PKO Konto Dziecka w PKO BP

PKO Konto Dziecka w PKO BP Źródło obrazka: strona PKO BP

Na tle innych kont młodzieżowych PKO Konto Dziecka stanowi unikalną propozycję. Rachunek - przeznaczony dla dzieci poniżej 13. roku życia - jest atrakcyjnie oprocentowany i wyposażony w szereg interesujących funkcjonalności. Jego otwarcie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne, podobnie zresztą jak korzystanie z karty. PKO BP stawia tylko jeden warunek – opiekun dziecka musi posiadać Konto Rodzica umożliwiające zarządzanie rachunkiem pociechy.

Pod wieloma względami Konto Dziecka jest wyjątkowym rachunkiem. Konto przeznaczone jest dla dzieci poniżej 13. roku życia, charakteryzuje się wyjątkowo korzystnymi parametrami, nie funkcjonuje jednak jako odrębny rachunek osobisty – jest zawsze powiązane z Kontem dla Rodzica.

Osoba dorosła zarządza Kontem Dziecka za pomocą serwisu transakcyjnego PKO Junior. Dodatkowo serwis zawiera materiały edukacyjne przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych i ułatwiające im zrozumienie trudnego świata finansów.

Co ciekawe, PKO BP oferuje także karty płatnicze skierowane do najmłodszych! Nie są to jednak tradycyjne karty debetowe, lecz karty przedpłacone. Rodzic nabywa taką kartę, aktywuje ją, nadając kod PIN w serwisie internetowym iPKO, przelewa na nią dowolną kwotę i przekazuje w użytkowanie dziecku. Karty są pozbawione personalizacji i konieczności identyfikacji użytkownika.

Karta przedpłacona (prepaid) stanowi rodzaj karty bankowej funkcjonującej na zasadzie "pay before". Umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym do karty specjalnym rachunku płatniczym. Taki rachunek (określany mianem „technicznego”) jest utworzony jedynie w celu prowadzenia rozliczeń realizowanych za pomocą karty i nie można na nim wykonywać innych operacji bankowych. Wartość karty przedpłaconej jest z góry ustalona poprzez zasilenie rachunku technicznego określoną kwotą. Kiedy dziecko wypłaca pieniądze lub robi zakupy, kwoty transakcji gotówkowych i bezgotówkowych są automatycznie odejmowane od wartości środków zgromadzonych na karcie. W przypadku karty przedpłaconej dziecko może wykorzystać tylko taką kwotę, jaką jego rodzic zasilił kartę.

PKO Konto Dziecka – najważniejsze informacje i opłaty​​

 • Rachunek jest otwierany dla dziecka poniżej 13 roku życia na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKO Bankiem Polskim i działającym w imieniu dziecka przedstawicielem ustawowym (rodzicem). W dniu ukończenia przez dziecko 13 roku życia rachunek zostaje automatycznie przekształcany w Konto Pierwsze, zachowując swój dotychczasowy numer i historię. Bez zmian pozostają także login i hasło dostępu do serwisu internetowego;

 • konto jest oprocentowane w wysokości 2,5% do kwoty 2500 zł i 0,5% powyżej tej kwoty. Bank stosuje tygodniową kapitalizację odsetek;

 • otworzenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne bez żadnych dodatkowych warunków;

 • nie ma wymogu regularnych wpływów na Konto Dziecka.

 • Bezpłatne są wewnętrzne i zewnętrzne przelewy internetowe oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego;

 • rodzic lub rodzice mogą zasilać Konto Dziecka przelewem internetowym lub wpłacać gotówkę bezpośrednio na rachunek dziecka w dowolnej placówce PKO BP. Zarówno przelew, jak i wpłata są zwolnione z opłat. Można również aktywować opcję „Autooszczędzanie na rachunek dziecka” i w ten sposób uzupełniać konto pociechy przy okazji dokonywania płatności.

 • Bank udostępnia przedpłacone karty płatnicze:

  • standardową Kartę PKO Junior (do wyboru: karta Visa lub MasterCard z wizerunkami postaci Cartoon Network). Karta posiada również funkcję zbliżeniową (z limitem płatności do 30 zł), umożliwiającą płatności internetowe oraz wypłaty z bankomatów - za wydanie karty zapłacisz jednorazowo 15 zł.

  • naklejkę zbliżeniową PKO Junior, umożliwiającą płatności internetowe oraz zbliżeniowe (z limitem płatności do 30 zł) - koszt wydania 15 zł.

  Wszystkie rodzaje kart są zwolnione z opłat za użytkowanie. Karty dostępne są opcjonalnie - nie musisz ich zamawiać, jeżeli nie chcesz.

