Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Nawet 2500 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku. Za konto Citigold Private Client aż 10 000 zł!

Nawet 2500 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku. Za konto Citigold Private Client aż 10 000 zł!
Źródło: najlepszekonto.pl

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z hojnego nagradzania nowych klientów segmentu premium i bankowości prywatnej. Aktualnie mogą oni zdobyć dwie premie na dobry początek współpracy

Akcja „Pierwsza bankowość prywatna w Polsce. Edycja wiosenna” ma trwać do 30 czerwca 2021 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 275 osób (+25 osób, które otworzą konto Citigold Private Client).

Nawet 3,09% zysku

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tej oferty, zwrócimy Ci uwagę na pewien fakt.

Bank Citi Handlowy oferuje nawet 2500 zł premii za założenie Konta Citigold, ale wymaga przy tym m.in. utrzymania na tym rachunku minimum przez 3 miesiące salda w wysokości 400 tys. zł.

W pierwszym odruchu być może powiesz, że zamrożenie takiej kwoty na kwartał jest nieopłacalne, że lepiej, by pieniądze pracowały na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Pełna zgoda. Zważ tylko, że obecnie oprocentowanie depozytów jest bliskie zeru, a z kolei oferty promocyjne dotyczą znacznie niższych kwot.

Tymczasem w Citibanku, trzymając wspomnianą kwotę na nieoprocentowanym koncie osobistym, zasłużysz na premię. Jeśli wyniesie ona 1500 zł, będzie to oznaczało, że Twoje pieniądze przyniosły Ci 1,85% zysku. Gdybyś zdobył 2500 zł, zyskasz 3,09%! Na czysto, bo nagroda zwolniona jest z opodatkowania.

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja z premią za otwarcie konta adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2019 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Oprócz nagrody podstawowej - 1500 zł - można też zdobyć 1000 zł za korzystanie z innych usług lub produktów Citibanku (szczegóły znajdziesz poniżej).

Co zrobić, by zasłużyć na 2500 zł?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Krok 1
Krok 1

Do 30 czerwca 2021 r. (pamiętaj o ograniczonej puli nagród, jest ich tylko 300) zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku podpisz regulamin promocji.

Krok 3
Krok 3

Najpóźniej do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, zaloguj się choć raz do aplikacji CitiMobile.

Krok 4
Krok 4

Do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy utrzymaj na rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej:

  • 400 tys. zł - jeśli otworzyłeś konto Citigold;
  • 4 mln zł, gdy zdecydowałeś się na rachunek Citigold Private Client.
Nagroda
Nagroda

Bonus otrzymasz na swoje nowe konto w Citibanku do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się z obowiązków. Nagroda wynosi:

  • 1500 zł za konto Citigold;
  • 8000 zł za konto Citigold Private Client.
Krok 5
Krok 5

Jeśli zasłużysz na nagrodę "podstawową", będziesz miał szansę na dodatkowy bonus w wysokości 1000 zł (jeśli otworzyłeś konto Citigold) lub 2000 zł (gdy masz konto Citigold Private Client). Bank wypłaci ją tym klientom, którzy do końca 4. miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia konta spełnią jeden z poniższych warunków::

  • suma zrealizowanych zleceń walutowych w trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych wyniosła co najmniej równowartość 100 tys. zł (dla konta Citigold) lub 1 mln zł (dla konta Citigold Private Client) LUB
  • zaciągnęli w Citibanku produkt hipoteczny i nie zakończyli jego spłaty LUB
  • wartość Portfela Inwestycyjnego wg raportu „Analiza Portfela” (z wyłączeniem pozycji „Depozyty”) w przynajmniej jednym miesiącu wynosi na koniec miesiąca co najmniej równowartość 100 tys. zł (dla konta Citigold) lub 1 mln zł (dla konta Citigold Private Client).
Nagroda
Nagroda

Bonus za zrealizowanie powyższych warunków dodatkowych zostanie przekazany na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały wymagania regulaminu.

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy w marcu. Wówczas wymagane saldo środków musisz utrzymać w kwietniu, maju i czerwcu albo w maju, czerwcu i lipcu. Identyczne ramy czasowe dotyczą zrealizowania transakcji walutowych.

Ważne informacje

Nagrody otrzymane w ramach tej promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

Raport Analiza Portfela dostępny jest po zalogowaniu do serwisu bankowości elektronicznej Citibank Online w sekcji Panel inwestycyjny.

Realizując warunki opisywanej akcji, powinieneś wiedzieć też o kilku istotnych szczegółach.

Średniomiesięczne saldo

Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach osobistych uczestnika promocji prowadzonych przez bank Citi Handlowy, których klient jest głównym posiadaczem. W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

Nie działaj pochopnie

Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na inny wariant.

Kilka słów o ofercie Citibanku

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

Opłat można uniknąć, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client.

Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

Premia liczona w tysiącach złotych rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni. Raz, z powodu ograniczonej puli nagród; dwa, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków przechowywanych w Citibanku przez wymagany okres.

Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie dostępna dla Ciebie.

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

  1. Tabela opłat i prowizji
  2. Regulamin oferty "Pierwsza bankowość prywatna w Polsce - edycja wiosenna"

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.