Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Bank zakończył wcześniej akcję z powodu wyczerpania puli nagród. Sprawdź aktualnie trwającą promocję.

Rekordowe 3000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku (zysk 1,85% dla salda 400 000 zł)

Rekordowe 3000 zł za otwarcie konta Citigold w Citibanku (zysk 1,85% dla salda 400 000 zł)
Źródło: najlepszekonto.pl

Bank Citi Handlowy znany jest nie tylko z licznych i ciekawych promocji kart kredytowych, ale także z hojnego nagradzania nowych klientów segmentu premium i bankowości prywatnej. Aktualnie mogą oni zdobyć dwie premie za utrzymanie określonego salda na rachunku. Ot, taki bonus na dobry początek współpracy.

Akcja „Pierwsza bankowość prywatna w Polsce. Edycja jesienna” ma trwać do 31 grudnia 2021 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 275 osób (+25 osób, które otworzą konto Citigold Private Client).

Zysk lepszy niż na lokacie

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tej oferty, zwrócimy Ci uwagę na pewien fakt.

Bank Citi Handlowy oferuje nawet 3000 zł premii za założenie Konta Citigold, ale wymaga m.in. utrzymania na tym rachunku minimum przez 6 miesięcy salda w wysokości 400 tys. zł.

W pierwszym odruchu być może powiesz, że zamrożenie takiej kwoty na pół roku jest nieopłacalne, że lepiej, by pieniądze pracowały na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Pełna zgoda. Zważ tylko, że obecnie oprocentowanie depozytów jest bliskie zeru, a z kolei oferty promocyjne dotyczą znacznie niższych kwot.

Tymczasem w Citibanku, trzymając wspomnianą kwotę na nieoprocentowanym koncie osobistym, zasłużysz na premię. Uwzględniając ją w obliczeniach, okaże się, że Twoje pieniądze przyniosły Ci 1,85% zysku.

Na czysto, bo nagroda zwolniona jest z opodatkowania.

Kto może skorzystać z propozycji?

Promocja z premią za otwarcie konta adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 1 stycznia 2019 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co zrobić, by zasłużyć na 3000 zł (albo nawet na 12 000 zł)?

Działania, które pozwolą zdobyć premię, nie są skomplikowane, ale wymagają posiadania określonej kwoty oszczędności:

Krok 1
Krok 1

Do 31 grudnia 2021 r. zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku podpisz regulamin promocji.

Krok 3
Krok 3

Najpóźniej do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, zaloguj się choć raz do aplikacji CitiMobile.

Krok 4
Krok 4

Do ostatniego dnia 4. miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym otworzyłeś konto, w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy utrzymaj na rachunkach w Citibanku średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej:

  • 400 tys. zł – jeśli otworzyłeś konto Citigold;
  • 4 mln zł, gdy zdecydowałeś się na rachunek Citigold Private Client.
Nagroda
Nagroda

Pierwszy bonus otrzymasz na swoje nowe konto w Citibanku do końca miesiąca następującego po tym, w którym wywiązałeś się z obowiązków. Nagroda wynosi:

  • 1500 zł za konto Citigold;
  • 6000 zł za konto Citigold Private Client.
Krok 5
Krok 5

Jeśli jednak chcesz zdobyć dodatkowe 1500 zł (jeśli otworzyłeś konto Citigold) lub 6000 zł (gdy masz konto Citigold Private Client), utrzymaj wymagane saldo przez trzy kolejne miesiące następujące po miesiącach z Kroku 4 (łącznie więc musisz spełnić warunek dotyczący salda przez 6 kolejnych miesięcy).

Nagroda
Nagroda

Drugi z bonusów zostanie przekazany na Twoje konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały wymagania regulaminu.

Zasada realizacji wymagań regulaminu brzmi dość skomplikowanie, więc przedstawmy to na przykładzie. Załóżmy, że otworzyłeś konto w banku Citi Handlowy we wrześniu. Jeśli chcesz zdobyć całe 3 tys. zł, to wymagane saldo środków musisz utrzymać przez 6 następujących po sobie miesięcy, czyli:

  • w październiku, listopadzie, grudniu 2021 r. oraz styczniu, lutym i marcu 2022 r. ALBO
  • w listopadzie i grudniu 2021 r. oraz styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2022 r.

Masz jednak wybór i możesz poprzestać na niższej nagrodzie wynoszącej 1500 zł. W tym przypadku musisz zapewnić wymagane saldo jedynie przez 3 kolejne miesiące, czyli:

  • w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. ALBO
  • w listopadzie i grudniu 2021 r. oraz w styczniu 2022 r.

Nagrody otrzymane w ramach tej promocji podlegają zwolnieniu z opodatkowania, nie musisz się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

Średniomiesięczne saldo

Średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach osobistych uczestnika promocji prowadzonych przez bank Citi Handlowy, których klient jest głównym posiadaczem. W obliczeniach nie są brane pod uwagę środki na kontach, których uczestnik jest drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na rachunkach firmowych.

Nie działaj pochopnie

Pamiętaj, że w czasie trwania promocji nie możesz złożyć dyspozycji zamknięcia rachunku otwartego w jej ramach, a także przekształcić go na inny wariant.

Kilka słów o ofercie Citibanku

Rachunki ze słowem gold w nazwie przeznaczone są dla klientów ze znacznymi zasobami gotówki. Choćby ze względu na wysokość miesięcznej opłaty – 220 zł w przypadku konta Citigold lub 300 zł dla wersji Citigold Private Client.

Opłatę można zmniejszyć do 30 zł miesięcznie, utrzymując odpowiedni średni stan środków na rachunkach w Citibanku w danym miesiącu – 400 tys. zł dla konta Citigold lub 4 mln zł dla Citigold Private Client. Warto zwrócić uwagę, że warunki te są tożsame z wymogami opisywanej promocji.

Atrakcyjna propozycja, ale tylko dla majętnych

Premia liczona w tysiącach złotych rozpala wyobraźnię i z pewnością zachęca do działania. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczciwie, że zdobędą ją tylko nieliczni. Raz, z powodu ograniczonej puli nagród; dwa, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące salda środków przechowywanych w Citibanku przez wymagany okres.

Cóż, nikt nie obiecywał, że wszystkie promocje bankowe będą łatwo dostępne dla każdego. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tej akcji, poszukaj na naszym portalu takiej, która będzie odpowiednia dla Ciebie.

Przydatne dokumenty

  1. Regulamin promocji "Pierwsza bankowość prywatna w Polsce - edycja jesienna"
  2. Taryfa opłat i prowizji

O banku

Citi Handlowy świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. W swojej działalności stawia na jakość, innowacyjność oraz indywidualne podejście do klienta. Wśród usług i produktów dostępnych w banku można wymienić np. konta osobiste i firmowe, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne czy ubezpieczeniowe.