Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

10 zł dla poleconego i maksymalnie 5 x 10 zł dla polecającego w programie Polecaj Twisto

10 zł dla poleconego i maksymalnie 5 x 10 zł dla polecającego w programie Polecaj Twisto
Źródło: strona promocji

Mieliśmy nadzieję, że kolejne edycje programu poleceń w Twisto przyniosą stabilizację wysokości nagród. Niestety tak się nie stało. Pozostaje cieszyć się z faktu, że ograniczono zakres działań niezbędnych do zdobycia premii. Wymagania trzeciej odsłony tej promocji dostosowane są do aktualnej szczególnej sytuacji - można je spełnić bez wychodzenia z domu.

Obecna edycja trwa bezterminowo. Informacja o jej zakończeniu będzie ogłoszona na stronie Twisto.pl trzy dni przed datą zamknięcia akcji.

10 zł dla poleconego

Poleconym może być osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych posiadająca polskie obywatelstwo. Oto, co musisz zrobić, by zgarnąć dychę:

Krok 1
Krok 1

Załóż konto internetowe Twisto i zawrzyj umowę o

  • Twisto Free oraz
  • kartę płatniczą z Twisto payments,

wykorzystując link otrzymany od polecającego, czyli obecnego klienta Twisto. Jeśli nie znasz takiej osoby, możesz skorzystać z naszego.

Informacja
Informacja

Regulamin wymaga też, byś

  • zapoznał się z regulaminem programu poleceń i zaakceptował go;
  • wyraził zgody na kontakty marketingowe i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Nagroda
Nagroda

10 zł premii otrzymasz na konto Twisto. W regulaminie zapisano, że organizator przyzna nagrody po zakończeniu programu poleceń, nie później niż do 17 marca 2021 r.

Mamy nadzieję, że wzorem minionych edycji na premię nie trzeba będzie długo czekać. Otrzymaną dychę będziesz mógł wykorzystać na spłatę należności wobec Twisto. Termin przekazania nagrody jest bardzo odległy termin, zapisy regulaminu nie wspominają o tym, do kiedy można ją wykorzystać.

Pewne jest natomiast, że premii nie musisz wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Będąc klientem Twisto, będziesz mógł polecać jego usługi innym. Aby Twoje rekomendacje zostały uznane za skuteczne, musisz wygenerować na swoim koncie indywidualny link polecający oraz wykonać przynajmniej jedną transakcję kartą płatniczą Twisto.

Tego nie możesz zrobić

W okresie trwania programu poleceń nie możesz:

  • zrezygnować z konta i rozwiązać umowy Twisto Free;
  • wypowiedzieć umowy o usługę płatniczą zawartej z Twisto payments;
  • wycofać zgody na kontakty marketingowe;
  • wyrazić sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

10 zł dla polecającego, maksymalnie 50 zł

Osobą polecającą Twisto może być pełnoletni obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, konto internetowe Twisto Free oraz umowę z Twisto payments o kartę płatniczą. Regulamin wymaga także, by przed przekazaniem kodu polecającego rekomendujący wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą płatniczą Twisto.

Co musi zrobić polecający?

Twoje zadanie sprowadza się do przekazania linka polecającego osobie zainteresowanej korzystaniem z Twisto. Znajdziesz go na swoim koncie w zakładce Konkurs (lub Benefity).

Podobnie jak polecony, do czasu otrzymania bonusu nie możesz zamknąć konta Twisto, wypowiedzieć umowy Twisto Free/Kredyt ani odwołać udzielonych zgód, wyrazić sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Premia 5 x 10 zł

W 3. edycji promocji „Polecaj Twisto” nadal możesz zdobyć premię tylko za 5 skutecznych poleceń, zatem Twoja nagroda może wynieść maksymalnie 50 zł. Zachowana została też zasada, że bonus musi być wykorzystany na spłatę zobowiązań wobec Twisto. Musi to nastąpić do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym przyznano premię.

Nie zapomnij o wypełnieniu formularza przesłanego przez Twisto, który umożliwi firmie zapłacenie za Ciebie należnego podatku. Na wysłanie wymaganych danych będziesz miał 21 dni, licząc od daty otrzymania prośby o ich podanie. Jeśli tego nie zrobisz, nie otrzymasz premii za swoje skuteczne rekomendacje.

Nie spamuj!

Bardzo mocno podkreślamy, że regulamin zabrania rozsyłania linka polecającego do osób, które nie wyraziły na to zgody. Niedozwolone jest też polecanie Twisto w inny sposób naruszający przepisy prawa lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Za tego typu działania możesz zostać wykluczony z udziału w promocji.

Jesteśmy zawiedzeni

Nie będziemy ukrywali, że jesteśmy zawiedzeni drogą wybraną przez fintech. Systematyczne obniżanie premii – z 50 zł na 30, a teraz na 10 zł – z pewnością nie zachęca obecnych klientów do rekomendowania usług Twisto i rodzi obawy, że kolejnej edycji Polecaj Twisto nie będzie.

Jedynym pocieszeniem jest fakt, że tym razem dla zdobycia premii nie jest konieczne wykonanie przez polecającego i poleconego po jednej transakcji kartą płatniczą. Istnieje tylko wymóg, by rekomendujący zrealizował ją przed przekazaniem kodu polecającego osobie rekomendowanej.

Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. To chyba najkrótsze możliwe podsumowanie najnowszej propozycji Twisto.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin "Polecaj Twisto" edycja III
  2. Uzupełnienie do regulaminu "Polecaj Twisto" III edycja

O instytucji

Twisto to czeski fintech, obecny w Polsce od 2018 r., działający w strategicznym partnerstwie z ING Bankiem Śląskim. Twisto oferuje: usługę odroczonych płatności, kartę wielowalutową oraz aplikację mobilną.