  Przykładowe wizerunki kart przedpłaconych prezentujemy poniżej:


 • karta PKO Junior umożliwia wypłatę gotówki z bankomatów, płatności internetowe i w sklepach stacjonarnych;

 • wypłaty z bankomatów PKO BP są bezpłatne, jednak za wypłaty z urządzeń innych banków jest pobierana opłata w wysokości 5 zł, a za wypłaty z bankomatów za granicą - 10 zł. Dla wszystkich kart przedpłaconych z oferty PKO Junior koszt przewalutowania transakcji zagranicznych w przypadku waluty innej niż rozliczeniowa, którą jest euro, wynosi 1,50% od kwoty transakcji;

 • co ciekawe, przedpłacona karta z oferty PKO Junior umożliwia skorzystanie z cashbacku. Także i ta usługa jest bezpłatna, a za jednym razem można wypłacić maksymalnie 200 zł (o ile rodzic nie ustanowi innego limitu).

Jak założyć Konto Dziecka?

Jeżeli rodzic jest posiadaczem konta w PKO BP, wystarczy, że złoży wniosek o otwarcie Konta Dziecka, a po podpisaniu umowy oba rachunki zostaną ze sobą powiązane. W przeciwnym wypadku musi założyć dowolny rachunek osobisty ze oferty Banku (z wyłączeniem rachunków otwartych i prowadzonych na podstawie odrębnej umowy konta Inteligo), a następnie otworzyć konto dla pociechy. Osoby, które mają rachunek w innym banku i nie chcą go przenosić lub którym nie zależy na funkcjonalnościach związanych ze standardowym kontem, mogą zdecydować się na uproszczoną wersję ROR-u o nazwie PKO Konto Rodzica.

Rodzice mogą otworzyć PKO Konto Dziecka podczas wizyty w dowolnym oddziale banku lub za pośrednictwem:

 • strony internetowej (wniosek należy wypełnić na stronie banku, umowa zostaje przesłana kurierem);

 • serwisu bankowości internetowej iPKO. W tej opcji można podpisać umowę elektronicznie za pomocą jednorazowego kodu. Jednak aby rodzic uzyskał dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu PKO Junior i Aplikacji Rodzica (np. miał możliwość inicjowania i potwierdzania przelewów), musi potwierdzić dane dziecka w dowolnej placówce PKO Banku Polskiego;

W celu otwarcia Konta Dziecka konieczny jest jeden z czterech dokumentów potwierdzających tożsamość dziecka: akt urodzenia, dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna. Niezbędny jest także numer PESEL dziecka.

Ważne! Każdy z rodziców może założyć dziecku odrębny rachunek. W takiej sytuacji pociecha stanie się „właścicielem” dwóch kont i na stronie głównej serwisu PKO Junior będzie miała dostęp do łącznego salda z dwóch rachunków.

Zasady bezpieczeństwa

Istotny jest fakt, że małoletni klient banku w żadnym momencie nie dysponuje samodzielnie środkami, robi to jego rodzic w granicach zwykłego zarządu. Dzięki Aplikacji Rodzica osoba dorosła ma pełen nadzór nad finansami dziecka. Może np.:

 • monitorować stan wykorzystania środków poprzez dostęp do salda i historii rachunku karty;

 • decydować o podziale środków na płatności w sklepach, w internecie i wypłaty z bankomatów;

 • zastrzec kartę w serwisie iPKO;

 • zmienić właściciela karty;

 • zarządzać limitami dziennych i miesięcznych wydatków i wypłat z bankomatów. Domyślny dzienny limit operacji płatniczych i internetowych wynosi dla Konta Dziecka maksymalnie 500 zł, natomiast maksymalny limit wypłat gotówki to 200 zł. Jednak rodzic może ustalić swój własny górny pułap przelewów i wypłat.

Warto podkreślić, że wydawana do konta Karta PKO Junior nie jest kartą debetową, a kartą przedpłaconą. Gwarantuje dostęp tylko i wyłącznie do środków wpłaconych wcześniej na rachunek karty, a nie do całego konta ROR, co minimalizuje ryzyko utraty wkładu w przypadku jej zagubienia czy też kradzieży. Ponadto płatności zbliżeniowe bez użycia kodu PIN są ograniczone do kwoty 30 zł dziennie dla Karty PKO Junior i naklejki zbliżeniowej oraz do 50 zł dla karty PKO Junior MasterCard z wizerunkami postaci z bajek Cartoon Network.

