Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: 500 zł w gotówce + 7,4% na lokacie za otwarcie konta Citigold w Citibanku.

Nawet 1200 zł za polecanie konta Citi Priority z oferty Citibanku

Nawet 1200 zł za polecanie konta Citi Priority z oferty Citibanku
Źródło: strona promocji

Citibank lubi zaskakiwać oryginalnością i wysokością nagród. W najnowszej edycji programu poleceń konta Citi Priority aż trzykrotnie zwiększył jednostkową premię, ale równocześnie w podobnym stopniu podniósł oczekiwania wobec osoby poleconej. Nagroda – 300 zł za jedną skuteczną rekomendację (maksymalnie można polecić 4 osoby, czyli zdobyć 1200 zł) jest więc bardzo atrakcyjna, ale zadanie nie jest łatwe.

Akcja trwa do 30 września 2019 r. (do tego dnia osoba polecona musi otworzyć konto Citi Priority), a w puli jest tylko 400 bonusów.

Kto może polecać konto Citi Priority i komu?

W roli osoby polecającej mogą wystąpić posiadacze rachunku osobistego lub głównej karty kredytowej w Citibanku.

Poleconym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która od 30 czerwca 2017 roku nie posiadała w Citibanku konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego (dotyczy to również współposiadaczy i pełnomocników).

Oznacza to, że możesz polecać konto Citi Priority posiadaczom karty kredytowej.

Zadania dla osoby polecającej

Będąc klientem Citibanku, występując w roli polecającego, musisz wypełnić formularz polecenia i podać w nim dane osoby, której rekomendujesz produkty Citibanku. Pamiętaj przy tym o zaakceptowaniu regulaminu akcji.

Warto to zrobić jak najszybciej, by polecony zdążył zawrzeć umowę rachunku do 30 września 2019 r.

Przedstawiciel banku zadzwoni do osoby poleconej i zbierze informacje niezbędne do otwarcia konta Citi Priority.

Obowiązki osoby poleconej

Osoba polecona ma do spełnienia następujące zadania:

Krok 1
Krok 1

Do 30 września 2019 r. musi zawrzeć z Citibankiem umowę o konto Citi Priority, zgadzając się przy tym na poinformowanie przez bank polecającego o spełnieniu przez siebie warunków akcji.

Krok 2
Krok 2

Nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyła konto musi:

  • zalogować się przynajmniej raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online;
  • zapewnić wpływy na konto Citi Priority w łącznej wysokości minimum 100 000 zł. Pieniądze nie mogą pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych.
Krok 3
Krok 3

Do ostatniego dnia czwartego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta Citi Priority, w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, utrzymać na rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości co najmniej 100 000 zł.

Przełóżmy te zapisy na konkretny przykład: osoba polecona otworzyła konto Citi Priority w sierpniu. Do końca września musi ona zalogować się do Citibank Online i zapewnić łączny wpływ na rachunek w wysokości min. 100 000 zł. Później - w październiku, listopadzie i grudniu - musi zadbać, by w każdym z tych miesięcy średniomiesięczne saldo na jej kontach w Citibanku wynosiło przynajmniej 100 000 zł.

Istotne informacje

Dla pełnego obrazu sytuacji, dodajmy, że średniomiesięczne saldo środków wyliczane jest jako suma kwot znajdujących się na wszystkich rachunkach osoby poleconej prowadzonych w Citibanku, których jest ona głównym posiadaczem. Przy wyliczeniach nie są uwzględniane środki z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych, których osoba polecona jest drugim lub kolejnym współposiadaczem.

Nagroda zostanie Ci przekazana wyłącznie w przypadku, gdy konto otwarte przez poleconego nie zostało zamknięte lub nie znajduje się w okresie wypowiedzenia.

Nagroda dla polecającego

O tym, że polecony spełnił warunki przyznania Ci nagrody, bank poinformuje Cię w wiadomości SMS na podany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu lub poprzez wysłanie wiadomości w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online. Informację otrzymasz nie później niż do końca pierwszego miesiąca następującego po tym, w którym polecony wypełnił wszystkie swoje zadania.

W tym samym terminie bonus zostanie przekazany na Twoje konto osobiste lub rachunek karty kredytowej.

W przypadku powstania lub zwiększenia nadpłaty na rachunku karty kredytowej, bank nie pobierze z tego tytułu opłaty przewidzianej w tabeli opłat i prowizji.

Rozliczenie należnego podatku dochodowego spoczywa na Citibanku, który przeznaczy na to swoje środki. Ty otrzymasz „na czysto” 300 zł za każdą skuteczną rekomendację.

Konto Citi Priority          

Korzystając z tego rachunku, zapewne wiesz, że wysokiej opłaty za prowadzenie konta (30 zł) możesz uniknąć na dwa sposoby: dzięki utrzymywaniu na wszystkich rachunkach salda w wysokości co najmniej 30 000 zł lub dzięki zapewnieniu zewnętrznych wpływów w kwocie min. 5 000 zł.

Piszemy o tych opłatach dla przypomnienia, ale i dla osób, które będą rekomendowały ten rachunek, a obecnie posiadają w Citibanku jedynie kartę kredytową. Przydadzą się one także osobom, które będą go otwierały z polecenia.

Premia dla polecającego, a dla poleconego…

Niestety Citibank nie przewidział premii dla osoby poleconej. Może uznał, że skoro dysponuje ona taką gotówką, jaka jest wymagana dla spełnienia warunków skutecznej rekomendacji, to drobny bonus nie ma dla niej znaczenia. My sugerujemy, byś obiecał osobie poleconej, że zrewanżujesz się drobnym upominkiem za przysługę. Kto wie, może ma ona znajomych z odpowiednimi zasobami finansowymi, którzy też mogliby otworzyć Konto Citi Priority z Twojego polecenia. Pamiętaj, że możesz zarekomendować produkty Citibanku maksymalnie czterem osobom i tym samym zgarnąć 1200 zł premii.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin akcji "Poleć konto Citi Priority znajomemu"

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.