Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?

Cykl: Mniej znane usługi bankowe

Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?
Spis treści

Obowiązek posiadania przez wszystkie banki i SKOK-i darmowego konta podstawowego jest efektem unijnej dyrektywy PAD, podpisanej przez Polskę 30 listopada 2016 roku. W zamyśle prawodawców podstawowy rachunek płatniczy miał zachęcić do korzystania z bankowości osoby do tej pory wykluczone finansowo, zwłaszcza seniorów oraz konsumentów o niskich dochodach.

Dyrektywa przewidywała też, że na instytucje, które nie włączą do swojej oferty podstawowego rachunku rozliczeniowego, zostaną nałożone kary pieniężne. W przypadku banków wysokość grzywny miała wynieść nawet 1 mln złotych, a w przypadku SKOK-ów - 100 tys. zł.

Trzeba przyznać, że idea „konta dla każdego” nie wywołała entuzjazmu bankowców, jednak instytucje finansowe dostosowały się do nowych wymogów (chociaż czekały z tym do ostatniej chwili). Sprawdźmy więc, kto może skorzystać z podstawowych rachunków i jakie operacje bankowe faktycznie są bezpłatne.

Co to jest Podstawowy Rachunek Płatniczy i czym różni się od innych ROR-ów?

W gruncie rzeczy PRP stanowi uproszczoną wersją standardowych kont osobistych - zapewnia darmowy dostęp do podstawowych transakcji płatniczych, jednak liczba bezpłatnych operacji jest ściśle ograniczona. Ponadto właściciele tego typu rachunków mają zamknięty dostęp do niektórych produktów i usług banku.

Darmowe konta podstawowe mogą założyć wyłącznie klienci indywidualni, którzy w chwili złożenia wniosku nie są posiadaczami żadnego innego rachunku płatniczego prowadzonego w walucie polskiej. W praktyce oznacza to, że będziesz mógł zamknąć swój obecny rachunek i już następnego dnia złożyć wniosek o założenie podstawowego ROR-u (przepisy nie przewidują żadnego okresu karencji). Bez obaw będziesz mógł też posiadać konto walutowe – ustawa wyklucza wyłącznie posiadaczy kont w polskich złotych.

Bank zweryfikuje, czy nie masz innych rachunków

Jednocześnie ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które umożliwi bankom weryfikację Twojego statusu. Jeśli wciąż posiadasz ROR w innej instytucji, a mimo to złożysz wniosek o podstawowy rachunek płatniczy, bank szybko ten fakt ustali za pomocą centralnej informacji o rachunkach. Jest oczywiste, że w tej sytuacji nie będziesz miał żadnych szans na założenie bezpłatnego rachunku. Bank ma prawo do odmowy założenia PRP jeszcze w dwóch przypadkach:

  • jeśli podejrzewa, że rachunek może służyć finansowaniu terroryzmu lub praniu pieniędzy;
  • jeśli posiada informację, że środki pochodzą z przestępstwa lub że dany klient popełnił w przeszłości przestępstwo z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

Jakie czynności są zwolnione z opłat?

Jak już wspominaliśmy, posiadacze podstawowych rachunków płatniczych mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Przede wszystkim nie zapłacą za otwarcie oraz prowadzenie rachunku, a także za wydanie karty płatniczej i jej obsługę. Wszystkie te czynności są bezwarunkowo bezpłatne, co oznacza, że nie musisz spełniać żadnych warunków, aby uniknąć kosztów związanych z obsługą ROR-u. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

  • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych);
  • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku;
  • 5 darmowych wypłat gotówki z bankomatów obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci).

Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności jest dość krótka i obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

Kliknij, aby powiększyć

A co z pozostałymi prowizjami?

No cóż… pamiętaj, że powyżej limitów banki będą mogły pobierać opłaty za każdą operację, tak więc będziesz musiał zapłacić za szósty i kolejny przelew lub wypłatę gotówki z obcych bankomatów w miesiącu. Na szczęście, banki nie mogą ustalać wysokości prowizji na własną rękę – ogranicza je w tym względzie nowa ustawa. Mówi ona, że opłata nie może być wyższa niż opłaty najczęściej stosowane przez dany bank przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do danego typu transakcji.

