostaną zaliczone transakcje typu cashback oraz wypłaty z bankomatów Blikiem; uznane za to zostaną przelewy na telefon Blik.
 • Zwróć uwagę, że musisz się zalogować do banku zarówno w aplikacji mobilnej – Santander mobile, jak i bankowości internetowej – Santander internet.
 • W przypadku założenia konta wspólnego, nagrodę otrzyma tylko jeden z współwłaścicieli. Być może lepszym pomysłem będzie założenie dwóch oddzielnych kont i zgarnięcie większej premii? 😉

Na koniec dobra informacja – wypłacona premia jest zwolniona z opodatkowania, nie musisz się z niej rozliczać z fiskusem.

Zadania dla polecającego

Jeśli jesteś obecnym klientem banku, Twoje obowiązki sprowadzają się do znalezienia osoby chętnej do otwarcia Konta Jakie Chcę w Santander Bank Polska i dopilnowania, że spełni ona warunki promocji:

Krok 1
Krok 1

Do 31 stycznia 2021 r. znajdź osobę zainteresowaną otwarciem rachunku osobistego w Santander Bank Polska i przekaż jej kod polecający wygenerowany w aplikacji mobilnej lub w bankowości internetowej.

Informacja
Informacja

Trzymaj kciuki, by rekomendowany spełnił warunki promocji.

Nagroda
Nagroda

Należną Ci nagrodę otrzymasz na konto w Santanderze do końca miesiąca następującego po tym, w którym polecony spełni wszystkie obowiązki.

Przydatne informacje

Pamiętaj, że premię otrzymasz tylko za skuteczną rekomendację, czyli taką, w wyniku której polecony nie tylko otworzy rachunek w Santanderze, ale i wywiąże się z innych obowiązków nałożonych na niego przez regulamin. Pomyśl więc, jak dyskretnie czuwać nad działaniami osoby rekomendowanej, mobilizować ją do wypełnienia zadań.

W przypadku posiadaczy kont wspólnych osobą polecającą może być każdy ze współposiadaczy rachunku.

Bank nie stawia ograniczeń co do liczby osób, którym przekażesz kod polecenia. Zastrzegł jednak, że nagrodę wypłaci tylko za maksymalnie 10 skutecznych rekomendacji, a więc Twoja premia może wynieść nawet 500 zł.

Przed wypłaceniem nagrody bank sprawdzi, czy wciąż posiadasz otwarte konto wraz z kartą, aplikacją mobilną i bankowością internetową, a także czy nie odwołałeś udzielonych zgód marketingowych.

I na koniec dobra wiadomość – przyznana Ci premia zostanie „ubruttowiona” o 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy i bank samodzielnie dokona rozliczeń z urzędem skarbowym.

Konto Jakie Chcę – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym rachunkiem osobistym, który można polecić w ramach programu poleceń, jest Konto Jakie Chcę. Bank nie pobiera od jego posiadaczy opłat za prowadzenie i daje możliwość wyboru zasad naliczania kosztów korzystania z karty debetowej.

Więcej informacji znajdziesz w analizie Konta Jakie Chcę.

Jeszcze lepszy program poleceń

Oferta Santander Bank Polska jest na tyle interesująca, że przekonanie do niej znajomych nie powinno być trudne – choćby ze względu na premię gotówkową oraz bezterminową promocję pozwalającą na uzyskanie 1% zwrotu za płatności za media (nawet 25 zł miesięcznie):

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji "Polecam mój bank – edycja IX"

O banku

Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Wartością dla instytucji jest budowanie relacji z klientami opartych na zaufaniu.