Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Po 50 zł dla poleconego i polecającego w programie „Polecam mój Bank” w Santanderze + zwrot za domowe rachunki (do 25 zł miesięcznie)

Po 50 zł dla poleconego i polecającego w programie „Polecam mój Bank” w Santanderze + zwrot za domowe rachunki (do 25 zł miesięcznie)
Źródło: strona promocji

To już VI edycja programu „Polecam mój Bank”, którego organizatorem jest Santander Bank Polska. Obecni klienci mogą polecać jego produkty i przekonywać innych do skorzystania z nich do 30 kwietnia 2020 r. To także data graniczna przystąpienia do programu przez osoby polecone. Za spełnienie dość prostych warunków aktywności przez osobę rekomendowaną, obie strony – polecający i polecony – otrzymają po 50 zł.

Pamiętaj, że otwierając konto z czyjegoś polecenia, sam możesz stać się polecającym i zarabiać na pozyskiwaniu nowych klientów dla banku.

Kto może być uczestnikiem promocji?

Wymagania regulaminu są jasno i precyzyjnie sformułowane.

Osobą polecającą może być posiadacz konta osobistego w złotych polskich w Santanderze z usługą Santander internet, posiadający polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych.

Polecający nie może mieć wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych i musi zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną oraz Elektroniczny Kanał Kontaktu (EKK).

Z kolei osobą poleconą (nowym klientem) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie posiadała konta w Santander Bank Polska od 1 lutego 2019 r.

Regulamin dopuszcza udział w programie osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat, o ile wyrazi na to zgodę jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny, np. rodzice, lub kurator/opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy).

Co zrobić, by zyskać 50 zł za otwarcie konta?

Programy poleceń wymagają, by określoną aktywnością wykazali się polecający i polecony. Na ogół, i tak jest w tym przypadku, zakres działań dla każdej ze strony jest nieco inny. Zacznijmy od wymagań wobec osoby rekomendowanej, czyli nowego klienta.

Krok 1
Krok 1

Do 30 kwietnia 2020 r. złóż wniosek o Konta Jakie Chcę albo Konto Select wraz z kartą debetową i usługą Santander online i zawrzyj z bankiem umowy o te produkty.

Pamiętaj o zaakceptowaniu regulaminu promocji oraz wpisaniu kodu polecającego. Jeśli nie masz znajomego, który mógłby Ci go przekazać, możesz skorzystać z naszego, sprawdzonego kodu: 1013953301

Krok 2
Krok 2

Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto

  • przynajmniej raz zaloguj się w aplikacji Santander mobile lub Santander internet,
  • dokonaj płatności kartą debetową (zwykłą lub mobilną) albo Blikiem na łączną kwotę min. 300 zł.
Nagroda
Nagroda

Nagrodę otrzymasz na nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się z warunków promocji.

O tym musisz wiedzieć

  • Składając wniosek o produkty Santandera, nie możesz wyrazić sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych oraz musisz zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną oraz Elektroniczny Kanał Kontaktu (EKK). Niezbędna jest również zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie niezbędnym do uzyskania nagrody i podanie numeru telefonu komórkowego do kontaktu.
  • Do limitu 300 zł, które musisz wydać kartą, by otrzymać 50 zł premii, nie zostaną zaliczone transakcje typu cashback oraz wypłaty z bankomatów Blikiem.
  • W przypadku osoby małoletniej wszystkie wymagane zgody musi podpisać jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
  • W przypadku założenia konta wspólnego, nagrodę otrzyma tylko jeden z współwłaścicieli. Być może lepszym pomysłem będzie założenie dwóch oddzielnych kont i zgarnięcie większej premii? 😉

Na koniec dobra informacja — wypłacona premia jest zwolniona z opodatkowania, nie musisz się z niej rozliczać z fiskusem.

Zadania dla polecającego

Jeśli jesteś obecnym klientem banku, Twoje obowiązki sprowadzają się do znalezienia osoby chętnej do otwarcia Konta Jakie Chcę lub Konta Select w Santander Bank Polska i przekazania jej kodu polecającego wygenerowanego w Santander internet (w bankowości internetowej).

Pamiętaj, że premię otrzymasz tylko za skuteczną rekomendację, czyli taką, w wyniku której polecony nie tylko otworzy rachunek w Santanderze, ale i wywiąże się z innych obowiązków nałożonych na niego przez regulamin. Pomyśl więc, jak dyskretnie czuwać nad działaniami osoby rekomendowanej, mobilizować ją do wypełnienia zadań.

Przydatne informacje                         

W przypadku posiadaczy kont wspólnych osobą polecającą może być każdy ze współposiadaczy rachunku.

Bank nie stawia ograniczeń co do liczby osób, którym przekażesz kod polecenia. Zastrzegł jednak, że nagrodę wypłaci tylko za maksymalnie 10 skutecznych rekomendacji, a więc Twoja premia może wynieść nawet 500 zł. Należną Ci kwotę otrzymasz na konto w Santanderze do końca miesiąca następującego po tym, w którym polecony spełni wszystkie obowiązki.

Do chwili wypłaty bonusu nie możesz zrezygnować z rachunku ani odwołać udzielonych zgód marketingowych.

I na koniec dobra wiadomość - przyznana Ci premia zostanie „ubruttowiona” o 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy i bank samodzielnie dokona rozliczeń z urzędem skarbowym.

Konto Jakie Chcę – co warto o nim wiedzieć?

Podstawowym rachunkiem osobistym, który można polecić w ramach programu poleceń, jest Konto Jakie Chcę. Bank nie pobiera od jego posiadaczy opłat za prowadzenie i daje możliwość wyboru zasad naliczania kosztów korzystania z karty debetowej.

Więcej informacji znajdziesz w analizie Konta Jakie Chcę.

Nadal atrakcyjny program poleceń

Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi to, co jest… To znane powiedzenie ciśnie się nam na usta w kontekście nowej odsłony programu „Polecam mój Bank”. Cieszy, że została uruchomiona, bo nieoficjalne informacje mówiły, że może jej nie być, ale smuci, że zostały obcięte premie dla polecających i poleconych. Na szczęście warunki stawiane osobie rekomendowanej nie są skomplikowane, ich spełnienie nie powinno sprawić kłopotów.

Oferta Santander Bank Polska jest na tyle interesująca, że przekonanie do niej znajomych nie powinno być trudne. Choćby ze względu na bezterminową promocję pozwalającą na uzyskanie 1% zwrotu za płatności za media (nawet 25 zł miesięcznie):

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin programu "Polecam mój Bank - edycja 6"

O banku

Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Wartością dla instytucji jest budowanie relacji z klientami opartych na zaufaniu.