Płatne są także przelewy SEPA i transgraniczne transakcje płatnicze. Również ich cena jest ustalana w odniesieniu do średniej z ubiegłego roku.

Oczywiście jako posiadacz podstawowego rachunku będziesz mógł przeprowadzać inne operacje bankowe dostępne dla właścicieli standardowych ROR-ów, np. wypłacać gotówkę z zagranicznych bankomatów, ustanowić polecenie zapłaty, puścić przelew walutowy. Pamiętaj też, że wszystkie te czynności będą płatne, a ich koszt może się różnić w zależności od banku.

Nazwa Banku

6 i kolejny przelew w miesiącu

6 i kolejna wypłata gotówki z bankomatów

Alior Bank

0 zł - w bankowości internetowej

8 zł w oddziale

5 zł

Bank Millennium

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

5 zł -przelew wewnętrzny

7,99 zł – przelew zewnętrzny

0 zł – w bankomatach Banku Millennium

1 zł - w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash.  Opłaty można uniknąć pod warunkiem wykonania 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM oraz zapewnienia łącznych wpływów na konto min. 1 000 zł w poprzednim miesiącu.

5 zł -w pozostałych bankomatach.  Warunki uniknięcia opłaty j.w.

Bank Pekao SA

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

1,99 zł -przelew wewnętrzny

6 zł – przelew zewnętrzny

2,30% min. 5 zł

Bank Pocztowy

0 zł - w bankowości internetowej i w oddziale

0 zł - wypłata gotówki możliwa jedynie w placówkach banku oraz Poczty Polskiej

BNP Paribas

0 zł - w bankowości internetowej

6 zł w oddziale banku

5 zł

BOŚ Bank

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

6 zł -przelew wewnętrzny

8 zł – przelew zewnętrzny

0 zł

Citi Handlowy

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

12 zł  -przelew wewnętrzny

16 zł – przelew zewnętrzny

0 zł

Credit Agricole

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

0 zł – przelew wewnętrzny

10 zł - przelew zewnętrzny

3 zł – jeśli posiadaczem rachunku jest osoba między 13 a 18 rokiem życia

5 zł – pozostali klienci

Getin Bank

0 zł - w bankowości internetowej

5, 99 zł w oddziale

0 zł – bankomaty sieci Planet Cash

3%, min. 5 zł – pozostałe bankomaty

ING Bank Śląski

0 zł - w bankowości internetowej

9 zł w oddziale banku

0 zł – w bankomatach ING i Planet Cash

2,50 zł – w pozostałych bankomatach

mBank

0 zł w bankowości internetowej i w oddziale banku

0 zł - w bankomatach mBank, Euronet, Planet Cash, Santander Bank Polskai dla wypłat powyżej 100 zł w danym miesiącu

2,50 zł - w bankomatach mBank, Euronet, Planet Cash, Santander Bank Polska dla wypłat poniżej 100 zł w danym miesiącu

7 zł – w pozostałych bankomatach

Nest Bank

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale banku:

0 zł – przelew wewnętrzny

10 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach sieci Euronet

6 zł - w pozostałych bankomatach

PKO BP

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale banku:

0 zł – przelew wewnętrzny

5, 99 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach PKO BP

3% nie mniej niż 5 zł – w pozostałych bankomatach

Santander Bank Polska

0 zł - w bankowości internetowej

10 zł w oddziale banku

0 zł

Toyota Bank

0 zł - w bankowości internetowej

3 zł za przelew zlecony przez infolinię (bank nie prowadzi obsługi oddziałowej)

4,50 zł

Źródło: Na podstawie TOiP banków, stan na 11.08.2021 r.

Weź również pod uwagę, że niektóre usługi bankowe będą dla Ciebie całkowicie niedostępne, np. nie skorzystasz z debetu lub z linii kredytowej. Zgodnie z nową ustawą produkty kredytowe nie mogą być powiązane z podstawowym rachunkiem płatniczym.

