Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?

Cykl: Mniej znane usługi bankowe

Beata Szymańska
Beata Szymańska

Łączy wieloletnie doświadczenie w pracy redaktora z entuzjazmem dla wszystkiego, co nowe. Specjalizuje się w tematyce finansowej i prześwietlaniu bankowych ofert.

Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?

Obowiązek posiadania przez wszystkie banki i SKOK-i darmowego konta podstawowego jest efektem unijnej dyrektywy PAD, podpisanej przez Polskę 30 listopada 2016 roku. W zamyśle prawodawców podstawowy rachunek płatniczy ma zachęcić do korzystania z bankowości osoby do tej pory wykluczone finansowo, zwłaszcza seniorów oraz konsumentów o niskich dochodach.

Dyrektywa przewidywała też, że na instytucje, które nie włączą do swojej oferty podstawowego rachunku rozliczeniowego, zostaną nałożone kary pieniężne. W przypadku banków wysokość grzywny może wynieść nawet 1 mln złotych, a w przypadku SKOK-ów - 100 tys. zł.

Trzeba przyznać, że idea „konta dla każdego” nie wywołała entuzjazmu bankowców, jednak instytucje finansowe dostosowały się do nowych wymogów (chociaż czekały z tym do ostatniej chwili). Sprawdźmy więc, kto po 8 sierpnia będzie mógł skorzystać z podstawowych ROR-ów i jakie operacje bankowe faktycznie będą bezpłatne.

Kto może założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Darmowe konto jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które w chwili złożenia wniosku nie będą posiadały innego rachunku prowadzonego w walucie polskiej. W praktyce oznacza to, że będziesz mógł zamknąć swój obecny rachunek i już następnego dnia złożyć wniosek o założenie podstawowego ROR-u (przepisy nie przewidują żadnego okresu karencji). Bez obaw będziesz mógł też posiadać konto walutowe – ustawa wyklucza wyłącznie posiadaczy kont w polskich złotych.

Bank zweryfikuje, czy nie masz innych rachunków

Jednocześnie ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które umożliwi bankom weryfikację Twojego statusu. Jeśli wciąż posiadasz ROR w innej instytucji, a mimo to złożysz wniosek o darmowe konto, bank szybko ten fakt ustali za pomocą centralnej informacji o rachunkach. Jest oczywiste, że w tej sytuacji nie będziesz miał żadnych szans na założenie bezpłatnego rachunku.

Z odmową spotkają się również potencjalni klienci SKOK-ów, którzy nie są członkami danej kasy. Autorzy zmian uznali bowiem, że w przypadku kas spółdzielczych można wymagać od konsumenta tego, by był członkiem danego SKOK-u.

Zgodnie z nowymi przepisami bank ma prawo do odmowy założenia PRP jeszcze w dwóch przypadkach:

 • jeśli podejrzewa, że rachunek może służyć finansowaniu terroryzmu lub praniu pieniędzy;
 • jeśli posiada informację, że środki pochodzą z przestępstwa lub że dany klient popełnił w przeszłości przestępstwo z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

Jak założyć PRP?

Podstawowy rachunek płatniczy będziesz mógł otworzyć:

 • w placówce banku, po złożeniu pisemnego wniosku;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli przez Internet.

Co ciekawe, ustawa dopuszcza też możliwość złożenia takiego wniosku za pośrednictwem infolinii (o ile dana instytucja akceptuje taką formę). Sprawdź więc, czy Twój bank umożliwia otwarcie konta za pośrednictwem kanałów telefonicznych.

Warto w tym miejscu dodać, że dyrektywa PAD nakłada na banki trzy istotne ograniczenia. Po pierwsze, bank nie będzie mógł żądać określonej kwoty miesięcznych wpływów na rachunek czy też zmusić Cię do korzystania z innych swoich produktów (np. umów ubezpieczeniowych). Po drugie, musi Ci otworzyć konto w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku. Po trzecie, powinien Ci zapewnić dostęp do konta na takich samych zasadach, jak innym klientom, tzn. online i w placówkach stacjonarnych (o ile je posiada).

  Jakie czynności są zwolnione z opłat?

