Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?

Cykl: Mniej znane usługi bankowe

Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?
Spis treści

Obowiązek posiadania przez wszystkie banki i SKOK-i darmowego konta podstawowego jest efektem unijnej dyrektywy PAD, podpisanej przez Polskę 30 listopada 2016 roku. W zamyśle prawodawców podstawowy rachunek płatniczy miał zachęcić do korzystania z bankowości osoby do tej pory wykluczone finansowo, zwłaszcza seniorów oraz konsumentów o niskich dochodach.

Dyrektywa parlamentu europejskiego przewidywała też, że na instytucje, które nie włączą do swojej oferty podstawowego rachunku rozliczeniowego, zostaną nałożone kary pieniężne. W przypadku banków wysokość grzywny miała wynieść nawet 1 mln złotych, a w przypadku SKOK-ów - 100 tys. zł.

Trzeba przyznać, że idea „konta dla każdego” nie wywołała entuzjazmu bankowców, jednak instytucje finansowe dostosowały się do nowych wymogów (chociaż czekały z tym do ostatniej chwili). Sprawdźmy więc, kto może skorzystać z podstawowych rachunków i jakie operacje bankowe faktycznie są bezpłatne.

Co to jest Podstawowy Rachunek Płatniczy i czym różni się od innych ROR-ów?

W gruncie rzeczy PRP stanowi uproszczoną wersją standardowych kont osobistych - zapewnia darmowy dostęp do podstawowych transakcji płatniczych, jednak liczba bezpłatnych operacji jest ściśle ograniczona. Ponadto właściciele tego typu rachunków mają zamknięty dostęp do niektórych produktów banku. Reasumując, podstawowy rachunek płatniczy to opcja dla osób, które szukają taniego i prostego w obsłudze konta, a przy tym dość rzadko korzystają z usług bankowych.

Darmowe konta podstawowe mogą założyć wyłącznie klienci indywidualni (także małoletni), którzy w chwili złożenia wniosku nie są posiadaczami żadnego innego rachunku płatniczego prowadzonego w walucie polskiej. W praktyce oznacza to, że będziesz mógł zamknąć swój obecny rachunek i już następnego dnia złożyć wniosek o założenie podstawowego ROR-u (przepisy nie przewidują żadnego okresu karencji). Bez obaw będziesz mógł też posiadać konto walutowe – ustawa wyklucza wyłącznie posiadaczy kont w polskich złotych.

Bank zweryfikuje, czy nie masz innych rachunków

Jednocześnie ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które umożliwi bankom weryfikację Twojego statusu. Jeśli wciąż posiadasz ROR w innej instytucji, a mimo to złożysz wniosek o podstawowy rachunek płatniczy, bank szybko ten fakt ustali za pomocą centralnej informacji o rachunkach. Jest oczywiste, że w tej sytuacji nie będziesz miał żadnych szans na założenie bezpłatnego rachunku. Bank ma prawo do odmowy założenia PRP jeszcze w dwóch przypadkach:

  • jeśli podejrzewa, że rachunek może służyć finansowaniu terroryzmu lub praniu pieniędzy;
  • jeśli posiada informację, że środki pochodzą z przestępstwa lub że dany klient popełnił w przeszłości przestępstwo z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

Jakie czynności są zwolnione z opłat?

Jak już wspominaliśmy, posiadacze PRP mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego jest bezwarunkowo darmowe, podobnie jak obsługa karty płatniczej. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

  • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych);
  • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku;
  • 5 darmowych wypłat gotówki z bankomatów obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci).

Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności jest dość krótka i obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

Kliknij, aby powiększyć

A co z pozostałymi prowizjami?

No cóż… pamiętaj, że powyżej limitów banki będą mogły pobierać opłaty za każdą operację, tak więc będziesz musiał zapłacić za szósty i kolejny przelew lub wypłatę gotówki z obcych bankomatów w miesiącu. Na szczęście, banki nie mogą ustalać wysokości prowizji na własną rękę – ogranicza je w tym względzie ustawa. Mówi ona, że opłata nie może być wyższa niż opłaty najczęściej stosowane przez dany bank przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do danego typu transakcji.

Płatne są także przelewy SEPA i transgraniczne transakcje płatnicze. Również ich cena jest ustalana w odniesieniu do średniej z ubiegłego roku.