Posiadanie rachunku PKO Konto Dziecka nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z kart przedpłaconych z oferty PKO Junior. Karta jest powiązana ze specjalnym rachunkiem technicznym, z którego środki są wykorzystywane podczas transakcji wykonywanych kartą. Taki rachunek jest podpięty do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica.

Produkty powiązane

Z rachunkiem dla dziecka związane są różne produkty dodatkowe, o których warto wiedzieć.

PKO Konto Rodzica

Dla osób, które nie posiadają konta osobistego w PKO BP i nie chcą go otwierać, bank przygotował specjalny rodzaj rachunku - PKO Konto Rodzica. Opłaty za jego prowadzenie przedstawiają się następująco:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku – pod warunkiem otwarcia i prowadzenia Konta Dziecka, w przeciwnym razie opłata wynosi 15 zł;

 • 0 zł za przelewy na powiązany rachunek PKO Konto Dziecka;

 • 0 zł za realizację zleceń stałych na rachunek PKO Konto Dziecka;

 • 70 gr za przelew internetowy na rachunek obcy;

 • 0 zł za kartę debetową – pod warunkiem dokonania operacji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 300 zł miesięcznie, w przeciwnym razie - 4,90 zł;

 • 0 zł za wypłaty z bankomatów PKO Banku Polskiego.

Jeżeli rodzic chce w pełni efektywnie korzystać z bankowości PKO BP (np. bezpłatnie wykonywać przelewy zewnętrzne), prawdopodobnie lepszym wyborem będzie założenie osobnego rachunku osobistego w PKO BP, a następnie powiązanie Konta Dziecka z tym właśnie rachunkiem. Pomocna będzie ta analiza Konta za Zero w PKO BP.

Serwis internetowy PKO Junior

PKO oferuje bezpieczny i nowoczesny serwis internetowy dla najmłodszych klientów banku. Śmiało można powiedzieć, że aktualnie jest to najlepsza tego typu platforma, o dużych walorach edukacyjnych.

Dziecko może zakładać w serwisie wirtualne skarbonki czy inicjować operacje finansowe, takie jak przelew czy doładowanie telefonu (każdą operację musi jednak zaakceptować rodzic). Za działania w serwisie, np. wpłaty czy osiągnięcie wyznaczonego celu, dziecko otrzymuje wirtualne odznaki. W ten sposób – poprzez umiejętne połączenie zabawy z nauką – jest zachęcane do oszczędzania, a przy okazji uczy się, jak przeprowadzać proste operacje bankowe.

Serwis internetowy dla dziecka w PKO BP

Źródło obrazka: strona PKO BP

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

Pierwsze Konto Oszczędnościowe to rachunek umożliwiający najmłodszym gromadzenie oszczędności na atrakcyjnych warunkach. Dziecko może mieć otwarte maksimum dwa konta oszczędnościowe – po jednym od każdego z rodziców. Za jego otwarcie i prowadzenie bank nie pobiera żadnych opłat. Oprocentowanie konta, zmienne z miesięczną kapitalizacją odsetek, wynosi:

 • 2% dla oszczędności poniżej 10 000 złotych;

 • 1,6% dla nadwyżki ponad 10 000 złotych.

Bank wprowadził również dodatkowy bonus w postaci podwyższonego o 0,5 p.p. oprocentowania. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie w 3 kolejno następujących po sobie miesiącach następujących warunków:

 • zachowania określonego poziomu wpłat: minimum 20 złotych, ale nie więcej niż 1000 złotych;

 • braku wypłat z rachunku w okresie oszczędzania.

Bonusowe odsetki są wypłacane w 7 dniu miesiąca następującego po upływie 3-miesięcznego okresu oszczędzania.

Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być zasilane z dowolnego rachunku bankowego, w tym z rachunku rodzica lub Konta Dziecka (po akceptacji zainicjowanego przez dziecko przelewu przez osobę dorosłą).

Autooszczędzanie na rachunku dziecka

Autooszczędzanie to usługa polegająca na tym, że od wskazanych przez rodzica transakcji bezgotówkowych są pobierane drobne kwoty, automatycznie przelewane na Konto Dziecka. Do wyboru mamy 3 sposoby zasilania oszczędności pociechy:

 • przelew stałej kwoty od każdorazowej transakcji – np. 2 zł;

 • przelew procentowej wartości po każdorazowej transakcji – np. 5%;

 • przelew końcówki kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych od każdorazowej transakcji.

Rodzice mogą objąć usługą autooszczędzania operacje dokonywane kartą debetową, zakupy opłacone telefonem z IKO, a także przelewy i zlecenia stałe wykonywane z rachunku. Jednak aby aktywować tę usługę, konieczna jest wizyta w dowolnym oddziale lub agencji banku.

