Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Promocja została zakończona z powodu wyczerpania puli nagród. Sprawdź aktualne akcje specjalne w banku Citi Handlowy.

100 zł dla polecającego i 50 zł dla poleconego w programie poleceń CitiKonta w Citi Handlowym i wyższe premie za inne rachunki

100 zł dla polecającego i 50 zł dla poleconego w programie poleceń CitiKonta w Citi Handlowym i wyższe premie za inne rachunki
Źródło: najlepszekonto.pl

Od pewnego czasu bank Citi Handlowy organizuje jeden program poleceń, wspólny dla wszystkich trzech kategorii oferowanych przez siebie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Obecna jego edycja odbywa się pod hasłem „Polecam konta Citi” i obejmuje wszystkie typy rachunków. Jej regulamin przewiduje nagrody zarówno dla polecającego, jak i dla poleconego.

Wysokość premii zależna od rachunku

Tak jak do tej pory, bank uzależnia wysokość bonusu od konta, które zostało otwarte z rekomendacji:

 • CitiKonto – 50 zł dla poleconego i 100 zł dla polecającego;
 • Konto Citigold – 1000 zł dla osoby rekomendującej takie konto i 500 zł dla tego, kto otworzy ten rachunek z rekomendacji;
 • Konto Citigold Private Client – 6000 zł dla polecającego i 2000 zł dla poleconego.

Dodajmy, że jako klient Citibanku rekomendujący jego produkty możesz otrzymać maksymalnie 3 nagrody, więc Twoja premia może wynieść od 300 zł do nawet 18 000 zł!

Chcąc zgarnąć nagrodę za skuteczne rekomendacje, musisz się jednak pospieszyć, bo bank przewidział limity kont, które mogą zostać otwarte w programie poleceń. Oto one:

 • 1500 rachunków dla CitiKonta,
 • 500 kont typu Citigold lub Citigold Private Client.

Sposób przedstawienia oferty przez Citibank wskazuje, że uczestnictwo w programie poleceń nie przeszkadza w zgarnięciu premii "na start" za otwarcie danego rodzaju konta.

Warunki uczestnictwa

Polecającym może być obecny klient Citibanku, który posiada w nim rachunek osobisty lub główną kartę kredytową.

Osoba polecona musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Niedozwolone jest, by po 1 stycznia 2019 r. była posiadaczem (także jako współposiadacz) lub pełnomocnikiem konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citi Handlowym.

Wykluczenie obejmuje też osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywateli i rezydentów podatkowych USA.

W regulaminie promocji jest też taki zapis:

Przedstawienie Bankowi Rekomendacji przez Polecającego nie zobowiązuje Banku do zawarcia umowy o produkt bankowy z Poleconym.

Działania osoby poleconej

Czas przedstawić, co muszą zrobić polecający i polecony, by zdobyć nagrody. Zacznijmy od nowego klienta:

Krok 1
Krok 1

Do 31 marca 2023 r. (pamiętaj o ograniczonej puli promocyjnych kont)

 • uzgodnij z osobą polecającą, jaki rachunek chcesz otworzyć, by skorzystała ona z odpowiedniego generatora linku;
 • wyślij do banku formularz zgłoszeniowy, który zobaczysz po kliknięciu w link otrzymany od znajomego. Zwróć uwagę, by dotyczył on wybranego przez Ciebie rachunku.

Jeśli nie znasz osoby, która mogłaby Ci polecić rachunek Citibanku, możesz skorzystać z naszego linku.

Krok 2
Krok 2

Także do 31 marca 2023 r. zawrzyj z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, akceptując przy tym regulamin promocji oraz wyrażając zgodę na ujawnienie przez bank osobie, której link polecający wykorzystałeś, informacji o tym, czy wywiązałeś się z zasad promocji.

Krok 3
Krok 3

Wykonaj warunki aktywności przypisane do rodzaju konta, które otworzyłeś.

Do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o CitiKonto, wykonaj przynajmniej 3 transakcje Blikiem na łączną kwotę min. 300 zł

Jeśli otworzyłeś Konto Citigold, warunki Twojej aktywności są następujące:

 • do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym podpisałeś umowę o rachunek, zapewnij wpływ w wysokości min. 400 tys. zł;
 • do końca czwartego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto, w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych zapewnij średniomiesięczne saldo w wysokości przynajmniej 400 tys. zł.

Odnośnie Konta Citigold Private Client obowiązują identyczne zasady jak w przypadku rachunku Citigold, przy czym kwota wpływu i średniomiesięcznego salda musi wynosić min. 4 mln zł.

Nagroda
Nagroda

Nagrodę otrzymasz na swoje nowe konto w banku Citi Handlowy do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się ze wszystkich warunków regulaminu.