  Zgodnie z nowymi przepisami posiadacze podstawowych rachunków płatniczych mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Przede wszystkim nie zapłacą za otwarcie oraz prowadzenie konta, a także za wydanie i obsługę karty. Wszystkie te czynności są bezwarunkowo bezpłatne, co oznacza, że nie musisz spełniać żadnych warunków, aby uniknąć kosztów związanych z obsługą ROR-u. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

  • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych);
  • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku;
  • 5 darmowych transakcji dokonanych w bankomatach i wpłatomatach obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci).

  Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności jest dość krótka i obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

  A co z pozostałymi prowizjami?

  No cóż… pamiętaj, że powyżej limitów banki będą mogły pobierać opłaty za każdą operację, tak więc będziesz musiał zapłacić za szósty i kolejny przelew lub wypłatę gotówki z obcych bankomatów w miesiącu. Na szczęście, banki nie będą mogły ustalać wysokości prowizji na własną rękę – ogranicza je w tym względzie nowa ustawa. Mówi ona, że opłata nie może być wyższa niż opłaty najczęściej stosowane przez dany bank przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do danego typu transakcji.

  Płatne będą także przelewy SEPA i transgraniczne transakcje płatnicze. Również ich cena będzie ustalana w odniesieniu do średniej z ubiegłego roku.

  Oczywiście jako posiadacz podstawowego rachunku będziesz mógł przeprowadzać inne operacje bankowe dostępne dla właścicieli standardowych ROR-ów, np. wypłacać gotówkę z zagranicznych bankomatów, ustanowić polecenie zapłaty, puścić przelew SORBNET lub przelew natychmiastowy (z małym zastrzeżeniem - w niektórych bankach ta ostatnia operacja może być zarezerwowana wyłącznie dla klientów korzystających ze "zwykłych" kont osobistych). Pamiętaj też, że wszystkie te czynności będą płatne, a ich koszt może się różnić w zależności od banku.

  Weź również pod uwagę, że niektóre usługi bankowe będą dla Ciebie całkowicie niedostępne, np. nie skorzystasz z debetu lub z linii kredytowej. Zgodnie z nową ustawą produkty kredytowe nie mogą być powiązane z podstawowym rachunkiem płatniczym.

  Nazwa Banku

  6 i kolejny przelew Eliksir w miesiącu

  6 i kolejna wypłata gotówki z obcych bankomatów

  Przelew natychmiastowy przez Internet

  Wpłata/wypłata gotówki w placówce

  mBank

  0,00 zł

  7,00 zł

  5,00 zł

  0,00 zł

  ING Bank Śląski

  0,00 zł

  2,50 zł

  5,00 zł

  0,00 zł

  Nest Bank

  0,00 zł

  0,00 zł

  1 zł

  0,00 zł

  Citi Handlowy

  0,00 zł

  0,00 zł

  15 zł

  0,00 zł

  PKO BP

  0,00 zł

  3%, min. 5 zł

  nd.

  0,00 zł

  Getin Bank

  0,00 zł

  3%, min. 5 zł

  nd.

  0,00 zł

  Raiffeisen Polbank

  0,00 zł

  6 zł

  nd.

  0,00 zł

  Alior Bank

  0,00 zł

  5 zł

  nd.

  0,00 zł

  Bank Millennium

  0,00 zł

  1,00 zł - w bankomatach BZ WBK i Planet Cash

  5,00 zł – w pozostałych bankomatach

  5,00 zł

  0,00 zł

  BZ WBK

  0,00 zł

  5,00 zł

  5,00 zł

  0,00 zł

  eurobank

  7,00 zł

  0,00 zł pow. 100 zł

  1,90 zł poniżej 100 zł

  nd.

  0,00 zł

  Bank Pekao

  0,00 zł

  2% min. 5,00 zł

  nd.

  0,00 zł

  Idea Bank

  0,00 zł

  0,00 zł

  3,50 zł

  0,00 zł

  Bank Pocztowy

  0,00 zł

  2,00 zł

  5,00 zł

  nd.

  BOŚ Bank

  0,00 zł

  0,00 zł

  nd.

  0,00 zł

  Deutsche Bank

  0,00 zł 0,00 zł nd. 0,00 zł

  Rachunek podstawowy czy rachunek standardowy?

