Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Citi Handlowy zmienia cennik – wycofuje CitiKonto i podwyższa opłaty za konto Citi Priority

Citi Handlowy zmienia cennik – wycofuje CitiKonto i podwyższa opłaty za konto Citi Priority
Spis treści

Obniżenie stóp procentowych cieszy tylko kredytobiorców i ministra finansów, bo przekłada się na niższe koszty obsługi zadłużenia. Cierpią za to posiadacze oszczędności oraz posiadacze rachunków osobistych. Ci drudzy dlatego, że instytucje finansowe ponoszą dodatkowe koszty związane z pandemią koronawirusa (m.in. wakacje kredytowe, konieczność przystosowania oddziałów do nowych warunków), obawiają się pogorszenia jakości portfela kredytowego i osłabienia akcji kredytowej, więc szukają dodatkowych dochodów. Oczywiście najłatwiej jest je uzyskać podnosząc opłaty i prowizje.

Jako pierwszy z dużych banków na taki ruch zdecydował się Citi Handlowy. W maju informowaliśmy o wprowadzanych od 15 lipca 2020 r. zmianach w opłatach za karty kredytowe. Teraz czas na informację o modyfikacjach cennika kont osobistych, które wejdą w życie 20 sierpnia 2020 r.

Jak bank tłumaczy planowane podwyżki? Wiele z nich uzasadnia wysoką inflacją. Zgodnie z regulaminem rachunków bankowych zmiany cennika mogą nastąpić, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi minimum 0,25% rok do roku. Tymczasem odczyt inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za luty 2020 r. – na który powołuje się Citibank - pokazał, że wzrosła ona o 4,7% w ujęciu rocznym.

CitiKonto odchodzi do lamusa

20 sierpnia 2020 r. Citibank wycofa z oferty CitiKonto. Posiadacze tego rachunku będą mogli nadal z niego korzystać, przy czym muszą wiedzieć, że opłata za usługę CitiPhone wzrośnie z 6 do 9 zł, a wymiana Citicard na wniosek klienta podrożeje z 20 na 30 zł.

Prowadzenie subkonta walutowego w EUR otwartego do 19 sierpnia 2020 r. będzie nadal kosztowało 3 zł i to niezależnie od stanu środków. Dla rachunków uruchomionych po tej dacie opłata 3 zł zostanie utrzymana w przypadku, gdy średnie saldo środków w miesiącu nie przekroczy 10 tys. euro. Powyżej tej granicy trzeba będzie zapłacić 18 zł/miesiąc. Kolejne progi to 20, 50 i 100 tys. Euro, a opłaty (odpowiednio) – 36, 90 i 180 zł.

Odnośnie oferty walutowej warto jeszcze wspomnieć, że koszt przelewu walutowego zleconego w oddziale banku lub poprzez CitiPhone wzrośnie z 15 do 20 zł.

Korzystanie z tych kanałów kontaktu z bankiem będzie też oznaczał wyższe opłaty za polecenie zapłaty i zlecenia stałe - podwyżka z 3 do 7,50 zł.

Droższe konta Citi Priority

Najpopularniejszy rachunek osobisty, czyli konto Citi Priority, podrożeje z 30 do 49 zł, chyba że jego posiadacz spełni dwa warunki aktywności. Szczegóły przedstawiamy w poniższej tabeli, w której znajdziesz też zmiany dotyczące innych ważnych opłat.

Wybrane zmiany opłat za Konto Citi Priority w banku Citi Handlowy

Do 19.08.2020 r.

Od 20.08.2020 r.

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku

0 zł po zapewnieniu wpływ w wysokości min. 5 tys. zł lub utrzymaniu średniomiesięcznego salda na rachunkach w Citibanku w wysokości 30 tys. zł. Dla kont otwartych do 7.08.2018 r. dodatkowy wymagane jest posiadanie karty kredytowej lub innego produktu kredytowego

30 zł w pozostałych przypadkach

0 zł po zapewnieniu wpływ w wysokości min. 5 tys. zł lub utrzymaniu średniomiesięcznego salda na rachunkach w Citibanku w wysokości 30 tys. zł oraz wykonaniu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 500 zł

9 zł, gdy nie zostanie zrealizowany warunek płatności „plastikiem”

40 zł po wykonaniu transakcji bezgotówkowych, ale bez spełnienia warunku wpływu min. 5 tys. zł lub utrzymania średniomiesięcznego salda w wysokości 30 tys. zł.