Dla uniknięcia nieporozumień przedstawmy na konkretnych przykładach miesiące realizacji poszczególnych zadań, zakładając, że do podpisania umowy o konto doszło w marcu 2022 r.:

 • w przypadku CitiKonta warunki aktywności musisz spełnić w kwietniu, a nagrodę otrzymasz do końca maja 2022 r.
 • jeśli założyłeś rachunek typu gold, to wpływ musi zostać odnotowany do końca kwietnia, a warunek średniomiesięcznego salda spełniony w okresie od kwietnia do czerwca lub od maja do lipca. Premia wpłynie na Twoje konto, odpowiednio, w lipcu lub w sierpniu 2022 r.

Transakcje Blik, wpływy i średniomiesięczne saldo

Transakcją Blik, która spełni wymagania regulaminu, może być zarówno płatność bezgotówkowa przeprowadzona w ramach systemu Blik, która wymaga wprowadzenia kodu Blik, jak i przelew na telefon Blik. Ten ostatni bank definiuje jako polecenie przelewu krajowego lub wewnętrznego zrealizowane Blikiem w aplikacji Citi Mobile, a polegające na przekazaniu środków na konto odbiorcy zarejestrowanego w bazie powiązań Blik.

Wpływy na konta typu gold nie mogą pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych.

Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach poleconego prowadzonych przez Citibank, których osoba polecona jest głównym posiadaczem. Nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków, których polecony jest drugim lub kolejnym współposiadaczem.

Działania polecającego

Jeśli wystąpisz w tej promocji w roli polecającego, Twoja aktywność sprowadzi się do następujących działań:

Krok 1
Krok 1

Do 31 marca 2023 r. przystąp do promocji, wpisując swoje dane w formularzu zgłoszeniowym na stronie programu poleceń i wygeneruj swój unikalny link polecający.

Krok 2
Krok 2

Także do 31 marca 2023 r. przekaż osobie poleconej swój link polecający.

Informacja
Informacja

Dyskretnie monitoruj, czy polecony wywiązał się z warunków aktywności.

Nagroda
Nagroda

Nagrodę otrzymasz na swoje konto w banku Citi Handlowy lub na rachunek posiadanej w Citibanku karty kredytowej (wpływ bonusu pomniejszy saldo zadłużenia lub zwiększy kwotę nadpłaty) do końca miesiąca następującego po tym, w którym polecony wywiązał się ze wszystkich warunków regulaminu. Wcześniej zostaniesz powiadomiony przez bank sms-em o spełnieniu warunków przyznania Ci nagrody.

Ważne informacje dla każdego

Co prawda regulamin promocji mówi o wygenerowaniu i przekazaniu linka polecającego do 31 marca 2023 r., ale trzeba to zrobić zdecydowanie wcześniej. Osoba polecona musi mieć czas na skorzystanie z linka, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do banku. Potem nastąpi kontakt doradcy, który zbierze dane niezbędne do otwarcia rachunku. Trudno powiedzieć, po ilu dniach nastąpi reakcja banku.

Premię (niezależnie od tego, w jakiej roli występowałeś) otrzymasz pod warunkiem, że w dniu jej wypłaty Twoje konto nie będzie zamknięte. Prawa do nagrody pozbawi Cię również zmiana typu rachunku.

Rozliczeniami z fiskusem nie musisz się martwić. Jeśli jesteś nowym klientem, to Twój bonus zwolniony jest z opodatkowania. W przypadku, gdy wystąpisz w roli polecającego, to wszelkich formalności podatkowych dopełni w Twoim imieniu Citibank.

Oferta Citi Handlowego

Spójrzmy na informacje o rachunkach, które polecony musi otworzyć, by on i polecający otrzymali premie.

Konto Citigold Private Client to oferta dla naprawdę majętnych osób. Podstawowa opłata za rachunek wynosi 300 zł/miesiąc. Jest ona redukowana do 70 zł/miesiąc, gdy średniomiesięczne saldo środków na wszystkich rachunkach klienta wynosi min. 4 mln zł. Spełnienie dodatkowych warunków (suma zleceń w 3 ostatnich miesiącach na koncie walutowym min. 1 mln zł lub posiadanie w banku kredytu hipotecznego lub wartość Portfela w wysokości min. 1 mln zł) gwarantuje, że bank nie pobierze opłaty za dany miesiąc.

Posiadaczom tego typu rachunku przysługują liczne przywileje, m.in. prestiżowa karta płatnicza, doradztwo inwestycyjne.

Polecaj i korzystaj

Cieszymy się, że kolejna odsłona programu poleceń w Citibanku przynosi nagrody zarówno dla polecającego, jak i poleconego. To z pewnością ułatwi rekomendowanie produktów banku. Można tylko żałować, że bank obniżył maksymalną liczbę rekomendacji, za które polecający może otrzymać bonus.

Nie ma co jednak narzekać. Lepiej wziąć się za poszukiwanie chętnych do skorzystania z oferty Citibanku. Powodzenia!

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji "Polecam konta Citi"

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.