Oczywiście jako posiadacz podstawowego rachunku będziesz mógł przeprowadzać inne operacje bankowe dostępne dla właścicieli standardowych ROR-ów, np. wypłacać gotówkę z zagranicznych bankomatów, ustanowić polecenie zapłaty, puścić przelew walutowy. Pamiętaj też, że wszystkie te czynności będą płatne, a ich koszt może się różnić w zależności od banku.

Ważne! W wielu bankach do ustawowego limitu 5 bezpłatnych przelewów wliczane są zarówno przelewy krajowe, jak przelewy wykonywane w ramach zleceń stałych i poleceń zapłaty.

Podstawowy rachunek płatniczy porównanie prowizji

Nazwa Banku

6 i kolejny przelew w miesiącu

6 i kolejna wypłata gotówki z bankomatów

Alior Bank

0 zł - w bankowości internetowej

8 zł w oddziale

5 zł

Bank Millennium

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

5 zł -przelew wewnętrzny

7,99 zł – przelew zewnętrzny

0 zł – w bankomatach Banku Millennium

1 zł - w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash.

5 zł -w pozostałych bankomatach. 

Bank Pekao SA

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

1,99 zł -przelew wewnętrzny

6 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach własnych banku

2,30% min. 5 zł - w pozostałych bankomatach

Bank Pocztowy

0 zł - w bankowości internetowej i w oddziale

0 zł - wypłata gotówki możliwa jedynie w placówkach banku oraz Poczty Polskiej

BNP Paribas

0 zł - w bankowości internetowej

6 zł w oddziale banku

5 zł

BOŚ Bank

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

6 zł -przelew wewnętrzny

8 zł – przelew zewnętrzny

0 zł

Citi Handlowy

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

12 zł  -przelew wewnętrzny

16 zł – przelew zewnętrzny

0 zł

Credit Agricole

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

10 zł - przelew krajowy

3 zł – jeśli posiadaczem rachunku jest osoba między 13 a 18 rokiem życia

5 zł – pozostali klienci

Getin Bank

0 zł - w bankowości internetowej

10 zł w oddziale

0 zł – bankomaty sieci Planet Cash

3%, min. 5 zł – pozostałe bankomaty

ING Bank Śląski

0 zł - w bankowości internetowej

9 zł w oddziale banku

0 zł – w bankomatach ING i Planet Cash

5 zł – w pozostałych bankomatach

mBank

0 zł w bankowości internetowej i w oddziale banku

0 zł - w bankomatach mBank, Euronet, Planet Cash, Santander Bank Polskai dla wypłat powyżej 100 zł w danym miesiącu

2,50 zł - w bankomatach mBank, Euronet, Planet Cash, Santander Bank Polska dla wypłat poniżej 100 zł w danym miesiącu

7 zł – w pozostałych bankomatach

Nest Bank

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale banku:

0 zł – przelew wewnętrzny

10 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach sieci Euronet

6 zł - w pozostałych bankomatach

PKO BP

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale banku:

0 zł – przelew wewnętrzny

5, 99 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach PKO BP

3% nie mniej niż 5 zł – w pozostałych bankomatach

Santander Bank Polska

0 zł - w bankowości internetowej

10 zł w oddziale banku

0 zł

Toyota Bank

0 zł - w bankowości internetowej

3 zł za przelew zlecony przez infolinię (bank nie prowadzi obsługi oddziałowej)

4,50 zł

Źródło: Na podstawie TOiP banków, stan na 9.05.2022 r.

Weź również pod uwagę, że niektóre usługi bankowe będą dla Ciebie całkowicie niedostępne, np. nie skorzystasz z debetu lub z linii kredytowej. Zgodnie z nową ustawą produkty kredytowe nie mogą być powiązane z podstawowym rachunkiem płatniczym.

Ponadto Twój bank może stworzyć własną listę usług i produktów, które pozostaną poza Twoim zasięgiem. Przykładowo – w Banku Millennium w ramach umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego nie jest możliwe zakładanie lokat terminowych ani otwieranie kont oszczędnościowych czy też walutowych. Z kolei w Alior Banku dla podstawowego rachunku płatniczego niedostępne są przelewy SORBNET, przelewy natychmiastowe (Bluemedia/Express Elixir), przelewy zagraniczne/walutowe w trybie pilnym oraz ekspresowym, opcja kosztowa OUR i płatności telefonem za pomocą usług Google Pay i Apple Pay.