49 zł, gdy nie został spełniony żaden z warunków

Opłata za prowadzenie subkonta walutowego w EUR

0 zł

0 zł, gdy średnie saldo w miesiącu na subkoncie wynosi poniżej 10.000 EUR

18 zł od 10.001 do 20.000 EUR

36 zł od 20.001 do 50.000 EUR

90 zł od 50.001 do 100.000 EUR

180 zł powyżej 100.000 EUR

Opłata za dostęp do usługi CitiPhone

0 zł, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach 100.000 zł

6 zł w pozostałych przypadkach

0 zł, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach 100.000 zł

9 zł w pozostałych przypadkach

Wymiana Citicard na wniosek klienta

20 zł

30 zł

Polecenie przelewu krajowego w złotych zlecone w oddziale lub w usłudze CitiPhone

16 zł

20 zł

Polecenie przelewu SEPA lub transgranicznego zlecone w oddziale lub w usłudze CitiPhone

12 zł

20 zł

Polecenie zapłaty, w tym polecenie zapłaty w złotych i polecenie zapłaty SEPA i zlecenia stałe; zlecenie stałe - utworzenie/ zmiana/odwołanie w oddziale lub w usłudze CitiPhone

1 zł

2,50 zł

Więcej też za Konto Citigold

„Podstawowa” opłata za ten typ rachunku w przypadku niespełnienia warunku aktywności zostanie utrzymana na poziomie 220 zł. Zmieni się tylko prowizja dla tych, którzy utrzymują w banku saldo w przedziale od 200 do 400 tys. zł. Dotąd płacili oni za rachunek 50 zł, a po zmianach bank pobierze aż 125 zł.

Więcej trzeba będzie zapłacić za trzecie i każde następne wejście z kartą Citigold Lounge do saloników lotniskowych. Opłata wzrośnie z 70 do 100 zł.

Posiadacze Konta Citigold zapłacą też identyczne opłaty jak inni klienci Citibanku za subkonto w EUR (w ich przypadku prowizja będzie jednak naliczana od kwoty przekraczającej 20.000 EUR) i wymianę Citicard na swój wniosek.

Wykaz wszystkich zmian znajdziesz w specjalnym dokumencie. Link do niego zamieściliśmy pod tym tekstem.

Citi Global Wallet

W powodzi tych złych informacji jest jedna dobra wiadomość. W ofercie banku Citi Handlowy pojawia się Citi Global Wallet, czyli usługa, która umożliwia dokonywanie zakupów lub wypłatę gotówki z bankomatów bez przewalutowania. System automatycznie rozpozna walutę transakcji (PLN, EUR, USD, GBP) i pobierze środki z właściwego konta. Trzeba jedynie pamiętać, by było ich odpowiednio dużo.

Usługa jest bezpłatna i można ją aktywować w aplikacji mobilnej Citi Mobile. Korzystając z niej można też płacić w innych walutach niż wyżej wymienione, a wówczas przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonywane jest z konta wskazanego przez Ciebie jako domyślne.

Nie akceptuję zmian…

Warto wiedzieć, że każda zmiana cennika, to doskonała okazja do… błyskawicznego, rozstania się z bankiem. Jeśli nie akceptujesz nowych zasad, masz dwie możliwości:

  • złożyć wypowiedzenie umowy − wtedy wygaśnie ona bez ponoszenia opłat ze skutkiem od daty poinformowania Cię o zmianach. Możesz to zrobić do dnia, w którym zmiany zostałyby zastosowane;
  • złożyć pisemne oświadczenie o braku akceptacji (sprzeciw) – wtedy umowa łączącą Cię z bankiem wygaśnie dzień przed wejściem w życie nowej tabeli opłat i prowizji.

Zachowaj czujność

Można się spodziewać, że ruch banku Citi Handlowy, to dopiero początek fali podwyżek. Niewiadomą jest tylko ich zakres i wysokość. Zalecamy więc uważne śledzenie wiadomości z banków, sprawdzanie ich treści, by uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia, gdy z rachunku znikną pieniądze w związku z niespełnieniem nowych wymagań.

Przydatne dokumenty

  1. Wykaz zmian w TOIP konta oraz linia kredytowa dla klientów indywidualnych