Portmonetka IKO

Portmonetka IKO to rozwiązanie umożliwiające dokonywanie płatności mobilnych, przelewów na telefon i wypłat z bankomatów za pomocą telefonu (aplikacji IKO). Rodzic decyduje o udostępnieniu tej usługi dziecku, a także o zasilaniu jej wybraną przez siebie kwotą.

Naszym zdaniem

Atrakcyjność Konta Dziecka nie sprowadza się jedynie do wyjątkowo przyjaznych parametrów, takich jak korzystne oprocentowanie, brak opłat za prowadzenie konta i obsługę karty, bezpłatne przelewy internetowe czy zwolnione z prowizji wypłaty z bankomatów PKO BP.

Unikalną wartością dodaną tego rachunku są również jego walory edukacyjne. Dziecko nie tylko uczy się zarządzania swoim budżetem, lecz również pod czujnym okiem rodzica zdobywa praktyczne umiejętności, np. trenuje wykonywanie przelewów lub przeprowadza transakcje za pomocą karty, akceptowane następnie przez osobę dorosłą. Dzięki Aplikacji Rodzica opiekun sprawuje pełen nadzór nad poczynaniami pociechy i posiada pewność, że wszystkie te operacje są w pełni bezpieczne.

Konto Dziecka i Pierwsze Konto Oszczędnościowe są całkiem nieźle oprocentowane, do tego bank udostępnia ciekawą usługę autooszczędzania, co pomaga rodzicom efektywnie gromadzić środki na przyszłość dziecka. Taki zestaw oszczędnościowy z pewnością ułatwi także przekazanie małoletniemu wymiernych korzyści z celowego oszczędzania.

Naszym zdaniem Konto Dziecka w PKO BP to solidna oferta dla rodziców i ich pociech.

Ocena: 4.5

 • unikalna oferta na rynku
 • atrakcyjna oferta oszczędnościowa
 • system transakcyjny wspierający edukację dziecka
 • rodzic także musi posiadać konto w PKO BP

Pytania i odpowiedzi

Niestety, Konto Dziecka jest prowadzone tylko w złotówkach.
Tak, choć upoważnienie dla drugiego rodzica nie jest nadawane automatycznie. W PKO BP do dysponowania rachunkiem dziecka upoważnieni są oboje rodzice będący przedstawicielami ustawowymi (posiadający władzę rodzicielską). Aby otrzymać upoważnienie dla drugiego rodzica, należy złożyć dyspozycję w oddziale PKO BP.

Sylwetka PKO BP

Początki działalności PKO BP sięgają 1919 r., kiedy to powołano Pocztową Kasę Oszczędności. Po II Wojnie Światowej instytucja zmieniła nazwę na Powszechną Kasę Oszczędności, a w 1974 r. udostępniła pierwszy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych. Pod obecną nazwą bank działa od 2000 r., kiedy to stał się spółką Skarbu Państwa. PKO Bank Polski jest największym polskim bankiem.

Konto w pigułce

 • Jakie są opłaty za konto, kartę i operacje bankowe?

  Otworzenie i prowadzenie rachunku jest całkowicie bezpłatne bez żadnych dodatkowych warunków. W ramach konta bank udostępnia kartę przedpłaconą (15 zł za wydanie), a jej użytkowanie jest zwolnione z opłat. Bezpłatne są również wypłaty z bankomatów PKO BP oraz zewnętrzne i wewnętrzne przelewy internetowe.

 • Kto skorzysta z tego konta?

  Konto jest przeznaczone dla dzieci poniżej 13. roku życia. Nie funkcjonuje jednak jako odrębny rachunek osobisty – jest zawsze powiązane z Kontem dla Rodzica.

 • Jakie są największe zalety rachunku?

  Do zalet konta należy zaliczyć korzystne oprocentowanie, brak opłat za prowadzenie konta i obsługę karty, bezpłatne przelewy internetowe czy zwolnione z prowizji wypłaty z bankomatów PKO BP. Dużym atutem jest również Serwis internetowy PKO Junior, wprowadzający dziecko w trudny świat finansów.

 • Jakie są największe wady rachunku?

  Aby otworzyć Konto Dziecka,osoba dorosła musi posiadać rachunek osobisty w PKO BP. Sprawdź naszą analizę Konta za Zero w PKO BP.

Zadaj pytanie

Prosimy o kontakt, jeżeli w analizie tego rachunku zabrakło ważnej informacji lub gdy podana informacja jest błędna.


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.