  W gruncie rzeczy podstawowy rachunek płatniczy stanowi uproszczoną wersją standardowych ROR-ów. Jeśli zdecydujesz się na jego założenie, otrzymasz bezwarunkowe zwolnienie z opłat za konto i kartę oraz będziesz mógł bezpłatnie wypłacać gotówkę z bankomatów własnych banku. Bank nie pobierze od Ciebie również prowizji za 5 przelewów w miesiącu oraz 5 wypłat z obcych bankomatów. Jeśli więc zaliczasz się do osób, które mają minimalne wymagania wobec konta, PRP może stanowić atrakcyjną alternatywę dla standardowego rachunku.

  Kliknij, aby powiększyć

  Czy można jednocześnie posiadać PRP i standardowe konto osobiste?

  Nowe przepisy wyraźnie podkreślają, że PRP może założyć wyłącznie osoba, która w chwili złożenia wniosku nie posiada żadnego innego rachunku osobistego prowadzonego w polskich złotych. Co jednak, jeśli posiadacz podstawowego konta zechce jednocześnie skorzystać ze standardowej oferty? Czy może np. otworzyć PRP w jednym banku, a w innym - po pewnym czasie - „normalne” konto osobiste?

  To pytanie – w imieniu naszych Czytelników – zadaliśmy w kilku bankach. Z nadesłanych odpowiedzi jasno wynika, że takie rozwiązanie nie będzie możliwe. Np. Getin Bank stwierdził, że w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do możliwości „wypowiedzenia umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w przypadku otwarcia innego konta, w naszym lub innym banku”.

  W podobnym tonie odpowiedział Bank Millennium: „Po uruchomieniu Konta 360° w naszym Banku lub rachunku osobistego w innym banku Podstawowy Rachunek Płatniczy zostanie zamknięty. Banki mogą weryfikować, czy Klient posiada rachunki”. Także Idea Bank oznajmił, że w przypadku, gdy klient będzie chciał zamienić PRP na konto w innym banku, „niezbędne będzie wcześniejsze wypowiedzenie umowy o taki rachunek”. Identyczne stanowisko zajął ING Bank Śląski oraz kilka innych instytucji.

  Reasumując, wygląda na to, że Twój bank będzie mógł sprawdzać, czy nie założyłeś rachunku także w innym banku i - po stwierdzeniu tego faktu – wykluczyć Cię z grona swoich klientów.

  Podstawowy Rachunek Płatniczy – hit czy kit?

  W zamyśle pomysłodawców nowych przepisów dostęp do podstawowego rachunku płatniczego powinien przyczynić się do wzrostu ubankowienia polskiego społeczeństwa oraz do rozwoju obrotu bezgotówkowego. Uproszczony, a zarazem co do zasady bezpłatny rachunek o nieskomplikowanym charakterze został wprowadzony z myślą konsumentach, którzy do tej pory nie dostrzegali żadnych korzyści płynących z posiadania konta czy płacenia kartą.

  Jak wykazał raport NBP z 2012 r., wiele osób - zwłaszcza w starszym wieku i o niskich dochodach – jest przekonanych, że konto w banku tak naprawdę do niczego nie jest im potrzebne, a tylko generuje niepotrzebne koszty. Czy podstawowy rachunek płatniczy jest w stanie zmienić to przeświadczenie i przyciągnąć do banków grupę nowych klientów?

  Bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz, znacznie różniący się od optymistycznych założeń. Może się okazać bowiem, że podstawowy rachunek płatniczy stanie się atrakcyjną opcją dla tzw. „biernych klientów” - czyli osób, które posiadają już rachunek płatniczy, jednak korzystają z niego w ograniczonym zakresie. Istnieje więc spora szansa, że mało aktywni lub niezadowoleni z opłat klienci zaczną zamykać swoje dotychczasowe rachunki i „przesiadać” się na bezpłatne ROR-y. Jest oczywiste, że dla instytucji finansowych taka migracja (zwłaszcza, jeśli przybierze duże rozmiary) może oznaczać spory spadek dochodów. Czy rzeczywiście tak się stanie? Cóż… na odpowiedź przyjdzie nam trochę poczekać.