Ponadto Twój bank może stworzyć własną listę usług i produktów, które pozostaną poza Twoim zasięgiem. Przykładowo – w Banku Millennium w ramach umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego nie jest możliwe zakładanie lokat terminowych ani otwieranie kont oszczędnościowych (zarówno w złotówkach, jak i walucie obcej). Z kolei w Alior Banku dla podstawowego rachunku płatniczego niedostępne są przelewy SORBNET, przelewy natychmiastowe (Bluemedia/Express Elixir), przelewy zagraniczne/walutowe w trybie pilnym oraz ekspresowym, opcja kosztowa OUR i płatności telefonem za pomocą usług Google Pay i Apple Pay.

Jak założyć PRP?

W większości banków podstawowy rachunek płatniczy będziesz mógł otworzyć wyłącznie w oddziale banku, po złożeniu pisemnego wniosku (pobranego ze strony internetowej). W nielicznych instytucjach, np. Banku Pocztowym, wniosek da się wysłać przez Internet, niemniej i tak podpisanie umowy jest możliwe jedynie w placówce.

Warto w tym miejscu dodać, że dyrektywa PAD nakłada na banki trzy istotne ograniczenia. Po pierwsze, bank musi otworzyć Ci konto w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku. Po drugie, powinien Ci zapewnić dostęp do konta na takich samych zasadach, jak innym klientom (tzn. w stacjonarnym oddziale i za pomocą bankowości internetowej). Po trzecie, nie będzie mógł żądać określonej kwoty miesięcznych wpływów na rachunek czy też zmusić Cię do korzystania z innych swoich produktów (np. umów ubezpieczeniowych).

Czy można jednocześnie posiadać PRP i standardowe konto osobiste?

Przepisy wyraźnie podkreślają, że PRP może założyć wyłącznie osoba, która w chwili złożenia wniosku nie posiada żadnego innego rachunku osobistego prowadzonego w polskich złotych. Co jednak, jeśli posiadacz podstawowego konta zechce jednocześnie skorzystać ze standardowej oferty? Czy może np. otworzyć PRP w jednym banku, a w innym - po pewnym czasie - „normalne” konto osobiste?

To pytanie – w imieniu naszych Czytelników – zadaliśmy w kilku bankach. Z nadesłanych odpowiedzi jasno wynika, że takie rozwiązanie nie będzie możliwe. Np. Getin Bank stwierdził, że w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do możliwości „wypowiedzenia umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w przypadku otwarcia innego konta, w naszym lub innym banku”.

W podobnym tonie odpowiedział Bank Millennium: „Po uruchomieniu Konta 360° w naszym Banku lub rachunku osobistego w innym banku Podstawowy Rachunek Płatniczy zostanie zamknięty. Banki mogą weryfikować, czy Klient posiada rachunki”. Także Idea Bank oznajmił, że w przypadku, gdy klient będzie chciał zamienić PRP na konto w innym banku, „niezbędne będzie wcześniejsze wypowiedzenie umowy o taki rachunek”. Identyczne stanowisko zajął ING Bank Śląski oraz kilka innych instytucji.

Reasumując, wygląda na to, że Twój bank będzie mógł sprawdzać, czy nie założyłeś rachunku także w innym banku i - po stwierdzeniu tego faktu – wykluczyć Cię z grona swoich klientów.

Rachunek podstawowy czy „zwykłe” konto?

Czy PRP może stanowić atrakcyjną alternatywę dla standardowego rachunku? Tak, o ile masz minimalne wymagania wobec konta i chcesz z niego korzystać w podstawowym zakresie. Decydując się na ROR z ograniczoną funkcjonalnością otrzymasz bezwarunkowe zwolnienie z opłat za konto i kartę oraz będziesz mógł bezpłatnie wypłacać gotówkę przy użyciu karty płatniczej z bankomatów własnych banku. Bank nie pobierze od Ciebie również prowizji za 5 przelewów w miesiącu oraz 5 wypłat z obcych bankomatów. Zwróć jednak uwagę, że jeśli z jakiś względów przekroczysz ten limit – opłaty tak czy inaczej się pojawią i „bezpłatny” w teorii rachunek zacznie generować koszty.