Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

500 zł (10 x 50 zł) za skutecznie polecenie Citi Konta w banku Citi Handlowy

500 zł (10 x 50 zł) za skutecznie polecenie Citi Konta w banku Citi Handlowy
Źródło: strona Citibanku

Nie od dziś wiadomo, że zadowolony klient jest dobrym ambasadorem marki i jego opinie są traktowane jako wiarygodne przez zainteresowanych danym produktem czy usługą. Zależność tę wykorzystują także banki, organizując programy poleceń zwane też rekomendacyjnymi.

Bank Citi Handlowy przygotował 2. edycję akcji „Polecam CitiKonto”, która trwa do 31 maja 2021 r. Nie ma jednak co zwlekać z poszukiwaniem osób, które mogą być zainteresowane podpisaniem umowy o CitiKonto, bo bank przygotował tylko 1500 nagród!

Kto może być polecającym?

Polecającymi mogą być klienci Citibanku, którzy posiadają w nim rachunek osobisty lub główną kartę kredytową. Więcej wymagań nie ma.

Komu można polecać rachunek

Poleconym, czyli nowym klientem, może być osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, która od 1 stycznia 2020 r. nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w Citibanku. Przeszkodą w wystąpieniu w roli osoby poleconej jest także bycie pełnomocnikiem do wspomnianych produktów.

W przypadku Citibanku ze wszystkich akcji promocyjnych wykluczeni są nierezydenci oraz obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zadania dla obecnego klienta

Jeśli jesteś klientem Citibanku i chcesz polecić CitiKonto znajomemu, Twoja rola ograniczy się do prostej aktywności.

Krok 1
Krok 1

Do 31 maja 2021 r. znajdź osobę (lub osoby) spełniającą kryteria nowego klienta i przekonaj ją do założenia CitiKonta.

Krok 2
Krok 2

Do wspomnianej daty zgłoś znajomego na stronie internetowej i wygeneruj swój link polecający, po czym przekaż go znajomemu.

Formularz polecenia w programie "Polecam CitiKonto"

Informacja
Informacja

Możesz dyskretnie monitorować działania osoby poleconej, by mieć pewność, że spełni wszystkie wymagania regulaminu.

Krok 3
Krok 3

Do końca drugiego miesiąca następującego po tym, w którym złożyłeś rekomendację, wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych posiadaną kartą debetową lub kredytową.

Nagroda
Nagroda

Nagrodę, czyli 50 zł, otrzymasz na swoje konto osobiste lub rachunek karty kredytowej do końca miesiąca następującego po tym, w którym polecony spełnił wszystkie wymagania akcji.

Przykład: załóżmy, że rekomendacji dokonałeś w marcu 2020 r. Wówczas płatności bezgotówkowe musisz zrealizować do końca maja 2021 r.

Zwróć na to uwagę

Złożenie przez poleconego dyspozycji zmiany typu konta w okresie obowiązywania oferty będzie oznaczało brak premii dla Ciebie. Dopilnuj więc, by Twój znajomy nie zdecydował się na takich ruch.

W regulaminie zapisano, że jeśli należna Ci premia spowoduje nadpłatę na rachunku karty kredytowej, to bank nie pobierze prowizji z tego tytułu. Podpowiadamy, że w bankowości elektronicznej można wystąpić z wnioskiem o przekazanie kwoty bonusu na wskazany rachunek w dowolnym banku. Citi Handlowy realizując tę dyspozycję, nie pobierze prowizji za przelew z karty.

Nie musisz się martwić rozliczeniami z urzędem skarbowym, gdyż wszystkie formalności załatwi Citibank.

Działania osoby poleconej

Jeśli jesteś osobą poleconą i chcesz założyć CitiKonto, dając znajomemu szansę na nagrodę, musisz tylko zapewnić wpływ na rachunek:

Krok 1
Krok 1

Do 31 maja 2021 r. wypełnij swoimi danymi formularz, który zobaczysz po skorzystaniu z linka otrzymanego od osoby polecającej i podpisz z Citibankiem umowę o CitiKonto.

W trakcie rozmowy z pracownikiem banku, który oddzwoni do Ciebie po złożeniu wniosku, przystąp do promocji, akceptując jej regulaminu i wyraź zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej polecającemu (chodzi tylko o poinformowanie znajomego, że spełniłeś wymagania regulaminu i otrzyma on nagrodę) poprzez akceptację oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu akcji.

Krok 2
Krok 2

Do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś CitiKonto, zapewnij wpływ z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł.

​​​​​​​Uwaga: przelew nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citi Handlowy dla klientów indywidualnych.

Wymagane terminy przybliżmy na przykładzie. Powiedzmy, że otworzyłeś rachunek w marcu 2021 r. Wówczas wpływ w wysokości 2000 zł musisz zapewnić do końca maja 2021 r.

Warto wiedzieć

Wpłata z tytułu wynagrodzenia, o której mowa w regulaminie, oznacza sumę zasileń CitiKonta, w tym w szczególności wpływy z tytułu:

  • wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania/mianowania, kontraktów menedżerskich/marynarskich/wojskowych;
  • umów o dzieło/zlecenia;
  • emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego;
  • stypendium;
  • świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego.

Do chwili otrzymania premii przez osobę polecającą nie możesz zamknąć rachunku ani też złożyć dyspozycji zmiany jego typu. Gdybyś to zrobił, Twój znajomy nie otrzyma premii za rekomendację.

CitiKonto – co warto o nim wiedzieć?

CitiKonto i wydawana do niego karta debetowa są bezwarunkowo darmowe. Warto wiedzieć o czterech bezpłatnych wypłatach z obcych bankomatów w miesiącu, trzech darmowych przelewach natychmiastowych i atrakcyjnej ofercie walutowej.

Miła nagroda, ale…

Doceniamy inicjatywę Citibanku, by nagradzać swoich klientów za rekomendowanie jego usług znajomym. Mamy jednak zastrzeżenie do tego, że nagrodę może otrzymać tylko polecający. To znaczące utrudnienie w przekonywaniu do skorzystania z CitiKonta, ale możesz spróbować. Może uda Ci się pozyskać choć jedną osobę i zyskasz 50 zł, a może będzie ich więcej i pomnożysz swoje zyski.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Polecam CitiKonto - edycja 2"

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.