Jak założyć PRP?

W większości banków podstawowy rachunek płatniczy będziesz mógł otworzyć wyłącznie w oddziale banku, po złożeniu pisemnego wniosku (pobranego ze strony internetowej). W nielicznych instytucjach wniosek da się wysłać przez Internet, niemniej i tak podpisanie umowy jest możliwe jedynie w placówce.

Warto w tym miejscu dodać, że dyrektywa PAD nakłada na banki trzy istotne ograniczenia. Po pierwsze, bank musi otworzyć Ci konto w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku. Po drugie, powinien Ci zapewnić dostęp do konta na takich samych zasadach, jak innym klientom (tzn. w stacjonarnym oddziale i za pomocą bankowości internetowej). Po trzecie, nie będzie mógł żądać określonej kwoty miesięcznych wpływów na rachunek czy też zmusić Cię do korzystania z innych swoich produktów (np. umów ubezpieczeniowych).

Czy podstawowe konto mogą założyć również cudzoziemcy?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Fakt, że obcokrajowiec posiada konto osobiste za granicą, nie przeszkadza w założeniu PRP w polskim banku. Oczywiście cudzoziemiec nie może być posiadaczem indywidualnego ROR-u w żadnej polskiej instytucji bankowej.

Warto w tym miejscu dodać, że konto PRP mogą otworzyć zarówno rezydenci (czyli cudzoziemcy posiadający miejsce zamieszkania w Polsce), jak i osoby o statusie nierezydentów. W obu tych przypadkach obcokrajowiec musi przedstawić dokumenty potwierdzające jego legalny pobyt i umożliwiające weryfikację tożsamości, np. ważny paszport, kartę pobytu, pozwolenie na pracę. Dokładne informacje na temat dokumentów wymaganych przez poszczególne banki  znajdziesz  w artykule "Konto bankowe dla obcokrajowca".

Czy można jednocześnie posiadać PRP i standardowe konto osobiste?

Przepisy wyraźnie podkreślają, że PRP może założyć wyłącznie osoba, która w chwili złożenia wniosku nie posiada żadnego innego konta osobistego prowadzonego w polskich złotych. Co jednak, jeśli posiadacz podstawowego konta płatniczego zechce jednocześnie skorzystać ze standardowej oferty? Czy może np. otworzyć PRP w jednym banku, a w innym - po pewnym czasie - „normalne” konto osobiste?

To pytanie – w imieniu naszych Czytelników – zadaliśmy w kilku bankach. Z nadesłanych odpowiedzi jasno wynika, że takie rozwiązanie nie będzie możliwe. Np. Getin Bank stwierdził, że w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do możliwości „wypowiedzenia umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w przypadku otwarcia innego konta, w naszym lub innym banku”. W podobnym tonie odpowiedział Bank Millennium: „Po uruchomieniu rachunku osobistego w innym banku Podstawowy Rachunek Płatniczy zostanie zamknięty. Banki mogą weryfikować, czy Klient posiada rachunki”. Identyczne stanowisko zajął ING Bank Śląski oraz kilka innych instytucji.

Reasumując, wygląda na to, że Twój bank będzie mógł sprawdzać, czy nie założyłeś rachunku także w innym banku i - po stwierdzeniu tego faktu – wykluczyć Cię z grona swoich klientów.

Rachunek podstawowy czy „zwykłe” konto?

Czy konto podstawowe może stanowić atrakcyjną alternatywę dla standardowego rachunku? Tak, o ile masz minimalne wymagania wobec konta i chcesz z niego korzystać w podstawowym zakresie. Decydując się na ROR z ograniczoną funkcjonalnością otrzymasz bezwarunkowe zwolnienie z opłat za konto i kartę oraz będziesz mógł bezpłatnie wypłacać gotówkę przy użyciu karty płatniczej z bankomatów własnych banku. Bank nie pobierze od Ciebie również prowizji za 5 przelewów w miesiącu oraz 5 wypłat z obcych bankomatów. Zwróć jednak uwagę, że jeśli z jakiś względów przekroczysz ten limit – opłaty tak czy inaczej się pojawią i „bezpłatny” w teorii rachunek zacznie generować koszty.